histologija ustni kratka ponovitev Flashcards Preview

Veterinary Science > histologija ustni kratka ponovitev > Flashcards

Flashcards in histologija ustni kratka ponovitev Deck (419)
Loading flashcards...
1
Q

opiši obtočilni sistem

A
 • votli organi

- srce, krvne žile, limfne žile

2
Q

obtočilni sistem obtoki.

A

VELIKI ali TELESNI OBTOK
-Iz levega prekata po telesu in nazaj v desni preddvor

MALI ali PLJUČNI OBTOK
- iz desnega prekata v levi preddvor

VENSKI in ARTERIJSKI PORTALNI OBTOK

 • Venski–> jetrni in hipotalamusno hipofizni portalni sistem
 • Venski–> sekundarna kapilarna mreža
 • Arterijski –> v ledvičnem telesu v ledvicah, dovodna arteriola, kapilarna mreža, odvodna arteriola

EMBRIONLANI VITELINSKI

EMBRIONALNI UMBILIKALNI

LIMFNI

3
Q

katere tip arterij poznaš?

A
 • elasičnega tipa
 • mišičnega tipa
 • manjše arterije
 • arteriole
4
Q

kater tip ven poznaš?

A
 • venule

- vene (majhne, srednje, velike)

5
Q

kaj so žile?

A

Sistem cevk ki jih obdaja endotelij ( v notranjosti imamo krvne celice), na določenih odsekih se jim pridruži vezivo, gladka ali srčna mišičnina

6
Q

zgradba stene žil

A
 • triplastna
 • v sredini je lumen
 1. t.intima (interna)
 2. t. media
 3. t, adventitia (externa)
7
Q

opiši t. intimo

A
 • Funkcija: uravnava izmenjavo snovi, tekočin in plinov skozi žilno steno
 • PLAST ENODTELIJSKIH CELIC
 • enoskladni enostavni ploščat epitelij (mezodermalno poreklo)
 • stičnice (tesne, nexusi, sprimkaste, hemidezmosomi na BM)
 • semipermiabilna membrana
 • neobloženi pinocitotični mešički (prenos snovi iz apik na BM oz na bazo lateralne površine)
 • prehod snovi tudi z difuzijo in endocizozo s klatrinskimi mešički
 • funkcija:
  • *vzdržujejo ne trombogeno površino
  • *spreminjajo pretok krvi in rezistenco žilne stene
  • *Regulirajo in modulirajo imunski sistem (limfociti-endo celice)
  • *sinteza hormonov
  • *izločanje interlevkinov 1,6,8
  • *modifikacija lipoproteinov - oksidacija
 • BAZALNA MEMBRANA
 • kolagen tipa 4
 • PAS
 • SUBENDOTELISJKO VEZIVO
 • lahko tudi gmc, makrofagi, elastična vlakna, kolag. vlakna
 • MEMBRANA ELASTICA INTERNA
8
Q

opiši t. medio. -plasti

A
 • funkcija: potiskanje krvi po obtočilih
 • Gladko mišične celice ter kolagena, retikularna in elastična vlakna
 • membrana elastica externa
9
Q

opiši t. externo

A
 • funkcija: povezuje krvne žile z zunanjostjo
 • funkcija. prehranjevanje zunanji del žuil
 • rahlo vezivo,
 • živčna vlakna vegetativnega živčnega sistema (nervivasorum)
 • in manjše krvne žile (vasavasorum)
10
Q

opiši arterije elastičnega tipa

A
 • velike žile v bližini srca
 • stena žile se more razširit (ko sprejme kri) in nato vrnit v prvotni položaj ter poslat kri naprej po telesu.

TUNICA INTIMA

 • debelejša kot pri ostalih vrstah arterij (na račun subendotelisjke plasti - kolag, nežna elastična vlakna, gmc, amorfna medceličnina)
 • membrana elastica interna neizrazita

TUNICA MEDIA

 • najobsežnejša plast
 • gmc (zapolnjujejo prostote med lamelami) (omogočijo krčenje) in vezivne komponente
 • elastične lamele - so oknjičaste, razširjanje omogočajo
 • kolag. vlakna (preprečijo pretirano raztezanje)
 • amoefna medceličnina
 • neizrazita membrana elastica externa

TUNICA EXTERNA

 • razemroma tanka
 • snopi koalg. vlaken vzdolžno
 • nežna elastičan vlakna
 • živna vlakna
 • vasa vasorum
 • fibroblasti,makrofagi

POVZETEK:

 • debelejša tunica intima
 • t.adventitia je bistevno tanjša
 • glavni del je tunica media
11
Q

kje je nenaden prehod iz elastične v mišično arterijo?

A

a.reanlis (mišični) izstopa iz a.abdominalis (elastični)

12
Q

opiši mišični tip arterije

A
 • funkcija: razdelitev krvi po telesu, ritmično krčenje
 • v t.medii mora biti 3 ali več plasti skelnjenih gmc

TUNICA INTIMA

 • ni obsežna
 • ni gmc
 • palst enodetlisjkih celic dobro viden
 • izrazita membrana elastica interna
 • skromno subendo. vezivo

TUNICA MEDIA

 • Od 3-40 sklenjenih plasti gmc
 • prevladujejo gmc nad vezivnimi komponentami
 • vidna membrana elastika externa, vendar manj izrazita od interne

TUNICA EXTERNA

 • obsežnejša kot pri a. elastičenga tipa
 • fibroblasti, žile, živčna vlakna
13
Q

opiši manjšo arterijo

A
 • 3-6 plasti sklenjenih gmc v t.medi
 • endotelijske celice se skrčijo in postavijo pokonci, štrlijo v lumen
 • vidna memb. elastic. interna
14
Q

opiši arteriolo

A
 • v t.medii le še 1-2 plasti skelnjenih gmc
 • endotelij, bm
 • tanka subenodtelijska plast (retik. in elasti. vlakna)
 • membr elastica interna tanka, externa se ne vidi
 • funkcija. pomoč pri uravnavanju krvnega tlaka
15
Q

opiši meta arteriole:

A
 • redukciaj t. medie - le še posamezen gmc, ni sklenjene plasti
 • povezava arteriol in venul
 • na iztopiščih metarteriole so gladko mišični predkapilarni sfinktri
16
Q

opiši klapilare, naštej vrste

A
 • 5-8 mikrometrov
 • sploščen endotelij
 • t.media manjka
 • zunanji steni kapilare prilega PERICIT (citoplazemski podaljši, objame kapilaro)
 • pericit lahko spremeni v fibroblast ali gmc
 • kapilare se vejičijo, izmenjujeo, oblikujejo kapilarno mrežo
 • KONTINUIRANA KAPILARA
 • FENESTRIRANA KAPILARA
 • DISKONTINUIRANA ali SINUSOIDNA KAPIALRA
17
Q

opiši kontinuirano kapilaro

A
 • najmanjši prehod snovi iz lumna v okolno tkivo
 • Najdemo v mišičju, v osrednjem živčevju, v skorji timusa
 • skelnjena bm
 • sklenjen endotelij
 • jedro pericita
18
Q

opiši fenestrirano KAPILARO

A
 • visceralne kapilare
 • črevo, ledvica, endokrine žleze
 • večja prepustnost
 • med endo. celicami so fenestra, okenca (50-80nm) , prekrita so z diafragmo, le v ledvičnem telescu niso
 • skelnjena bm
19
Q

opiši diskontinuirano kapilaro

A
 • največji prehod snovi
 • kostni mozeg, jetra, vranica
 • pore v steni endo. celic
 • bm prekinjena ali manjka
 • večji premer kot 5-7mikrometrov
 • Nepravilne oblike
20
Q

opiši vene

A
 • večji premer od arterij
 • številčnejše od arterij
 • stena ven tanjša od arterij

delitev:

 • velike vene
 • vene srednjega kalibra
 • vene majhnega kalibra
 • venule
  • postkapialrne
  • pericitne
  • mišične
 • psoebni tipi ven
21
Q

naštej vrste venul

A
 • postkapilarne
 • pericitne
 • mišične
22
Q

opiši postkapilarne vneule

A
 • premer večji od kapialr (10-30 mikrometrov)
 • podoben kapialrnm po zgradbi
 • kotinuiran, delno fenestriran endotelij
 • Tanka subendoteliska plast iz vzdolžnih kolag. Vlaken
 • endo celic so dovzetne za serotonin in histamin (tkivni bazofilec izloča) –>inducirano prepuščanje snovi
23
Q

opiši pericitne venule

A
 • periciti oblikuejjo sklenjeno plast
 • popolno t.media
 • popolna triplastna zgradba
 • vezivo, kolag vlakna ki oblikujejo tanko tunico externo
 • izmenjave snovi med žilnim prostorom in veznim tkivom
 • 30-50 mikrometrov
24
Q

opiši mišične venule:

A
 • ni pericitov v t.medii - nadomesti jih sklenjena plast gmc

- 50-100 mikrometrov

25
Q

opiši vene majhenga kalibra

A
 • t. emdia 2-4 plasti krožno urejneih sklenjenih gmc
 • ni membrane elastice interne
 • jedra endotelijskih celic vzporedno z lumnom in ne pokončno kot pri mali arteriji
 • t.intima, t.adventitia
26
Q

opiši vnee srednjega kalibra

A

T.INTIMA

 • enpdtelijska plast
 • subendotelijska plast (kolagena vlakna)
 • zaklopke (predvsem na okončinah) =duplikature t. intime

T.MEDIA

 • cceč plasti gmc
 • vezivo (kolag in elast. vlakna)

T.EXTERNA

 • je obsežna,
 • vezivna,
 • pretežno z žilami, živci,
 • posamezne gmc
27
Q

opiši velike vene

A

T.INTIMA

 • obsežnejša
 • subendot. vezivo - lahko gmc
 • izrazit amembrana elastica interna

T.MEDIA

 • tanka
 • koalg, elastična vlakna
 • gmc; več vezivnih komponent kot gmc

T.EXTERNA

 • obsežna
 • glavni del stene
 • vzdolžno in spiralno urejene snope gmc
 • kolag, elastična vlakna
 • vasa vasorum, nervi vasoru
 • skrbi za napetost
28
Q

naštej posebne tipe ven

A
 • ARTERIJSKO VENSKE ANASTAMOZE
 • ZAPORNE ARTERIJE
 • ZAVORNE VENE
29
Q

Opiši arterijsko venske anastamoze

A
 • direktni prehod krvi iz končnih vej arteriole v venule (izogne kapilarni mreži)
 • debela plast gmc
 • dobra oživčenost z vaso motornimi živci
 • če zaprta kri v kapilarno mrežo
 • v koži, ustnicah, nosni sluznici, prebavilih, ž. in m. sp. organi,

funkcija:

 • urejanje pretoka krvi - krvni pritisk
 • termoregulacija
 • erekcija

oblika:

 • PREPRSTE,MOSTIČNE
 • SESTAVLJENE, KLOBČIČASTE
 • v steni modif. gmc epiteloidne oblike
 • obdaja jih več plasti krožno urejnih celic t.medie
 • več zvitih kanalov
 • modif gmc nabreknejo in zaprejo svetlino kanalov, prekine dotok krvi
 • konice prstov, zunanje uho
30
Q

opiši zaporne arterije

A
 • Zmanjšujejo dotok krvi v kapilare
 • manjše žile
 • t. intima - tu je blazinica
 • v blazinici vzdolžno urejene epiteloidne gmc - krčijo, blazinica nabrekne –> dotok krvi v kap. mrežo se prepreči
 • endokrine žleze, brecilno tkivo spolovil (a.helicine), maternica, popkovnica, prsti
31
Q

opiši zavorne vene

A
 • za kap’ilarno mrežo
 • zavirajo odtok krvi iz kapilar
 • V steni imajo vzdolžne in krožne gladko mišične blazinice
  • endokrine žleze, brecilno tkivo spolovil (a.helicine), maternica, popkovnica, prsti
32
Q

senzorični receptorji

A
 • Sposobni zaznavat spremembe v arterijskem tlaku (baroreceptorji) in spremembe kemične sestave krvi (kemoreceptorji)
 • Nahajajo se na področju razcepišča karotidne arterije, aortni lok, levi srčni prekat
 • KAROTIDNO TELO
  KAROTIDNI SINUS
33
Q

opiši karotidno telo

A
 • obdaja ga vezivna kapsula
 • Iz goste mreže sinusoidnih kapilar
 • celice tipa 1 (kemoreceptorji)
 • zrnca v njih so katiholamini in seratonin
 • celice tipa 2
 • ni zrnc
 • obdajao celice tipa 1
 • ko pH in O2 pade s evzdražijo kemoreceptorji –>povzroči dvig krvnega tlaka (poveča se minutni volumen srca, skrčenej žil)
34
Q

opiši akrotidni sinus

A
 • razširjena arterija
 • kjer se a. carotis interna odcepi od arterije carotis communis
 • baroreceptorji
 • tunica externa zadebeljena, media stanjšana
 • Zavirajo simpatično vzdraženje in se odzivajo na spremembe arterijskega tlaka –> pride do zmanjšanja srčne frekvence in razširitve žil –> padec krvnega tlaka
35
Q

kje se nahajajo baroreceptorji?

A
 • karo0tidni sinus,
 • aortni lok
 • levi srčni prekat
 • Zavirajo simpatično vzdraženje in se odzivajo na spremembe arterijskega tlaka –> pride do zmanjšanja srčne frekvence in razširitve žil –> padec krvnega tlaka
36
Q

limfne žile: opis, vrste

A
 • limfne kapilare
 • limfne žile
 • mahjhne in srednje
 • velike limfne žile in limfni vodi

funkcija: odvaja tkivno tekočino v venski sistem
- žile potekajo vzporedno z venskimi
- limfa se prefiltrira v bezgavkah

zgradba:

 • tanjša stena kot pri kapialri
 • zaklopke
 • težko ločimo plasti
 • ni eritricitov v lumnu
 • malo gmc
 • ni pericitov
37
Q

kje se prefiltrira limfa?

A

V BEZGAVKAH

38
Q

opiši limfne kapilare

A
 • tnaka stena
 • pondobna krvni kapialri, večji lumen
 • endote. celice povezane z interdigitacijami, lahko so prisotne sprimkaste stičnice
 • med endot. celicami so preseldki
 • Bm prekinjena ali manjka –> večja permeabilnost kot kapialra (večji delci)
 • začenaj se slepo
 • največ v rahlem fib. vezivu
 • pericitov
 • nežna vlakenca na bazalni strani endortelijske stene, , na drugi strani se pripenjajo an elastična in koalgl. vlakna –> lumen fimfne kapialre tako ostane odprt
39
Q

opiši limfne žile

A
 • večje
 • v večini tkiv in organov
 • kje jih NI:
 • CŽS, v očesu, v rdeči pulpi vranice, hrustanec, kostno tkivo, v jeternem režnjiču
 • običajno nimajo zaklopk

MAJHNE IN SREDNJE:

 • večji premer od limfnih kapilar
 • neprekinjena BM
 • subendot. palst
 • 1-2 plasti gmc
 • vlakna
 • t. externa ne loči od okoljnega tkiva

VELIKE žile in limfni vodi

 • triplastna stena
 • subendot. plas (kolag in elastična vlakna)
 • t.intima: gmc in kolg in elast vlakna
 • externa: vezivo + posamezne gmc
 • zaklopke
 • densi limfni vod
 • ductus thoeracicus
 • predno s elimfa vrne v vensko kri se prefiltrira
 • tok limfe poačsen
40
Q

kako ej sestavljena zaklopka v veliki limfni žili?

A
 • sestavlaj jo guba endotelja + vmes je vezivo

- občasno ob zaklopki gmc

41
Q

sestava srčnega skeleta?
kaj ločuje nsrčni skelet?
iz česa je pri osamezni d.živlaih?

A
 • anulifibrosi
 • trigonum fibrosum
 • vezivo, zapolnjujeo prostor med atriventrikularnimi odprtinami in bazo aorte
 • septum mebranaceum
 • srčni skelet loči atrija od ventrikula
 • pra, mačka: togo fib. neurejeno vezivo
 • pes: vezivni hrustanec
 • konj: hialini hrustanec
 • govedo: os cordis
42
Q

opiši srce

A
 • specializiran del krvnega sistema
 • črpalka
 • 2 preddvora(atrij) , 2 prekata (ventriculus)
 • pretin ločuje L in D polovico
 • veliki in mali obtok
43
Q

opiši steno srca na kratko

A

triplastna zgradba

ENDOKARD

 • meji na notranje votline na srcu
 • palst endot. celic
 • bm
 • subend. vezivo s kolag in elast. vlakni

MIOKARD
- prečno-progasta srčna mišičnina
-
EPIKARD
- mezotelij (enoskalden, enostaven plošat epitelij)
- submezotelijalno fibrilarno vezivo, maščobne celice, žile, živci

44
Q

opiši endokard

A
ENDOKARD
- meji na notranje votline na srcu
-palst endot. celic
- bm
- subend. vezivo s kolag in elast. vlakni *notranja plast
takoj pod endot. celicami
neurejeno fib. vezivo
koalg in elasti vlakna
posamezen gmc
*vmesna 
*globoka 
kolag in elast vlakna
tolščne celice
krvne in limfne žile
vezivo ki se nadaljuje v miokard
posamezna mesta: locira je prevodni sistem srca (manjka kjer so chordae tendianae in papilarne mišice)
- gube endokarda = zaklopke
*atriventrikularne
D=trikusppidalna 
L= bikuspidalna
*semilunarne (aorta+ pljučna zaklopka)
45
Q

opiši zaklopke srca. zgradba

A

endotelij an smeri proti atriju in na smeri proti ventriklu

STRATUM SPONGIOSUM

 • ožiljena plast
 • rahlo fib. vezoivo
 • kolag in elastična vlkan
 • mproteoglikani
 • funkciaj: dušilec šoka, zmanjšuje vibracije povezane z zaporo

STRATUM FIBROSUM

 • osnova zaklopke
 • koalg. vlakna prevladuje
 • povezuje s fibroznimi obročkom

STRATUM VENTRICULARIS

 • v smeri proti ventriklu
 • togo fib. vezivo,
 • več plasti elast. vlaken
 • nadlajuej v chordea tendiane v atrivent. ustju

to je bi opis zaatrioventrikularne in smeilunarne zaklopke

 • aortna in pulmunalna zaklopka sta podobni, s tem da stratum spongiosum ni ožiljen
  . lahko iamta zadebeljen prosti rob
46
Q

opiši mikoard srca

A
 • prečno-progasta srčna mišičnina
 • 2 ločena dela mišipčnine: en v atriju , en v ventriklu –> povezuje ju prevodna srčna mišičnina
 • zgradba srčne mišičnine
 • enojedrne cleice
 • centralen položaj ejdra
 • 110 mikrometrov dolžina
 • ni stelitskih celic = ni možnsoti regeneracije
 • številni mitohondriji
 • slabše razvit sarkoplaz. retikulum = diade
 • interkalarni diski, zonula adherens, na lateralni strani so nexusi, bočne anastamoze
 • debelina mišic v atriju tanjš’a kot v ventriklu
 • purkinijeve celice
47
Q

opiši epikard srca

A
 • mezotelij (enoskalden, enostaven plošat epitelij)
 • submezotelijalno fibrilarno vezivo, maščobne celice, žile, živci
 • iz 2 listov, vmes je špranja s tekočino
 • visceralni
 • peritonealni
48
Q

hormoni srca

A

-ANP
atrijski natriuretični peptid
*povišan krvni tlak
*izločanje ANP –>stimulacija rztezanja atrija in ventrikla
*poveča izločanje natrija in vode v ledvicah –> zmanjša se krvni tlak

 • BNP
  natriuretični peptid tipa B
  *sindrom pešanja srca, takrat se izloča
  *izločajo ga srčno mišič. celcie v ventriklih
  *nizek srčni tlak - premalo krvi srce črpa po telesu
49
Q

kaj sestavlja prevodni sistem srca

A
 • sinuatrialni (sinusni ) vozel
 • atrioventrikularni vozel
 • atrioventrikularni (Hisov) snop
 • densi krak
 • levi krak
 • purkinijeva vlakna
50
Q

kako poteka krčenje srca

A
SISTULA = faza krčenja
DIASTULA = fzaa raztezanja
 1. električno vzdraženje v sinusnem vozlu
 2. prenos na srčno mišič. celice atrija
 3. prenos s pomočjo internodalni traktusov do atrioventrikularnega vozla
 4. iz atriovent. vozla izhaja hissov snop
 5. hissov snop razdlei na L in D krak
 6. končne veje trako se nahajajo v subendotelijskem prostoru = purkinijeva vlakna
 • najprej krčijo, atrij, nato apex, nazadnje ventrikli
51
Q

kakšne celice so v vozlih, snopih?

A
 • modif. srčne mc
 • manjše
 • posemzne miofibrile
 • okroglo jedro
 • neobarvano območje okoli jedra
 • vidi prečna progavost
 • v sins. vozlu razvejane brez interkalanrnih diskov
 • v krakih in purkinj vlaknih imajo premer večji od navadnega premera smc
52
Q

vaskualrizacija srčen mišičnine

A
 • smc mora biti dobro prekrvavljena
 • iz aorte žile
 • L in D coronarna arterija –> v akpialrno mrežo v miokardu se razvijeta
 • venule–>vene–>preko coronarnega sinusa ali skozi odprtine v endokardu v desni preddvor (v. carotice minime)
53
Q

limfne žiel v srcu

A
 • Velike
 • v srčnih brazdah skupaj z žilami
 • limfa se filtrira skozi limfne vozlje do razcepiščev sapnika in loka aorte
54
Q

živci v srcu

A
 • n.vagus
 • simpatični živci: povečajo hitrost utripa
 • živci regulirajo hitrost krčenja
55
Q

srce ptičev

A
 • 2 ventrikla, 2 atrija
 • hitrejše bitje srca, ker metabolne potrebe večje . višja telsna temperatura
 • večji volumen srca, glede an amso
 • notranje voltine gladke
 • enostavne zaklopke
 • smc
 • manjši premer
 • ni prečnih cevk
 • ni linije M pri sarkomeri
 • dobro razvit sarkoplazemski retikulum
 • dodaten densi atrioventrikularni lok
56
Q

kaj sestavlaj endokrini sitem?

A
 • žleze z notranjim izločanjem
 • Druga tkiva in organi, endokrine celice v manjšem odstotku, ki z izločki -hormoni- povezujejo delovanje organizma v celoto
 1. ENDOKRINE ŽLEZE
 2. SKUPINE ENDOKRINIH CELIC
 3. RAZPRŠENI ENDOKRINI NSISTEM
57
Q

kaj je paranhimatozni organ?

A

parenhim + intersticij oz. vezivna stroma

58
Q

kdaj ej neka stvar žleza?

A

ko večina parenhima sesatvaljajo endokrine celcie

59
Q

razvoj endokrinih žlez

A

iz epitelijskih celic krovnega epitelija –> epitelijski brstič –> epitelijski pecelj –> izvodilo na površino –> izvodilo s površino se izgubi –> endokrina žleza –> izloček (hormon) gre v okoljne celice

60
Q

opi endokrine žleze

A
 • paranhiamtozni organi
 • dobro prekrvavljeni
 • v kri izločajo hormone
 • hormoni delujejo na različne razdalje
  1. ENDOKRINA
 • veliak razdalja
 • tnajpogosteje po krvi se hormon prenaša do tarčnega mesta
 • sproščanje in zaznava hromonov
 1. PARAKRINA
  - majhan razdalja
  - tarčne celice v okolju . hormon jih doseže z difuzijo
  - sproščanje in zaznava zunajceličnih sporočil
 2. AVTOKRINA
  - Celica, ki izloča hormon, ima tudi receptor za zaznavo tega hormona
61
Q

Kaj vse spada med endokrine žleze?

A
 • hipofiza
 • epifiza
 • ščitnica
 • obščitnica
 • nadledvična žleza

-večina parenhimske populacije je iz endokrinih celic

62
Q

kaj spada med skupine endokrinih celic?

A
 • nevrosekretornih nevroni v Hipotalamusu
 • Langerhansonovi otočki
 • m in ž sp. organi
 • palcenta
 • kardialni miociti v preddvoru srca
 • nahajajo se v drugih organih oz. tkivih
 • večino organa predstavljajo eksokrine celice, endokrine celice so subpopulacija
63
Q

kaj spada med razpršeni endokrini sistem?

