histologija ustni kratka ponovitev Flashcards Preview

Veterinary Science > histologija ustni kratka ponovitev > Flashcards

Flashcards in histologija ustni kratka ponovitev Deck (419)
Loading flashcards...
1

opiši obtočilni sistem

- votli organi
- srce, krvne žile, limfne žile

2

obtočilni sistem obtoki.

VELIKI ali TELESNI OBTOK
-Iz levega prekata po telesu in nazaj v desni preddvor

MALI ali PLJUČNI OBTOK
- iz desnega prekata v levi preddvor

VENSKI in ARTERIJSKI PORTALNI OBTOK
- Venski--> jetrni in hipotalamusno hipofizni portalni sistem
- Venski--> sekundarna kapilarna mreža
- Arterijski --> v ledvičnem telesu v ledvicah, dovodna arteriola, kapilarna mreža, odvodna arteriola


EMBRIONLANI VITELINSKI

EMBRIONALNI UMBILIKALNI

LIMFNI

3

katere tip arterij poznaš?

- elasičnega tipa
- mišičnega tipa
- manjše arterije
- arteriole

4

kater tip ven poznaš?

- venule
- vene (majhne, srednje, velike)

5

kaj so žile?

Sistem cevk ki jih obdaja endotelij ( v notranjosti imamo krvne celice), na določenih odsekih se jim pridruži vezivo, gladka ali srčna mišičnina

6

zgradba stene žil

- triplastna
- v sredini je lumen

1. t.intima (interna)
2. t. media
3. t, adventitia (externa)

7

opiši t. intimo

- Funkcija: uravnava izmenjavo snovi, tekočin in plinov skozi žilno steno

- PLAST ENODTELIJSKIH CELIC
*enoskladni enostavni ploščat epitelij (mezodermalno poreklo)
*stičnice (tesne, nexusi, sprimkaste, hemidezmosomi na BM)
*semipermiabilna membrana
*neobloženi pinocitotični mešički (prenos snovi iz apik na BM oz na bazo lateralne površine)
*prehod snovi tudi z difuzijo in endocizozo s klatrinskimi mešički
*funkcija:
**vzdržujejo ne trombogeno površino
**spreminjajo pretok krvi in rezistenco žilne stene
**Regulirajo in modulirajo imunski sistem (limfociti-endo celice)
**sinteza hormonov
**izločanje interlevkinov 1,6,8
**modifikacija lipoproteinov - oksidacija

- BAZALNA MEMBRANA
*kolagen tipa 4
*PAS

- SUBENDOTELISJKO VEZIVO
*lahko tudi gmc, makrofagi, elastična vlakna, kolag. vlakna

- MEMBRANA ELASTICA INTERNA


8

opiši t. medio. -plasti

- funkcija: potiskanje krvi po obtočilih
- Gladko mišične celice ter kolagena, retikularna in elastična vlakna
- membrana elastica externa

9

opiši t. externo

- funkcija: povezuje krvne žile z zunanjostjo
- funkcija. prehranjevanje zunanji del žuil
- rahlo vezivo,
- živčna vlakna vegetativnega živčnega sistema (nervivasorum)
- in manjše krvne žile (vasavasorum)

10

opiši arterije elastičnega tipa

- velike žile v bližini srca
- stena žile se more razširit (ko sprejme kri) in nato vrnit v prvotni položaj ter poslat kri naprej po telesu.

TUNICA INTIMA
- debelejša kot pri ostalih vrstah arterij (na račun subendotelisjke plasti - kolag, nežna elastična vlakna, gmc, amorfna medceličnina)
- membrana elastica interna neizrazita

TUNICA MEDIA
- najobsežnejša plast
- gmc (zapolnjujejo prostote med lamelami) (omogočijo krčenje) in vezivne komponente
- elastične lamele - so oknjičaste, razširjanje omogočajo
- kolag. vlakna (preprečijo pretirano raztezanje)
-amoefna medceličnina
- neizrazita membrana elastica externa

TUNICA EXTERNA
- razemroma tanka
-snopi koalg. vlaken vzdolžno
-nežna elastičan vlakna
- živna vlakna
-vasa vasorum
-fibroblasti,makrofagi

POVZETEK:
- debelejša tunica intima
- t.adventitia je bistevno tanjša
- glavni del je tunica media

11

kje je nenaden prehod iz elastične v mišično arterijo?

a.reanlis (mišični) izstopa iz a.abdominalis (elastični)

12

opiši mišični tip arterije

- funkcija: razdelitev krvi po telesu, ritmično krčenje
- v t.medii mora biti 3 ali več plasti skelnjenih gmc

TUNICA INTIMA
- ni obsežna
-ni gmc
- palst enodetlisjkih celic dobro viden
-izrazita membrana elastica interna
- skromno subendo. vezivo

