mirkobiologija 1. kolokvij Flashcards Preview

Veterinary Science > mirkobiologija 1. kolokvij > Flashcards

Flashcards in mirkobiologija 1. kolokvij Deck (73):
1

o'piši 5 korakov razkuževanja rok

1. dlan ob dlan s prekrižanimi prsti 5x
2. očistimo po hrbtišču rok s prekrižanimi prsti 5x
3. členke drgnemo ob dlan
4. očistimo palec
5. damo prste skupaj in konice rok drgnemo ob dlan

2

ali razkuževanje ubije vse mikrobe?

ne. vedno jih nekaj ostane.

3

kaj je v mikrobiološkem laboratoriju prepovedano in kaj moramo ?

- moramo vzdrževati red in čistočo
-moramo preprečevati okužbo ljudi in kontaminacijo
*preiskovanega materiala,
*opreme
*okolja
- pustimo v omaricah vrhnej obleke in oblečemo belo haljo, ki je zaprta
-iammo spete lase
- okna in vrata so odprta

NE SMEMO
-kaditi
- piti, jesit
- žvečiti čigumi
- telefonirati
- hitro se premikati
- glasno govoriti
- vstavlajti kontaktnih leč
- se ličiti
- z rokami se ne dotikamo obraza, predvsem ne okrog nosu, ust, oči

4

zaščitni ukrepi pri delu s patogenimi mikrobi

- laboratorij s podtlakom
- komora
- zaščitna obleka
- roakvice
- zaprta okna
- maska

5

če kontaminiramo pult kaj nareidmo?

položimo čez papirnato brisačko, damo čez razkužilo in počakamo najmanj 1h da se posuši.

6

predno zapustimo laboratorij anredimo kaj?

-ugasnemo gorilnik
-preverimo da so zaprte pipe za vodo in ventil za dovod plina
- počistimo in pospravimo delovno površino
- očistimo mikroskop in ga pospravimo v omaro
- haljo pospravimo an ustrezno mesto

7

kaj je bakteriološka zanka?

zanka za prenašanje bakterij iz enega na drugo gojišče

8

kaj je elenmajerica?

stožčasta steklenica za gojišča

9

kaj je petrijevka?

ploščata posoda s pokrovom, v kateri gojimo bakterije

10

kako imenujemo laboratorijski plinski gorilnik?

bunsenov gorilnik

11

kaj je termostat oz. inkubator?

aparat s kontrolirano temperaturo za gojenje mikrobov

12

kaj ej mikrobiološki laboratorij?

- prostor kjer opravljamo mirkobiološke preiskave

13

razdelitev laboratorijev glede na vrsto mirkobov - po stopnji nevarnosti

STOPNJA 1
- nepatogeni mikrobi,
-halja
STOPNJA 2
- mikrobi z zmenro patogenostjo in majhno smrtnostjo
-uspešna zdravila za bolezen
- halja, rokavice, če potrebno maska
STOPNJA 3
- mikrobi z veliko patogenostjo in/ali smrtnostjo
- zdravljenje z zdravili težko in dolgotrajno
- zaščitna komora, podtlak v laboratoriju, kombenzion, zaščitna maska
STOPNJA 4
- najbolj patognei mikrobi, velika smrtnost
- ni zdravila
- podtlak, skafander, zaščitna komora

14

kdaj opravljamo dleo v zaščitni komori in kakšne tipe zaščitne komore poznaš?

- če pri dleu obstaja nevarnost nastanka aerosola

- ščiti delavca
-ščiti vzorec in delavca
-ščiti delavca, vzorce in okolje

15

kaj naredimo če kontaminiramo sebe z mikrobi?

- obvestimo vodjo
- se razkužimo

16

če obstaja nevarnsot kužnega aerosola, nareidmo kaj?

- opozorimo ostale: pozor kužni aerosol
- zadržimo dih in s čim manj gibi zapustimo laboratorij
- ko se aerosol poleše (cca 1h) začnemo dekontaminacijo

17

kaj je avtoklav?

- laboratorijska oprema, ki nam sterelizira kužni amterial

18

centrifuga, centrifugiranje? kako izražamo hitrost

- hitrost izražamo z obrati an minuto
- hitros izražamo s pospeški prostega pada
- centrifugiramo v kiveti. pazi na uravnoteženost

19

kaj je maldi-top?