A
 • posamezen endokrine celice vrinjene med epitleijske celice gastrointestinalnega in respiratornega sistema
64
Q

opiši hipofizo

A
 • podrejena živčnemu sistemu
 • s hormoni pliva na druge endokrine žleze
 • osrednja žleza endokrinega sistema
65
Q

povej lego hipofize

A
 • leži dorzoventralno,
 • s pecljem visi med chiasmo opticum in corpusom mamillare na dnu vmesnih možganov
 • v fossi hipophysialis turškega sedla
66
Q

opiši zgradbo hipofize

A

ADENOHIPOFIZA (žlezni del)

 • Pars anterior
 • pars intermedia
 • pars tuberalis (kot rokav obdaja infundibulum)

NEVROHIPOFIZA

 • pars posterior (največji del)
 • infundibulum (hipofizni pecelj)
 • eminentia mediana (povezava z živčnimi vlakni)

hipofizna špranja

 • med pars anterrior in pars intermedia
 • konj je nima, namesto tega ima folikle
67
Q

opiši vaskularizacijo hipofize

A

Hipotalamusno hipofizni sistem
- da pridejo v zadostni količini sproščujoče in zaviralne snovi iz HIPOTALMUSA do pars anterior adenohipofize

potek:
ADNEOHIPOFIZA
-sprednja hipofizna arterija –» primarna kapilarna mreža na področju peclja in eminentia mediana –> portalne vene –> razvejičenje–> sekundarna kapilarna mrež
v pars anterior –> venske žile –>hipofizne vene –> kavernozni sinus

NEVROHIPOFIZA
-zadnaj hipofizna arterija –> kapialrna mreža (pars posterior) –> hipofizne vene –> kavernozni sinus

68
Q

oblike hipozif različne živali

A

PREŽ: podolžno ovalna
PRA: nepravilno kvadratasta
MES: zavaljena ovalno
konj: ploščato ovalna

69
Q

poreklo hipofize

A

adenhipofiza: oralni ektoderm
nevrohipofiza: nevroektoderm

70
Q

razvoj in diferenciacija žleze

A

ADENHOPOFIZA

 • izbočenje strehe primitivne ustne votline
 • adenohipofiza izgubi povezavo z ustno votlino –> nastane RATHEJEVA VREČA ( celice adenohipofize ki se naslonijo na nevrohipofizo, nastane pars intermedia )

NEVROHIPOFIZA

 • Izbočenje dna bodočega diencephalona
 • obdrži povezavo z živčnim sistemom
71
Q

metode za ugotavljenaje vrste celic pri hipofizi

A
 • histokemično barvanje
 • histofiziološka raziskava
 • ultrastruktura
 • imunohistokemične metode
72
Q

katere celice so v hipofizi. opiši jih

A

KROMOFILNE CELICE

 • vežejo barvial
 • biosintetsko aktivne - evkroamtsko jedro
 • acidofilne (citoplazam obarva acidofilno)
 • bazofilne

KROMOFOBNE CELICE

 • manjša popualcija celic
 • citoplazma je neoobarvana
73
Q

katere acidofilne celice poznaš?

A
 • somatotropne

- mamotropne

74
Q

katere bazofilne celice poznaš

A
 • kortikotropne
 • triotropne
 • gonadotropne
75
Q

opiši adenohipofizo

A
 • iz 3 delov
 • okoli parenhima celic se nahaja nežno vezivo (rahlo fibrilarno in kolag. Vlakna)
 • fenestrirane sinusoidne kapilare med nežnim vezivom
 • pars anterior je največji

PARS INTERMEDIA

 • obdaja nevrohipofizo in je čoćena od pars anterior s hipofizno špranjo
 • -slabše prekrvavljen kot pars anterior
 • pretežno beta celice
 • veliko kromofobnih celic
 • direktna nevroendokrina regulacija ( ž.končič konča ob žlezi)
 • paranhimatozne celice obdajajo s koloidom napolnjene folikle
 • najštevilšnješe so melanotropne celice

PARS TUBERALIS

 • -je podaljšek pars anterior
 • celice razporejene v trakovih, oblikujejo manjše folikle
 • beta celice (kortikotropne in goandatropne)
 • ACT, LH, FSH imunopozitivne celice
 • receptor za melatonin (izloča ga epifiza) –> celice vključene v sezonsko urejanje reprodukcijskega ciklusa
76
Q

uravnanvanje delovanja adenohipofize

A

SOMATOTROPNE:

produkt: rastni hormon somatotropin
spro. hormon: somatoliberin
zav. hormon: somatostotin

MAMOTROPNE

produkt: prolaktin
spro. hormon: sproščevalni hormon prolaktina
zav. hormon: zaviralni hormon prolaktina

KORTIKOTROPNE

 • produkt: kortikotropin, melanotropni hormon, melanotropin
 • spro.hormon: sproščevalni hormon kortikotropina, sproščevalni hormon melanotropina
 • zav.hormon: azviralni hormon melanotropina

GONADOTROPNE

 • produkt: FSH, LH
 • spro.hormon: sproščevalni hormon gonadotropinov
 • zav.hormon:

TRIPTROPNE

 • produkt: triotropni hormon, triotropin
 • spro.hormon: sproščevalni hormon triotropina
 • zav.hormon:
77
Q

na kaj delujejo določeni hormoni, ki jih proizvaja hipofiza?

A
 • ACTH deluje na skorjo nadledvične žleze
 • FSH (rast foliklov) deluje na sartolijeve celice
 • LH (ovulacija) deluje na leydigove celice –> spodbudi izločanje testosterona
 • TSH deluj na ščitnico
78
Q

opiši nevrohipofizo

A
 • derivat ventralnega hipotlamusa
 • hipotalamusno-nevrohipofizni sistem
  1. Supraoptično jedro
  2. Paraventrikularno jedro
   Obe jedri sta hipotalamusnmi komponenti
 • tu se hormoni skaldišičijo in ne sintetizirajo
 • telesa nevronov v hipofiznih jedrih
  -aksoni hipotalamusa gredo skozi eminentio in pecelj, v pars posterior, kjer se razvejičijo
  -2 lastnosti aksonov:
  1. Ne končajo se ob nevronu oz. tarčni celici, ampak ob fenestriranih kapilarah v pars posterior
   1. Sekretorni mešički v vseh delih nevronov
 • živčni končiči se na koncu razširijo - tu ej veliko sekretornih mešičkov - na HERINGOVO TELESCE (razširitev aksona pred končnim terminalnim delom)
  -herringovo telo je blizu kapilaram in temno vijolične barve
 • -PITIUCITI: modificirani astrociti
  -fenestrirane kapialre
79
Q

kaj sestavlaj pars posterior?

A
 • celice nevroglije (pituiciti)
 • oporna vloga
 • intermediarni filamenti
 • ovalna, okrogla,e vkromatična jedra
 • nepravilnih oblik
 • številni podaljški
 • nemielizirana živčna vlakna
 • fenestrirane kapialre
 • pericit v steni kapialr
 • histocit (tkivni makrofag)
 • fibroblast
 • mastocit (tkivni bazofilec)
80
Q

funkcija pars posterior?

A
 • je skaldiščno mesto za nevrosekret (skalsišči se v sekundarnih mešičkih) , ki se sintetizira v supraoptičnem in paraventrikularnem jedru hipotalmusa

nevrosekret:
OKSITOCIN
VAZOPRESIN (antidiuretičen hormon)

81
Q

katere vrste sekundarnih mešičkov poznaš ?

A
 1. Nevrosekret mešičkov od 10-30 nm v premeru
  * oksitocin
  * vazopresin
  * oba sta majhna peptidna hormona
  * Vsak mešiček vsebuje ATP in NEVROPHISIN –> prenašalni protein, ki se na hormon veže z nekovalentno vezjo
 2. Nevrosekret nad 30 nm
  * acetilholin (sodeluje pri sproščanju mešičkov 10-30nm)
 3. Nevrosekret mesšičkov od 50-80 nm
  * adrenalin
  * noradrenalin
82
Q

opiši vazopresin oz ADH

A
 • hormon
 • nadzoruje krvni pritisk
 • ko se sprosti v kri deluje an različnih mestih
 • vazopresinski receptorji:
  1. V2-R (ledvice, distalni del ledvične cevke in zbirnih cevk)
  2. V1-R (mišične celice ob manjših arterijah in arteriolah)
  3. V3-R (kortikotropne celie)
 • ob vezavi poveča permeabilnost vode (akvaporini tipa 2) –> poveča se resorbpciaj vode
 • zmanjša se izločanje urina
 • ADH se iz hipofize v kri sprosti že ob manjšem povečanju osmolarnsoti v telesu
 • Če je ADH v krvi veliko, voda ostaja v telesu in izloča se malo koncentriranega seča.
 • Če ADH v krvi ni, pa ledvice izločajo veliko redkega seča –> DIABETES INSPIDUS
 • monitoring plazme in volumna krvi
 • veliko vazopresina: veže se na V1-R na mišičnih celicah ob manjših arterijah
 • V3-R izražajo kortikotropne celice. Ko se veže vasopresin pride do izločanja ACTH-ja, ki lahko deluje tudi na celice v skorji nadledvične žleze (z. glomerulosa à izloča aldosteron)
83
Q

kaj je osmolarnost?

A

Osmolalnost je merilo, ki izraža število delcev v raztopini

84
Q

opiši okSitocin

A
 • hormon
 • promotor stimualcije krčenja gmc
 • Veže se na oksitocinski receptor v mioepitelijskih celicah mlečne žleze, mlečni vodi.
 • stimulira izločanej mleka
 • oksitocin. receptorji tudi v steni amternice -> krčenje (krčenje tudi ob mestri on orgazmu)
 • receptorji tudi v možgani
 • aktivacija povezana z materinskim obnašanjem
 • dražljaji za oskitocin: nevrohormonalini refleksi
85
Q

OPIŠI epifizo

A
 • Nastane kot zadebelitev ependima v steni 3. ventrikla. notri se vključi ožiljen mezenhim
 • na prehodu svoda vmesnihin srendjih možganov
 • Obdaja jo vezivna ovojnica iz pie matere in arachnoide
 • vezivni pretini razdelijo žlezo na nepravilne režnjiče
 • dobro ožiljena
 • možganski pesek (Ca2PO4 -mineral, CaCO3 - karbonat se odlaga na proteine)
 • v parenhimiu epifize se nahaja melatonin - zavira razvoj gonad
 • pinealuciti
 • zvezdaste oblike
 • citoplaz. podaljški
 • ovalno veliko evkromatsko jedro
 • ob jedrni membrnai rahla bazofilija
 • v citoplazmi sek.mešički, lipidne kaplje, zER, GA
 • končni deli cit. podaljškov so razširjeni in oblikujejo stike s krvnimi kapilarami in ependimskimi celicami
 • bazofilija
 • celice v manjših skupinah
 • intersticijske glia celice
 • manjša jedra,
 • jedra bol ovalna, več ehterokromatina
 • živčna vlakna
86
Q

epifiza histofiziologija

A
 • občutljiva na svetlobo, info dobiva iz vidnega dela mrežnice
 • z razvojom izgubila vlogo čutila in prevzela endokrino funkcijo
 • uravnava dnevno/nočni in sezonski bioritem
 • krvnomožg. bariera vv epifizi ni učinkovita - prehajanje hormonov v kri
 • MELATONIN
 • izločajo ga pinaluciti
 • inhibitorni vpliv ima na gonadno aktivnost - zmanjša izločanje LH in FSH, inhibir anevrone ki izločajo GnRH (sprošč. hormon gonadotropino)
 • izloča se v temnem delu dneva
 • glavni stimulator. NORADRENALIN - veže se na adrenergičen receptor in začne se izločat melatonin
 • svetloba inhibira adrtenergičen sistem, izloča se SEROTONIN
 • Ko ni inhibicije, se poveča konc. cAMP, poveča se aktivnost N-aciltransferaze - serotonin s epretvori v melatonin
 • v epifizi anjdemo še dopamin, somatostotin, histamin
87
Q

opiši na splošno ščitnico

A
 • Kavdalno od grla, na sapniku
 • L in D reženj, vmes je mostiček
 • lahko še lobus piramidalis (človek, osel, pujs, mesojedi, mula)
 • razvoj: endodermalno poreklo - izrastek endoderma.
 • ductus triglosalis, ki se pojavi na dnu ustne votline ob jeziku –> TIROCITI ali folikularne celice
 • razvoj: ektodermalno poreklo: parafolikularne celice - iz nevralne letvice v 5. žrelno vrečko
88
Q

opiši zgradbo ščitnice

A
 • ovojnica
  -vezivni pretini - delitev na režnjiče
  ščitnični folikli (20-500 mikrometrov) v režnjičih
 • med folikli je rahlo fibrilarno vezivo, gosta mreža fenestriranih kapilar in limfne kapilare
 • v foliklih je koloid
 • ščitnica svoj koloid kot edina endokrina žleza skaldišči ekstracelularno v kolidu
 • v steni prevaldujejo:
  *tirociti
  *parafolikularne celice
  med BM in folikularnimi celicami
 • Adenotropne celice hipofize izločajo TSH, ki vplivajo na ščitnico
89
Q

opiši folikularne celice oz. tirocite

A

aktivna žleza

 • izo/visokoprizmatske
 • mikrovili
 • neenakomerno obarvan koloid
 • drobne vakuole

neaktivna žleza

 • enakomerno obarvan koloid
 • nizkoprizmatične celice
90
Q

kako poteka sinteza ščitničnih hormonov?

A
 • 4 faze
 1. SINTEZA TIROGLOBULINA
  - vpliv TSH-ja, preko zER in GA
  - kopičenje zunaj celic v kolidu
 2. SPREJEM JODA IZ KRVI
  - jod se aktivno transportira v tirocite z ATP odvisno jodovo črpalko
  - difuzija joda proti apikalni površini
 3. AKTIVIRANJE/OKSIDACIJA JODA
  - po oksidaciji se jod sprosti v koloid, kjer je že tiroglobulin

4, JODIRANJE TIROZINSKIH OSTANKOV TIROGLOBULINA

 • na tiroglobulinu je tirozin, kamor se veže jod. 1 ali 2 atoma joda. povezava. dobimo trijodtironin (T3), če se 4 povežejo pa T4 (tetrajodtironin - tiroksin)
 • sledi reabsorbcija z endocitozo
 • Endocitotičen mešiček se zlije z lizosomomo –> fagolizosom , kjer poteče razgradnja
 • sprosti se prosti T3 in T4 in se preko BM izločita v okolni ožiljen intersticij
 • T4 prouzvajajo le folikularne celice
 • T3 lahko nastane iz T4 v jetrih, ledvicah,srcu
91
Q

na kaj vpliva T4 (tiroksin) in T3 (trijodtironin)

A
 • na presnovo, stopnjujeta porabo in sprejem kisika. V celicah povečata število mitohondrijev –> tako se poveča promet z Energijo in produkcija toplote.
 • Vplivata na absorpcijo O.H. v tankem črevesju in imata vlogo v pre/zg postnatalnem razvoju –> vključena v razvoj možganov in kosti.
92
Q

opiši parafolikularne celice

A
 • svetla citoplazma
 • obsežen GA, slab ER
 • v citoplazmi številni sekundanri mešički, ki vsebujejo KALCITONIN
 • lahko izločajo tudi somatotropin in seratonin
93
Q

KAKO DELUJE KALCITONIN?

A
 • zavira delovanje osteoklastov,
 • pospeši nalaganje Ca v kosti,
 • poveča osifikacijo osteoida,
 • poveča izločanje Ca in P v urinu
 • Zniža nivo kalcija v krvi
 • izločanje aklcitonina je regulirano z izločanje Ca v krvi, in je neodvisno od hipotalamus ain hipofize
94
Q

kaj izločajo folikularne in kaj parafolikularne celice?

A

FOLIKULARNE:

 • tiroglobulin
 • tiroksin
 • trijodtironin

PARAFOLIKLARNE
-kalcitonin

95
Q

kaj je osteokalst? nejgova naloga

A
 • večjedrna celica kosntine, nastane s fuzijo enojedrnih celic, nastalih vkostnem mozgu.
 • kostnino razgrajujejo in s tem povišujejokrvnokoncentracijokalcijainfosfatov
96
Q

ščitnica ptiš

A
 • smao folikularne celice

- parafolikularne cleice se anhajajo v ultimobrahialnem telesu

97
Q

naštgej tipe celic obščitnice

A
GLAVNE CELICE
- v sekundarnih zrncih je PARAT HORMON
(antigonist kalcitoninu)
- svetla(mirujoča) obliak
*v citoplazmi manj sekundarnih mešičkov
*so že izločile sekret z eksocitozo
*okroglo jedro
*veliko glikogena
-temna (aktivna oblika)
*številni sek. mešički
*veliko ER, GA, mitohondrijev

OKSIFILNE CELICE

 • v skupkih ali posamično
 • funkcija ni znana
 • govedo, konj
 • velike
 • centralno ležeče heterokromatsko jedro
 • acidofilna zrnata citoplazma - mitohondriji
 • lizosompi, lipidne kaplje, nekaj glikogena
 • anj bi bile degeneracijska obliak celic

PREHODNE CELICE
- *lastnost glavni in oksifilnih celic: številni mitohondriji, obsežen zER, GA, sekundarna zrna

RAZPOREDITEV PARENHIMSKIH CELIC
-mali prež:
* na periferiji so svetle glavne celice, 
*v centru pa temne glavne celice
* V parenhimu so tudi kolidne ciste
-pes,konj
*parenhimske celice razporejene vzdolžno vzdolž kapilar
-drugi:
naključna razporeditev
98
Q

opiši obščitnico

A
 • enodermalno poreklo
 • Iz 3. in 4. škržne žrelne vrečke
 • 2 para drobnih žlez vključenih v vezivno ovojnico ščitnice
 • vojnica iz fibril. veziva
 • nežni vezivni pretini v notranjosti
 • parenhimske celice v trakovih/sskupkih
99
Q

kaj je parat hormon?

A

je antigonist kalcitoninu

100
Q

kako deluje parat hormon?

A
 • reguliran s povratno zanko
 • Nizka konc. Ca v krvi povzroči sproščanje parat hormona iz glavnih celic obščitnice
 • na kostnem tkivu aktivira osteoklaste –> sprošča se Ca in P
 • Zmanjša se izločanje Ca z urinom (povečana reabsorpcija Ca v proksimalnem delu ledvične cevke)
 • Poveča izločanje P v urinu
 • Poveča aktivnost encima 1-alfa-hidroksilaze ( pretvori vit. D3 v aktivno obliko v 1,25 (OH)2-vitD3 )
 • Poveča absorpcijo Ca v črevesju
  • Končni rezultat: povečanje Ca v krvi

deluje počasi, kacitonin deluje hitro.
dolgotrajen učinek na homoeastazo

101
Q

opiši nadledvično žlezo

A
 • paranhimatozni endokrini parni organ
 • v bližini nsprednjem polu ledvice, povezana z vezivom, maščobo, žilam
 • Leži blizu aorte abdominalis in v.cave caudalis
 • cortex: mezodermalno poreklo (intermediarni nad urogenitalno ploščo)
 • medulla: ektodermalno poreklo - iz področja nevralne letvice
 • sredica in skorja se približata nad urogenitalno ploščo –>prvo dobimo fetalni cortex
 • fetalni cortex
 • celice proizvajajo predhodnike estrogenov
 • po rojstvu propade, andomesti ga medulla in cortex
102
Q

nadledvična žleza ptiči:

A

medula in cortex prepletena

103
Q

oipiši zgradbo nadledvične žleze (na kratko)

A
 • cortex 70%
 • sredica 30%
 • vezivna ovojnica iz fibrilarnega veziva, občasno tudi gmc prisotne in paranhimatozne celice
 • trabekule veziva, do sredice
104
Q

opiši vaskularizacijo nadledvične žleze

A
 • rami suprarenales
 • skozi skorjo potekajo arteriole - na področju sredice se razvejiči kapialrna mreža
 • središčni venozni sinus
 • vene
 • ledvična vena ali v vena cava caudalis
105
Q

opiši skorjo nadledvične žleze

A

DELITEV SKORJA

 1. CONA GLOMERULOSA
  * (prež, čovek, podgana) (celice so razporejene v klobčiču)
  * oz. CONA ARCUATA (ostali - npr. konj, osli, mesojedi, svinje ) (loaksta razporeditev celic)
  * majhen del skorje
  * okrogla do ovalna, evkromatično, izzrazito jedrce
  * dobro razvit gladki ER
  * celice podobne tistim ki proizvajajo steroidne hormone
  * GA v objedernem področju, posamezna glikogenska zrnca, acidofilna zrnca,
  * izloča mineralokortikoide (aldosteron)
 2. CONA INTERMEDIA
  * konji, mesojedi, manjši meri prež
  * Celice so iz amnjših neizdeferienciranih celic
  * malo lipidnih kapelj
 3. COAN FASCICUALTA
  * najobsežnejša
  * Celice razporejene žarkasto, v pravilnih vrstah, vzporedno potujejo fenestrirane kapialre
  * Velike celice, citoplazma je vakuoalizirana –> celice imenujemo SPONGIOCITI
  * delež lipidnih kapelj je večji
  * Velika, ovalna, okroglasta celica, jedro je z jedrcem, gladki ER, mitohondriji, prosti ribosomi
  * Izloča glukokortikoide (kortizol)
 4. CONA RETICULARIS
  * Ni več pravilne ureditve celic v vrste
  * krajših prepletajočih se trakovih
  * celice podobne celicam fascicuate
  * delež lipidnih kapelj upada
  * Izloča glukokortikoide in spolne hormone (androgene)
106
Q

opiši sredico andledvične žleze

A
 • kromafine celice
 • rjavkasto abrvanje s kromovimi solmi
 • HE bledo obarvane
 • Modificirani postganglionarni simpatični nevroni,
 • Polihedralna oblika celic
 • Celice so razporejene v trakovih, med njimi je ozka mreža kapilar
  1. ADRENALINSKE
 • 80%
 • manjša afiniteta za kromove soli
 • manj elektronsko gosta zrnca
  2. NORADRENALINSKE
 • 20%
 • v citoplazmi so elektronsko gostejša sekretorna zrnca–> se intenzivneje barvajo pri HE
 • :konj, krava, mali prežvekovalci, pra: sredica razdeljena na zunanje in notranje podorčje.
 • ganglijske celice
 • gola živčna vlakna
107
Q

kaj je funkcija nadobistnice

A
 • izloča mineralokortikoide (aldosteron)
 • zona glomerulosa
 • aldosteron vzdržuje količino elektrolitov v zunajceličnih tekočinah
 • izločanje aldosterona kontorlira RENINGO ANGIOTENDINSKI SISTEM –> reabsorbcijo Natrija (se poveča) v zbirnih distalnih cevkah ledvic, v slinskih žlezah, žlezah znojnicah, v črevesju (resorpcija natrija iz levci v kri)
 • izloačnje zavira ATRIJSKI NATRIURETIČNI PEPTID (ANP)
 • Izloča glukokortikoide
 • zona fasciculata, delno z.reticularis
 • metabolizmu proteinov, maščob in ogljikovih hidratov
 • zmanjšajo število limfocitov in eozinofilcev
 • Je pod vplivom hipotalmusno-hipofizne osi, aktivira se v stresu
 • ACTH sprošča glukokortikoide
 • izloča androgene
 • zona reticularis
 • bolj pomembni pri ženskah:
 • npr. brejost –> povišani androgeni –> Maskulinost, prekomerna poraščenost, policistični ovariji - težje zanosijo
108
Q

hormoni sredice nadledvične žleze

A
 • pod kontrolo acetilholina
 • adrenalin in noradrenalin delujeta pod vplivom psihološkega stresa (boj in beg)
 • Delujeta na adrenergične receptorje na srcu–> pospešita srčno frekvenco , delujeta na receptorje v krvnih žilah, pljučih, trebušni votlini, koži
 • omogočata glikogenezo - poveča se nivo glukoze v krvi
109
Q

kje anstaja acetilholin?

A

v kortikotropnih celicah prednjega režnja hipofize

110
Q

posebnosti endokrinega sistema ptičev

A

HIPOFIZA
*manjka pars intermedia
ŠČITNICA
*samo folikularne celice
ULTIMOBRAHIALNO TELO
*tu so parafolikularne celice
*nahaja med a. carotis communis in a. subclavio
*paren organ
*Celice so v trakovih ali v manjših skupinah, s starostjo v njih cistične strukture
NADLEDVIČAN ŽLEZA
*parenhim ni razslojen na skorjo in ledvico

111
Q

opiši sistem ADUP

A
 • endokrine cleice, ki so sposobne sprejemat AMINE in jih dekarbosilirat v procesu sinteze hormonov, ki jih izločajo –> en H atom je zamenjan z alkilno skupino: NH3–> NH2-CH3
 • ENDOKRINE CLEICE V SLUNICI DIHAL IN PREBAVIL
 • CELICE LANGERHANSONOVIH OTOČKOV V TREBUŠNI SLINAVKI
 • KORTIKOTROPNE IN MELANOTROPNE CELICE V ADENOHIPOFIZI
 • JUKSTAGLOMERULARNE CELICE V LEDVICAH
 • nekatere od teh celic izvirajo iz nevralne cevi –> modificirani nevori = nevroedokirni sistem
 • PARAGANGLIJI (kemoreceptorji v akrotidnem telescu)
 • PARAFOLIKULARNE CLEICE ŠČITNICE
 • ADRENALINSKE IN NORADRENALINSKE CELICE SREDICE NAD. ŽLEZE
112
Q

KAJ JE NALOGA LIMF. SISTEMA?

A

zavarovati organizem pred tujimi makromolekulami, virusi, bakteirjami, virusno spremenjenimi celicami, paraziti

113
Q

kaj sestavlja limfatični sistem?

A
 • kostni mozeg
 • limfatični organi obdani z vezivno ovojnico
 • bezgavka
 • timus
 • vranica
 • mandlji
 • difuzno limfatično tkivo v organskih sistemih
 • celice limfatičnega sistema
114
Q

kaj predstavlaj osnovno populacijo limfatičnega sistema?

A

limfociti, ki naseljujejo tkivno mrežo

115
Q

kateri 2 vrsti imunosti poznamo?

A
 • naravna (prirojena, nespecifična)

- pridobljena

116
Q

opiši naravno imunost

A
 • Stalno prisotna v organizmu
 • Je podedovana
 • Varuje nas pred vdorom katerihkoli organizmov
 • Mehanizmi se odzovejo takoj
 • epitelijska bariera
 • fagociti (makrofagi, nevtrofilni granulociti)
 • naravne celice ubijalke (uničijo tumurske celice in celice z virusi)
 • makromolekule, imenovane komplement
117
Q

opiši pridobljeno imunost

A
 • Odpornost proti povzročitelju ki je sprožil njen nastanek
 • Mehanizem se izoblikuje šele ob prvem stiku z boleznijo
 • Lahko je kratkotrajna, večletna, doživljenjska
 • 2 obliki:
  *AKTIVNA
  izpostavitev antigena po preboljeni bolezni
  *PASIVNA
  pridobljena s serumom ali limfociti drugega osebka
HUMORALNA IMUNOST
- limf. B 
- proizvajajo protitelesa
- nahajajo se v krvi
CELIČNA IMUNOST
- limfociti T
-antigen predstavitvene celice
118
Q

kaj je antigen?

