mirkobiologija 1. kolokvij Flashcards Preview

Veterinary Science > mirkobiologija 1. kolokvij > Flashcards

Flashcards in mirkobiologija 1. kolokvij Deck (73)
Loading flashcards...
1

o'piši 5 korakov razkuževanja rok

1. dlan ob dlan s prekrižanimi prsti 5x
2. očistimo po hrbtišču rok s prekrižanimi prsti 5x
3. členke drgnemo ob dlan
4. očistimo palec
5. damo prste skupaj in konice rok drgnemo ob dlan

2

ali razkuževanje ubije vse mikrobe?

ne. vedno jih nekaj ostane.

3

kaj je v mikrobiološkem laboratoriju prepovedano in kaj moramo ?

- moramo vzdrževati red in čistočo
-moramo preprečevati okužbo ljudi in kontaminacijo
*preiskovanega materiala,
*opreme
*okolja
- pustimo v omaricah vrhnej obleke in oblečemo belo haljo, ki je zaprta
-iammo spete lase
- okna in vrata so odprta

NE SMEMO
-kaditi
- piti, jesit
- žvečiti čigumi
- telefonirati
- hitro se premikati
- glasno govoriti
- vstavlajti kontaktnih leč
- se ličiti
- z rokami se ne dotikamo obraza, predvsem ne okrog nosu, ust, oči

4

zaščitni ukrepi pri delu s patogenimi mikrobi

- laboratorij s podtlakom
- komora
- zaščitna obleka
- roakvice
- zaprta okna
- maska

5

če kontaminiramo pult kaj nareidmo?

položimo čez papirnato brisačko, damo čez razkužilo in počakamo najmanj 1h da se posuši.

6

predno zapustimo laboratorij anredimo kaj?

-ugasnemo gorilnik
-preverimo da so zaprte pipe za vodo in ventil za dovod plina
- počistimo in pospravimo delovno površino
- očistimo mikroskop in ga pospravimo v omaro
- haljo pospravimo an ustrezno mesto

7

kaj je bakteriološka zanka?

zanka za prenašanje bakterij iz enega na drugo gojišče

8

kaj je elenmajerica?

stožčasta steklenica za gojišča

9

kaj je petrijevka?

ploščata posoda s pokrovom, v kateri gojimo bakterije

10

kako imenujemo laboratorijski plinski gorilnik?

bunsenov gorilnik

11

kaj je termostat oz. inkubator?

aparat s kontrolirano temperaturo za gojenje mikrobov

12

kaj ej mikrobiološki laboratorij?

- prostor kjer opravljamo mirkobiološke preiskave

13

razdelitev laboratorijev glede na vrsto mirkobov - po stopnji nevarnosti

STOPNJA 1
- nepatogeni mikrobi,
-halja
STOPNJA 2
- mikrobi z zmenro patogenostjo in majhno smrtnostjo
-uspešna zdravila za bolezen
- halja, rokavice, če potrebno maska
STOPNJA 3
- mikrobi z veliko patogenostjo in/ali smrtnostjo
- zdravljenje z zdravili težko in dolgotrajno
- zaščitna komora, podtlak v laboratoriju, kombenzion, zaščitna maska
STOPNJA 4
- najbolj patognei mikrobi, velika smrtnost
- ni zdravila
- podtlak, skafander, zaščitna komora

14

kdaj opravljamo dleo v zaščitni komori in kakšne tipe zaščitne komore poznaš?

- če pri dleu obstaja nevarnost nastanka aerosola

- ščiti delavca
-ščiti vzorec in delavca
-ščiti delavca, vzorce in okolje

15

kaj naredimo če kontaminiramo sebe z mikrobi?

- obvestimo vodjo
- se razkužimo

16

če obstaja nevarnsot kužnega aerosola, nareidmo kaj?

- opozorimo ostale: pozor kužni aerosol
- zadržimo dih in s čim manj gibi zapustimo laboratorij
- ko se aerosol poleše (cca 1h) začnemo dekontaminacijo

17

kaj je avtoklav?