- laboratorijska oprema
- naprava za identifikacijo bakterij

20

Katere kriterije upoštevamo pri opisu kolonij?=

- velikost
- barva
*sive
*nepigmentirane.
...
- oblika
- profil
- rob
- površina
*izbočene
*vdrti centri
*nagubane
...
- konsistenca
- hemoliza (samo an krvnem agarju)
*popolna
*nepopolna

21

potek barvanja po Lofflerju

- na predmetnici suspendiramo kulturo v kapljici fiziološke raztopine
- posušimo razmaz na zraku
- fiksiramo - preparat potegnemo 3x skozi plamen
- barvamo 2 minuti z metilenskim modrilom
- speremo z vodovodno vodo
- posušimo preparat
- pogledamo pod imerzijskim objektivom z imerzijskim oljem

22

kaj opazujemo ko mikroskopiramo obarvane preparate?

- velikost celic
*mejhne
*velike

- oblika
*koki
*paličke (tanke,kratke,dolge)

- razporejanje
*posamično
*v parih
*v skupkih
*v grozdih
*v tetradah
*v verižicah

- barva
*modro
*vijolično
*rdeče

23

kaj je kultura?

gojišče + kolonija

24

kako se pripravi razmaz?

1. tekoča kultura
- kanemo kapljico na predmetnico
- suspenzijo bakterij razmažemo, 2 mm stran od roba

2. kultura na trdnem gojišču
- v kapljico fiziološke raztopine na predmetnici suspendiramo delček kolinje, ki smo ga z bakteriološko zanko posneli iz gojišča
- razmažemo

25

kako fiksiramo razmaze?

- 3x potegnemo skozi plamen
- kemijska fiksacija
*s alkoholom, formalinom, acetonom

26

kako ločimo barvanja?

ENOSTAVNA
- le eno barvilo
- po lofflerju
*metilensko modrilo
*vidimo temne celice na svetlem ozadju (pozitivno barvanje)
*negativno barvanje: črnilo obda celice, vidiš svetlo celico na temnem ozadju

- po pfeifferju
*karboni fuksin

SESTAVLJENA
- več barvil
- simultana
*več barvil hkrati
* po Giemsi (krvni razmaz)
-sukcesivna
*barvila ena za drugo po vrsti
* po Gramu (za ugotavljanje tipa bakterijske stene)

27

priprava nativnega preparata

- tekoče gojišče
*kanem an predmetno steklce
- kultura na trdnem gojišču
* fizo. raztopina na predmetnico (kapljica)
*z ezo posnameo delček kolonije
*suspendiranje v fiziološki

- kapljico pokrijemo s pokrovnim steklcem (ne sme biti mehurčkov)

28

kakšne so gram negativne in kakšne gram pozitivne bakterije? (zgradba bakterijske stene)

GRAMNEGATIVNE
- iamjo lipidni sloj
- imajo peptidoglikan (murein)
*tanek
- imajo citoplazemsko membrnao

GRAMPOZITIVNE
- iamjo etidoglikan (murein)
*debel
- imajo citoplazemsko membrnao

29

opiši postopek barvanja po gramu

- priprava razmaza
- fiksiranje nad plamenom
- barvanje z gencianskim vijoličnim
- fiksaciaj barvila z lugolom
- razbarvanje z etanolom
- Kontrastno barvanje s karbolnim fuksinom
(safraninom)
- spiranje z vodo
- sušenje

30

kako se obarvajo gram + in kako gram -

GRAM+: modrovijolično
*debela celična stena

GRAM-: rdeče
*tanka celična stena

31

mikroskopiranje obarvanih predmetov

- nastavimo imerzijski objektiv
- dvignjen kondenzator
- zaslonka povsem odprta
- kanemo imerzijsko olje na preparat
- preparat vstavimo an mizico
- GLEDAMO OD
STRANI! Z makrometrskim
vijakom potopimo lečo objektiva
v imerzijsko olje do predmetnice
- zelo počasi z mirkometrskim vijakom spuščamo mizico, dokler ne vidimo slike

32

mikroskopiranje nativnih preparatov

- kondenzor nekoliko spuščen
- zaslonka delno zastrta
- imerzijsko olje na preparat kanemo
- vstavimo preparat na mizico

33

kakšne so lahko napake pri barvanju?

- Predebel in pregost razmaz
*ne moramo opazovati oblike

- barvanje prestarih kultur
*stene so okvarjane
*gram+ se razbarvajo z etanolom

- premalo razbarvamo
*gram - vidne kot gram +

34

kaj je kolonija?

mikrobi na gojišču

35

kaj ej priamrna kultura
kaj je sekundarna kultura?

primarna:
- gledaš' če je na njej kaj zrastlo

sekundarna kultura:
- čista kultura
- ko presadiš kulturo, da kolonije razrečiš - da jih lažje opazuješ

36

kaj gledaš pri primarni kulturi?