A
 • specifična molekul, ki se pojavi kot imunski odgovor

- spodbudoi nastanke imunosti in generacijo protitles

119
Q

na kaj se odziva imunski sistem?

A

-na polisaharide in beljakovine patogenih orgnizmov

120
Q

naštej celice imunskega sistema

A
 • limfociti B
 • limfociti T
 • naravne celice ubijalke
 • antigen predstavitvene celice
 • celice strome
121
Q

opiši limfocite

A
 • mala heterokromatska jedra
 • ozek pas bazofilne citoplazme
 • mali limfociti: 5-7mikrometrov
 • srednji limfociti: : 8 mikrometrov
 • veliki limfociti: 16 mikrometrov
 • najdemo jih v krvi, limf, limfatičnem tkivu, telesne tekočine

LIMFOCITI B

 • Pri sesalcih dozorevajo v kostnem mozgu iz prekurzorske celice, limfoidna zarodna celica
 • Pri pticah dozorevajo v bursi fabriciji
 • dve vrsti limfocitov B:
 • PLAZMATKA
 • SPOMINSKI LIMFOCIT B
 • Aktivirani se preoblikujejo v plazmatko ob predstavitvi antigena
 • Vsak limfocit B v kostnem mozgu gradi svojo specifično vrsto IMUNOGLOBULINOV –> kot receptor ga izpostavi na svoji površini –> limfociti se v efektorskih organih srečajo z antigeni –> če se prilega antigen na izpostavljen receptor na membrani, pride do namnožitve –> limfocit B se intenzivno proliferira –> nastane klon celic, ki proizvajajo isto protitelo
 • Protitelesa niso membransko vezana ampak se sprostijo –> plazmatka –> je zelo sekrecijsko aktivna,

LIMFOCITI T
- zarodne celice potujejo v timus in v skorji dozorijo

122
Q

opiši plazmatko

A
 • ovalno, ekscentrično jedro
 • kolesasta razporeditev heteorkromatina
 • bazofilna citoplazma
 • v citoplazmi tudi acidofilna nisslova telesa
 • najdmeo jih v fibrilarnem vezivu (gastrointestinalni trak, bezgavke, žleza slinavka, homopoetsko tkivo)
 • omojena sposobnost migracije
123
Q

kako je zgrajeno protitelo?

A
 • 4 polipeptidne verige -2 lahki in 2 težki
 • disulfidne vezi - povezava verig
 • FAB REGIJA: oblikuje vezno mesto za antigen, del težke in del lahke verige; variabilni del
 • FC REGIJA: eden od 5 konstantnih delov težkih verig, ki jih lahko sintetizira limfocit: imunoglobulin M, D, G, A, E
 • del FC: povezava limfocita z receptorjem
124
Q

razredi protiteles:

A
IgM
IgD
IgG
IgA
IgE
125
Q

opiši IgM

A
 • Proizvajajo jih nezreli limfociti B,
 • Ko limfocit B zapusti kostni mozeg na svoji membrani izraža membransko vezan imunoglobulin D in mimunoglobulin M
 • ko pride do prvega stika z antigenom začne izločat sekrecijsko obliko IgM
 • Če pride do stika ob drugem sekundarnem odzivu na isti antigen, plazmatka izloči IgG
126
Q

opiši IgG

A
 • lahko prehaja preko placente - epiteliohorialna: prehod ni možen (pomemben kolostrum)
 • 75% v telesu
 • sodelovanje pri aktivaciji naravnih celic ubijalk
 • Makrofagom olajšajo fagocitozo mikroorganizmov
127
Q

opiši IgA

A
 • Sintetizirajo jih plazmatke
 • Reagirajo z izločki v dihalni, črevesni sluznic, v spolovilih, v mleku
 • Varujejo novorojene živali s pasivno imunostjo
 • Eozinofilcem v krvi pomagajo uničit parazite
128
Q

opiši IgE

A
 • Veže na receptor Fc na površini mastocitov –> pride do deagranualcije –> iz zrnc se sprosti HEPARIN, HISTAMIN (poveča permeabilnost stene krvnih žil, omogoča boljši dostop levkocitov),
129
Q

razvojne oblike limfocita B

A

kostni mozeg:

 • limfoidna zarodba celica
 • pro-B-celica
 • nezreli limfocit B - nanj je vezan membraniski IgM

v krvi, bezgavkah, pred stikom z antigenom
- zreli limfocit B - nanj vezan membranski IgM in IgD

 1. odziv na antigen
  - plazmatka - nanjo je vezan sekrecisjki IgM
 2. odziv na antigen
  - plazmatka - nanjo je vezan sekrecisjki IgG
130
Q

kaj so spominske B celice

A
 • daljša živ. doba
 • so manj dleavne
 • ko se antigen odstrani iz organizma večina limfocitov B propade, nekaj jih ostane - to so spominske B celice
 • Če se antigen vrne, preživele celice omogočajo sekundarni imunski sistem, ki je hitrejši in burnejši
131
Q

kaj so značilnosti celičnega imunskega sistema?

A
 • specifičen odziv na telesu tuje moelkule
 • limfociti T delujejo na kratke razdalje, ob direktnem stiku z okuženo celico
 • antigen prepozna le če mu ga predstavi celica lastnega organizma z molekulo poglavitnega histokompaktibilnega kompleksa
 • T celice najprej anstanejo v kostnem mozgu, nato potujejo v skorjo timusa, tu dozorijo , postanejo imunkompetentni in na celični membrani razvijejo posebne receptorje za antigene ( T celični receptor)
 • Limfocit T ima še pridružne proteine (poleg T cel. Receptorja) = kompleks CD = prevaja signale po vezavi antigena na receptor
132
Q

podtipi limfocitov T

A
 • citotoksični limfocit T
 • ceice T pomagalke
 • celice T zaviralke
 • spominski limfocit T
133
Q

opiši citotoksični limfocit T

A
 • Izražajo T celični receptor in CD8
 • Okuženo celico usmeri v apoptopsko smrt
 • pomaga pri preprečevanju širjenja antigenov patogenov
 • napad apredvsem z virusom okužene celice
134
Q

opiši celice T pomagalke

A
 • t. celični receptor in CD4 izražajo
 • ne napadajo tujkov
 • izločajo citokine –> določajo imunski odgovor drugih celic
 • več podtipov:
  *TH1
  aktivaciaj z antigenom (virus, bakterija)
  izloča interlevkin 2
  interferon 3
  *TH2
  interlevkin 4,5,10,11
  Sodelujejo pri odgovoru organizma na imunglobuline E in A
 • tolerančni odziv
 • toleranca na patogene se pojavi
 • diferenciacija T celic pomagalk v regulatorne celice ki izločajo zaviralni interlevkin 10 (zavira imunski odziv)
135
Q

opiši T celice zaviralke

A
 • T celični receptor in CD8

- Zavirnaje imunskega odziva na telesu lastne molekule in pri kroničnih infekcijah

136
Q

opiši spominski limfociti T

A
 • T celični receptor in CD8
 • Po stiku z antigenom se celice razmnožujejo –> Del celic se razvije v efektorske celice, drug del v mirujoče spominske celice –> če pride do ponovnega stika z antigenom, pride do hitrejšega odziva, imunski sistem se ojača
137
Q

kdaj prepoznajo citotoksični limfociti T in T cleice pomagalke antigen?

A
 • le če se ga ustrezno predstavi

- Pri tem sodelujejo proteini POGLAVITNEGA IMUNOHISTOKEMIJSKEGA KOMPLEKSA

138
Q

T celični receptor

A
 • Prepozna antigen le ko je vezan na kompatibilen histokompleks na predstavitvenih celicah
 • iz 2 podenot
 • vsaka enota prehaja membrano
 • disulfidne povezave
 • disfulfdni mostiček med alfa in beta podenoto
 • Konstantno in variabilno področje
 • Vezavno mesto za antigen
139
Q

TIPI POGLAVITNEGA HISTOKOMPATIBILNEGA KOMPLEKSA

A

MHC1

 • pomemben za citotoksične limfocite T
 • Na površini večine telesnih celic
 • Naloga: predstavi citotoksičnim limfocitom T delno razgrajen antigen, ki je okužil celice
 • Spodbuja citotoksične celice T da razgradijo celico
 • Ima 1 trans membransko verigo
 • Karboksilni in amino terminalni del
 • Kratka majhna imunoglobulinska veriga v zunajceličnem prostoru

MHC2

 • pomeben za T cleice pomagalke
 • Nahaja le na površini antigen predstavitvenih celic in limfocitov B
 • Spodbudi oz. predstavi antigene T celičnim pomagalkam
 • Dimer (alfa in beta veriga)

vezavno mesto pri obeh;

 • jarek
 • sem se veže predstavitveni protein
 • vezavno mesto lahko veže več različnih podobnih proteinov - predstavi se lahko več različnih antigenov
140
Q

mehanizem predstavitve antigenov z MHC1

A
 • Vstop virusne RNA v celico ( npr. z endocitozo)
 • Zgodnji endosomi (snovi za endosomalni potek)
 • Izstop virusne RNA v citosol
 • Pomnožitev in nastanek virusne RNA
 • Virusni proteini gredo v poroteosom - dobimo virusni peptid
 • ABC transporteji vnesejo virusni peptid v ER
 • Veriga MHC 1 v ER
 • Vezava virusnega peptida z mhc 1 v GA
  Transport na površino celice virusnega peptida vezanega na mhc1
 • Prepoznavanje virusa s citotoksičnim limfocitom T
 • CLT usmeri celico v apoptozo
141
Q

mezhanizem predstavitve antigeno z MHC2

A
 • Antign vstopi v celico z endocitozo
  • Zgodnji endosom
  • Pozni endosom - molekula MHC2 v povezavi z invariantno verigo
  • Povezava peptida antigena z mhc2
  • Transport na površino
  • Prepoznavanje celica T pomagalka

T celice pomagalke predstavijo antigen limfocitom B

142
Q

opiši naravne celice ubijalke

A
 • izvirajo iz kostnega mozga
 • Manj specifično prepoznavanje tujkov –> pomagajo pri prepoznavanju celice MHC 1
 • Mehanizem ubijanja podoben kot pri citotoksičnih limfocitih T
 • ubijajo celice ukužene z virusom, in tumorsko spremenjene celice
 • Izločajo PERFORINE, ki se vgradijo v celično membrano –> nastanejo pore, skozi pore izločajo GRANCIME, ki usmerijo celico v apoptozo
143
Q

NAŠTEJ ANTIGEN PREDSTAVITVENE CELICE

A
 • Predstavijo antigen T celicam pomagalkam in citotoksičnim limfocitom T

DENDRITIČNE CELICE

 • intersticijske
 • folikularne
 • interdigitalne

MAKROFAGI

LIMFOCITI B

144
Q

opiši dnedritične celice

A
 • dolgi citoplazemske podaljške
 • Večina izvira iz hemopoetske celične linije
 • Vežejo antigene in zbirajo skupine limfocitov na svoji površini, jih vežejo z citoplazemskimi podaljški

INTERSTICIJSKE DENDRITIČNE CELICE
- v večini organov, v limfatičnih organih tam kjer so limfociti T

FOLIKULARNE DENDRITIČNE CELICE

 • specifične celice strome
 • locirane v limfocitnih tkivih, ki ga naseljujejo limfociti B
 • lovijo komplekse antigen-protitelo, jih pritrdijo na svojo površino, prepoznajo jih limfociti B –> spodbudi se humoralni imunski odziv
 • na površini izražajo MHC 2

INTERDIGITALNE DENDRITIČNE CELICE

 • V bezgavkah, vranici, sredici timusa
 • v citoplazmi imajo granule
 • na površini izražajo MHC2
145
Q

opiši limfocit B v povezavi z antigen predstavitvenimi celicami

A
 • Na površini izražajo MHC2

- Učinkoviti pri predstavi antigenov T celicam pomagalkam

146
Q

opiši makrofage v povezavi z antigen predstavitvenimi celicami

A
 • fiksin
 • v tkivu
 • prosti
 • Izločajo encim nevtralne proteaze , da razgrajujejo medceličnino in lahko na tak način migrirajo
 • večina je monocitnega porekla, izvira iz homopoetične celice
 • Aktiven = velik 15-30 nm, zažeta, ledvičasta jedra, ekscentrično jedro, lizosomi v citoplazmi, številne fagocitne vakuole
 • Izločajo sekretorne produkte (citokini…)
 • Fagocitoza
 • MHC2 izražajo na površini –> interakcija z CD4 T celicami pomagalkami
147
Q

opiši celice strome

A

RETIKULUMSKE CELICE
- Matične celice retikularnega veziva v epitelijskih organih in mioretikularnem tkivu –> vranica, bezgavke, kostni mozeg

EPITELIJSKE RETIKULUMSKE CELICE
- Celice endodermalnega porekla v limfoepitelijskih organih

148
Q

kaj predstavlja osnovno celično populacijo limf. organov?

A
 • limoficti, ki naseljujejo tkivno mrežo (retikulum)
149
Q

opiši tkivno mrežo

A
 • daje oporo

LIMFORETIKULARNO ORGAN

 • mezodermalno poreklo
  • Limfociti v retikulumu iz retikularnega veziva
 • bezgavka, vranica

LIMFOEPITELIJSKI ORGAN

 • endodermalo poreklo
  • Limfociti naseljujejo lamino proprio
 • timus, mandelj, brsa fabricii, limf. aparat cevastih organov
150
Q

kako razdelimo limfatične organe?

A
CENTRALNI
-timus
-vranica
-bursa fabricii
-kostni mozeg
REGIJSKI
-bezgavka
LOKALNI
-limf. tkivo cevastih organov MALT, GALT, BALT
PRIMARNI 
tu dozorevajo limfociti B in T, celice postanejo imunoimpotentne
-kostni mozeg
-bursa fabriici
-timus
SEKUNDARNI
limfociti tu opravljajo svojo funkcijo
-bezgavka
-mandelj
-vranica..
151
Q

naštej vse limf. organe

A
 • timus
 • vranica
 • bezgavka
 • bursa fabricii
 • mandelj
 • kostni mozeg
 • limf. aparat cevastih organov
152
Q

KAJ JE LIMF. TKIVO CEVASTIH ORGANOV?

A

ALT= associated limph tissue

 • MALT: mucosa
 • limf. tkivo sluznic (črevesja, dihal, sečil, mlečna žleza)
 • delimo na GALT in BALT
 • GALT:
 • sluznice v črevesju in prebavilih
 • limfociti, limfni vozlički v epiteliju
 • subepitleijski limf. vozlikčki, makrofagi
 • payerjeve plošče
 • vključen v dozorevanje limf. B
 • BALT
 • dihala
 • skupine limfocitov (B in T)ki se nahajajo v stenah bronhiolov
 • NI STALNO PRISOTEN, RAZVOJ VZPODBUDEN Z ANMTIGENI
 • vedno pri kuncih in podganah
 • pri člo in mački ga ni
153
Q

KAJ SPADA POD LOKALNO LIMFATIČNO TKIVO. opiši to tkivo

A
 • limfocitna infiltracija
 • difuzno razporejeni limfociti
 • v stromi dendtitične celice, limfociti T in rahlo fib. vezivo
 • limfni vozlič
 • v kepo nakopičeni limfociti
 • primarni
 • sekundarni

-nahaja v lamini proprii tik pod epitelijem

154
Q

opiši limfne vozliče

A

PRIMARNI

 • stroma: vezivo in nezrelene folikularne dendritične celice, mali in srednji posamezni limfociti
 • videz je enoten
 • naivni limfociti B –> niso še bili v stiku z antigenom

SEKUNDARNI

 • v njih poteka imunski odziv
 • stroma: zrele dendritične folikualrne celice, vezivo
 • izoblikovan germinativni oz. reakcijski center v sredini -> območje se obarva svetleje, tu so veliki limfoblasti z evkromatičnim jedrom -
 • periferija: plast gosto naseljenih malih limfocitov, ki imajo bolj heterokromatsko jedro –> večja bazofilija
 • limfni vozliči se lahko pojavljajo sami ali pa v skupinah (večinoma sekundanri) (payerjeve plošče)
155
Q

opiši timus

A
 • Periferni limfatični organ
 • Centralni
 • Limfoepitelijski
 • organ je iz režnjev
 • Ogrodje timusa se razvije iz epitelija 3. škržne vrečke
 • Endodermalno poreklo
 • stroma
 • vrečka
 • V osnovo pripotujejo homopoetske celice (predhodniki limfocitov) iz kostnega mozga (je mezodermalnega porekla)
 • mezodermalno poreklo
 • vezivna ovojnica iz fibri.veziva
 • vezivni pretini
 • skorja
 • sredica
156
Q

opiši področje skorje timusa

A
 • gosto in enakomerno naslejeni limfociti T, ki postanejo imunokompetentni (začnejo izražat T celični receptor in CD proteine)
 • tu ni dovodnih žil
 • epitelijsko retikulumske celice
 • okroglo evkormatkso jedro
TIP1
*pod vezivno ovojnico, ob vezivnih pretinih
*obdajo krvne žile
*povezani s stičnicami
*podolgovate
TIP2
*cit. podaljški
*dezmosomi
*oblikuejjo mreži, kjer so limfociti
TIP3
*podolgovate
*s TIP 4 sredice se povezujejo s tesnimi stičnicami = KORTIKOMEDUALRNA BARIERA, ki je med skorjo in sredico
  ta bariera prepusti tiste limfocite, ki so imunokompetentni
157
Q

opiši KRVNO-TIMUSNO BARIERO

A
 • kapialre sklenjen tip
 • sklenjen endotelij
 • stičnice
 • sklenjena BM
 • kapilare obdaja epitelijske retikulumske celice TIPA 1, pod njimi je bazalna lamina –> zaščita proti antigenom da ne pridejo: najmanjši možen prehod snovi do zorečih limfocitov
158
Q

opiši področje sredice timusa

A
 • gostota limfocitov manjša
  -epiteljiske retikulumske celice:
  TIP 4
  TIP 5
  *Citoplazemski podaljški
  TIP 6
  *se konc. razporedijo
  *oblikujejo hassalovo telesce
 • Limfociti v sredici gredo skozi steno postkapilarnih venul in po krvi pridejo do efektornih organov
  -interdigitalne dendr. celice
 • posamezni amkrofagi
 • HASSALOVO TELESCE
  *konc. razporejene dendr. celice tipa 6
  *celice povzeeane z dezmosomi
  *število celic s starostjo anrašča
  *vakuolizirane celice
  *keratinizacija v notranjem področju –> acidofilna obarvanost
 • sintetizirajo hormon timusa
  TIMOZIN
  TIMOPOETIN
159
Q

katere hormone alhko sintetizirajo epitelijsko retikulumske celice?

A
 • timozin
 • timopoetin
 • serumski timusni faktor
 • timusni limfopoetični faktor
 • timin

določajo osnovno mikrookolje za okolje limfocitov

160
Q

kateri hormoni vplivajo na timus?

A
 • KORTIKOSTEROIDI : število limfocitov v skorji
 • TIROKSIN: stimulira epitelijske retikulumske celice da izločajo hormone
 • SOMATOTROPIN: stimulira aktivnost limfocitov T
161
Q

kdaj zuačne upadat akivnost timus?

A
 • Od pubertete naprej aktivnost timusa upada
 • Limfatično tkivo nadomesti tolšča - tega ni pri glodavcih
 • aktivnost lahko naključno zmanjša
 • Dolgotrajni stres,
 • ionizirajoče sevanje,
 • hrana
162
Q

opiši bursa fabricii

A
 • Primarni
 • Centralni limfatični organ
 • Limfoepitelijski organ
 • Ptiči
 • V njej dozorevajo limfociti B
 • v dorzalni steni kloake
 • Sluznica oblikuje vzviške v lumen kloake
 • Na površini imamo epitelij - enoskladni, enostavni visokoprizmatski ali večvrstni enoskladni epitelij
 • Znotraj vzviška sluznice imamo režnjiče , ki so ločeni z rahlim fibrilarnim vezivom proprie
 • v režnjiču sredica-svetlejšain cortex
 • meja med skorjo in srdico je specifično oblikovana
 • vzdolžno urejene neizdefirencirane epitelijske retikularne cel
 • modificirana epitelijska retikulumska celica
 • Bazalna lamina
 • Plast kapilar
 • Na meji proti skorji limfne žile oz. sinusi
 • področje sredice
 • mreža epit. retikul. celic
 • dendritične celice -elektrilno gosta sekretorna zrna - not kemokini - skrbijo za primerno okiolje za dozorevanje limfocitov B
 • področje skorje:
 • Makrofagi, limfociti, limfoblasti, manjši limfociti
163
Q

kako dosežejo antigene sek. limf tkivo?

na kaj so lahko vezani?

A
 • po krvi

- lahko so vezani an makrofage

164
Q

opiši mandelj (t0onsila)

A
 • an prehodu med ustno in nosno votlino-
 • orofarinx področje: večskladnim ploščatim neporoženevajoč epitelijem
 • nasofarinx: enoskladni večvrstni visokoprizmatični epitelij z vrčastimi celicam
 • površina tonsile je lahko gladka, lahko pa so na njej jamice, ki se nadaljujejo v kripte (tu se lahko anbira odmrlo tkivo)
 • pod epitelijem se nahaja difuzno limfatično tkivo in limfni vozliči Iimajo reakcijske centre, okoli
 • ima vezivno ovojnico - oblika inkapsul. limf. tkiva
 • niam dovodnih limfnih žil
 • odvodne limfne žile (kapilarni pletež) globoko v tonsili –> steče v večje odvodne žile v kapsuli
165
Q

opiši payerjeve plošče

A

-najbolje razvit v ILEUMU prež, pra in mesojedi in pri člo
-lahko tudi JEJUNUM
- najprej naj bi se pojavila velika payerj. Plošča pri juvenilih, ki kasneje invulira –> ostanejo manjše plošče, ki nimajo več vloge pri dozorevanju limf. B
- odrasla plošča:
*Podsluznični limfni vozliči, ki se nahajajo v submukozi, lahko segajo v sluznico in prekinejo lamino muscualris mukoze
*zona majhnih limocitov– kupola, ki je nad limf. Vozličem v smeri proti vrhnjemu epiteliju
*območje med limf. Vozliči – bogata z limf T
- epitelij:
* membranske celice
ima mikrogubo
lovijo antigene in posredujejo info o antigenu drugim celicam
so mesto sekrecije imunoglobulinov A
*enterociti
*dendritična celice
*ni vrčastih celic

166
Q

opiši bezgavko

A
 • efektorski limf organ
 • regijski limf. Organ
 • limforetikularni organ
 • Matična celica = retikulumska celica (zvezdasti podaljški)
 • Retikulumska vlakenca
 • razporejene vzdolž limfnih žil
 • filtrirajo antigene, ki so prisotni v limfi – preden se vrne limfa v krvni obtok
 • edini limfatični organ ki ima dovodne in odvodne limfne žile
 • funkcija: filtriranje limfe
 • fižolaste oblike, imajo izbočeno površino
 • bezgavko obdaja vezivna ovojnica oz. kapsula iz togega fib. Veziva
 • GOVEDO in veliki PREŽ, v vezivni kapsuli najdemo tudi gladko miš. Celice
 • trabekule (krvne žile, živci, sinusi=
 • hilus
 • vstopajo arterijske krvne žile, izstopajo vene in odvodne limf. Žile
 • v mrežo iz retikularnega veziva (retikulumska celica, vlakna) je vložen parehim (limfociti, makrofagi, dendrit. celice, plazmatke)

PARENHIM

 • cortex
 • limf.vozliči, difuzno limf. tkivo
 • subcortex
 • limf T
 • postkapialrne venule
 • sredica
 • medularni trakovi
167
Q

opiši tok limf skozi bezgavko

A
 • dovodne limfe prebijejo kapsulo
 • subkapsularni sinus
 • tok limfe proti sredici
 • trabekularni sinus
 • medularni sinus
 • hilus: združitev v eno ali več odvodnih žil
168
Q

opiši steno sinusa bezgavke

A
 • modif. retikulums celice
 • bolj sploščene
 • segajo čez svetlino sinusa in upočasnijo tok limfe
 • stena v začetnemu delu popolna, anot v sredici iin skorji posamezni preledki v sinus za prehajanje limfocitov v parenhim
169
Q

za kaj so pomembne postkapilarne venule v bezgavki

A
 • postkapiolarne venule imajo izoprizmatsko zvišan endotelij
 • limfociti B migrirajo iz venule v zunanjo podorčje skorjo
 • limfociti T m igiriajo v sredico

–>prehajajo z DIAPEDEZO

170
Q

pretok krvi skozi bezgavko

A
 • arterija vstop skozi hilus
 • gre v smeri proti skorji, odda veje
 • v zunanje področju skorje okoli limf. vozličev se oblikuje akpialrna mreža
 • postkapilarne venule v paracortexu
 • venule
 • odvodna vena v področju hilusa
171
Q

inverzni tip bezgavke pri prašiču

A
 • parenhim skorje je luciran centralno v notranjosti, večina limf. Vozličev je tu
 • centralno so tudi trabekule
 • paracortex okoli limf.. vozličev - tu so postkapilarne venule
 • na periferiji, pod tanko vezivno ovojnico se nahaja mrežasto vezivo in ni medualrnih trakov
 • hilus ni dobro viden
 • dovodne limfne žile prebijejo kapsulo
 • po trabekulah penetrirajo v notranjost (tu parenhim skorje-limfni vozliči)
 • limfa zlije v trabekularne sinus (filtraciaj limfe)
 • limfa potuje proti vezivni ovojnici
 • odvodne limfne žile
 • limfa ki zapušča bezgavko je zelo revna z limfociti, limfociti ki recilkurirajo prašičjo bezgavko gredo raje po krvi
172
Q

opiši vranico

A
 • efektorski organ
 • Največji limfatični organ
 • Limforetikularni organ

-funkcij:FILTRACIJA KRVI
-FUNKCIJE PRI IMUNSKEM ODZIVU
ORGANIZMA
*prezentacija antigenov antigen prezentirajočimi celicami
*Aktivacija in proliferacija limfocitov B in T
*odstranjevanje makromolekularnih antigenov iz krvi
-HOMOPOETSKA FUNKCIJA
*odstranjevanje senilnih, Poškodovanih, nenormalnih eritrocitov
*odstranjevanje trombocitov
*pridobivanje železa iz hemoglobina eritrocitov
*eritropoeza poteka v vranici med fetalnim življenjem
*shranjevanje krvi = skladiščni tip vranice

 • vezivno tkina ovojnica (prekriva jo emzotelij)
 • togo fib. vezivo
 • gmc
 • vezivne trabekule (pretežno iz gmc)
 • mreža oz. stroma iz mrežastega oz. ratikularnega veziva in protoplazemski tip gladke mišičnine
 • parenhim razdelimo an belo in rdečo pulpo

BELA PULPA

 • limfatično tkivo ki spremlja arterije (a.centralis, a.folicularis)
 • a-centralis ki jo obdaja pals
 • izrazito bazofilno abrvano
 • malphigijeva telesa
 • bilrotovi poveski
  Tkivo omejeno med žile rdeče pulpe in med marginalnim sinusom

marginalni sinus
*omejen med belo in rdečo pulpo

173
Q

katera 2 tipa vranice poznaš?

