mirkobiologija 1. kolokvij Flashcards

1
Q

o’piši 5 korakov razkuževanja rok

A
 1. dlan ob dlan s prekrižanimi prsti 5x
 2. očistimo po hrbtišču rok s prekrižanimi prsti 5x
 3. členke drgnemo ob dlan
 4. očistimo palec
 5. damo prste skupaj in konice rok drgnemo ob dlan
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ali razkuževanje ubije vse mikrobe?

A

ne. vedno jih nekaj ostane.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

kaj je v mikrobiološkem laboratoriju prepovedano in kaj moramo ?

A
 • moramo vzdrževati red in čistočo
 • moramo preprečevati okužbo ljudi in kontaminacijo
 • preiskovanega materiala,
 • opreme
 • okolja
 • pustimo v omaricah vrhnej obleke in oblečemo belo haljo, ki je zaprta
 • iammo spete lase
 • okna in vrata so odprta

NE SMEMO

 • kaditi
 • piti, jesit
 • žvečiti čigumi
 • telefonirati
 • hitro se premikati
 • glasno govoriti
 • vstavlajti kontaktnih leč
 • se ličiti
 • z rokami se ne dotikamo obraza, predvsem ne okrog nosu, ust, oči
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

zaščitni ukrepi pri delu s patogenimi mikrobi

A
 • laboratorij s podtlakom
 • komora
 • zaščitna obleka
 • roakvice
 • zaprta okna
 • maska
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

če kontaminiramo pult kaj nareidmo?

A

položimo čez papirnato brisačko, damo čez razkužilo in počakamo najmanj 1h da se posuši.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

predno zapustimo laboratorij anredimo kaj?

A
 • ugasnemo gorilnik
 • preverimo da so zaprte pipe za vodo in ventil za dovod plina
 • počistimo in pospravimo delovno površino
 • očistimo mikroskop in ga pospravimo v omaro
 • haljo pospravimo an ustrezno mesto
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

kaj je bakteriološka zanka?

A

zanka za prenašanje bakterij iz enega na drugo gojišče

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

kaj je elenmajerica?

A

stožčasta steklenica za gojišča

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

kaj je petrijevka?

A

ploščata posoda s pokrovom, v kateri gojimo bakterije

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

kako imenujemo laboratorijski plinski gorilnik?

A

bunsenov gorilnik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

kaj je termostat oz. inkubator?

A

aparat s kontrolirano temperaturo za gojenje mikrobov

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

kaj ej mikrobiološki laboratorij?

A
 • prostor kjer opravljamo mirkobiološke preiskave
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

razdelitev laboratorijev glede na vrsto mirkobov - po stopnji nevarnosti

A

STOPNJA 1
- nepatogeni mikrobi,
-halja
STOPNJA 2
- mikrobi z zmenro patogenostjo in majhno smrtnostjo
-uspešna zdravila za bolezen
- halja, rokavice, če potrebno maska
STOPNJA 3
- mikrobi z veliko patogenostjo in/ali smrtnostjo
- zdravljenje z zdravili težko in dolgotrajno
- zaščitna komora, podtlak v laboratoriju, kombenzion, zaščitna maska
STOPNJA 4
- najbolj patognei mikrobi, velika smrtnost
- ni zdravila
- podtlak, skafander, zaščitna komora

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

kdaj opravljamo dleo v zaščitni komori in kakšne tipe zaščitne komore poznaš?

A
 • če pri dleu obstaja nevarnost nastanka aerosola
 • ščiti delavca
 • ščiti vzorec in delavca
 • ščiti delavca, vzorce in okolje
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

kaj naredimo če kontaminiramo sebe z mikrobi?

A
 • obvestimo vodjo

- se razkužimo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

če obstaja nevarnsot kužnega aerosola, nareidmo kaj?

A
 • opozorimo ostale: pozor kužni aerosol
 • zadržimo dih in s čim manj gibi zapustimo laboratorij
 • ko se aerosol poleše (cca 1h) začnemo dekontaminacijo
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

kaj je avtoklav?