1. Raste ali ne
2. Gostota
3. Koliko je različnih vrst
4. Če so zelo tipične za povzročitelja določene bolezni

37

kaj opazujemo pri nativnem preparatu?

- oblika
- velikost
- gibljivost
*pazi an brownovo gibanje = gibanje zaradi tekočega gibanja, ni dejansko gibanje kolonij

38

priprava obarvanih preparatov

- držimo se navodil proizvajalca

- Po zadnjem spiranju posušimo

- Na predmetnico napišeš za kateri vzorec gre in da veš na kateri strani je vzorec

39

kaj je dobro da napišeš na dopis, ko pošiljaš nek vzorec v laboratorij?

- lastnik
- označevalec
- opis živali
*ime
*št. čipa
*pasma
*starost
*teža
*velikost
- anamneza
- prejšnja zdravljenja
- kdo bo kril stroške

40

kaj je pomembno na področju virologije?

preventiva

41

kako se lahko prenaša virus slinavke in parkljevke?

50km z aerosolom in vetrom

42

kaj naredimo ko zapustimo virološki laboratorij?

- zamenjamo obleko,
- se stuširamo,
- se dezinficiramo,
- nekaj časa en smemo imeti stik z živalmi,
-tekoči odpadki morajo iti skozi sterilizacijo
- V laboratoriju je hepa sistem filtrov --> zadržuje virusne delce

43

viruloška preiskava. kaj je name

- neamen: ugutovit povzročitelja okužbe
- postaviti je treba etiološko diagnozo - ime in priimek virusa
- osnovna klasična preiskava: IZOLACIJA
*osnovno gojišče: celične kulture

44

na kateri 2 stvari razdelimo virološko preiskavo?

- dokaz protiteles
- dokaz prisotnosti virusa

45

kater preiskave delamo ko dokazujemo prisotnost virusa?

- izoloacija
- imunohistologija
- elektronski mikroskop
- molekolarne metode

46

s čim lahko determiniramo izolate?

- z izolacijo
- z molekularnimi metodami

47

ko gledmao virus pod el mikroskopom do kam lahko determiniramo virus in na kaj moramo paziti?

- V vzorcu rabimo veliko količino virusnih partiklov
- Determiniramo do nivoja družine

48

veliksot virusa

- najmanjši 20nm
-največji- 400-450nm

49

s čim lahko določimo le vrsto virusa?

- imunohistologija
- molekularne metode

50

kakšna je osnovna zgradba virusa?

- nuklokapsida
*notri so nuklinske kisline
- plašč
*lipoproteinski

51

katere vzorce odvzamemo živimi živalim?

- kri
*nativna --> koagulira, dobimo serum
*kri z antikoagulantom , dobimo vse krvne celice
*v laboratorij ne sme pridt hemolitična kri, eritrociti ne smejo popokat
- brisi
*nosni
*vaginalni
*kožni
*žrelni
- vzorec mleka
*ni tako pogost, ker ne povzroča veliko verusov mastitisov
- punktat, biopsat
- laringotrahealni vzorec
*probang metoda
*respiratorna obolenja
- blato
*če sumimo da gre za enterocitna obolenja

52

kako zgledajo brisi za odvzem vzorca

- eprueta s transportnim gojiščem
* stabilizira virus, in zavira razmnoževanje bakterij saj vsebuje antibiotike

53

kdaj delamo probang?

- z njim odvzamemo vzorec za viruloško preiskava
- če sumimo da gre za slinavko ali parkljevko
- S čašo postrgamo po sluznici orofarixa,
*odstranjevanje tujkov
- nato prepipetiraš v epruveto

54

kakšen je vzorec polne krvi?

to je kri z vsemi sestavinami
- krvna plazma
- krvne celice
- brez koagulansa

55

kako pridobimo serum

- v čisto in sterilno eprueto odvzamemo kri
- pustimo jo stati na sobni T --> kri koagulira
- s centrifugiranjem ločimo kaogulum in serum
- serum uporabimo za serološke preiskave,za določanje protiteles

56

odvzem vzorcev pri poginjenih živalih. na kaj moramo paziti?

- odvzem ob sekciji
*koščki parenhimiskih organov - velikost oreha
jetra
vranica
pljuča
ledvica
bezgavke
*blato, koščki kože, možgani
- ustrezen transport (1-8 C)
- transportni medij
*dodan je antibiotik

-vzorce odvzamemo s sterilnim priborom
-vsebino enega vzorca ne smemo kontaminirati z vsebino drugega

57

iz kje s elahko kri odvzema ? koliko?