A

SINUSOIDALNI TIP

 • pes
 • človek

NE SINUSOIDALNI TIP

 • prežve
 • prašič
174
Q

potek krvnih žil vranica

A
 • hilus: vstop vranične arterije
 • trabekularne arterije
 • centralna arterija (trab.arterija, ki vstopi v parenhim in dobi pals)
 • manjši odcepi a.centralis = arterija folikularis v malphigijevem telesu
 • čopičaste arteriole
 • tuličasta kapilar (čopičasta arteriola, ki dobi omot iz makrofagov)
 • terminalne kapialre
 • venoszni sinus
 • vene (ni t.medie)
 • trabekularna vena
 • vrnaičan vena (izstop iz hilusa)

zaprti ali odprti obtok

 • zaprti : kri ostaja v prostorih znotraj endotelija, ne izstopi v tkivo
 • odprti: ko ser kri najprej izlije v tkivo rdeče pulpe in šele nato se zbere nazaj v venozne sinuse
175
Q

kaj je PALS?

A
 • periatrijski limfocitni omot
 • notranje področje: limfociti T
 • tunanje področje: makrofagi, limfociti B
176
Q

hemalni vozel

A
 • pri PREŽ
 • majhne, rjavo do temno rdeče tvorbe
 • med fetalnim razvojem razvijejo iz zasnove za bezgavke (primordialna bezgavka, ki izgubi kasneje dovodne limfne žile)
 • -malo limfocitov, večje št. makrofagov
 • pretežno napolnjene z eritrocit
 • prisotnih je tudi nekaj manjših vozličev
 • široki sinmusi
 • potek žil podben kot pri bezgavki
 • -celice in antigene dobiva iz krvi
177
Q

kaj prištevamo k prebavnemu sistemu

A
 • prebavna cev
 • ustna voltina
 • požiralnik
 • želodec
 • tanko črevo
 • debelo črevo
 • prebavne žleze
 • žleze slinavke
 • jetra
 • trebušna slianvka
178
Q

kakšna je zgradbastene prebavne cevi

A
 • ko je popolna je 4 plastna

T.MUCOSA
- l.epithelialis mucosae
*na začetku in koncu: večskladni ploščat, poroženevajoč, neporoženevajoč epitelij : ektodermalno poreklo
*v sredini: enostavni, enoskladni, visokoprizamtksi epitelij :
endodermalno poreklo
-l.propria mucose
*rahlo fib. Vezivo z celicami selivkami (limfociti, amkrofagi, plazmatke, eozinofilci)
*Požiralnik: togo vezivo
- l.muscularis mucosae
*iz gladke mišičnine, v požiralniku (začetni del), prisotna do line anorectalis

ko ni l.mucularis mucosae. propria mucose direktno v t. submukozo prehaja: izraz: PROPRIA SUBMUKOZE

T.SUBMUCOSA

 • vezivo
 • krvne, limfne žile, tolščno tkivo, gang. celice

T.MUSCULARIS

 • gladka mišičnina
 • začetni in končni del: skeletna mišičnina

T. ADVENTITIA oz. T.SEROZA

 • Ko vstopi v telesno votlino govorimo o tuniki serozi
 • iz veziva, ki vpne prebavno cev v okolno tkivo
 • vezivo, žile, živci, pleteži (meistnerjev, auerbahov)
179
Q

opiši ustnico

A
 • Na zunanji strani je pokrita s kožo, na notranji strani imamo sluznico
 • KONJ, PREŽ: večsk.ploščat,porož. epitelij
 • MES, PRA:večsk, ploščat, neporož. epitelij
 • -ni l.musc.mucose
 • propria submucosa
 • vezivo, labialne žleze (serozne, sero-mukozne), žile,živci
 • t. muscualris
 • skeletno mišična (m.orbicularis oris)
 • dermis
 • togo fib. vezivo
 • epidermis
 • večsk.ploščat porož. epitelij
 • melanociti
180
Q

opiši lica

A
 • podobna zgradba kot ustnica
 • zunanja stran koža
 • notranja stran sluznica
 • v sredini je mišična plast- skeletna
 • l.epitelialis mucose: večskladni ploščat porož/neporož epitelij
 • sluznica pri prež. Je opremljena s stožčastimi papilami - boljši oprijem hrane
 • žleze v propri-submucose, ki so serozne ali sero-mukozne, so tubuloacinarne
181
Q

ošiši trdo enbo

A
 • kosti trdega enba pokriva sluznica
 • sluznica oblikuje prečne gube
 • l.epit. mucose vešskladni ploščat pretežno porož. Epitelij
 • prop. Submucose je vezivna,
 • najdemo razvejane tubuloacinarne žleze (mukozne ali sero-mukozne), nahajajo predvsem v kavd. Delu (ne pri prašiču)
 • -PREŽ v rostralnem delu je sluznica zadebeljena in oblikuje BLAZINICO ali DENTALNO PLOŠČO
 • ni mišičnine in kože
182
Q

opiši mehko nebo

A
 • Osnova je skeletna mišičnina
 • Ventralna (orofaringealna) površina – l.ep.muc iz večsklad plošatega epitelija
 • Nasofaringealna površina-
 • kavdalni del pokriva večskladni ploščat epitelij,
 • rostralni del pa pokriva enoskladni večvrstni visokopritzmatični migetalčni epitelij – respiratorni epitelij
 • Propria submucoza: tubuloacinarne žleze
 • V prop. subMucosi najdemo limfatično tkivo (predvsem konj, praš)
183
Q

OPIŠI JEZIK

A
 • v ustni votlini, gibljiv organ, jemanje hrane, prijemalni, okušalni, tpalni organ
 • VEČSKLALDI PLOŠČAT POROŽENEVAJPOČ EPITELIJ, ventralna površina običajno enporoženevajoč
 • ni l.muscularis mucose –>propria submucosa
  *vezivo
  *žile
  *žleze , nahajaj pod okušalnimi papilami (serozne-ebnerjeve,mukozne)
  -n.hypoglossus (oživčuje skeletno mišičnino)
 • koren, telo,apex
 • t.muscualris
  *prepletajoči snopi skletnih mišičnih vlaken
  *rahlo vezivo, tolšča, žile,živci,paketi žlez
  -posebnosti LISA
  *mačka,pes: skeltna mišičnina,tolšča
  *konj: skeletna mišičnina, hialini hrustanec
  -posebnosti: prež
  torus lingue na površini
184
Q

makroskopske papile razdelitev

A
 • OKUŠALNE (v l.epit.mucosae se nahajjo okušalne brbončice)

- MEHANIČNE

185
Q

oblike okušalnik papil

A
 • otočkaste
  -gobaste
  listaste
186
Q

opiši otočkaste papile

A
 • na prehodu telesa na koren jezika
 • okoli ok.brbončice je jarek
 • zaznava grenko kislega
 • ne sega nad apikalno površino
 • vezivno, dobor prekrvavljeno ogrodje
 • pod papilo paketi seroznih-ebnerjevih žlez- omogočajo spirnaje snovi
 • brbončice na lat. strani
187
Q

opišp gobaste papile

A
 • na sprednjem delu jezika
 • dvignjena nad apikalno površino
 • brbončice na dorzalni strani
188
Q

opiši listaste papile

A
 • na robovih jezika
 • občutlive an kisle okuse
 • brbončice na lat. strani
 • serozne žleze, izvodila v jarke med listastimi papilami
 • poroženeli deli, ki segajo an površino
 • PREŽ: manjkajo
 • MAČKE: rudimentarne
189
Q

naštej mehanične papil

A
 • nitaste
 • stožčaste
 • lečaste
190
Q

opiši nitaste papile

A

-najštevilčnejše
-tanke
-oblikuej jih vzvišek epitelja - debela rožena plast
- papila ima samo en vrh, pri psu in mački - mačka ima Dva, kavdalana višja kot rostralne
-

191
Q

opiši stožčaste papile

A

pes,mačka,pra: koren jezika
prež: torus lingue, sluznica lica
- pri prašičih ji osnovo daje limfatično tkivo

192
Q

opiši lečaste papile

A

torus lingue pri prežvek

- omogočajo prijem pri sesanju pri malih živalih

193
Q

opiši okušalno brbončico

A
 • ovoidne obliek
 • sega od BM do površine epitelija
 • vrste celic v brbončici:
 • senzorične, svetlejše
 • podporne, temnejše
 • bazalne
 • Na apikalni površini opremljene z mikrovili
 • segajo v okušalno jamico
  • V spodnji tretjini receptorne celice oblikujejo stik z živčnimi končiči
  • opremljene z antenami, lovijo substance, tu receptorji za okus, povezava z živc
 • recept. celice do 10 dni živijo
194
Q

opiši slinske žleze

A
 • razvejane serozne, sero-mukozne, mukozne žlez
 • izvirajo iz ORALNI EKTODERM, iz usnjice v ustni votlini
 • So sestavljene žleze glede na ustno izvodilo
 • Sekret žlez: slina – mešanica seroznega in mukoznega sekreta
  -funkcija:
  Vlaženje hrane, lubrikacija, vlaženje zgornjega dela prebavna cevi, ščiti pred bakterijskimi infekcijami, v slini se raztopijo v vodi topne sestavine hrane
  prež: vir tekočine v vampu

GLANDULA PAROTIS

 • serozna
 • acinarna
 • meosjedi - lahko se pojavijo izolirani mukozni acinusi

GLANDULA MANDIBULARIS

 • Sestavljena cevkasto acinarna žleza
 • Sero-mukozna mešana žleza
 • Serozni del = ebnerjev polmesec
 • mesojedi: mukozne komponente prevladujejo

GLANDULA SUBLINGUALIS

  • Sestavljena cevkasto-acinarna mešana žleza
 • prež, pra: skoraj v celoti mukozna
195
Q

deli žrela in kako ej sestavlejna stena žrela

A
 • nasofarinks
 • orofarinks
 • laringofarinks

-povezuje usttno votlino s požiralnikom

-3 plastna zgradba stene
T.MUCOSA
-VEČSKALDNI PLOŠČAT EPITELIJ
nasofarinks: RESPIRATORNI EPITELIJ
- l.muscu.mucose manjka
PROPORIA SUBMUKOZE
- vezivna. kolag. Elastična vlakna, limfatično tkivo, mukozne žleze
T.MSUCULARIS
-skeletna mišičnina
TUNICA ADVENTITIA
- togo prepleteno vezivo
196
Q

opiši požiralnik

A
 • začetek prebavne poti
 • popolna 4 plastna zgradba stene
 • Na meji med požiralnikom in žrelom je notranja krožna guba

T. MUCOSA

 • večskaldni ploščat epitelij
 • psi, amčke: neporoženevajoč
 • pra: odvisno od vrste hrane
 • konj, prež: poroženevajoč
 • L.propria mucose : gosta mreža kolag. Vlaken, številna elastična vlakna, togo fibrilarno vezivo
 • tu je l.muscularis mucose
 • vzdolžno urejeni snopi gladke mišičnine
 • pes, pra: manjka v začetnem delu
 • ostali: prisotna po celi površini
 • začetni del: ni skelnjena

T.SUBMUCOSA

 • rahlega fib. Veziva, arterije, vene, večje limf. Žile in živi
 • seromukozne žleze
 • pra: žleze kranialni del
 • pes: po celotni dolžini do začet. dle akrdie
 • konj, mač, prež: začetni del

T.MUSCULARIS

 • kranialni del: plasti prepletajo
 • končni dle: notranja krožna in zuanaja vzdolžna plast
 • prež,pes: skeletna mišičnina celotni del
 • prež: skeletna mišičnina nadlajuej v žleb kapice
 • konj: zadnaj tretjina gladka misšičnina
 • pra: 1/3 skeletna, 2/3 prepletanje skeletne in gladke, 3/3 gladka
 • mačka: 4/5 skeletna, 5/5 gladka

T.SEROZA

 • v vratnem delu imamo t. adventitio,
 • v prsnem delu imam t. adventicio iz mezotelija in submezenterialnega veziva
197
Q

PREHOD POŽIRALNIAK V KARDIO

A

mesojedi

 • nenaden prehod
 • iz večskaldnega ploščatega eporoženevajoč epitelija v enostavni visokoprizmatksi epitelij

konj,pra:
- večskaldni, ploščat nadaljuje v želodec in pokriva del želodca – pars esophagica

prež:
- večskladni ploščat porož. epitelij v vseh želodcih

198
Q

kakšne želodce iamjo posamzene vrste? in kakšna ej sluznica

A
 • mesojedi
 • enostavni
 • enovotlinski
 • žlezna sluznica
 • konj,pra
 • sestavljen
 • enovotlinksi
 • žlezna sluznica ;
 • del je kutana sluznica, brez žlez v propri
 • prež:
 • večvotlinski
199
Q

opiši želodec

A
 • enciamtska in hidrolitična razgradnaj hrane
 • mešanej hrane
 • kardia, pilurus, fundus
 • konj prašič: pars esophagica
 • 4 plastna zgradba sten
 • sluznica oblikuje makroskopske gube
 • na površini l.epihtelialis iammo želodčne jamice
 • l.epithelilis se ugreza v spodaj ležečo proprio in oblikuje gastrične žlezee
 • nespecif. Na podorčju cardie in pylurusa (funkcija: izločanje sluznice),
 • specifične na področju fundusa
 • ENOSKALDNI ENOSTAVNI VISOKOPRIZ. EPITELIJ
 • visokoprizm. celice izločajo mukozni sekret, ki ščiti pred ksilim ph-jem
  visokoprizm. celice: v citoplazmi št.mucinogena zrnca
 • regenerativne celic
 • , nahajajo se ob bazi želodčne jamice
 • v površinske epitelijske celice ali gastrične celice žleze
200
Q

opiši kardio

A
 • nespesifične žleze v l.proprii
 • želodčne ajmice plitve
 • nespecifične, razmeroma kratke, enostavne, razvejane, zavite, cevkaste
 • cleice žlez izoprizmazske
201
Q

opiši pylurus

A
 • globoke želodčne ajmice
 • žleze so nespecifične
 • žleze so enostavne, razvejanje, zavite, cevkaste – nekoliko bolj globoke,
 • izoprizamtične celice
 • l. muscu.mucose, obsežnejša kot v kardii
202
Q

opiši fundus. katerre celice so tu.

A

-l.muscul.mucose triplastna

 • mesojedi: lamina subglandularis
 • plast pod žlezami, nad t.submucoso
 • stratum granulosum
 • stratum kompaktum (zbito togo fib.vezivo)

t. submucosa:
- rahlo fib vezivo,
- tolščen celice,
- pleteži (meistnerjev),
- mesojedi več togega veziva

t. msucularis
- 2 ali 3 plastna,
- notranja poševna, srednja krožna, zunanja vzdolžna plast
- auerbachov pletež med krožno in vzdolžno plastjo

 • krajše želodčne jamice, dobro izoblikovane
 • specifične žleze
 • dolge in močne fundusne žleze
 • enostavne razvejane, ravne, cevkaste žleze, niso zavite,
 • vrat, telo, dno žleze

MUKOZNE CELICE

 • zg.del žleze prevladuejjo, vrat
 • izločajo sluz
 • svetle celice, izgledajo prazne, ploščato ejdro

GLAVNE ali PEPSINOGENE CELICE

 • *Ovalna ali okrogla jedra, evkromatska, jedro nahaja v bazalnem delu celice
 • temne celice, v stebričkih
 • bazfilija objedrnega prostora
 • cimogena zrnca na apiaklni površini
 • celice izločajo pepsinogen (ksile pH –> spremnei v pepsin)
 • dno in telo žleze anseljujejo

ACIDOGENA lai PARIETALNA CELICA

 • svetla, okrogla celica
 • rahloa cidofilno obarvane
 • vrat posamezne, več v telesu, posamezne v dnu žleze
 • okroglo, centralno položeno jedro,
 • št. Mitohondirji-> zrnat videz citoplazme,
 • kanalikularni sistem se oblikuje
 • encim ogljikova anhidraza –tvorba ogljikove kisline
 • H atomi iz ogljikove kisline prinese v lumen kanalikularnega sistem poveže z Cl nastane HCl (kisle pH želodčnega soka)

ENTEROENDOKIRNA CELICA

 • vrinjene med BM in celice žleze
 • izloča gastrointestinalne hormone
 • gastrin
 • sekretin
 • gastro inhibitorni peptid
 • argentafine, in kromafine celice
203
Q

¸opiši večvotlinske želodce, kateri deli.

A
 • pežvekovalci
 • predželodci: kutana sluznica
 • predželodci: večslačdni ploščat poroženevajoč epitelij
 • predželodci: vam, kapica, prebiralnik
 • funkcija pravega želodca: siriščnik
 • pomen pri razgradnji
 • vamp: fermentaciaj s pomočjo bakterij - anstanejo hlapne amščobne kisline - se preko sluznic resorbirajo v kri
 • kapica, prebiralnik: nastanek majhnih dleov
204
Q

opiši vamp

A
 • vamp: fermentaciaj s pomočjo bakterij - anstanejo hlapne amščobne kisline - se preko sluznic resorbirajo v kri kot proste maščobne ksiline
 • absorbirajo Na, K , amonijak in ureo

T.MUCUSA

 • -večskaldni ploščat poroženevajoč epitelij
 • l.propria mucosa: vezivna
 • l.muscularis mucose manjka
 • vzviški vampove sluznice = papile
 • rahlo fib. vezivo
 • ob bazi vzvška togo fib.vezivo za oporo
 • Celice pod roženo plastjo so nabrekle, citoplazma je neobarvana, jedra hitro propadajo

T.muscualris: 2 plastna

205
Q

opiši kapico

A
 • razčlenjeni vzviški - priamrni in sekundarni
 • satasta struktura
 • večskladni ploščat proož. epitelij
 • l.propria mucosa
 • rahlo fib. vezivo
 • l.epit.mucose
 • lahko najdmeo izloirane snope gladke mišičnine
 • ni l.muscul. mucose
206
Q

opiši prebiralnik

A
 • najvišji vzviški - prebiralnikovi listi
 • večskaldni ploščat porož. epitelij
 • vezivna propria
 • sklenjena LAMIN MUSCU. MUCOSE
 • dvopalsna t.muscularis
 • lahko sega v prebiralnikove liste
207
Q

opiši siriščnik

A
 • začenti del ozek pas kardialnih žlez
 • ima lamino muscu. mucose
 • t.msuuclaris: 2 plasti
 • sluznic aoblikuej stalno gubo
 • dno žleze:
 • pepsinogene cleice(bazofilni stebrički, čipkasta citopalzma)
 • parietalne celice (kroglaste,acidofilne)
 • celice veziva, sploščene, endotelijske celice
 • vrat žleze:
 • manj pepsinogneih
 • parietalne
 • muinognee cleice
208
Q

akj sestavlaj tanko črevo?

A
 • duodenum
 • jejunum
 • ileum
209
Q

kaj oblikuje sluznica v tnakem črevesju?

A
 • vzviške = črevesne resice

- nato se l.epithelialis ugrezne in oblikuej žleze

210
Q

ali so žleze v predželodcih??

A

NE!

211
Q

OPIŠI TNAKO ČREVO. funkcija, katere strukture povečajo reabsorpcijo?

A

funkcija : resorpcija hranilnih snovi

KROŽNE GUBE

 • prežvek: permanentne
 • sluznica, podluznica
 • 3x povečava absorpcijske površine

ČREVESNE RESICE

 • najvišje v duodenumu in jejunumu
 • višina zmanjšuje proti debelem črevesju
 • mesojedi: visoke in ozke
 • prež: široke in nizke
 • poveča za 10x
 • kje je dno resice, je baza žleze

MIKOVILI

 • apikalna površina enterocitov je opremljena s ščetkastim obrobkom
 • 20x poveča

liberkirnova kripta

 • intertestinalna žleza
 • 10x povečava
212
Q

opiši zgradnbo t.črevesjA

A

l. EPIT.MUCOSE
- enoskladni, enostavni, visokopriz. epitelij s ščetkastim obrobkom
- enterociti s mikrovili
* povezani s stičnicami,
* ni prehodna snovi med cleicami
* prehod snovi samo preko mirkovilov
- v apikalnem področju je doboro razvit aER à pomemben za sintezo trigliceridov
- pri aktivnih enterocitih najdemo HILOMIKRONE,
- GA pretvori hemogirane maščobe (majhne kapljice) v hilomikrone, v bazalnem delu celice, preidejo preko laterlane stene v medcelični prostor in nato v kri
- vrčaste celice
* št. narašča v smeri proti debelem črevesju
- enteroendokrien celice

 • l.e.m se ugreza v vezivno proprio (lamina propria) in oblikuje intertestinalne žleze (liberkirnove kripte) (enostavne cevkaste žleze)
 • neizdeferencirane visokoprizm. celice
 • panentove celice
 • enterociti
 • enteroendokrine celice

L.PROPRIA MUCOSE

  • Oblikuje osnovo resice in obdaja intestinalne žleze
 • rahlo fib. vezivo
 • mreža iz retikulumskih vlaken, krvne limfne žile, celice selivke
 • V resici najdemo vzdolžno orientirane gladko mišična vlakna, ki izvirajo iz lamine muscularis mucose –> pomembmo za krčenej resice
 • v sredini resice je začetek limfne kapialre - iz nje pritieče bela tekočina = lakteal
 • krvne žiel v resici
 • arteiole izvor v podsluznici
 • poek žil navzgor proti resici
 • arterijska venska zanka in kapialrna mreža tik pod l.ep.mucose
 • potek ven v nasprotni smeri

LAMIN MUSC.MUCOSE

  • Običajno dvoplastna, notranja krožna, zunanja vzdolžna
 • psi obsežna

TUNICA SUBMUCOSA

 • fibrilarno vezivo
 • več togega veziva kot v l.prop.mucose
 • nahajajo se žleze
 • duodenum: brunarjeve žleze
 • tubulo alveolarne žleze
 • pes,prež: mukozne
 • pra, kon: serozne
 • mačka: seromukozne
 • razporeditev pes: prox del duodenuma
 • razo. konj, prež: celoten duodenum, del jejunuma
 • funkcija sekreta: zaščiti površinski epitelij pred vsebino iz želodca
 • limfni vozliči
 • ileum: limfonoduli agregati

TNICA MUSCULARIS:
dvopalstna

213
Q

tipi celic v intertestinalnih žlezah v t. črevesju

A

NEIZDEFERENCIRANE VISOKOPRIZMATSKE CELICE

 • med bazo resice in vrhom žleze
 • celice se lahko dif. V enterocit ali vrčasto celico če se pomaknejo navzgor, ali pa potujejo navzdol proti žlezi
PANNETOVE CELICE
- baza intestinalne žleze
- stalno pri konju in prež
- -piramidaste oblike
- acidofilna obrvana zrnca
*vsebuejjo lizocin
iam bakteriocidno vlogo
*amilaza
*enterokinaza
digestivna vloga

ENTEROCITI

ENTEROENDOKRINE CELICE
-posamzene

214
Q

KAKO HISTOLOŠKO LOČIŠ POSAMEZNE DELE T. ČREVESJA:

A
 1. Duodenum
  - Visoke krožne gube,
  - visoke resice,
  - št. Vrčastih celic najmanjše,
  - brunarjeve žleze v podsluznici (razporeditev je vrstno specifična!)
 2. Jejunum
  - Brez posebnosti
  - Črevesne resice visoke
  - NI ŽLEZ V PODSLUZNICI
  (konj , prež, nekatere žleze lahko segajo iz duodenuma)
 3. Ileum
  - Nižje resice
  - -št. Vrčastih celic se poveča
  - Paryeve plošče so prisotne - lahko tudi v drugih delih t.črevesja
215
Q

delitev debelega črevesja

A
 1. Cekum (slepo črevo)
 2. Colon (debelo črevo)
 3. Danka (rectum)
 4. Analni aknal (anus)
216
Q

opiši debelo črevo

A

funkcija:
- mikrobna razgradnja
- absorbcija vode, vitaminov, elektrolito
- sekrecija sluzi
- začne se izoblikovat iztrebek
- odostnost črevesnih resic - apikalna površina ej ravna
- globoke intestinalne žleze
* št. vrčaste celice
* ni pannetovih celic
- povečano št. limfnih vozličev
- prisotne logitudinalne oz. vzdolžne gube

217
Q

opiši cekum

A
 • konj: dobro razvit
 • mesojedi: majhen
 • Relativno veliko št. Limfnih vozličev, predvsem na ustju z ileumom
218
Q

opiši colon

A
 • Pra, konj: zunanja vzdolžna plast t. muscularis cekuma in colona oblikuje sploščen mišično vezivni trak oz. pas z številnimi elastičnimi vlakni
 • debela sluznica
 • globoke intestinalne žleze
 • l.musc.mucose lahko prekine obsežno limfno tkivo –>intestinalne žleze lahko segajo v podsluznico
219
Q

opiši rectum

A
 • kranialni dle pokriva t. seroza

- Retroperitonealni del prekriva adventitia

220
Q

opiši analni kanal

A
 • Na meji med rectumom in anusum oblikuje sluznica rektuma številne gube
 • -.- v lamini proprii rectuma obsežen venski pletež
 • linea ano rectalis:
  *nenaden prehod epitelija
 • Enoskalden ensotavni visok. Epitelij preide v večskladni ploščat neporoženevajč epitelij.
  *tu se konča l.muscularis mucose
  *tu se konča zunanja plast t.msucularis
 • konj, prež:
 • ni žlez v kanalu
  *kanal konča na linij ano cutanea
 • pra, emsojedi:
  *stebrasta cona
  longitudinalne gube oblikuej sluznica
  analni sinusi
  *vmesno področje
  *kožno podorčje
  *v stebrasti in vmesni coni so:
  modif. Tubulo alveolarne žleze znojnice
  lipidni izloček: mesojedi
  mukozni izloček: prašič
  paraanalni sinus: mesojedi - izlivajo na meji med vmesni in kožnim podorčjem
  cirkumcalne žleze: pes -v kožnem podorčju
221
Q

gastrointestinalni hormoni - katere celicei proizvajajo kaj

A
 • Enteroendokrine celice ,
 • večina iz skupine ADUP celic
 • Gastrinske celice
 • gastrn
 • pospeši izločanje kisline
 • Holecisticistinske celice
 • holecistikini
 • Sekretinske celice
 • sekretin
222
Q

NAŠTEJ POMEMBNE 3 STRUKTURE JETR

A

KLASIČNI EJTRNI REŽNJIČ

 • heksagonalna oblika
 • parenhim, ki obdaja eno centralno veno

PORTALNI REŽNJIČ
*parenhimska gmota, ki pripada trem sosednjim klasičnim jetrnim režnjičem,
*z navideznimi črtami povežemo centralne vene treh sosednjih klasičnih jet. Režnjičev
*jetrni trias v interlobularnem vezivu
interlobuloarna arterija, vena , žolčni vod

JETRNI ACINUS
- povežeš centralni veni dveh sosednji kla. Jet. Režnjičev in 2 portalni veni = dobiš nekakšen krog
- preskrbljenost s kisikom
-zona 1-3
zona 3: okoli centr. vene, najslabša preskrblejnost

223
Q

kateri dve privesni žlezi črevesja sta?