A
 • laboratorijska oprema, ki nam sterelizira kužni amterial
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

centrifuga, centrifugiranje? kako izražamo hitrost

A
 • hitrost izražamo z obrati an minuto
 • hitros izražamo s pospeški prostega pada
 • centrifugiramo v kiveti. pazi na uravnoteženost
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

kaj je maldi-top?

A
 • laboratorijska oprema

- naprava za identifikacijo bakterij

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Katere kriterije upoštevamo pri opisu kolonij?=

A
 • velikost
 • barva
  *sive
  *nepigmentirane.
 • oblika
 • profil
 • rob
 • površina
  *izbočene
  *vdrti centri
  *nagubane
 • konsistenca
 • hemoliza (samo an krvnem agarju)
  *popolna
  *nepopolna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

potek barvanja po Lofflerju

A
 • na predmetnici suspendiramo kulturo v kapljici fiziološke raztopine
 • posušimo razmaz na zraku
 • fiksiramo - preparat potegnemo 3x skozi plamen
 • barvamo 2 minuti z metilenskim modrilom
 • speremo z vodovodno vodo
 • posušimo preparat
 • pogledamo pod imerzijskim objektivom z imerzijskim oljem
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

kaj opazujemo ko mikroskopiramo obarvane preparate?

A
 • velikost celic
 • mejhne
 • velike
 • oblika
 • koki
 • paličke (tanke,kratke,dolge)
 • razporejanje
 • posamično
 • v parih
 • v skupkih
 • v grozdih
 • v tetradah
 • v verižicah
 • barva
 • modro
 • vijolično
 • rdeče
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

kaj je kultura?

A

gojišče + kolonija

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

kako se pripravi razmaz?

A
 1. tekoča kultura
  - kanemo kapljico na predmetnico
  - suspenzijo bakterij razmažemo, 2 mm stran od roba
 2. kultura na trdnem gojišču
  - v kapljico fiziološke raztopine na predmetnici suspendiramo delček kolinje, ki smo ga z bakteriološko zanko posneli iz gojišča
  - razmažemo
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

kako fiksiramo razmaze?

A
 • 3x potegnemo skozi plamen
 • kemijska fiksacija
 • s alkoholom, formalinom, acetonom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

kako ločimo barvanja?

A

ENOSTAVNA

 • le eno barvilo
 • po lofflerju
 • metilensko modrilo
 • vidimo temne celice na svetlem ozadju (pozitivno barvanje)
 • negativno barvanje: črnilo obda celice, vidiš svetlo celico na temnem ozadju
 • po pfeifferju
 • karboni fuksin

SESTAVLJENA

 • več barvil
 • simultana
 • več barvil hkrati
 • po Giemsi (krvni razmaz)
 • sukcesivna
 • barvila ena za drugo po vrsti
 • po Gramu (za ugotavljanje tipa bakterijske stene)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

priprava nativnega preparata

A
 • tekoče gojišče
 • kanem an predmetno steklce
 • kultura na trdnem gojišču
 • fizo. raztopina na predmetnico (kapljica)
 • z ezo posnameo delček kolonije
 • suspendiranje v fiziološki
 • kapljico pokrijemo s pokrovnim steklcem (ne sme biti mehurčkov)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

kakšne so gram negativne in kakšne gram pozitivne bakterije? (zgradba bakterijske stene)

A

GRAMNEGATIVNE

 • iamjo lipidni sloj
 • imajo peptidoglikan (murein)
 • tanek
 • imajo citoplazemsko membrnao

