patologija latinski izrazi Flashcards Preview

Veterinary Science > patologija latinski izrazi > Flashcards

Flashcards in patologija latinski izrazi Deck (61)
Loading flashcards...
1
Q

poškodba,travma

A

trauma

2
Q

zmečkanina ali kontuzija

A

contusio

3
Q

rana

A

vulnus

4
Q

krvavitve

A

haemorrhagiae

5
Q

smrt

A

mors

6
Q

delovanje nenadne fizikalne sile, travma

A

trauma

7
Q

pritisk, kompresija

A

compressio

8
Q

zamašitev, obstrukcija

A

obstructio

9
Q

sprememba lege, dislokacija

A

dyslocatio

10
Q

urez ali ureznina

A

Vulnus scissum
vulnus incisum
vulnus sectum
vulnus incisio

11
Q

ugriz ali ugriznina

A

vulnus morsum

12
Q

strelna rana

A

vulnus sclopetarium

13
Q

udarnina

A

vulnus contusum,

contusio

14
Q

raztrganina

A

vulnus laceratum

laceratio

15
Q

zmečkanina

A

vulnus conquasatum

conquasatio

16
Q

prebojna rana

A

vulnus perforatum

perforatio

17
Q

izvin,zvin

A

distorsio

18
Q

izpah

A

luxatio

19
Q

zlom, prelom

A

fractura

20
Q

nalom

A

infractio

21
Q

razpoka

A

fissura

22
Q

zdrobljena kost

A

fractura comminutiva

23
Q

pretrganje, raztrganje

A

ruptura

24
Q

pretres

A

commotio

25
Q

odrgnina

A

excoriatio

26
Q

odlepljenje

A

ablatio

27
Q

preležanine

A

decubitus

28
Q

dekubitalne razjede

A

ulcus decubitalis

29
Q

žulji, otiski

A

callus, tyloma

30
Q

stenoza

A

stenosis

31
Q

striktura

A

strictura

32
Q

zasuk okrog mezenterialne osi

A

volvulus

33
Q

zasuk organa okrog samega sebe ali okrog vzdolžne osi

A

torsio

34
Q

vrinjenje

A

invagiantio

intussusceptio

35
Q

izpad

A

prolapsus

36
Q

obrat

A

eversio

37
Q

izpad skozi razpoko v ventralni trebušni steni

A

eventratio

38
Q

kila

A

hernia

39
Q

zadrgnjenje

A

strangualtio

40
Q

povešenost

A

ptosis

41
Q

hipertermija

A

hyperthermia

42
Q

hipotermija

A

hypothermia

43
Q

hladnokrvne živali

A

poikilotermen živali

44
Q

toplokrvne živali

A

homoiotermne živali

45
Q

živali z zimskim spanjem

A

heterotermne živali

46
Q

toplotna kap, toplotni udar

A

siriasis

apoplexia hyperpyretica

47
Q

sončarica

A

insolatio

48
Q

vročina

A

febra

febris

49
Q

maligna hipertermija

A

hyperthermia maligma

50
Q

opekline

A

combustio

ambustio

51
Q

1.stopnja opeklin

A

combustio erythematosa

52
Q

2.stopnaj opeklin

A

combustio bullosa seu vesicularis

53
Q
  1. stopnja opeklin
A

combustio escharotica

54
Q
  1. stopnja opeklin
A

combustio carbonisata

combustio carbonisatio

55
Q

vzrok

A

aitia

56
Q

veda

A

logos

57
Q

vzrok bolezni

A

causa morbi

58
Q

noksa

A

noxa

59
Q

glavni vzrok bolezni

A

causa essentialis

60
Q

zunanji pogoji

A

causa proxima

61
Q

notranji pogoji

A

causa auxillaris