A
 • jetra

- trebušna slinavka

224
Q

opiši jetra

A
 • privesna žleza črevesja
  -presnovni organ
  -največji sestavljeni organ
 • parenhimatozni organ
  *iz parenhima
  *iz vezivne strome
  -površino jetr prekriva seroza
 • hepatocit
  *epitelna celica endodermalnega porekla
  *parenhimska celica
 • zvezdasti sinusoidni makrofag
 • kupferjeve celcie
 • ## itto celice
225
Q

kaj je funkcija jetr?

A
 • eksokrina naloga: izloča žolč
 • center intermediarnega metabolizma
  -detoksifikacija
 • inaktiviranje hormonov, mediatorjev
 • skladiščanje glikogena, vitamina A
 • sinteza beljakovin krvne plazme (albumini..)
 • sinteza fibrinogena
 • beljakovine se sintetizirajo v ER, se ne skaldiščijo, ampak gredo v krvni obtok
 • ## fagocitoza
226
Q

opiši histološko zgradnbo jetrrnega režnjiča

A
 • večina parenhima hepatociti
 • hepATOCIt
 • ogroglo, evkroamtsko jedro
 • izrazito jedrc
 • biosintetsko aktiven
 • številni mitohondriji
 • dobro razvit gER
 • tu skaldišči energija v obliki glikogena!!
 • eksokrina vloga: absorbirajo bilorubin, ga konjugirajo ins premenijo v žolč
 • lamina hepatis: razporejeni hepatociti v vrsti, so poligonalne oblike
 • jetrne sinusoide:
 • med vrstami hepatocitov
 • razširjene, diskontinuirane kapialre
 • BM je prekinjena
 • žolčna kapilara
 • nima svoje stene

LAMIAN HEPATIS

 • na vsaki strani ej jetrna sinusoida
 • stran hepatocita proti sinusoidi je opremljena z mikrovili = žilni pol hepatocita
 • dissejev oz. perisuidalni prostor
 • med žilnim polom in sinusoido
 • tu itto celice
 • itto celice
 • v ciztoplazmi imajo lipidne kaplje
 • skaldiščijo vitmain A
 • lahko proizvajajo retikulumska vlakna
 • kupferjeve cleice
 • del monocitnega makrofagnega sistema.
 • aktivni makrofagi
227
Q

opiši pretok krvi skozi jetra

A
 • kri dovaja v.porta in hepatična arteija
 • jetra niso oskrbovana s čisot arterijsko krvjo
 • manjše veje potekajo v vezivu portalnega traku= interlobularna arterija, vena
 • še manjše veje, med dvema sosednjiam režnjičema =intralobularne vene in arterij
 • jetrna sinusoida
 • mešanej arterijske in venske krvi
 • centralna vena
 • lobularna vena
 • jetrne vene
 • v.cava caudals
228
Q

OPIŠI ŽOLČ

A

sestava:
voda, elektroliti, žolčne kisline, fosfolipidi, holesterol, žolčna barvila (razgradna hemoglubina)

 • žolč se izloča v žolčen kapilare
 • v lumnu imajo mikrovile
 • žolč teče v smeri proti periveriji, proti portalnemu traku
 • ->manjše žolčno izvodilo
 • enoskladni enostavni izopriz. epitleij
 • -> interlobularni vod
 • izo do visoko
 • poteka po portalnem traku
 • ->interhepatični vod
 • -hepatični žolčni vod
 • zapusit jetrni režnjič
 • cistični vod
 • žolčevod
 • žolčnik

ekstrahepatična izvodila imajo visokoprizmatski epitelij

229
Q

katera žival nima žolčnika?

A

konj

230
Q

opiši žolčnik

A
 • skaldišče za žolč
 • žolč se koncentrira –>resorpciaj vode in elektrolitov
 • prazen žolčnik: slznica nagu8bana
 • enoskladni enostavni visokopriz. epitelij
 • epitelij oblikuje kripte
 • epitelij izloča mukoidni sekret
 • svetle celice
 • svetlo obarva citoplazma
 • apikalni del: mešički kjer je mukoidni sekret
 • temne celice
 • apikalna površina mikrovili–>resorpcija
 • GOVEDO:
 • vrčaste celice
 • celice ADUP
 • L.MUSCUL.MUCOSE MANJKA

propria submucosa

 • iz rahlega veziva, infiltrirana pogosto z limfatičnim tkivom
 • prežvekovalci: žleze!!

t. muscularis
- ena plast krožne gladke mišičnine

231
Q

trebušna slinavka

A
 • Razvije iz dorzalne in ventralnega dela žleznega polja poznejšega dvanajstnika
 • Corpus pancreaticus
 • Lobus pancreaticus sinster (na levo segajoči trak)
 • Lobus pancreaticus dexter
 • Mesejodi, pra, prež: duodenalni trak
 • kombinirana eksokrina in endokrina žleza
 • eksokrini dle izloča v začetni del duodenuma predstopnje prebavnih encimov
 • amilaze
 • nukleaze
 • lipaze
 • enteroendokrine cleice duodenuma izločajo holecistikini in sekretin.
 • delujeta na eksokrini del pankreasa
232
Q

kako dleuje sekretin?

A
 • centroacianrne celice stimulira da izločajo tekočino z visoko konc. bikarbonatnih ionov
 • -> zvišanje pH, za normalno delovanje p’rebavnih encimov
233
Q

kako dleuje holecistikinin

A

Vpliva na celice žleznega acinusa, da izločajo encime.

234
Q

opiši eksokrini del pankreasa

A
 • sestavljena tubuloacianrna žleza
 • princip eksocitoze
 • vodenast sekret
 • Celice žlezenega acinusa imajo priamidalno obliko, jedra v bazalnem delu celice, bazofilija
 • *apikalni del: acidofilna cimogena zrnca (tu predhodniki hormonov)
 • centroacianrne cleice
 • Celice ki predstavlajo začetek izvodil in se nahajaj v žleznem acinusu
 • enoskladni enostavni izo do visoko prizmatski epitelij
235
Q

opiši endokrini del pankreasa

A
 • langerhansovi otočki
 • slabo barvni s HE
 • skupina endokrinih celic znotraj drugega organa
 • otočki so dobro prekrvavljeni

celice A

 • periferija otočka
 • v citoplazmi zrnca premer 300nm
 • arrginofilno se barvajo
 • skaldišči se GLUKAGON

celice B

 • 70% otočka
 • zrnca premer manjši od 300nm
 • skaldišči INZULIN
 • regulirana eksocitoza
 • odzove na povišano raven glukoze v krvi
 • pospešuje sintezo glikogena v krvi

celice D
-5-10% otočka
-sekretorna zrnca 357nm
*SOAMTOSATIN
ima parakirini učinek (deluej an sosednje celice)
znižuje izločanje gulkagona in inzulina
spodbuja izločanej gastrina (tvorba solne kisline)

MINORNA POPLACIJA OTOČKA:

CELICE F oz CELICE PP

 • zrnca iamjo centralno ureditev
 • zrnca izločajo PANKREATIČNI POLIPEPTID
 • spodbuja pepsinogene celice v fundusni sluznici, da izločajo pepsinogen
 • zavira sekrecijo žolča
 • zavira črevesno peristaltiko

CELICE D-1

 • znotraj lang. Otočka, med celicami eksokrinega dela in med celicami izvodil
 • celice izločajo VASOAKTIVNI INTESTINALNI PEPTID.
 • Delovanje je podobno delovanju glukagona

CELICE EC

 • najdemo v lang. Otočku in v eksokrinem delu.
 • izloča se SEKRETIN
 • stimulira centroacianarne cleice, da izloča bikarbonatni ion
 • izloča se MOTILIN
 • poveča črevesno peristaltiko
 • izloča SUBSTANCO P
 • nevrotransmitor
236
Q

opiši prebavila ptičev

A

j

237
Q

kaj sestavlaj prebavial ptičev -naštej

A

-ustna votlina
- jezik
-požiralnik
-žlezovnik
-mlinček
-t.črevo
-d.črevo
-slepo črevo
-kloaka
-jetra
-žolčnik
.p’ankreas

238
Q

opiši ustno votlino ptičev

A
 1. USTNA VOTLINA
  - Večskladni ploščat porež. Epitelij
  - V proprii submucosi difuzno limf. Tkiva in slinske žleze
239
Q

opiši jezik ptičev

A
 • Večskladni ploščat poroženevajoč epitelij
 • Snopi skeletne mišičnine
 • Lingualne slinske žleze
 • Entoglosalna kost
 • Okušalne brbončice se nahajajo na bazi jezika in na dnu ustne votline
 • Razvejane sestavljene cevkaste mukozne žleze = slinske žleze
240
Q

opiši požiralnik ptičev

A
 • Žleze so v sluznici
 • Večsklad. Plošat. Prož. Epitelij
 • L. propria mucose je rahlo vezivna in vsebuje mukozne žleze
 • L.muscu.mucose je iz vzdolžno oretinirah celic gladko mišičnih celic
 • Submucosa tanka iz rahlega veziva
 • T.muscularis iz obsežne notranje krožne, tanke zunanje vzdolžne plasti gladke mišičnine
 • Imamo golšo ki je vrečasti divertikel požiralnika. V golši se hrana navlaži, se shranjuje, navlaži s sekretom mukoznih žlez
 • Histološka zgradba golše je podobna kot pri požiralnik
241
Q

opiši želodec ptičev

A
 • Ni žleznega želodca podobnega sesalcem. Namesto tega imajo 2 organa: ŽLEZOVNIK, MLINČEK
242
Q

opiši žlezovnik ptičev

A
 • enoskaldni enostavni visokopriz. Epitelij
 • Epitelij se nadaljuje v proprii in oblikuje 3 generacije izvodil podsluzničnih žlez
 • L. propria mucose rahlo vezivna, infiltriran z limf. Tkivom
 • L.musc mucose iz izloranih snopov mišičnin
 • Podsluznica: tu so globoke žleze, v žleznih acinusih so izoprizmatske celice = OKSINTOPEPTIČNE CELICE
 • stikajo v spodnji polovici na lat. Strani celice, *Proizvajajo solno kislino in pepsinogen
 • 3 plastna t.muscularis
 • Seroza
243
Q

OPIŠI MLINČEK PTIČEV

A
 • Mišični del želodca
 • L.epit.mucose: ensotavni , ensoskl izopriz epitelij
 • Večcelična intraepitelijska celica, ki na površino izloča sektert. Ta se strdi na površin in oblikuje keratinoidno ploščo
 • L. propria je vezivna
 • L. musc.mucose je prekinjena, rudimentarna
 • Vezivna podsluznica iz zbitega fib. Veziva
 • T. muscularis je obsežna.
 • Iz 1 plasti mišičnine.
 • Med gladko mišičnimi celicami so kolagenska vlaknaà
 • cikcakast videz mišičnine
244
Q

opši debelo črevo ptičev

A
 • tudi tu črevesne resice
245
Q

opiši slepo črevo ptičev

A
 • na zadnji tretjini slepega črevesa lahko manjkjo resice

- Cekalna tonzila

246
Q

opiši klooako ptičev

A
 • Delitev na 3 dele
 • Enostavi enosk. Visokrpriz epitelij
 • Vzviški sluznice so vidni
247
Q

opiši jetra ptičev

A

moralium duplex

248
Q

opiši pankreas, žolčnik ptičev

A

-ni bistvene razlike od sesalcev

249
Q

delitev zgradbe zoba. kaj še sestavlja zob

A
 • zobna krona
 • zobni vrat
 • ena ali več korenin
 • obrobna tkiva = obešalni aprat zoba=paradoncij
 • dlesen ,pozobnica, alveolarna kos
 • zob se sidra v alveolarno kost
 • šarpejeva vlakna
 • potekajo od cementa do alveolarne kosti
 • vsa vlakna skupaj= peridontalni ligament
250
Q

katera so mineralizirana tzkiva pri zobu?

A
 • zobovina ali dnetin
 • večji dle zoba
 • skelnina (emajl)
 • pokriva zob v kronskem delu
 • cement
 • pokriva zob v korneninskem delu
251
Q

naloga zob

A
 • prijemanje
 • grizenje
 • žvečenje
 • obramba
 • napad
 • najtrši , mehansko anjbolj odporendel kostnine
252
Q

opiši cement

A
 • Mineralizirano tkivo
 • MEZODERMALNO POERKLO
 • Pokriva dentin v koreninskem delu
 • man mineraliziran kot dentin
 • proizvajajo ga cementoblasti, ki ležijo v pozebnici
 • cementociti
 • ležijo v votlinicah -v cementnih lakunah
 • delitev:
 • Celični cement (vsebuje cementocite)
 • Necelični cement - ne vsebuje cementocitov
253
Q

opiši cavitas dentis

A
 • votlina v zobu, zapolnjuje ga zoban pulpa
 • zoban pulpa iz rahlega veziva z žilami in živci
 • spominja na mezenhim
 • zobna pulpa dober vir nediferenciranih matičnih celic.
 • na površju proti dentinu se nahajjo odontoblasti
254
Q

opiši pozobnica = periodontalan vez

A
 • v obliki ligamenta
 • obkroža zobno kornino in povezuje zob s kostjo
 • oporna, formacijska, prehrambena,obrambna, senzorična vloga
 • kolagenska vlakna =šarpejea vlakna
 • *potekajo valovito
 • se med seboj prepletajo
255
Q

opiši zobnico

A

Votlina v katero je ugreznjena korenina zoba

256
Q

opiši sklenino

A
 • najtrša snov v telesu
 • 99% anorganskih snovi - kristal hidroksiapatita
 • EKTODERMALNO POREKLO
 • izdelajo jo ameloblasti
 • iz skelninskih prizem
 • se prepletajo
 • pravokotno an dnetin
 • proizvodnja org. matrixa in minarealizacija poteka istočasno. Ni enodnevnega zamika
257
Q

opiši dentin

A
 • manj mineralizirana in prožnejša od sklenin
 • anorganske snovi 70%
 • proizvajajo odontoblasti
 • iamjo citoplazemske podaljše - ležijo v dentinskih cevčicah
 • ležijo an meji med pulpo in dentinom
 • izdeluejo organsko amtrico - predentin –> po določenem času mineralizira
 • Pri dentinu pride do mineralizacije z 1 dnevnim zamikom
258
Q

osnovne oblike zob

A
 • hipsodontni

- brachidontni

259
Q

opiši hipsodontni zob

A
 • rastlinojedi
 • rast. hrana je trda in suha
 • dentin prekriva sklenina in sklenino prekriva cement
 • cementna vrečica je dlje časa prisotna
 • na vrhu 3 različne mineralizirana tkiva
 • konj: določanje starosti po obrabi zob
260
Q

opiši brachidontni tip zoba

A
 • Značilni za mesojede, vsejede, tiste rastlinojede ki se hranijo z mehkim sočnim rastlinjem
 • sklenin prekriva dentin v zgornjem dleu
 • cement prekirva denti v koreninskem delu
 • boloj špičast zib
261
Q

oblike zob pri domačih živlaih

A
 • Prež:
 • sekalci brahiodontnega tipa,
 • ostalo hipsodontni
 • Konj:
 • vsi hipsodonti
 • Mesojedi:
 • vsi brahiodonti
 • Prašič:
 • vsi razen podočnik brachidontni,
 • podočnik hipsodontni
262
Q

opiši razvoj (ontogeneza) zob na kratko

A
 • inciacija
 • zobna letvica
 • proliferacija
 • brst
 • proliferacija
 • čepica
 • diferencaicija
 • zvon
 • sekrecija
 • zob
263
Q

opiši razvoj (ontogenezo) zob

A
 • gentska kontrola, vpliv okolja
 • signalizacija med ektodermom in mezenhimom
 • krajevna zadebelitev ustnega epitelija –> ZOBNA LETVICA
 • proliferacija celic in pogreznitev celic v spodaj ležeči mezenhim –> BRST
 • Interakcija z mezenhimom, ki izvira iz 1. škržnega loka –> nastane ZOBNI ZAMETEK
 • proliferacija celic –> preoblikovanje brsta v KAPICO
 • ima primarni skleninski vozlič
 • znaki diferenciacije
 • Epitelijske celice, ki so v stiku z spodaj ležečim zgoščenim mezenhimom se začno diferencirat v AMELOBLASTE
 • čepica preoblikuje v ZVONAST EMAJLSKI ORGAN
  * zunanji emajlski epitelij,
  • notranji emajlski epitelij.
  • Vmes je emajlski retikulum - epitelijska mreža
 • celice ki ležijo proti z.pulpi se epitelijsko uredijo, tesno ena ob drugi in se diferencirajo v ODONTOBLASTE
 • Odontoblasti začnejo izločati predentin ki se spremeni v dentim, ameloblasti začno izločat sklenino.
 • sekrecija
 • Najprej se oblikuje organski matrix, nato obdobje mineralizacije ki je zuanjceličnea reakcija. Dentin imamo enodnevni zamki
 • popolna mineralizacija pred izraščanjem v ustno votlino
 • mineralizacoaj poteka tudi kasneje
264
Q

iz kje izvira večian mezenhima glave?

A
 • iz celic nevralnega grebena

- ektodermalno poreklo

265
Q

kateri 2 obdobji imamo pri razvoju zoba

A

PREERUPCIJSKO
POSTERUPCIJSKO OBDOBJE
-celice ameloblasti se preoblikujejo v celice reduciranega skleninskega epitelija - ne proizvajajo več skelnine
-odontoblasti so skos aktivni

 • Najprej se oblikuje organski matrix, nato obdobje mineralizacije ki je zuanjceličnea reakcija. Dentin imamo enodnevni zamki. cement tudi psotopoma.
 • sklenian ni zamika
266
Q

kdo ima mezodermalno poreklo pri komponentah zoba?

A

cement

267
Q

rast korenine zoba

A
 • razvoj šele ko je končana izgradnja zobne krone
 • šele ko zob izraste v ustno votlino razvoj
 • hertrigova epitelijska nožnica
 • vratni zavoj kjer zunanji emajlski epitelij prehaja v notranji emajlski epitelij
 • prva plast mineraliziranega tkiva –> epitelijska plast nožnice izpade oz. izgine –> celice v cementni vrečici pridejo v stik z dentinom –> se razporedijo ob mineralizianem dentinu in se preoblikujejo v cementoblaste–> postopoma pride do oblikovanja korenin
268
Q

zamenajva mlečnih zob

A
 • mlečni zobje
 • pod njimi s eoblikujejo zametki stalnih zob
 • prtisk na mlečni zob –> resorpciaj korenine zoba –> nato razgradi večji dle korenine –> mlečmni zob izpade

Molarji nimajo mlečnih predhodnikov.

269
Q

naštej ekstrapulmunarni dle dihalne poti

A
 • nosna votlina
 • žrelo
 • križata prebavna in dihalna pot)
 • grlo
 • sapnik
 • dve veliki sapnici
270
Q

naštej intrapulmunarni dle dihalne poti

A

PREVODNI DEL

 • bronhusi in bronhioli
 • do terminalnih bronhiolov

RESPIRATORNI DEL

 • resp. Bronhioli,
 • alveolarni vod,
 • alveolarne vrečeke,
 • pljučni mešički
 • 85% pljuč
271
Q

KAJ JE FUNKCIJA DIHALNE POTI

A
 • zrak v njej se segreje na telesno temperaturo, zrak se primerno ovlaži in očisti.
 • odstranijo se grobi delci (te zadržijo vibrise =večje in močnejše dlake)
 • odstranijo se strupene snovi
272
Q

kateri del pljuč prevaja zrak?

A
 • ekstrapulmunarni del pljuč

- in prevodni odsek interpulmunalnega dela

273
Q

naštej 3 dlee nosne votline

A
 • kožno področje
 • dihalno področje
 • vohalno področje
 • nosna odprtina
 • planum nasale,planum rostrale, planum anso-labiale
274
Q

opiši kožno podorčje nosne votline

A
 • zečetni del: večs. Ploščat porož. Epitelij,
 • srednji del: neporoženevajoč
 • prehodno področje na meji z dihalnim podorčjem: nemigetalčni večvrstni epitelij(mikrovili)
 • propria submukoza
 • vezivna,
 • številne manjše krvne žile, plazmatke, limfociti, makrofagi, granulociti, intraepitelijski limfociti
 • snopi kolag. vlaken
 • serozne žleze
275
Q

opiši diahlno podorčje nosne votline

A
 • enoskladni večvrstni visokoprizmatski migetlančni epitelij. =respiratorni epitelij
*visokoprizm. Migetalčne celice.
mitohondriji (svetlej obarvano)
*predmigetalčne celice
(ni migetalk)
*vrčaste cleice
jedro ob bazi, sploščeno
sekretna zrna
izločajo sulfatirani glikoprotein= glavna komponenta sluzi
*bazalne celice
omoboidne oblike
diferenc. se lahko v druge celice
*celice s ščetkastimi obrobkom
mikrovili
mitohondriji
*celice razsutega endokrinega sistema
druge sekretorne celice:
*serozne celice
velika el.zrna
*majhne zrnate celice
*celice clara
nižjih delih prevodnega dela dih
sekretorna zrna
zER : človek,opica gER
vezani gor citokromi, ki lahko razgradijo ksenobiotike
 zadnja obrambna linija preden pride zrak naprej po telesu
Sekretorna zrnca v apikalni površini
 10-kDA protein Clarovih celic

PROPRIA SUBMUKOZA

 • dobro prekrvavljena
 • nosne školjke
 • široke vene z zavornim gladkim mišičjem
 • arterijsk venske anastamoze
 • kavernozno tkivo
 • MRAZ: upočasni se tok zraka skozi dihalno pot
 • serozen in mešane žleze
 • sektret
 • sekretorni imunoglobulini
 • lizocin
 • kavdalni del limfni vozliči
276
Q

kaj je ksneobiotik?