GRAMPOZITIVNE

 • iamjo etidoglikan (murein)
 • debel
 • imajo citoplazemsko membrnao
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

opiši postopek barvanja po gramu

A
 • priprava razmaza
 • fiksiranje nad plamenom
 • barvanje z gencianskim vijoličnim
 • fiksaciaj barvila z lugolom
 • razbarvanje z etanolom
 • Kontrastno barvanje s karbolnim fuksinom
  (safraninom)
 • spiranje z vodo
 • sušenje
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

kako se obarvajo gram + in kako gram -

A

GRAM+: modrovijolično
*debela celična stena

GRAM-: rdeče
*tanka celična stena

31
Q

mikroskopiranje obarvanih predmetov

A
 • nastavimo imerzijski objektiv
 • dvignjen kondenzator
 • zaslonka povsem odprta
 • kanemo imerzijsko olje na preparat
 • preparat vstavimo an mizico
 • GLEDAMO OD
  STRANI! Z makrometrskim
  vijakom potopimo lečo objektiva
  v imerzijsko olje do predmetnice
 • zelo počasi z mirkometrskim vijakom spuščamo mizico, dokler ne vidimo slike
32
Q

mikroskopiranje nativnih preparatov

A
 • kondenzor nekoliko spuščen
 • zaslonka delno zastrta
 • imerzijsko olje na preparat kanemo
 • vstavimo preparat na mizico
33
Q

kakšne so lahko napake pri barvanju?

A
 • Predebel in pregost razmaz
 • ne moramo opazovati oblike
 • barvanje prestarih kultur
 • stene so okvarjane
 • gram+ se razbarvajo z etanolom
 • premalo razbarvamo
 • gram - vidne kot gram +
34
Q

kaj je kolonija?

A

mikrobi na gojišču

35
Q

kaj ej priamrna kultura

kaj je sekundarna kultura?

A

primarna:
- gledaš’ če je na njej kaj zrastlo

sekundarna kultura:

 • čista kultura
 • ko presadiš kulturo, da kolonije razrečiš - da jih lažje opazuješ
36
Q

kaj gledaš pri primarni kulturi?

A
 1. Raste ali ne
 2. Gostota
 3. Koliko je različnih vrst
 4. Če so zelo tipične za povzročitelja določene bolezni
37
Q

kaj opazujemo pri nativnem preparatu?

A
 • oblika
 • velikost
 • gibljivost
 • pazi an brownovo gibanje = gibanje zaradi tekočega gibanja, ni dejansko gibanje kolonij
38
Q

priprava obarvanih preparatov

A
 • držimo se navodil proizvajalca
 • Po zadnjem spiranju posušimo
 • Na predmetnico napišeš za kateri vzorec gre in da veš na kateri strani je vzorec
39
Q

kaj je dobro da napišeš na dopis, ko pošiljaš nek vzorec v laboratorij?

A
 • lastnik
 • označevalec
 • opis živali
 • ime
 • št. čipa
 • pasma
 • starost
 • teža
 • velikost
 • anamneza
 • prejšnja zdravljenja
 • kdo bo kril stroške
40
Q

kaj je pomembno na področju virologije?

A

preventiva

41
Q

kako se lahko prenaša virus slinavke in parkljevke?

A

50km z aerosolom in vetrom

42
Q

kaj naredimo ko zapustimo virološki laboratorij?

A
 • zamenjamo obleko,
 • se stuširamo,
 • se dezinficiramo,
 • nekaj časa en smemo imeti stik z živalmi,
 • tekoči odpadki morajo iti skozi sterilizacijo
 • V laboratoriju je hepa sistem filtrov –> zadržuje virusne delce
43
Q

viruloška preiskava. kaj je name

A
 • neamen: ugutovit povzročitelja okužbe
 • postaviti je treba etiološko diagnozo - ime in priimek virusa
 • osnovna klasična preiskava: IZOLACIJA
 • osnovno gojišče: celične kulture
44
Q

na kateri 2 stvari razdelimo virološko preiskavo?

A
 • dokaz protiteles

- dokaz prisotnosti virusa

45
Q

kater preiskave delamo ko dokazujemo prisotnost virusa?

A
 • izoloacija
 • imunohistologija
 • elektronski mikroskop
 • molekolarne metode
46
Q

s čim lahko determiniramo izolate?