- laboratorijska oprema, ki nam sterelizira kužni amterial

18

centrifuga, centrifugiranje? kako izražamo hitrost

- hitrost izražamo z obrati an minuto
- hitros izražamo s pospeški prostega pada
- centrifugiramo v kiveti. pazi na uravnoteženost

19

kaj je maldi-top?

- laboratorijska oprema
- naprava za identifikacijo bakterij

20

Katere kriterije upoštevamo pri opisu kolonij?=

- velikost
- barva
*sive
*nepigmentirane.
...
- oblika
- profil
- rob
- površina
*izbočene
*vdrti centri
*nagubane
...
- konsistenca
- hemoliza (samo an krvnem agarju)
*popolna
*nepopolna

21

potek barvanja po Lofflerju

- na predmetnici suspendiramo kulturo v kapljici fiziološke raztopine
- posušimo razmaz na zraku
- fiksiramo - preparat potegnemo 3x skozi plamen
- barvamo 2 minuti z metilenskim modrilom
- speremo z vodovodno vodo
- posušimo preparat
- pogledamo pod imerzijskim objektivom z imerzijskim oljem

22

kaj opazujemo ko mikroskopiramo obarvane preparate?

- velikost celic
*mejhne
*velike

- oblika
*koki
*paličke (tanke,kratke,dolge)

- razporejanje
*posamično
*v parih
*v skupkih
*v grozdih
*v tetradah
*v verižicah

- barva
*modro
*vijolično
*rdeče

23

kaj je kultura?

gojišče + kolonija

24

kako se pripravi razmaz?

1. tekoča kultura
- kanemo kapljico na predmetnico
- suspenzijo bakterij razmažemo, 2 mm stran od roba

2. kultura na trdnem gojišču
- v kapljico fiziološke raztopine na predmetnici suspendiramo delček kolinje, ki smo ga z bakteriološko zanko posneli iz gojišča
- razmažemo

25

kako fiksiramo razmaze?

- 3x potegnemo skozi plamen
- kemijska fiksacija
*s alkoholom, formalinom, acetonom

26

kako ločimo barvanja?

ENOSTAVNA
- le eno barvilo
- po lofflerju
*metilensko modrilo
*vidimo temne celice na svetlem ozadju (pozitivno barvanje)
*negativno barvanje: črnilo obda celice, vidiš svetlo celico na temnem ozadju

- po pfeifferju
*karboni fuksin

SESTAVLJENA
- več barvil
- simultana
*več barvil hkrati
* po Giemsi (krvni razmaz)
-sukcesivna
*barvila ena za drugo po vrsti
* po Gramu (za ugotavljanje tipa bakterijske stene)

27

priprava nativnega preparata

- tekoče gojišče
*kanem an predmetno steklce
- kultura na trdnem gojišču
* fizo. raztopina na predmetnico (kapljica)
*z ezo posnameo delček kolonije
*suspendiranje v fiziološki

- kapljico pokrijemo s pokrovnim steklcem (ne sme biti mehurčkov)

28

kakšne so gram negativne in kakšne gram pozitivne bakterije? (zgradba bakterijske stene)

GRAMNEGATIVNE
- iamjo lipidni sloj
- imajo peptidoglikan (murein)
*tanek
- imajo citoplazemsko membrnao

GRAMPOZITIVNE
- iamjo etidoglikan (murein)
*debel
- imajo citoplazemsko membrnao

29

opiši postopek barvanja po gramu

- priprava razmaza
- fiksiranje nad plamenom
- barvanje z gencianskim vijoličnim
- fiksaciaj barvila z lugolom
- razbarvanje z etanolom
- Kontrastno barvanje s karbolnim fuksinom
(safraninom)
- spiranje z vodo
- sušenje

30

kako se obarvajo gram + in kako gram -

GRAM+: modrovijolično
*debela celična stena

GRAM-: rdeče
*tanka celična stena