A

snov tujega organizma

277
Q

opiši vohalno podorčje nsone votline

A
 • enoskladni večvrstni visokoprizmatski epitelij. = vohalni epitelij

bazalne celicce

oporne cleice
*jedra tik pod apiaklno površino

receptorne celice

 • bipolarni envroni
 • apikalno imajo dendritični betič –> iz njega negibne migetalke
 • Na bazalni strani izhajajo aksoni, ki se združijo v nemielizirna živč. vlakna = fila olfaktorija

PROPRIA SUBMUKOZA

 • mešane olfaktorne žleze
 • rahlo vezivo
 • elastična vlakna
278
Q

kAJ NAJDEMO V CELICAH CLARA

A
 • 10-kDA protein Clarovih celic
 • sufarktantni protein A,B in D
 • inhibitor levkocitne proteaze
 • vezalni lektin za Beta-galaktozid
 • proteaza, podobna tripsinu
279
Q

opiši jakobsonov organ

A
 • dleuje kot kemoreceptorni organ - zaznava feromonov
 • feromoni: Hlapne snovi, ki so odgovorne za spolno obnašanje, maternalno obnašanj, interakcija ploda z okoljem v amniju
 • komunicir az nsono in ustno votlino
 • konj samo z nosno
 • v sluznici ventralnega dela nosnega pretina
 • zgradba
  1. notranja epitelijska cevka
  2. notranji epitleijski vod
 • ogrodnje:
 • voemronaslani hrustanec, J oblika
 • epitelisjka cevka
  • medialna površina (odeva jo vohalni epitelij),
  • ventralna površina (odeva respiratorni epitelij)
 • vomeronasalne žleze v propri submukozi
280
Q

žrelo

A
 • poveže ustno vorlino s požirlanikom

- križa dihalna in prebavna pot

281
Q

sestava grla

A
 • vestibulum laryngis
 • od vhoda v grlo, ki ga obdaja poklopec do zgornjih parasluzničnih gub- plice vestibulares
 • glasilo
 • od plice vestibularis do glasilk
 • izhajata parna grlna žepka
 • podglasilna votlina
 • od pod glasilkama do nadaljevanja v sapnik
282
Q

opiši grlo

A
 • laringealni hrustanci
 • skeletno mišičevje
 • 2 para gub razdlei grlo an 3 dele

L.EPIT.MUCOSA

 • glasilke: epitelij večskladni ploščat neporož,
 • kavdalno od glasilke epitelij preide v respiratornega

PROPRIA SUBMUCOSA

 • togo vezivo
 • mešane žleze
 • ne an področju vestibuluma in glasilk
 • glasilka: elastična vlakna
283
Q

opiši sapnik

A
 • ni l.musc.mucose –> triplastna zgradba

L.EPIT MUCOSE

 • večvrstni respiratorni epitelij
 • migetalčne celice
 • celice s ščetskastim obrobkom
 • sekretorne celice
 • nevroendokrine celice
 • klara celic v glavnem še ni

L.PROPRIA MUCOSA

 • globoko v njej žleze
 • seromukozne ali mešane žleze
 • cevkasto acianrne
 • Izloček trahealnih žlez predstavlja večino sekretornega materiala ki obdaja migetalnčni epitelij sapnika
  • -> migetalke utripajo v smeri proti grlu, sputum se izloči

TUNICA MUSCULA CARTILAGINEA

 • hrustančni obročki iz hialinega hrustanca
 • niso sklenjeni pri sesalcih
 • obliak U ali C
 • m.tracchelais
 • kejr ni hrustanca
 • gladko mišični trak
 • mesojedi pripenaj na zunanjos stran perihondriaj hrustanca

T.ADVENTITA
- Perihondrij ki je urejeno fib. Vezivo in se nadaljuje v oklno vezivo s katerim je hrustanec vpet

284
Q

kdaj se razdeli sapnik na 2 sapnici. kaj se zgodi takrat. kakšno zgradbo iamta sapnici?

A
 • ob vstopu v prsno votlino
 • iammo t.serozo namesto adventitie
 • enako kot sapnik
285
Q

opiši pljuač

A
 • paranhiamtozni organ
  • Sapnici sta glavna bronhusa in vstopata vsak v svojo pljučno krilo
 • dve pljučni krili
 • prevodni del
 • respiratorni del
 • ostali del:
 • rahlo vezivo
 • elastična vlakna
 • visceralna plevra
 • živci, krvne žile (močna t.media)
286
Q

opi’ši prevodni odsek dihalne poti

A
  • Iz ene strukture nastaneta dve = dihtiotono vejičenje

LOBARNI BRONHUS

 • izstopa iz glavne sapnice
 • na pljučni reženj vstopa v hilusu
 • tu anjveč žlez

ZGRADBA BRONHUSA

 • Respiratorni epitelij
 • porti koncu epitelij preide v enostavnega visokoprizamtksega
 • število vrčastih celic se zamnjšuje z vejičenjem
 • Migetalčne, vrčaste, bazalne celice, sekretorne celie

propria submucosa

 • tanjša kot pri sapniku
 • rahlo vezivo
 • žleze (mešane)
 • št. žlez se z vejičenjem zmanjšuje

hielini hrustanec

 • lobarni bronhus
 • lepo urejene hrust ploščice
 • do redukcije pride z vejičenjem
 • segmentarni bronhus:
 • manjše hrustančne ploščice
 • enoskladni enostavni visokoprizamtski epitelij

količina gladke mišičnine naraste v primerjavi s sapnikom
*se krožno ali poševno uredi

POTEK:
- glavni bronhus
-lobarni bronhus
-segmentarni bronhus
- bronhiol
*ni več žlez in hrustanca
*redukcija oz. sprememba v zgradbi stene
*sprva enoskaldni ensotavni visokoprizmatksi epitelij z migetalkami, nato izoprizmatski z manj migetal in več klara celicami
*propria submukoz:
vezivo, elastična vlakna, krožno urejena gladka mišičnina, žile , živci
-terminalni bronhiol
-respiratorni bronhiol
*v steni an določenih mestih že bočijo pljučni mehurčki
*enoskladni enostavni izoprizmatski epitelij
-alveolarni vod
*enoskaldni enostavni ploščat epitelij
-zraćna vrečka
-pljučni mešiček
287
Q

kaj je acinus in režnjič v pljučih

A

ACINUS
Vključuje vse dihalne prostore distalno od termnialnega bronhiola

REŽNJIČ
Sestavljena iz skupine acinusov. Ločeni med sabo z interlobularnim septumi
*mesojedi: septa manjka

288
Q

zgradba pljučnega mešička

A
 • napolnjen z zrakom
 • kroglasta votlinica
 • intralveolarni septum (ločuje dva sosednja mešička)
 • konova pora - komunikacija med mešičkoma
 • gosto mrežo krvnih kapilar.,
 • retikulinksa in elastična vlakna.
 • Alveolarne makrofage,
 • cleice prašnice
 • kontraktilne celice (zmanjšajo prostornino alveolusa)
 • 2 tipa celic

PNEUMOCIT 1

 • sploščenecelice
 • zračno krvna bariera
 • pomembni za prehod plinov iz pljuč v kri

PNEUMOCIT 2

 • izoprizmatske celice
 • v citoplazmi lameralna telesca
 • bogata s fosfolipidi, nevtralnimi lipidi, proteini A.B.C.D
 • lameralna telesca s eizločijo na povšino se preoblikujejo v surfaktant ki oddeva lumen pljučnega mehurčka
289
Q

kako prehajajo plini v pljučih?

A
 • Plini prehajajo iz lumna zračnega mehurčka do lumna v pretinu z difuzijo
 • zgradba bariere
 • surfaktant
 • pneumocit tipa 1
 • BM pod pneumocitom
 • endotelijska celice
 • Kjer je ozek del bazalne membrane, se bazalna lamina pnemocita 1 združi z bazalno lamino endotelijske celice
 • difuzija je možna na ozkem področju zračne abriere
 • široko področje bariere = tu je vezivo, difuzija ni mogoča
290
Q

OPIŠI SURFAKTANTNE PROTEINE

A

A:

 • uravnava sintezo in izločanje surfaktanta,
 • modulira imunski odziv,
 • so najbolj pogosti

B:
- pomembni za preoblikovanje lamealrnih telesc v surfaktant

c:
- pomaga vzdrževati debelino surfaktanta

D:

 • Veže različne mikroorganizme.
 • Sodeluje pri lokalnem imunskem odzivu
291
Q

OPIŠI EMBRIONALNI RAZVOJ PLJUČ

A
 • na srednjem delu embrionalnega črevesja s eoblikuje laringotrahealni žlebič
  -poglabljanje žlebiča
 • v kadvdalnem delu se pojavi divertikulum, ki raste
  • Iz sprednjega dela se razvije septum med sapnikom in požiralnikom
 • iz divertikuluma se razvijeta dva brsta , ki sta osnova za nadaljno dihotomno vejičenje
  -5 bdobij razvoja:
  embrionalno
  pseudoglandularno
  kanalikularno
  sakularno
  aveolarno
292
Q

opiši embrionalno o0bdobje razvoaj pljuč

A

od razvoja laringo trahelanega žlebiča do nastanka segmentarnih bronhusov

293
Q

opiši pseudoglandularno obdobje razvoja pljuč

A
 • pljuča spominjajo na žlezo po videzu

- Nastanejo vsi prevodni odseki pljuč vse do terminalnih bronhiolov

294
Q

opiši kanalikularno obdobje razvoja pljuč

A
 • Razvijejo se respiratorni bronhioli
 • epitelij s ena določenih mestih zniža
 • Pride do večje vaskularizacije
 • Kapilare so že v kontaktu z epitelijskimi celicami.. oblikuje se perikanikularna krvna mreža
 • Diferenciacija drugih celic (gladka mišičnina, žleze)
295
Q

opiši sakularno obdobje razvoja pljuč

A
 • Oblikujejo se alveolarni vodi
 • Pride do širitve bodočih respiratornih področij
 • Zniža se epitelij
 • pride do redukcije veziva, pljuča dobijo bolj zračni videz
 • diferenciacija celic na pneumocite tipa 1 in 2
 • začetkom tvorbe surfaktanata
 • Oblikuje se tesen kontakt med epitelijsko celico in kapilaro
296
Q

opiši alveolarno obdobje razvoja pljuč

A
 • Oblikovanje alveolarnih vrečk

* Dokončno oblikovanje krvne mreže- terminalno dozorevanje ožilja

297
Q

opiši dihala ptičev

A
 • nosna votlina podobna kot pri sesalcih
 • Parna infra orbitalna sinusa. Povezana z
  nosno votlino. Obdaja jih respiratorni epitelij
 • Preprosto grlo, ni glasilnega organa
 • Sapnik na razcepišču imamo syrinx (tu je glasilo)
  • Sapnik podoben kot pri sesalcih.
 • V lamini epithelialis imamo številne večcelične interepitelijske žleze
 • Hrustančni obročki so sklenjeni
 • M. trachealisa ni

PLJUČA PTIC

  • V pljučih le primarni bronhusi, sekundarni bronhusi in terciarni, atrij in zračne kapilare
 • Imamo dodatno zračne Vrečke
 • dihajo počasi in globoko, volumen pljuč se ne spreminja, spreminj se volumen zračnih vrečk

priamrni bronhus

 • epitelij kot pri sapniku
 • sprva hrustanci, ki niso sklenjeni
 • nato distalni del hrustančne ploščice
 • odpira v zračno vrečo
 • migetalke

sekundarni bronhus

 • izhajajo iz priamrnega bronhusa
 • odpirajo v zračne vreče
 • l.propria : mreža gladke mišičnie , spiralni potek

terciarni bronhus

 • povezuje sekundarne bronhuse
 • l.propria: mreža gladke mišičnie , spiralni potek
 • l.epitelialis: enostavni enoskladni izoprizmatski epitelij
 • prehod izoprizamtskega v ploščat epitelij –> prehod v atrij, nato nadaljevanje v zračne kapilare.

Zračna vreča
zračne vreče obdaja enostaven sploščen izoprizmatski epitelij.

298
Q

opiši syrinx

A
 • pri ptičih
 • Divertikel v bližini razcepišča sapnika
 • je glasilni aparat
  • Prva skupina obročkov syrinksa,
   nato dve timpalni membrani (lateralna, medialna),
   nad medialno membrano imamo pesulus nad razcepiščem.
   *pesulus iz hialinega hrustanca, kasneje okosteni
   -Nato sledi druga skupina treh obročkov syrinxa
299
Q

kaj spada pod sečila

A
 • ledvica (parni organ)
 • sečna izvodila
 • ledvični meh
 • sečevod
 • sečni mehur
 • sečnica
300
Q

OPIĆŠŠI FUNKCIJO LEDVIC

A
 • Pomen pri ohranjanju homoestaze – tvorijo urin
 • uravnavajo volumen in sestavo telesnih tekočin
 • absorbirajo esencialne elektrolite, metabolite, izločajo odpadne snovi in razgradne produkte metabolizma
 • vzdržujejo kislo bazično ravnotežje, izločanje H ionov, ali pa bikarbonata
 • Endokrina vloga
 • sinteza in izločanje ERITROPOETIN –> zmanjša proipritisk
  *pospeši se tvorba eritrocitov
 • sinteza in izločanje RENIN
  *hidroksilacija 25-hidroksi vitamina D3
  (v ledvicah se spremeni v hormonsko aktivno obliko)
301
Q

opiš ledvico

A

-parni
-paranhiamtozni organ
- retroperitonealni položaj
- - fižolaste oblike-mačka, pes , ovca, koze
- prašič: sploščena
- konj: ena nekoliko srčaste oblike
- veliki prežvekovalci: ledvica nima gladke površine ampak ima brazdasto površino
- hilus:
*vstopa ledvična arterija, izstopa ledvična vena in sečevod, limfne žile
- čvrsta vezivna ovojnica jo obdaja
*kolag. vlakan
*prež: najdemo še gmc
maščobno tkivo - capsula adiposa
- - govedo: brazdasta večbradavičan ledvica
*ni spojena skorja,
*niso spojene piramide
*ni ledvičenga meha
-pra, človek: gladka večbradavičan ledvica
*elementi skorje spojeni
*piramid eniso spojene
-mesojedi, konj, mali prež: gladka enobradavična ledvica
*elementi skorje in sredice spojeni
*piramide se združijo in oblikuejjo ledvični greben

302
Q

opiši zgradbo ledvice

A

CORTEX

 • temenjša, rdečkasto-rjava
 • ledvični labirnit
 • pikčast videz
 • ledvično telesce
 • zviti del cevke
 • medularni trakovi
 • ravni deli ledvične ceke
 • zbirne cevke
 • potekajo pravokotno an površino ledvico = vzdolžno-progast videz
MEDULA
-zunanje področje
*zunanji trak
*notranji trak
-notranje podorčje
?vsebuje ledvično papilo oz. greben
 • ledvični reženj sestavlja:
 • ledvična piramida
 • pridruženo tkivo skorje
303
Q

kaj seatavlja nefron

A
 • ledvično telo

- ledvična cevka

304
Q

kaj sestavlja parenhim ledvic

A
 • nefron

- zbirna cevka

305
Q

kaj je nefron?

A
 • število enfronov je vrstno specifično
 • osnovna in funkcionalna enota parenhima ledvic
 • mesojedi in prašič: skotijo se mladiči relativno nezreli, nefroni se oblikujejo še nekaj tednov po rojstvu
 • periferni oz. subkapsularni nefroni
 • ledvično telo pod vezivno ovojnico
 • kratki
 • vmesni nefroni
 • na sredini skorje
 • kratki
 • jukstamedularni nefroni
 • neposredno na meji s sredico
 • so dolgi - imajo dolgo ledvično cevko
 • dolgi enfroni
 • segajo v notranje področje sredice
 • prevladujejo pri mački, psu
 • kratki enfroni
 • ne segajo v not. področje sredice
 • bober ima samo te
306
Q

opiši zbirno cevko

A
 • poteka preko medularnega traku in skozi sredico, končujejo se na konici papile, kjer oblikujejo perforirano področje
 • vanjo prehaja ledvična cevka
307
Q

opiši ledvično telesce

A
 • krvna kapialra se tu filtrira
  1. klobčič kapilar
  2. bawmannova kapsula
  3. mwzanglijske celice

KLOBČIČ KAPILAR

 • ustavljen med dovodno in odvodno arteriolo
 • iz številnih tankih cevk ki se vejičijo in med seboj anastomozirajo
 • Kapilare so fenestrirane, vendar diafragma manjka
 • Endotelijske celice imajo veliko število kanalčkov ki so iz akvaporina 1
 • hitrejši prehod vode
  • Kjer vstopa in izstopa arteriola = žilni pol ledvičnega telesca
 • Kapilare neposredno obdaja visceralni list bawmanove kapsule.

BAWMANNOVA KAPSULA

 • visceralni list
 • iz podocitov
 • parietalni list
 • enostavni enoskladni sploščen epitelij
 • nadaljuej v epitelij ledvične cevke
 • vmes je bawmanov prostor
 • tu se urin zadržuje
 • sem prihaja primarni filtrat, filtriran iz kapilar

MEZANGLIJSKE CELICE

 • znotraj in zumnaj ledvičnega telesca
 • izločajo mezanglijski amtrix
 • celice so nepravilnih oblik, imajo citoplazemske podaljške, povezane z zevnimi stičnicami
 • Funkcija:
 • sposobnost fagocitoze – čistijo glomerularno baz. Membrano.
 • Imajo oporno vlogo
 • in sekretorno vlogo (izločajo interlevkin 1) - odziv na glomerularno poškodbo
 • imajo sposobnost kontrakcije
 • izločajo mezanglijski matrix
308
Q

opiši podocite

A
 • imajo primarne podaljške iz katerih izhajajo manjši podaljški oz. nožice –> oblikuje so glomerularna bazalna lamina
 • nahaj pod podociti
 • sestacvlja jo lamina rara interna - prehajanje negativnih delcev
 • lamina densa- deluje kot filter
 • lamina rara externa
 • Nožice podocitov objamejo kapilaro, med nožicami oz. pedikli imamo nekakšne pore – delujejo kot filtracijske špranje
309
Q

naštej dele ledvične cevke

A

-proksimalna zvita cevka
- henlejeva zanka
*prox ravna cevka
*prevodna cevka
ascedentni in descedentni del
*distalna ravna cevka
-distalna zvita cevka

310
Q

opši prox zvito cevko

A
 • Začenja se na urinarnem polu, se nahaja v ledvične labirintu skorje
 • Zvezdast lumen
 • Epitelij: ensokladen ensotaven izoprizmatski
 • acidofilna citoplazma
 • 0okroglo jedro
 • apikalna povrpina mikrovili
 • bazalna površina:
  med invagiancijami so razporejeni številni mitohondriji. Videz celic je vzdolžno progast
 • lateralna površina:
  gube
 • celice povezane s tesnimi stičnicami
  *paracelularni transport je delno omogočen
311
Q

opiši proximalno ravno cevko

A
 • medulari trak skorje
 • zunanje področje sredice
 • acidofilno obarvanje,
 • izoprizmatske celice,
 • jedra okrogla,
 • mikrovili, gube,
 • nekoliko večji lumen cevke
312
Q

opiši prevodno cevko

A
 • epitelij je nizkoprizmatičen oz. sploščen.
 • Notranji krak zunanjega področja sredice
 • notranje področje sredice
 • Celice so sploščene, jedra se značilno bočijo v lumen
313
Q

opiši distalno ravno cevko

A
 • medularni trakovi skorje
 • zunanje področje sredice
 • Izoprizmatske celice, okroglasta jedra,
 • citoplazma je bledo, svetleje obarvana kot proksimalni deli ledvične cevke,
 • večji lumen, svetlina
 • lahko prisotni posamezni kratki mikrovili
314
Q

opiši distalno zvito cevko

A
 • ledvični labirnit skorje
 • podobno zgrajena kot distalna ravna cevka
 • Ko se približa žilnemu polu svojega izvornega nefrona, se na tem mestu oblikuje juksta glomerularni kompleks
 • preko povezovalne cevke prehaja v zbirni vod
315
Q

opiši zbirno cevko

A
 • emdularni trkaovi skorje
 • celotna sredica
  • Izo do visoko prizmatskih celic
 • Lateralne meje med celicami so jasno vidne
 • bledo obarvna citoplazma
 • prevladujejo svetle epitelijske celice
 • manjše št. temni epit. celic
 • manjša zbiralca –> večja zbiralca –> papilarni vod
316
Q

opiši intersticij ledvic

A
 • Obdaja nefrone, zbirne cevke, krvne žile
 • V sredici 20% tkiva sredice predstavlja
 • skorja 7%
 • V skorji spominjajo intersticijske celice na fibroblaste
 • razporejene ob cevka
 • okoli peritubularne kapilarne mreže.
 • v skorji lahko anjdemo makrofagwe
 • -V sredici so interstic. Celice podobne miofibroblasotm.
 • vzdolžno ob cevkastih strukturah
 • sposobnost krčenja
 • hormonom podobne izločka izzločajo - eritropoetin, izločki ki znižujejo krvni pritisk
 • sintetizirajo prostaglandine in prostacikline
317
Q

kaj sestavlja jukstaglomerularni kompleks

A
 • macula densa
 • jukstaglomerularne celice
 • ekstraglomerularne mezanglijske celicec
 • eni štejejo sem še peripolarne celice
 • nahajajo na področju kjer visceralni list prehaja v parientalni list, sekretorna zrnca
318
Q

opiši jukstaglomerularni kompleks - MACULA DENSA

A
 • del distalne zvite cevke
 • kot neka zgostitev
 • gosta eliptična plošča
 • celice se postavijo skupaj, visokoprizmatične
 • monitoring koncentracije natrija v dovodni arterioli
 • Na parakrini način delujejo na jukstaglomerulane celice da izločajo renin
319
Q

opiši jukstaglomerularni kompleks- JUKSTAGLOMERULARNE CELICE

A
 • modif. gmc
 • v steni dovodne arteriole
 • iz sekretornih granul izločajo RENIN
 • Renin katalizira hidrolizo angiotenzinogena v angiotenzin
 • ANGIOTENZIN
 • povzroči konstrikcijo arteriol in
 • stimulira celcie glomerulose nadledvične žleze da porducirajo ALDOSTERON
 • aldosteron
 • resorpcija Na iz urina nazaj v kri
 • vdor vode v krvne žile –> povečanje krvnega volumna in krvnega pritiska –> raztezanje jukstglomerularni celic –> ustavi izločanje renina
320
Q

opiši jukstaglomerularni kompleks- - EKSTRAGLOEMRULARNE MEZANGLIJSKE CELICE

A
 • med maculo denso in odvodno, dovodno arteriolo
 • Nepravilnih oblik, naslojene v več plasteh
 • Med seboj se povezujejo z zevnimi stičnicami
 • Izločajo matrix
321
Q

opiši krvni obtok ledvic

A
 • izredno dobro prekrvavljena
 • četrtina krvi minutnega volumna
 • abdominalna aorta (elastična arterija) –> ledvičan arterija (mišičnega tipa) –> segmentalne arterije
 • vstop skozi hilus –> a. interlobares
 • baza piramide –> odda a. arcuate
 • potekajo premo
 • dovodne arteriole
 • kapialrne zanke v ledvičnem telescu
 • odvodne arteriole perifernih in vmesnih nefronov –> peritubularna kapilarna mreža ledv. labirinta in medularnih trakov –> zvezdaste ven -č->interlobularna vena
 • odvodne arteriole jukstamedularnih nefronov –> vasa recta, arteriola recta –> peritubularna kapilarna mreža v sredici –> venula recta –> interlobularna vena
 • v. renalis
322
Q

OPIŠI VLOGO LEDVIČNE CEVKE

A
 • Tvorjenej urina:
 • ultrafiltracijo v ledvičnem telscu
 • resorpcija in sekrecija v ledvični cevki
 • Primarni urin nastane z ultrafiltracijo krvne plazme v ledvičnem telescu.
 • 20% volumna krvi plazme preide skozi glomerularno bariero.
 • Pri prehodu filtrata skozi ledvično cevko se reabsorbira 99« primarnega filtrata, le 1 % se izloči v obliki urina
 • Resorpcija
  *prehod skozi epitelij ledvičnih cevk nazaj v peritubularne kapilare
  *transcelularna pot
  *paracelularna pot
  Poteka med epitelijskimi celicami
  Difuzija ionov - Na, K, H, Cl
 • Ozki del nefornove zanke je prepusten za vodo, dvigajoč trak ni
323
Q

naštej hormone, ki vplivajo an delovanje ledvic

A
 • Antidiuretski hormon ali vazopresin
 • Aldosteron
 • Atrijski natriuretični peptid
 • Parat hormon
324
Q

OPIŠI DELOVANJE HORMONV, KI VPLIVAJO AN LEDVICA

A

VAZOPRESIN

 • Zbirne cevke postanjeo prepustne za vodo
 • Voda prehaja v hipertonično sredico
 • Urin se koncentrira
 • Če ni adh je urin razrečen
 • poveča permeabilnost medularnih trakov za sečnino

ALDOSTERON
- jukstaglomerulnarni kompleks, stimulira celico za resorbcijo natrija in izločanje kalija

ATRIJSKI NATRIURETIČNI PEPTID

 • izločajo ga srčno mišične celice v atrijih
 • raztezanje atrija in ventrikla
 • povzroči razširitev aferentnih arteriol in skrčenje eferentnih arteriol in poveča glomerularno filtracijo.
 • Poveča izločanje natrija in vode v ledvica, zniža krvni tlak

PARAT HORMON

 • stimulira transport in resorbcijo kalcija. –> Vzdržuje raven kalcija v organizmu.
 • Zniža resorbcijo fosofata
325
Q

SEČNA IZVODILA - ZGRADBA STENE

A

SEČNA IZVODILA - ZGRADBA STENE
- Povečini Manjka l.muscularis mucose –> 3 palstna zgradba

T.MUCOSA
- Prehodni epitelij, večskladni ploščat: končni del sečnice
T.MUSCULARIS
- Triplastna
*vzdolžna, krožna, vzdolžna
T.SEROZA

POSEBNOSTI
- Konj:

*že v ledvičnem mehu se nahajajo v steni enostavne razvejanje tubulo alveolarne žleze

326
Q

opiši sečevod

A
 • sluznica oblikuje podolžne gube à zvezdast videz lumna.
 • Konj: začetni del sečevoda - mukozne žleze
 • penast urin
 • Mačka: dvoplastna t.muscualris
 • manjka notranja vzdolžna plast
327
Q

opiši sečni mehur

A
 • večina živalskih vrst lahko ločimo sluznico in podsluznico – edino pri mački manjka l.mucsularis mucose
 • t.muscualris ni triplastna, snopi se prepletajo
 • oblikuje jo m.detrusor
328
Q

OPIŠI SEČNICA SAMICA

A
 • Proti ustju sečnice: večskaldni ploščat epitelij
 • Propria submukoza
 • nekater vrste žleze
 • Tu so kavernozni sinusi ki delujejo kot zaporne blazinicem, ko se napolnijo z krvjo
 • T.muscularis
 • Začetni del iz gladke mišičnine. Končni del pa skeletna mišična vlakna.
 • Nepravilna razporeditev plasti
 • Prežvek, svinja:

suburethralni divertikel se nahaja v bližini končnega ustja

329
Q

Kaj predstavlja urinarni sistem ptičev?