A
 • z izolacijo

- z molekularnimi metodami

47
Q

ko gledmao virus pod el mikroskopom do kam lahko determiniramo virus in na kaj moramo paziti?

A
 • V vzorcu rabimo veliko količino virusnih partiklov

- Determiniramo do nivoja družine

48
Q

veliksot virusa

A
 • najmanjši 20nm

- največji- 400-450nm

49
Q

s čim lahko določimo le vrsto virusa?

A
 • imunohistologija

- molekularne metode

50
Q

kakšna je osnovna zgradba virusa?

A
 • nuklokapsida
 • notri so nuklinske kisline
 • plašč
 • lipoproteinski
51
Q

katere vzorce odvzamemo živimi živalim?

A
 • kri
 • nativna –> koagulira, dobimo serum
 • kri z antikoagulantom , dobimo vse krvne celice
 • v laboratorij ne sme pridt hemolitična kri, eritrociti ne smejo popokat
 • brisi
 • nosni
 • vaginalni
 • kožni
 • žrelni
 • vzorec mleka
 • ni tako pogost, ker ne povzroča veliko verusov mastitisov
 • punktat, biopsat
 • laringotrahealni vzorec
 • probang metoda
 • respiratorna obolenja
 • blato
 • če sumimo da gre za enterocitna obolenja
52
Q

kako zgledajo brisi za odvzem vzorca

A
 • eprueta s transportnim gojiščem

* stabilizira virus, in zavira razmnoževanje bakterij saj vsebuje antibiotike

53
Q

kdaj delamo probang?

A
 • z njim odvzamemo vzorec za viruloško preiskava
 • če sumimo da gre za slinavko ali parkljevko
 • S čašo postrgamo po sluznici orofarixa,
 • odstranjevanje tujkov
 • nato prepipetiraš v epruveto
54
Q

kakšen je vzorec polne krvi?

A

to je kri z vsemi sestavinami

 • krvna plazma
 • krvne celice
 • brez koagulansa
55
Q

kako pridobimo serum

A
 • v čisto in sterilno eprueto odvzamemo kri
 • pustimo jo stati na sobni T –> kri koagulira
 • s centrifugiranjem ločimo kaogulum in serum
 • serum uporabimo za serološke preiskave,za določanje protiteles
56
Q

odvzem vzorcev pri poginjenih živalih. na kaj moramo paziti?

A
 • odvzem ob sekciji
  *koščki parenhimiskih organov - velikost oreha
  jetra
  vranica
  pljuča
  ledvica
  bezgavke
  *blato, koščki kože, možgani
 • ustrezen transport (1-8 C)
 • transportni medij
  *dodan je antibiotik
 • vzorce odvzamemo s sterilnim priborom
 • vsebino enega vzorca ne smemo kontaminirati z vsebino drugega
57
Q

iz kje s elahko kri odvzema ? koliko?

A
 • količina: 5-10 ml

lab živali

 • iz srca
 • iz očesnega kota

vse živali

 • ušesne vene
 • mamarne vene
 • repne vene
58
Q

kakšen vzorec uporabimo če sumimo da gre za steklino?

A
 • vzorec možganov

* amanov rog –> največja količina virusa

59
Q

kaj je brezprašna komora?

A
 • zagotovi visoko stopnjo čistosti in sterilnosti pri horizontalnem načinu gibanja zraka
 • uporabimo ga za delo v sterilnih razmerah
60
Q

kako obdelamo virusne vzorce?

A
 • homogenizacija koščkov organov vzorca
 • terilnica (dodamo pesek)
 • z mehanskim dezintegratorjem
 • mastikator
 • sonifiaktor
 • suspenzija homogenata (1:10)
 • centrifugiranje
 • filtracija vzorca
 • odstranitev bakterij
61
Q

s čim identificiramo virusne izolate?

