patologija latinski izrazi Flashcards Preview

Veterinary Science > patologija latinski izrazi > Flashcards

Flashcards in patologija latinski izrazi Deck (61):
1

poškodba,travma

trauma

2

zmečkanina ali kontuzija

contusio

3

rana

vulnus

4

krvavitve

haemorrhagiae

5

smrt

mors

6

delovanje nenadne fizikalne sile, travma

trauma

7

pritisk, kompresija

compressio

8

zamašitev, obstrukcija

obstructio

9

sprememba lege, dislokacija

dyslocatio

10

urez ali ureznina

Vulnus scissum
vulnus incisum
vulnus sectum
vulnus incisio

11

ugriz ali ugriznina

vulnus morsum

12

strelna rana

vulnus sclopetarium

13

udarnina

vulnus contusum,
contusio

14

raztrganina

vulnus laceratum
laceratio

15

zmečkanina

vulnus conquasatum
conquasatio

16

prebojna rana

vulnus perforatum
perforatio

17

izvin,zvin

distorsio

18

izpah

luxatio

19

zlom, prelom

fractura

20

nalom

infractio

21

razpoka

fissura

22

zdrobljena kost

fractura comminutiva

23

pretrganje, raztrganje

ruptura

24

pretres

commotio

25

odrgnina

excoriatio

26

odlepljenje

ablatio

27

preležanine

decubitus

28

dekubitalne razjede

ulcus decubitalis

29

žulji, otiski

callus, tyloma

30

stenoza

stenosis

31

striktura

strictura

32

zasuk okrog mezenterialne osi

volvulus

33

zasuk organa okrog samega sebe ali okrog vzdolžne osi

torsio

34

vrinjenje

invagiantio
intussusceptio

35

izpad

prolapsus

36

obrat

eversio

37

izpad skozi razpoko v ventralni trebušni steni

eventratio

38

kila

hernia

39

zadrgnjenje

strangualtio

40

povešenost

ptosis

41

hipertermija

hyperthermia

42

hipotermija

hypothermia

43

hladnokrvne živali

poikilotermen živali

44

toplokrvne živali

homoiotermne živali

45

živali z zimskim spanjem

heterotermne živali

46

toplotna kap, toplotni udar

siriasis
apoplexia hyperpyretica

47

sončarica

insolatio

48

vročina

febra
febris

49

maligna hipertermija

hyperthermia maligma

50

opekline

combustio
ambustio

51

1.stopnja opeklin

combustio erythematosa

52

2.stopnaj opeklin

combustio bullosa seu vesicularis

53

3. stopnja opeklin

combustio escharotica

54

4. stopnja opeklin

combustio carbonisata
combustio carbonisatio

55

vzrok

aitia

56

veda

logos

57

vzrok bolezni

causa morbi

58

noksa

noxa

59

glavni vzrok bolezni

causa essentialis

60

zunanji pogoji

causa proxima

61

notranji pogoji

causa auxillaris