A
 • nimajo ledvičnega meha, nimajo sečnega mehurja
 • Veliki podaljšani parni ledvici
 • Sečevod, ki se odpira v urodeum kloake
330
Q

zgradba ledvice ptiči. potek krvnih žil

A
 • delimo jo na kranialni, srednji in kavdalni del.
 • tkivo skorje- prevladuje
 • tkivo sredice
 • Vsi režnjiči iz katerih se urin steka v eno vejo sečevoda, tvorijo reženj

KORTIKALNI OZ. REPTILSKI TIP NEFRONA

 • krožno okoli intralobularne vene,
 • Imajo manjši premer ledvičnega telesaca,
 • ledvična cevka je nepopolna.
 • Manjka henleyeva zanka.
 • nahajajo v skorji

MEDUALRNI OZ. SESALSKI TIP NEFRONA

 • večji premer ledvičnega telesca,
 • ima henleyevo zanko.
 • Ledvična cevka sega v parenhim sredice

POTEK RKVNIH ŽIL

 • intralobularna vena,
 • interlobuarna vena na meji med 2 režnjičema,
 • intralobualrna arterija poteka približno na polovici med venama.

NEFRON
- prox. zvita cevka
*od ledvič. telesca proti periferiji
*enoskladni enostavni izoprizamtski epitelij, z izrazitim ščet. Obrobkom
*acidofilna citoplazma
- distalan zvita cevka
* od ledv. telesca proti intralobularni veni
*ni ščet. obrobka
*citoplazma svetleje obarvana
- Manjše zbirne cevke
*nahajajo se v perifernem področju skorje
prehajaj v Perilobularne zbirne cevke sosednjih režnjičev in oblikujejo medularno zbirno cevko
* vidne stranske meje med celicami, bolj bleda citoplazma

331
Q

opiši sečevod ptič

A
 • Stena je triplastna
 • L. epithelialis :enoskaldni večvrstni visokopriz. Epitelij
 • Vakuole napolnjene s sluzjo v visokoprizm. Celicah
 • Obsežna propria submucosa – tu difuzno limfatično tkivo
 • t. muscularis
 • sprva dvpalstna, anto triplastna
332
Q

kaj sestavlaj msp organe?

A
  • Moda (parna)
 • Semenska izvodila
 • Pomožne spolne žleze:
 • mehurnica,
 • obsečnica (prostata)
 • čebulnica
 • Spolni ud
333
Q

opiši modo

A
 • kombinirana endokrina in eksokrina žleza
  -*Proizvodnja in izločanje semenčic (eksokrina vloga),
 • proizvodnja androgenov- moški spolni hormoni (endokrina vloga)
 • serozna opna, pod njo t. alboguinea
  *togo fib. vezivo
  *izhajajo ven vezivni pretini
 • rahlo fib. Vezivo mediastimuma testis
 • centralno: prež, pes, bik
  *periferno: žrebec, mačka, glodavci
 • sistem cevk
  Zavite semenske cevke,
  prehajajo v kratko premo ali ravno cevko- ductuli erecti,
  nadaljujejo se v mrežo cevk- rete testis,
  se združijo v 8-25 odvodnih cevk- ductuli efferentes.
 • v intersticiju imamo laydigove celice
  -v zavitih smeenskih cevkah imamo sartolijeve celice
334
Q

opiši zavite semenske cevke

A
 • v režnjičih.
 • Imajo zavit potek.
 • obdaja enoskladni večvrstni epitelij
 • Tu so sartolijeve celice in zarodne celice različnih razvjnih stopenj
 • l.propria
 • Bazalni membrani prilegajo sploščene peritubularne celice (1-5 plasti) v njih so snopi aktinskih filamentov - omogočajo krčenje celic.
 • zunanje področje. fibrociti, kolagena vlakna
 • končni del zavite sem. cevke:
 • epitelij le iz sart. celic
 • uravnanva prehod spermijev - dleuje kot zaklopka
335
Q

opiši sartolijeve celice

A
 • diferencirajo se iz opornih celic predpubertetnih mod.
 • predpubertetno obdobje
  *so mitotsko aktivne
  *izločajo antimilerjev hormon med embrionalnem razvoju
  veže na receptorje za anitmilerjev hormon tipa 2
  apoptoza milerjevih vodov
 • diferenciacija sartolijevih celic
  *izguba mitotske aktivnosti
  *transdormaciaj zgradbe

FUNKCIJA
-oporna
- prehrambena
- fagocitoza odmrlih defektnih spermatogenih celic
- s podaljški oblikujejo KRVNO-TESTISNO BARIERO,
* nadzira prehajanje snovi - artluminalno področje.
*mejoza poteka kontrolirano –>
*loči epitelij zav.sem cevke na :
apikalno oz. artluminalno - mejoza, spermiogeneza
bazalno podorčje - celice niso v mejozi
- zoreče spermatide so potopljene v citoplazmo sartolijevih celic.
- izražajo receptor za FSH
-izločajo INHIBIN
* preko negativne povratne zanke ureja izločanje FSH v adenohipofizi
- izločajo VEZALNI PROTEIN ANDROGENOV
*veže testosteron -> poveča se spermiogenza
- lahko sproducirajo manje količine estrogena

ZGRADBA
- široka baza na bazalni membrnai
- enakomerni presledki med celicami
- Imajo stranske podaljške 
*z njimi zapolnjujejo prostore med zarodnimi celicami različne razvojnih stopenj
- jedro:
*hruškaste oblike
*evkroamtično
*jedrce
*invaginacije
-
336
Q

v kaj se lahko milerjevi vodi razvijejo?

A
 • amternico
 • jajcevod
 • zgornjo tretjino vagine
337
Q

OPIŠI PREMO CEVKO

A
 • epitelijske celice, limfociti, makrofagi
 • Epitelij je sposoben fagocitirat spermije
 • enoskladnega enostavnega običajno izoprizmatskega epitelija
338
Q

op’iši rete testis

A
 • Enostavni enoskladni ploščat izo do visokoprizmatski epitelij
 • mreža med seboj povezanih kanalčkov
  • V mediastiumu testis se nahaja
 • elastična in kontraktilna vlakna
 • funkcij:
 • producira se testikularna tekočina, ki se absorbira v glavi andmodka
 • Mreža se združi v 8-25 odvodni cevk – ductuli efferente
339
Q

opiši ductlli efferentes

A
 • Povezujejo rete testis z nadmodkovim vodom
 • Združijo se v enoten nadmodkov vod
  • Lumen odvodnih cevk je običajno nepravilen, ker se spreminja višina epitelija: od enostavnega (visokoprizmatičnega) do večvrstnega
 • 2 tipa celic:
  *celice na apikalni površini opremljene z migetalkami – pomagajo pri premikanju semenčic proti nadmodku in
  *nemigetalčne celice
  +v celicah se Reabsorbira se inhibin
 • bolj ko gremo proti nadmodkovem vou več je migetalčnih celic
340
Q

opiši laydigove celice

A
 • v intersticiju mod
 • endokrina vloga

fetalne celice

 • številne
 • evkromatsko jedro,
 • citoplazma v kateri so vidne vakuole
 • eliko število teh celic je odgovor moškega zarodka na visoko število estrogena med brejostjo.
 • proizvajajo testosteron

odrasle:

 • število je manjše,
 • razporejene so v trakovih ali manjših skupinah,
 • evkromatsko jedro
 • rahlo acidofilna citoplazma
 • ergastoplazma
 • bazofilna področja kjer je zrnati ER
341
Q

opiši razvoj spermatogeneze

A
 • Mitotično razmnoževanje spermatogonijev
 • Spermatogoniji se nahajajo v bazalnem področju izven krvno testne bariere.
 • Ločimo tip a in b
  *a: ovalna jedra, svetla in temna citoplazma,ostalne ob bazalni membrnai
  *b: okrogla jedra, ko se deli zraste, preide krvno testisno bariero, vstopi v mejozo
 • Mejoza
  *prva redukcijska delitev, druga delitev podobna mitozi
  *primarni spermatocit
  Celica, ki stopi v mejozo, največja celica
  *sekundarni spermatocit
  Za polovico manjša celica
  *mlade kroglaste spermatide
  Povezane s citoplazemskim mostičem
 • Trajanje:
  bik, žrebec oven: približno 50 dni
 • Spermiogeneza: preobrazba v semenčice
342
Q

opiši nadmodek

A
 • Ductulli efferentes se združijo v enoten nadmodkov vod = ductus epidydimis, nadaljuje v semenovod
 • Delitev:
 • glava
 • telo
 • rep
 • Transport semenčic skozi nadmodek traja od 10-15 dni
 • Pride do Reabsorpicje tekočine, modifikacije ki omogočijo aktivno gibanje
 • Enoskladni večvrstni visokoprizmatski epitelij s stereocilji
 • Epitelij se niža proti repu, stereociliji se krajšajo
 • v epiteliju lahko še abzalne celice in apikalne neobarane celice
 • l.propria:
 • vezivni elementi in krožno urejene gladko mišične
 • lahko s najdejo tudi intraepitelijski limfociti(ne smejo biti v intaktnem epiteliju sem. Zavite cevke), makrofagi
343
Q

opiši semenovod

A
 • Sluznica oblikuje gube – zvezdast videz
 • Zgradba stene je triplastna
 • T. mucosa –
  *enoskladni večvrstni visokoprizamtksi epitelij s stereocilij ,
 • v končnem delu semenovoda lahko prehod enoskladni enostavni visokoprimatski epitelij, stereocilji so kratki
 • Propria submucosa:
  *dobro ožuljena, bogata s fibroblasti in elastičnimi vlakni
  *končni del: žleze -
  enostavne razvejane, cevkasto mešičkaste žleze
  *celice od izo do visokoprizmatične v žleznih acinusih.
  *Veliko glikogen apri prežvekovalcih
 • t.muscularis
  *je obsežna,
  *triplastna: žrebec, bik, merjasec
  *dvoplastna:mali prežvek., mesojedi
  *končni del: različno urejeni snopi gmc
 • T. serosa
  *dobro ožiljena
 • Končni del semenovoda lahko razširjen v ampulo (žrebec, prež, pes) ni razširjen (prašič, mačka)
 • Semenovoda se približata in zijata v medenični del sečnice
 • Vzdolž medeničnega dela sečnice so razporejene akcesorne spolne žleze
344
Q

iz česa je zgrajen ejakulat?

A
 • semenčic
 • semenske plazme
 • sekret nadmodka
 • sekret akces. sp. žlez
345
Q

naštej pomožn spolne žleze.

katere so pri akterih živalskih vrstah.

A
 • mehurnica
 • čebulnica
 • obsečnica (prostata)

konj, prež, prašič: vse tri
pes: prostata
mačka: prostata, čebulnica

346
Q

opiši emhurnico

A
 • sestavljena tubuloalveolarna žleza oz. cevkasta ali cevkasto-Mešičkasta žleza
 • žlezni epitelij:
 • večvrstni visokoproizmatski
 • manjše relativno redke bazalne celice
 • Izvodila obdaja enoskalni izmoprizm. Epitelij.
 • vezivni ‘pretini rtazdelijo žlezo an režnjiče
 • Vezivo okoli žleznih acinusov je dobro ožiljeno, lahko se nadaljuje v togo fib. Vezivo vezivnih pretinov
  • T. muscualris je neurejena in različno obsežna
347
Q

opiši prostato

A
 • sestavljena cevkasto mešičkasta žleza
 • žlezni epitelij.
 • enoskladni enostavni visoko ali izo priz epitelij
  • Sekret je bogat s fruktozo – vir energije za ejakoulirane spermije
 • dva dela:
 • zunanji del ali corpus prostate in
 • notranji oz. razsuti del- pars disseminata, ki je vključen v steno sečnice.
 • epitelijske celice proizvajajo sluz
 • apikalna površina opremljena z mikrovili
  • Izvodila obdaja enoskladni enostavni nizko do izo prizmatski epitelij v končnih delih preide v večskladnega ali prehodnega
 • izvodial imajo vrerčaste razširitve, kjer se skaldišči sekret
 • Prostato obdaja kapsula iz togega fib. Veziva, ki vsebuje obilico gladko mišičnih celic
 • trabekule izhajajo iz vezivne ovojnice
 • izloček prostate:
 • nevtralizira semensko plazmo, da se zakisli zaradi metabolitov co2 in laktata in omogoči aktivno gibanje spermijev
348
Q

opiši čebulnico

A

-sestavljena cevkasta, bik: cevkasto-mešičkasta
- Sekretorne dele obdaja enosk. Enostavni visokpri. Epitelij
- Žlezna izvodila enoskladni enostavni izoprizmatksi epitelij,
- Žlezni acinusi odpirajo direktno v izvodilo ali preko kratkih povezovalnih cevk
- žlezo obdaja fibroelastična ovojnica
*vsebuje skeletno mišičnino
- sekret je sluzast
prež:
*bogat s proteini
*mazivo za sečnico in vagino,
*nevtralizira
merjasci
*mukozen in bogat s salicilno kislino
* sodeluje pri okluziji cerviksa – prepreči izgubo spermijev
mačke:
*mukozen sekret,
*vsebuje glikogen

349
Q

opiši sečnica pri samcu

A

PARS PROSTATICA URETHRAE

 • Od sečnika do semenalnega hribčka
 • povezuje sečni mehur embrija – alantois in ureogenitalni sinus
 • prevajanje seča
 • tu se nahaja crista urethralis

PARS MEMBRANACEA URETHRAE

 • prevajanju seča in izvodil aks. Spolnih žlez
 • Od kavd. Dela prostate do baze prostate
 • Ostanek urogenitalnega sinusa

PARS SPONGIOSA URETHRAE

 • prevajanju seča in izvodil aks. Spolnih žlez
 • je distalni del. Leži v penisu.
 • neparno brecilo
 • na koncu penisa odpira
 • prež: končni dle prost = procesu urethre; obdaja ga kutana sluznica
 • V začetni del sečnice se izlivata oba semenovoda in izvodili mehurnic
 • Konj, prež: izvodili se združita pred izlivom v enoten ductus ejaculatorisu.
 • sluznic aoblikuje longitudinalne gube
 • PREHODNI EPITLEIJ
  • Vmes območja ki jih odeva enostavni visokpri. epitelij ali večskladni izo ali visokpriz epitelij

propria submukoza

 • rahlo vezivo
 • elastična vlakna
 • gmc
 • limfatično tkivo
 • kavernozni sinusi, odeva jih endotelij
 • konj, mačka:
 • enostavne, cevkaste mukozne žleze = urethralne žleze

t. msucualris
- gladka mišičnina sprva
- nato skeletna

t. adventitia
- rahlo neurejeno togo fib. vezivo

350
Q

opiši spolni ud

A
 • vnos sperm ev vagino
 • mačka: kavdoventralni položaj
 • večina: kranioventralna smer
 • parno in neparno brecilo
 • tunica alboginea-čvrsta vezivna ovojnica, iz nje v notranjost izhajajo pretini
 • konj, pes: dobro razvta glavica penisa
 • pes, hrčki, voluharji: penilna kost = os penis
 • nastane v membrani med nezdruženima kavernz. Telesoma, ali v ovojnici združenih kaver. Teles
 • pes: glavica iz dveh delo
 • bulbus glandis- erektilno tkivo ki obdaja sečnico in sramno kost
 • pars longis - dorzalno in lateralno ob sramni kosti
 • prepucij
 • zunanji list: koža, lojnice, znojnice, dlaka
 • notrnaji list
 • Pes, prež: v notranji plasti prepucija in zunanji plasti posamezni limfatični vozliči
 • merjasec: -prepucialni divertikel
 • dorzalna invaginacija
 • odeva ga večskl. Plošat porož. Epitelij
 • v divertiklu se nabirajo odluščene epitelijske celice in urin –> smegma, tipičen vonj
 • mačka. epitelij glavice modificiran v rožene papile
 • več kot je androgenov, višje so
 • so lahko tudi pri priamtih, mesojedih, glodavcih
351
Q

opišip parno brecilo

A
 • začne s krakom (crura penis),
 • kraka se združita v cev,
 • najprej dvojna cev, ki jo ločuje pretin
 • v celoti ohranjen pretin pri mesojedih in človeku,
 • ostale vrste: pretin je perforiran; začetni del dvojni videz, kasneje enoten videz
 • čvrsto ogrodje zapolnjuje kavernozno tkivo
352
Q

kdo ima muskulokavernozni tip penisa. opiši

A

mesojedi:

 • številni kavernozni prostori sestavljajo ta tip penisa,
 • obkroža jih vezivo- rahlo do neurejeno togo fib. Vezivo,
 • prisotne gmc

žrebec:
- gmc med kavernoznimi prostori orientirane z longitudnialno osjo penisa

erekcija:
- kaverne s ebolj anpolnijo

353
Q

opiši fibroelastični tip penisa

A

prež:
- vezivo okoli kaver. Prostorih ni gmc, le rahlo fib, vezivo in številna elastična vlakna,

prašič:
- iam tudi gmc

erekcija

 • manj kavernoznih prostorov,
 • manjše povečanje obsega,
 • podlaga erekcije: sprožitev S strukture
354
Q

opiši neparno brecilo

A
 • v brazdi oz. žlebu(sulcus urethralis) med kavernoznima telesoma,
 • obdaja sečnico
 • potek:
 • čebulasto zadebeljen začetni del, leži med krakoma penisa
 • corpus spongiosum penis v področju telesa, * nadaljuje v glavico penisa
355
Q

naštej moške spolne organe ptičev

A
moda
nadmodek
semenovod
kopulacijski organ
*phallus nonprotrundes
kokoši
*phallus protrundes
gosi, noje, race
356
Q

opiši moda pičev

A
 • fižolaste oblike
  -simetrično
 • -Blizu kavdalnega dela pljuč
 • In kranialno od ledvic
 • Položaj znotraj telesne votline
  -tanka tunica alboguinea
 • manjkajo vezivni pretini
 • ni mediastiuma testisa
 • ni plexus pampiniformis
 • zavite semenske cevke
  *podobne sesalskim
  –> kratke ravne cevke –> rete testis
 • rete testis
  *doamčpa perutnina:
  lakunast videz
  leži v čvrstem fib. vezivu
  na meji med modom in andmodkom
 • nato ductulli efferentes
  *enostaven enoskalden epitelij ; nizko in visoko prizm se izmenjujejo
 • v nadmodek prihajajo po celi površini
  -nadmodkov vod
  *krajši
  *ni tako zavit kot pri sesalcih
  *enostaven enoskladen epitelij; nizko in visoko prizm se izmenjujejo
 • ne ločujemo glave in repa telesa
  -semenovod teče cikcakasto vzdolč sečevoda
  *večvrsten enoskalden epitelij
  *vstopa v dorzalno steno an področju urodeuma v kloako - se razširi v receptaculum
  *receptaculum se spušča po kloakalni steni in stopi v svetlino urodeuma z bradavičastim koncem- papila semenovoda
357
Q

kako najbolj preprosto dleimo ž.sp organe?

A
 • notranji
 • jajčnik (klicenosni organ)
 • jajcevod (klicevodni organ)
 • maternica (klicevarovalni organ)
 • maternični vrat
 • nožnica
 • zunanji
 • nožnični predvor
 • sramnica
358
Q

kaj so naloge ž.sp organov?

A
 • proizvodnja in transport jajčeca
 • sinteza progesteronov in estrogenov
 • transport spermijev
 • oploditev
 • akomodacija zarodka/plodu do rojstva
 • porod
359
Q

kaj spada med plodila?

A
 • nožnica
 • nožnični organ
 • sramnica
360
Q

opiši jajčnik

A
 • paren organ
 • edokrina (proizvodnja ž.sp hormonov) in eksokrina žleza (proizvodnaj jajčne celice)

ZGRADBA

 • enoskaldni enostavni izoprizamtski epitelij
 • tunica albuginea pod epitleijem
 • sp. zrele živali prekinjena
 • skorja in sredica
 • Kobila: ravno obratna razporeditev – osrednje skorja, periferija parenhim sredice. Izjema: področje ovoulacijske jamice, na površini je parenhim skorje
 • parenhim skorje
  *folikli različnih razvojnih stopenj
 • strukture ki nastanejo iz ovuliranega telesca – corpus homoragicum,
  nato corpus luteum in
  nato po regresiji ostane corpus albigans (brazgotinasta struktura)
  *vezivna stroma
  *fib. Vezivo
 • parenhim sredice
 • vezivo
 • trakove gmc
 • zavite krvne žile – arterije, vene, limf. Žile, prisoten ostanek rete ovarij-
361
Q

opišim primordialni folikel

A
 • primarni oocit ga sestavlja,
 • obdaja ga ena plast sploščenih folikularnih celic
 • bazalna lamina ga loči od okolne strome
 • nastane ko oogonij zraste in vstopi v delitev in se ustavi v profazi 1. mejotske delitve
 • nastanejo v prenatalnem obdobju ali malo po rojstvu
 • razporeditev enakomerna ali v skupinah v perifernem področju skorje
 • 20-40 mikrometrov
362
Q

opiši primarni folikel

A
 • iz primordialnega folikla pod vplivom FSH
 • priamrni oocit
 • ena plast pretežno izoprizamtskih folikularnih celic
 • bazalna lamina
 • do 80 mikrometrov
363
Q

opiši zgodnji sekudarni folikel

A
 • priamrni oocit - centralni položaj
 • na površini mikrovili, ki segajo v cono pelucido
 • 2 ali več plasti sklenjeni plasti celic granulose (proliferirane plasti celic folikularnih celic)
 • na zunanji strani bm se pojavljajo celice teke interne
 • vretenast videz
 • med njimi limfne in krvne kapilare
 • oblikuje se cona pelucida
 • glikoproteinske narave,
 • barva acidofilno,
 • produkt celic granulose, delno tudi priamrni oocit
 • v zono pelucido segajo
 • mikrovili primarnega oocita
 • citoplazemski podaljški celic granulose
 • ta povezava npomembna za kumunikacijo
364
Q

opiši pozni skeundarni folikel

A
 • nadaljna rast pod vplivom fsh
 • poveča se število plasti grlomerulose
 • začne se produkcija folikularne tekočine (celice granulose to proizvajajo)
 • nastanejo prostočki
 • callexnerjeva telesca znotraj celic granulose
 • snov ogljikohidratne narave
 • neobarvana območja
 • bolj ali manj centralen primarni oocit
 • teka externa je tudi izoblikovana
365
Q

opiši terciarni folikel

A
 • oblikuej se enotna votlina ali antrum
 • priamrni oocit
 • tik pred ovulacijo se postavi ekscentrično
 • leži na akumolaciji granuloznih celic - cumulus oophorus
 • corona radiata
 • celice so lahko višje in bolj visokoprizmatsko
 • govedo: ob ovulaciji ne obdajajo več priamrnega oocita
366
Q

opiši zreli terciarni folikel

A
 • drugo ime: grafov folikel
 • tik pred ovulacijo
 • pod vplivom LH se v steni pojavi stigma - poveča pritisk
 • stena poči, pod vplivo prostaglandina f2 se sprosti kolagenaza, ki razgradi steno folikla
  jajčna celica se sprosti pod pritiskom, fimbriji jajcevoda
  -v steno folikla gre kri, dobimo hemoragično telo
367
Q

kaj se zgodi ko terciarni folikel poči?