A
 • izolacija
  • biološki poskus
  • kokošji zarodek
  • celične kulture
 • elektronska mikroskopija
 • nevtralizacija virusa
 • IF ali IP test
 • ELISA
 • PCR
 • referenčni laboratorij
62
Q

naštejte načine gojenaj virusa oz. inokulacije

A
 • biološki poskus: lab. živali
 • intramuskularna alpikacija
 • intravenozna aplikaciaj
 • intracerebralna apliakcija
 • intraperitonealna aplikacija
 • kokošji zarodek (oplojeno jajce)
 • celične kulture
63
Q

opišite postopek priprave preparata za preiskavo z el. mikroskopom

A
 • pripravimo 10% suspenzijo vzorca v PBS
 • rabimo veliko število virusov
 • kapljico nanesemo na elektronskomikroskopsko mrežo
 • 3mm
 • zlata
 • dadoamo kapljico fiksativa (2,5% gluteraldehid)
 • inkubiramo 5 min
 • preparat kontrastiramo s 3% fosforvolframovo kislino ali svičevim acetatom (sol težkih kovin)
 • preiščemo pod mikroskopom
 • slika je elektronska gostota preparata
64
Q

naštej nujne ‘pogoje za transport vzorcev za viruloško preiskavo

A
 • vzorci so zapakirani v nepredušnih posodah
 • vzorci so označeni
 • vzorce damo v torbo s ledenimi kockami (1-8 C)
 • uporabimo transportno gojišče.
 • antibiotik
 • puferna raztopina za vzdrževanje pH
 • albumini
65
Q

kaj je centrifugirnajee-
opiši vste centrifuhe
vrste rotorjov pri centrifugi

A
 • z njem dosežemo ločevanje posameznih delcev.
 • osnovi del centrifuge je rotor
 • rotorji s stalnim angibom (kotni rotorji)
 • rotorji s sspremenljivim nagibom
 • počasne, hitre in ultracentrifuge (polje vrtenja v vakumu)
 • ene centrifuge imajo haldilne sisteme
66
Q

kako določimo moč centrifugiranja?

A

RFC= (rpm)2 x r x g

rpm= rounds per minure
r= razdalja delca od osi
g= gravitacijski pospešek (0,98 m/s)
67
Q

neposredne in psoredne virusne preiskave

A

NEPOSREDNE

 • dokaz prisotnosti virusa
 • prisotnost virusnega antigena
 • prisotnost virusnega genoma

POSREDNE

 • serološke
 • dokazuje prisotnort specifičnih protiteles proti virusnemo genomu
68
Q

od česa je odvisna uspešnost ločevanja centrifuge?

A
 • radialni pospešek

- gostota medija

69
Q

vrste el. mikroskopov

A
 • presevalni el mikroskop
  (do 1nm razloči)
  -svetlobni el. mikroskop
  (nad 200nm loči)
70
Q

kaj je kalibracija?

A
a je niz operacij za ugotavljanje
povezave med vrednostmi, ki jih kaže
instrument ali merilni sistem, in pripadajočimi
vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod
določenimi pogoji.
71
Q

za kaj je primerno normalno in za kaj reverzno pipetiranje?

A

normalno:
tekočine/reagenti na vodni osnovi

reverzno
viskozne tekočine/reagenti

72
Q

kaj je mikropipeta?

A

je pripomoček za
natančno odmerjanje
tekočin/reagentov majhnih
volumnov (0,1 – 1200 μL)

73
Q

pipetiranje

A
 • nastavni ustrezni volumen
  -namestimo pipetni nastavek
  *čvrsto pritrdimo
  *mikropipeto držimo pokončno
 • potisni bat do prve stopnje
 • – pipetni nastavek
  potopite v tekočino/reagent
 • počasi spusti bat, da se vrne v prvotni položaj
 • previdno
  pritisnite bat do prve stopnje
  in nato še do druge stopnje,
  da iztisnete celotno vsebino
  nastavka. Počakajte ca. 2
  sekundi!
 • bat še vedno držiš na drugi stopnji in dvigneš mikropipeto iz jamice kamor si pipetiral
 • – nastavek
  odstranite s pritiskom na
  pipetni izmetalec