- količina: 5-10 ml

lab živali
- iz srca
- iz očesnega kota

vse živali
- ušesne vene
-mamarne vene
-repne vene

58

kakšen vzorec uporabimo če sumimo da gre za steklino?

- vzorec možganov
*amanov rog --> največja količina virusa

59

kaj je brezprašna komora?

- zagotovi visoko stopnjo čistosti in sterilnosti pri horizontalnem načinu gibanja zraka
- uporabimo ga za delo v sterilnih razmerah

60

kako obdelamo virusne vzorce?

- homogenizacija koščkov organov vzorca
*terilnica (dodamo pesek)
*z mehanskim dezintegratorjem
*mastikator
*sonifiaktor
- suspenzija homogenata (1:10)
- centrifugiranje
- filtracija vzorca
*odstranitev bakterij

61

s čim identificiramo virusne izolate?

- izolacija
*biološki poskus
*kokošji zarodek
*celične kulture
- elektronska mikroskopija
- nevtralizacija virusa
- IF ali IP test
- ELISA
-PCR
-referenčni laboratorij

62

naštejte načine gojenaj virusa oz. inokulacije

- biološki poskus: lab. živali
*intramuskularna alpikacija
*intravenozna aplikaciaj
*intracerebralna apliakcija
*intraperitonealna aplikacija

- kokošji zarodek (oplojeno jajce)

- celične kulture

63

opišite postopek priprave preparata za preiskavo z el. mikroskopom

- pripravimo 10% suspenzijo vzorca v PBS
*rabimo veliko število virusov
- kapljico nanesemo na elektronskomikroskopsko mrežo
*3mm
*zlata
- dadoamo kapljico fiksativa (2,5% gluteraldehid)
- inkubiramo 5 min
- preparat kontrastiramo s 3% fosforvolframovo kislino ali svičevim acetatom (sol težkih kovin)
- preiščemo pod mikroskopom
*slika je elektronska gostota preparata

64

naštej nujne 'pogoje za transport vzorcev za viruloško preiskavo

- vzorci so zapakirani v nepredušnih posodah
-vzorci so označeni
- vzorce damo v torbo s ledenimi kockami (1-8 C)
- uporabimo transportno gojišče.
*antibiotik
*puferna raztopina za vzdrževanje pH
*albumini

65

kaj je centrifugirnajee-
opiši vste centrifuhe
vrste rotorjov pri centrifugi

- z njem dosežemo ločevanje posameznih delcev.
- osnovi del centrifuge je rotor
*rotorji s stalnim angibom (kotni rotorji)
*rotorji s sspremenljivim nagibom
- počasne, hitre in ultracentrifuge (polje vrtenja v vakumu)
- ene centrifuge imajo haldilne sisteme

66

kako določimo moč centrifugiranja?

RFC= (rpm)2 x r x g

rpm= rounds per minure
r= razdalja delca od osi
g= gravitacijski pospešek (0,98 m/s)

67

neposredne in psoredne virusne preiskave

NEPOSREDNE
- dokaz prisotnosti virusa
- prisotnost virusnega antigena
- prisotnost virusnega genoma

POSREDNE
- serološke
* dokazuje prisotnort specifičnih protiteles proti virusnemo genomu

68

od česa je odvisna uspešnost ločevanja centrifuge?

- radialni pospešek
- gostota medija

69

vrste el. mikroskopov

- presevalni el mikroskop
(do 1nm razloči)
-svetlobni el. mikroskop
(nad 200nm loči)

70

kaj je kalibracija?

a je niz operacij za ugotavljanje
povezave med vrednostmi, ki jih kaže
instrument ali merilni sistem, in pripadajočimi
vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod
določenimi pogoji.

71

za kaj je primerno normalno in za kaj reverzno pipetiranje?

normalno:
tekočine/reagenti na vodni osnovi

reverzno
viskozne tekočine/reagenti

72

kaj je mikropipeta?

je pripomoček za
natančno odmerjanje
tekočin/reagentov majhnih
volumnov (0,1 – 1200 μL)

73

pipetiranje

- nastavni ustrezni volumen
-namestimo pipetni nastavek
*čvrsto pritrdimo
*mikropipeto držimo pokončno
- potisni bat do prve stopnje
- – pipetni nastavek
potopite v tekočino/reagent
- počasi spusti bat, da se vrne v prvotni položaj
- previdno
pritisnite bat do prve stopnje
in nato še do druge stopnje,
da iztisnete celotno vsebino
nastavka. Počakajte ca. 2
sekundi!
- bat še vedno držiš na drugi stopnji in dvigneš mikropipeto iz jamice kamor si pipetiral
- – nastavek
odstranite s pritiskom na
pipetni izmetalec