A
 • Ko poči, se stena naguba, v notranjost pridejo celice teke interne in krvne žile
 • pride do vaskualrizacije
 • celice granulose se diferencirajo v velike luteinske celice
 • polihedralne oblike, mitohondiriji, veliko gladkega ER, lipidni vključki
 • Celice teke interne v male luteinske celice
 • glavna funkcija luteinskih celic: produkcija progesterona

če ni oploditve:

 • regresije rumenega telesa,
 • rumeno telo preraste vezivo, dobimo vezivno brazgotini oz. corpus albicans
 • ## folikli ki nsio ovulirali gredo v proces propada - atrezija foliklov
368
Q

kako izgleda artretičen folikel?

posebnost mesojedi

A
 • nagubana stena
 • razmaknjene celice granulose
 • zadebeljena zona pelucida

posebnost mesojedi

 • v procesu atrezije, iz sekundarnih foliklov nastanejo intersticijske žleze
 • v jajčniku mesojedov najdemo še kortikalne cevke
369
Q

razvoj sevastega sistema rodil

A
 • večina dvoroga maternica.
 • maternični rogovi daljši tam kjer je več plodov
 • maternično telo
 • maternični vrat
 • kunec. uterus duplex
 • človek: uterus simplex - popolno stapljanje milerjevih vodov
370
Q

opiši ajjcevod

A
 • Lijakasto razširjen začetni del na robu je opremljen s fimbriji
 • Na dnu lijaka je ustje jajcevoda, ki vodi v ampulo jajcevoda
 • Zavijugan, zožan in dolgi del, ki poteka do materničnega roga
  • Zgradba v vseh cevastih sistemov rodil je triplastna. Manjka l.muscularis mucose
 • enoskladni enostavni epitelij
 • mesojedi- izoprizmatksi
 • kobila- visokoprizamtksi
 • enoskladni večvrstni epitelij
 • prež, svinja: visokoprizmatski
 • migetalčne oz. nemigetalčne sekretorne celice
 • vzviški ali gube višje v začetnem dleu jajcevoda
 • t. muscularis
 • dvoplastna: notranja krožna, zunanja vzdolžna ali poševna, razslojitev ni lepa. *Debelina narašča v smeri proti maternici
371
Q

opiši maternico

A
 • Triplastna
 • Sluznica , podsluznica = endometrijum
  +endometrij prež
  *ni žlez
  *območja bogat z vezivom- fibroblasti- bazofilija
  *karunkel oblikuej stik s kotiledonom = placentom
 • enoskladni enostavni epitelij
  *mesojedi- izoprizmatksi
  *kobila- visokoprizamtksi
 • enoskladni večvrstni epitelij
  *prež, svinja: visokoprizmatski
  – migetalčne oz. nemigetalčne sekretorne celice
 • l.epithelais se ugrezne v l. proprio in oblikuje ensotavne razvejane cevkaste žleze = uterine žleze
 • propria submukoza
  *dobro ožiljeno področje
  *pars funkcionalis
  prihaja do cikličnih sprememb pod vplivom sp. Hormonov.
  *pars distalis
  na meji z t.muscularis
  ne prihaja do cik. sprememb

t. muscularis
- notranja krožna
- vmes žilna plast
- zunaja vzdolžna plast

perimetrium

 • mezotelij
 • submezotelijalno vezivo
372
Q

opiši maternični vrat

A
 • ločuje maternico od zunanjosti
 • Stena je debela, mišična in bogata z elastičnimi vlakni
 • številne gube
 • priamrne, sekundarne, terciarne
 • Zaprt razen v proestrusu, ko omogoči prehod semenčic v maternico
 • uterine žleze se ne nadaljujeo sem
 • l.epithelialis
  enoskladnega enostavnega visokoprizm. Epitelija.
  *mucinogene
  *vrčaste cleice
  -prež:
  lahko prisotne intraepitelijske in enostavne cevkaste žleze
  -prašič:
  *vaginalni tip sluznice, L epithelialis iz večskladnega ploščatega epitelija —>podvržen je cikličnim spremembam
 • Cervikalna sluz je bogata med estrogeno fazo
 • brejost:
  cervikalna sluz je gostejša in zapira cervikalni kanal- preprečitev infekcije

propria submukoza

 • togo neurejeneo fib. Vezivo,
 • fib. Vezivo postane med estrusom edematozno = trd je maternični vrat
 • kobila psica:
 • venski pleteži

t. muscularis
- dvoplastna
- elastična, koalgena, mišina vlakna –> pomemban za vzpostavitev čvrstosti po porodu
- se nadaljuje v vagino

373
Q

naštej faze spolnega kroga. kaj se takrat zgodi nasplošn

A
 • anestrus
 • proestrus
 • estrus
 • metestrus
 • diestrus
 • anestrus
 • ciklične spremembe, ki se odgajajo na ž.sp.organih
 • Zoritev in rast jajčnikov,
 • spremembe v zgradbi jajčnika,
 • spremembe na steni maternice
374
Q

opiši anestrus

A
 • spolno mirovanje
 • dlje časa
 • pri di in monoestričnih živlaih
375
Q

opiši proestrus

A
 • rast in zoritev foliklov pod vplivom fsh.
 • sluznica maternice proliferira
 • rast uterinih materničnih žlez v dolžino.
 • krvav izcedek iz vulve pri psici
 • poroženitev vaginalnega epitelija se pojavlja pri psicah na koncu proestrusa
376
Q

opiši estrus

A
 • gonjenje
 • folikli pod vplivom FSH dozorijo
 • ovulirajo zaradi povečanje količine LH
 • maternica: proliferacija žlez se nadaljuje, sluznica je nabrekla, vijuganje žlez se začne
 • telica: lahko krvavitev
 • psica: začne se sluzasta faza
377
Q

opiši metestrus

A
 • faza nastanka rumenega telesa, sintetizira hormon progesteron
 • rumeno telo raste, konc. Progesterona se povečuje
 • kratko obdobje
378
Q

opiši diestrus

A
 • sluznica maternice se polno razvije
 • žleze največja izvijuganost, intenzivno izločajo
 • sluznica maternice pripravljena na morebitno oplojeno jajčece
 • neuspela oploditev, razgradnja rumenega telesa
 • nov fsh val –> rast novih foliklov
 • človek: krvavitev
379
Q

opiši nožnico

A
 • od materničnega vratu do preddvora
 • večskladen ploščat epitelij
 • zadebeli med proestrusom in estrusom
 • psica poroženi
 • po estrusu se zniža
 • govedo:
 • kranialni dle nožnice: visokoprizm in vrčaste celice

propria submukoza

 • rahlo ali togo fib vezivo
 • kavdalni del: limfatični vozlipči

t. muskularis
- 2-3 plasti gmc

t. adventitia
- rahlo vezivo
- krvne žiel, živci, gangliji

-mlad esvinje in žrebice:
nad ustjem sečnice je prisoten hymen

380
Q

opiši nožnični preddvor

A
 • meja med nožnico in preddvorom:
 • zunanje ustje sečnice, pri kravi,svinji pod njim slepa vreča
 • vanj se steka sečnica
 • zgradba stene podobna kot nožnica
 • več subepitelijskih limfnih vozličev
 • vestibularne žleze v sluznici
 • minores
 • majores - prežvek, mačka
 • ustje sečnice: ob njem učasiuh vidijo ostanki volfovih vodov
381
Q

opiši sramnico

A
 • zunanja zapora plodilnih organov
 • sramnični ustnici
  *združujeta v zg. in sp. kotu
  *zgornji je ovalen
  *spodnji je špičast (kobila obratno)
  *v koži številne lojnice in znojnice
 • sramnična špranja
 • presredek
 • ščegetavček
  *v spodnjem kotu
  *iz dveh krakov - izvirata iz sedničnega loka
  +v telesu je brecilno tkivo
  *končuje s koničasto kapico
  *leži v ajmici obdani s prepucijem
382
Q

opiši razvoj vagine

A
 • millerjeva voda prosta v kranialnem delu
 • razvijajoče telo
 • cev, ki se slepo konča
 • cev oblikuje stik z urogenitalnim sinusom
 • spodbudi tvorba endoderma
 • vagianlan plošča
 • podalješavanje s proliferacijo
 • luminizacija
 • kanalizacija
 • imamo amternično tleo, vrat in prehod v vagino
 • Endodermalna membrana začasno razmeji lumen nožnice od urogenitlanega sinusa
383
Q

ženska spolovila pri ptičih. opiši jajčnik

A
 • embrij:
 • bilateralni zasnovi za jajčnika in jajcevoda.
 • večinoma razvije le levi jajčnik in levi ajjcevod
 • lahko razvije ootestis
 • stuktura med modom in jajčnikom

JAJČNIK

 • grozdaste oblike
 • sestavlaj ga rumenjak
 • varovanje j.celice
 • hrana
 • j. celica je zavit av v dobro prekrvavljeno opno = folikel
 • Na izločanje hormonov vpliva predvsem svetloba
 • Ko pride do ovulacije, membrana poči, rumenjak se sprosti, ujame ga jajcevod
 • Prične se tvorba jajca, ki pri kokoši traja 25h
 • Jajcevod in maternica sta u bistvu skupna cev
384
Q

katere dele jajcevoda ločimo pri pticah’

A
 • infundibulum
 • magnum
 • isthmus
 • uterus
 • vagina
 • proktodeum kloake
385
Q

histološka zgradba jajcevoda

A
 • troplastna zgradba sten
 • sluznica
 • mišična palst
 • seroza
 • epitelij
 • infundibulum: enoskladni enostavni visokoprizmatksi epitelij
 • ostalo: enoskladen večvrstni
 • prevladujejo nemigetalčne visokoprizmatske celice. Med njimi so migetalčne in vrčaste celice
 • sluznica
 • oblikuej vzviške

propria submukoza

 • žleze
 • infundibulum ne
 • Na stiku med uterusom in vagino so gostiteljske žleze, kjer v gubah preživijo semenčica daljše časovno obdobje
386
Q

opiši infondiibulum ptič

A
 • jajcevod v začetnem delu razširjen
 • 14-18 min ajjce tu
 • uajme ovulirano j. celico
387
Q

opiši magnum ptič

A
 • jajce 3h
 • Tu se folikel obda z beljakom
 • Zunanja in notranja membrana se doda
388
Q

opiši isthmus ptič

A
 • zoožani del
 • notranja ovojnica jajčne lupine nastane
 • 1h
389
Q

opiši uterus ptic

A
 • 18-22h
 • v njem se ustvari lupina. Najprej se doda voda, nato material lupine (CaCO3), pigment (bel, rjav)
 • področje receptaculum: tu se lahko dlje časa zadržuejjo semenčeca (14-30dni)
390
Q

opiši proctodeum kloake

A
 • jajce iz vagine pride sme

- manj kot minuta

391
Q

koliko časa traja proces nastanka jajca?

A

25h

392
Q

koža funkcija

A
 • Oblikuje zaščitno pregrado, ki varuje pred različnimi vplivi
 • Ščiti notranje okolje pred izgubo vode, elektrolitov in makromolekul
 • Ureja telesno temperaturo - to omogočajo dlake, žile v koži, žleze znojnice
 • Ima tudi skladiščno vlogo - skladišči vitamine, elektrolite, maščobe (plast tolšče)
 • Pomembna je za tip, bolečino, temperaturo, srbenje
 • Je pokazatelj splošnega zdravja in mesto za vnos zdravil

torej:

 • varovalna funkcija
 • termoregulacija in proemt z vodo
 • sinteza vitaminov
 • vit D
 • senzorična
393
Q

pojem koža v širšem pomenu

A
 • zuanjje pokrivalo
 • kožne žleze
 • rožene tvorbe
 • dlaka
 • blazinica
 • kopito
 • kremplej
 • rog..
394
Q

kaj sestavlaj kožo. naštej malo opiši

A
 • vrhnjica (epidermis)
 • večskladen, ploščat, poroženevajoč epitelij
 • ektodermalno poreklo
 • usnjica (dermis)
  vezivo, vlakna, žleze, čutna telesa
 • podusnjjica (hipodermis)
 • veziven
 • vezivo lahko andomesti bela tolša –> če skelnjena plast = funiculus adiposus
395
Q

OPIŠI RAZVOJ EPIDERMISA IN DERMISA

A

epidersmi: EKTODERM
dermis: MEZODERM

 • 4-6 teden enojna plast ektodermalnih celic
 • izoprizmatski sloj se podvoji - 2 plasti
 • ektoderm in nad njim ležeča plast sploščenih celic ali periderm
 • mitotične delitve
 • vmes nastane vmesna plast
 • nastane z delitvijo zarodne visokoprizmatske plasti celic
 • proliferacija, diferenciacija –> končna oblika:
 • bazalna plast
 • vmesna plast
 • celice spinose
 • celice granulose
 • rožena plast celic –> nadomesti celice periderma
 • v epidermis vdrejo celice iz nevralnega grebena - MELANOBLASTI, ki se delijo in tvorijo MELANOCITE.

nastanek dermisa:
- nastane iz demotoma in delno iz mezoderma somatoplevre

 • Mezenhim se diferencira v vezivno tkivo
 • Na meji med epidermisom in dermisom se oblikujejo dermalne papile
 • tu akpilarne zanke
 • Imamo kolagenska in elastična vlakna
396
Q

opiši celice epidermisa

A

MELANOCITI

 • Naselijo se v bazalnem področju epidermisa.
 • citoplazemski podaljši
 • imajo pigment, ki ag citokino predajajo keratinocitom

KERATINOCITI
- kerationocit preprečijo nenadzorovano prolifearacijo celic

LANGERHANSOVE CELICE

 • v spinozni palsti
 • izvor: kosnti mozeg
 • mezodermalno poreklo
 • Prepoznajo zunanje antigene in jih predstavijo cleicam T.

MERKLOVE ČUTNE CELICE

 • bazalno področje epidermisa
 • naj bi izviralen iz envralnega grebena
 • delujejo kot počasi delujoči mehanoreceptorji v koži
 • deluejo kot nevroendokrine celice
397
Q

zgradba epidermisa

A
 • str. absale
 • mitotično deli
 • pomiak proti vrhu
 • str.spinosum
 • mitotično delitev
 • poligonalne obliek celcie
 • dezmosomi
 • oblikovanje lamelarnih teles - vsebian: lipidne kaplje, amščobe..
 • str.granulosum
 • bazofilna zrnca - proflagrin
 • Vloga pri keratinizaciji in oblikovanju bariere
 • str. lucidum
 • kjer je rožena plast debela in neodlakana
 • str. corneum
 • iz poroženelih cleic
 • citoplazma je napolnjena s keratinom
 • celična membrana se zadebeli
 • vsebina lamelarnih telesc se sprosti in zapolni medcelične prostore.
 • plast se lušči ko specialni encimi razgradijo korneosom.
398
Q

usnjica zgradba

A

STR. PAPILARE

- Rahlo fib. Vezivo
- Takoj pod epidermisom leži
- Vsebuje dermalne papile, kjer so kapilarne zanke
- Čutne papile

STR. RETIKULARE

- Prepleteno togo fib. Vezivo
- Da čvrstost koži

V usnjici najdemo zasidrane dlake, lojnice, znojnice, mrežo žil (pomemban za termoregulacijo), kolagena in elastična vlakn

399
Q

KOŽA OŽIVČENOST

A
 • senzibilan
 • boelčina *
 • temperatura*pritisk
 • vegetativna ž. vlakna . oživčuejjo:
 • tonus žil
 • mišice ježilke dlake
 • žleze

EPIDEERMIS:

 • slabo oživčen
 • nemielizirane živčne končiče prostih aksonov

DERMIS

 • živčna včakna
 • -rufinijeva telesca
 • končni del živčnega vlakna grmičasto razcepljen
 • čutna telesca
 • paccineijeva telesca
 • terminalno živčno vlakno, na koncu je zadebeljeno, obdaja ga več plasti kapsule in ima lamel
 • zaznava dražljajev
400
Q

opiši dlako. vrste. zgradba

A
 • sesalci
 • dlaka po celi površin razn telesne votline
 • Varovalne dlake
  • tesno ob koži
  • prekrivajo se v obliki strešnikov, za odtek vode
 • Volnena poddlaka
  • nima sredice
  • snežne, tanke, valovite dlake (ovca)
 • Tipalne dlake
  • na zg. usteca, lica, smrček

ZGRADBA DLAKE:

 • STEBLO
 • KORENINA
 • zasidrana v dlačnem foliku
 • v področju korenine fulikulis pili, ki ga sestavlja epitelijni dlačni mešiček
 • okoli je vezivni dlačni mešiček - mezodermalno poreklo
 • epitelni dlačni folikel v končnem dleu razširejn - oblikuje dlačno čebulico
 • epit. dlač. folikel na spodnji strani ugreznjen, z vezivnimi celicami oblikuje dlačno vezivno papilo
 • epitelni dlačni mešiček an zuannji strani povezan z lojnico

dlaka v prečnem rezu:

 • sredica
 • izoprizmatski epitelij
 • vretenaste neporoženele celice
 • skorja
 • poroženele celice
 • kutikul
 • ena plast sploščenih poroženelih celic
401
Q

razvoj dlake

A
 • Proliferacija epidermisa
  • Epitelijski brst
  • ko se celice pogreznejo v spodaj ležeči mezenhim
  • v končnem delu invaginira - sem vdre mezoderm z žilami in živčnimi končči
  • Oblikuej se vezivna papila
  • morfogenetski vpliv na germinativni matrix
  • spodbuja k rasti
  • Celice v središčnem kanalu keratinizirajo
  • Periferne celice tvorijo dlačni folikel- mezodermalno porklo
  • Melanociti vdrejo v lasni mešiček in dajo germinativnemu matrixu melanosome (pigmentacija)
  • Celice na bazi potiskajo dlako anvzgor
  • Dlaka raste pod kotom
402
Q

opiši fuliculus pili

A
 • Notranja ovojnica
  • iz kutikule (ena plast sploščenih celic)
  • hexlejev sloj (celice imajo v citoplazmi zrnca - TRIHOHIELINSKA)
  • henlejev sloj ( en sklad/plast poroženelih celic)
  • Zunanja ovojnica
  • enovita
  • celice imajo mehurčast videz
  • BM
  • Plast urejenega veziva = vezivni dlačni mešiček

*v končnem delu se razširi, oblikuje dlačno čebulico (če si izpulimo dlako, bo zrasla nova, le če je čebulica nepoškodovana) in vezivno papilo. Celice proliferirajo, poroženevajo in gredo navzgor

403
Q

vrste dlak

A
 • Varovalna dlaka
 • Ščetine: prašič
 • Žimasta dlaka: konj
 • Volnena poddlaka: ni sredice
 • Taktilna dlaka
404
Q

dlačni mešiček

A

iz njega izhaja samo ena dlaka

405
Q

taktilan dlaka

A
 • Daljše dlake
  • Običajna zgradba
  • So močnejše
  • Zgradba epitelnega dlačnega mešička je nespremenjena
  • Imamo modificiran vezivni dlačni mešiček -
  • tu se nahajajo kavernozni prostori, obdaja jih endotelij, ki se napolnijo s krvjo
  • V steni mešička so živčna vlakna
  • Premik dlake = premik krvi –> živčna vlakna to zaznajo
  • Nahajališče
  • zg, sp. Ustnica
  • brada
  • lica
  • podočnica, nadočnia

*karpalna bazinica

406
Q

opiši rast dlake. obdobja

A

Rast dlak poteka v zaporednih obdobjih
nsio vse dlake v enaki fazi

ANAGEN
- Obdobje ko imamo popolnoma funkcionalen dlačni folikel

ZGODNJI KATAGEN
- Obdobje, ko se začne atrofija dlačnega folikla

KATAGEN
- Značilna je nadaljnja atrofija folikla

TELOGEN

- Folikel je atrofiran
- Dlaka se začne izpodrivat na distalnem delu, kjer se začne oblikovati novi dlačni matrix

ANAGEN

- Nova rast 
- Dlaka izpade, nadomesti jo nova
407
Q

opiši lojnice in znojnice

A

LOJNICE

 • Se sestavljene, enostavne, nerazvejane.
 • po navadi vezane na dlake
ZNOJNICE
- Apokrine
*alkalen sekret
*značilen voj
- Ekrine: 
*teh žlez je manj pri živalih, so samo na določenih mestih 
Blazinica pri psu
*voden, kiselkast sekret
408
Q

kaj ej anmen konžnih vonjavnih organov?

A
 • Identifikacija vrstnikov
  • Spodbujanje spolne aktivnost
  • Žleze smradnice kot obrambni orkan
   • Markacijske žleze
409
Q

naštej kožne vonjavne organe (nekaj)

A
 • Zarožna žleza: (koza)
 • Sinus infraorbitales (ovca)
 • Karpalna žleza
 • Cirkumanalna žleza
 • Žlezne analne vrečke
 • Repne žleze
410
Q

opiši mlečno žlezo

A
 • sestavljena tubulo alveolarna žleza
 • modif. Znojnica
 • Apokrina žleza
 • sestavljena je iz sekretornih delov – alveolusi znotraj režnjičev
 • Sistem izvodil
 • Vezivni pretini obdajajo režnjič
411
Q

opiši sekretorni del mlečne žleze

A
 • Alveolus ali žlezni acinus
  *obdaja ga epitelij - višina odvisna od aktivnosti
  Nizkoprizamtčne ob koncu ciklusa
 • V apikalnem delu celice imamo lipidne kaplje, ki so v povezavi z mitohondriji in sekretorne mešičke – tu so proteini mleka –> membrana se izboči, lipidno kapljo obda ozka plast citoplazme in membrana = apokrini način
 • Mioepitelijske celice med BM in žleznimi celicami. Krčijo pod vplivom oksitocina, pomagajo pri stiskanju mleka
  *kobila agalaktacija
 • Alveolus obdaja rahlo fib. Vezivo, kjer je pletež krvnih in limfnih kapilar. V vezivu najdemo limfocite in plazmatke
 • Vmesno intralobularno izvodilo je obsežno, vsebuje lombarna izvodila, večje krvne žile
412
Q

opiši sistem izvodil mlečna žleza

A
 • intralobularno izvodilo
 • enoskladen enostaven izoprizmatski epitelij,
 • prisotne mioepitelijske celice
 • lobarno izvodilo
 • *začetku obdaja enoskladen enostaven izo eiteliij,
 • in preide v večskaldnega izoprizmatskega : je dvoskladen.
 • večji mlečni vodi
 • dvoskalden izopriz neporoženevajoč epitelij
 • vzdolžno orientirane gmc
 • mlečna cisterna
 • dvoskalden izoprizmatski neporoženevajoč
 • seskova cisterna
 • dvoskalden izoprizmatski neporoženevajoč
 • seskov kanal
 • večskalden ploščat epiteli
 • vodi an površino seska
 • sfikter - zadržuej mleko
 • enoten govedo
 • ostali več –> ni možna intramamarna aplikacija zdravila
 • neenakomerne lumen v izvodilih
413
Q

opiši sesek

A
 • Predstavlja končni del izvodil mlečne žleze
 • Obdaja ga sluznica,ki meji an dermis kože
 • Na meji med mlečno cisterno in seskovo cisterno se nahaja krožna guba : guba sluznice.
  *lahko poajvijo trakovi veziva, ki upočasnijo iztek mleka
 • Epitelij: večskladen izoprizmatski neporoženevajoč
  – Žilna plast: stratum vaskulare, žile se napolnijo s krvjo med molžo ali sesanjem à površina seska gladka, koža se raztegne. Po molži se gmc skrčijo, seske ima značilen brazdast videz
 • koža seska krava, svinja: debel večskladen proženevajoč epitelij,
  V dermisu ni dlačnih foliklov, znojnic, lojnic
414
Q

opiši involucijo mlečne žleze

A
 • an koncu obdobja laktacije
 • presušitev
 • če ne pomolzemo krave: zniža se višina epitelijskih celic
 • Involirana mlečna žleza:
 • več intersticijski kot žleznih elementov.
 • Vidne so mioepitelijske celice,
 • lumen skoraj ni ohranjen,
 • delež sekretornih enot se zmanjša.
 • ostanki mleka - bazofilija
415
Q

razvoj mlečne žleze

A
 • zadebelitev epidermisa na ventralni telesni steni embria
 • spremembe v epidermisu spodbudi spodaj ležeči emzenhim
 • razvije mamarna črta, sega od pazdušnega do ingvinalnega področja

prenatalna diferenciaciaj

 • 30 dan gestacije
 • prliferaciaj epidermisa
 • zadebelitev
 • dobimo amamrni greben
 • do proliferacije epitelija in proliferacije spodaj ležečega veziva
 • mamarni greben se dvigne nad površino
 • nastanek mamarnega brsta
 • rast anvzdol v spodaj ležeči emzenhim
 • proliferacija , podaljševanje brta –> priamrni brst
 • na vrhu primarnega brsta s eoblikuje epitelijska depresija
 • degenraciaj delov mamarnega grebena ki nsio vključeni v priamrni brst
 • 4 mesec gestacije: luminizacija in kanalizacija
 • začne v priamrnem brstu (bodoča mlečna cisterna) v smeri seskove cisterne in seksovega kanala
 • iz kanaliziranega brsta pože večje št. sekundarnih brstov (bodoči melčni vodi)
 • terciarni brsti (lobarna izvodila)

postnatalna diferenciacija

 • Vezivno tkivno stroma in žilni sistem sta mezenhimalnega porekla
 • mezenhimske celice diferencirajo v tolščne cleice
 • oblikuejo tolščno blazinico
 • do pubertete povečanje le an račun vezivne strome in anlaganja maščobe
 • puberteta, sp. hormon –> pospešen razvoj
 • estrogen, rastrni hormon, glukokortikoidi: razvoj izvodil
 • progesteron: razvoj sekretornega dela izvodil
 • alveolarne celice nadomestijo adipocite, tolščna blazinica nadomesti z alveolarnim tkivom
 • količina žleznega tkiva se povečuje
 • estrogen in progesteron med brejostjo inhibirata laktogene hormone
 • izločanej mleka spodbudi PROALKTIN
 • oksitocin pomaga pri iztiskanju mleka
416
Q

opiši uhelj

A
 • Na obeh straneh pokriva koža
 • Znojnice, lojnice, dlačni folikli
 • Osnovo oblikuje elastični hrustanec, podporo nudi
 • Vezivo okoli
417
Q

opiši zunanji sluhovod

A
 • Koža ki obdaja zunanji kanal vsebuje
 • majhne dlačne folikle,
 • ceruminozne žleze,
 • lojnice
 • -Izloček lojnic in cerumniznih želz + odluščene epitelne celice = cerumen ali ušesno maslo
  • Elastičen hrustanec v zunanjem delu, v notranjem delu je opora koščena
418
Q

opiši koža perutnine

A
 • epidermis je iz večskaldnega ploščatega poroženevajočega epiteliaj
 • epidermis je tanjši č- predvsem tam kjer je perje
  • Stratum basale
 • Stratum intermedium
 • Stratum transitivum
 • Stratum corneum
 • Stratum derminativum = stratum basale, intermedium, transitivum
 • brez žlez z izjemo uropigealne žleze = analogna lojnici
  • Epidermis sintetizira triacilglicerole, fosfolipide in proste maščobne kisline

DERMIS

 • Stratum superficiale (površinska plast)
 • Stratum profundum (globoka plast)
  • stratum kompaktum (zgošeno fibrilarno vezivo)
  • stratum laxum (rahlo vezivo, gmc, tolšča, veliki mešički)
  • lamina elastica

POSEBNOSTI

 • perje
 • rožene luske
 • kot strešniki
 • tanka koža
 • parazitarne poškodbe
 • kljun
 • ostroge
 • kremplji
 • greben in podbradek so dobro ožiljeni
419
Q

oko:

A

ponovi iz vaj