TUNICA MEDIA
-Od 3-40 sklenjenih plasti gmc
- prevladujejo gmc nad vezivnimi komponentami
-vidna membrana elastika externa, vendar manj izrazita od interne

TUNICA EXTERNA
- obsežnejša kot pri a. elastičenga tipa
- fibroblasti, žile, živčna vlakna

13

opiši manjšo arterijo

- 3-6 plasti sklenjenih gmc v t.medi
- endotelijske celice se skrčijo in postavijo pokonci, štrlijo v lumen
- vidna memb. elastic. interna

14

opiši arteriolo

- v t.medii le še 1-2 plasti skelnjenih gmc
- endotelij, bm
- tanka subenodtelijska plast (retik. in elasti. vlakna)
- membr elastica interna tanka, externa se ne vidi
- funkcija. pomoč pri uravnavanju krvnega tlaka

15

opiši meta arteriole:

- redukciaj t. medie - le še posamezen gmc, ni sklenjene plasti
- povezava arteriol in venul
- na iztopiščih metarteriole so gladko mišični predkapilarni sfinktri

16

opiši klapilare, naštej vrste

- 5-8 mikrometrov
- sploščen endotelij
- t.media manjka
- zunanji steni kapilare prilega PERICIT (citoplazemski podaljši, objame kapilaro)
- pericit lahko spremeni v fibroblast ali gmc
- kapilare se vejičijo, izmenjujeo, oblikujejo kapilarno mrežo

- KONTINUIRANA KAPILARA
- FENESTRIRANA KAPILARA
- DISKONTINUIRANA ali SINUSOIDNA KAPIALRA

17

opiši kontinuirano kapilaro

- najmanjši prehod snovi iz lumna v okolno tkivo
-Najdemo v mišičju, v osrednjem živčevju, v skorji timusa
- skelnjena bm
-sklenjen endotelij
-jedro pericita

18

opiši fenestrirano KAPILARO

- visceralne kapilare
- črevo, ledvica, endokrine žleze
- večja prepustnost
- med endo. celicami so fenestra, okenca (50-80nm) , prekrita so z diafragmo, le v ledvičnem telescu niso
- skelnjena bm

19

opiši diskontinuirano kapilaro

- največji prehod snovi
- kostni mozeg, jetra, vranica
- pore v steni endo. celic
- bm prekinjena ali manjka
- večji premer kot 5-7mikrometrov
- Nepravilne oblike

20

opiši vene

- večji premer od arterij
- številčnejše od arterij
- stena ven tanjša od arterij

delitev:
- velike vene
- vene srednjega kalibra
- vene majhnega kalibra
- venule
*postkapialrne
*pericitne
*mišične
- psoebni tipi ven

21

naštej vrste venul

- postkapilarne
- pericitne
- mišične

22

opiši postkapilarne vneule

- premer večji od kapialr (10-30 mikrometrov)
- podoben kapialrnm po zgradbi
- kotinuiran, delno fenestriran endotelij
- Tanka subendoteliska plast iz vzdolžnih kolag. Vlaken
- endo celic so dovzetne za serotonin in histamin (tkivni bazofilec izloča) -->inducirano prepuščanje snovi

23

opiši pericitne venule

- periciti oblikuejjo sklenjeno plast
- popolno t.media
- popolna triplastna zgradba
- vezivo, kolag vlakna ki oblikujejo tanko tunico externo
- izmenjave snovi med žilnim prostorom in veznim tkivom
- 30-50 mikrometrov

24

opiši mišične venule:

- ni pericitov v t.medii - nadomesti jih sklenjena plast gmc
- 50-100 mikrometrov

25

opiši vene majhenga kalibra

- t. emdia 2-4 plasti krožno urejneih sklenjenih gmc
- ni membrane elastice interne
- jedra endotelijskih celic vzporedno z lumnom in ne pokončno kot pri mali arteriji
-t.intima, t.adventitia

26

opiši vnee srednjega kalibra

T.INTIMA
- enpdtelijska plast
-subendotelijska plast (kolagena vlakna)
- zaklopke (predvsem na okončinah) =duplikature t. intime

T.MEDIA
- cceč plasti gmc
- vezivo (kolag in elast. vlakna)

T.EXTERNA
- je obsežna,
- vezivna,
- pretežno z žilami, živci,
- posamezne gmc

27

opiši velike vene

T.INTIMA
- obsežnejša
- subendot. vezivo - lahko gmc
- izrazit amembrana elastica interna

T.MEDIA
- tanka
- koalg, elastična vlakna
- gmc; več vezivnih komponent kot gmc

T.EXTERNA
- obsežna
- glavni del stene
- vzdolžno in spiralno urejene snope gmc
- kolag, elastična vlakna
- vasa vasorum, nervi vasoru
- skrbi za napetost

28

naštej posebne tipe ven

- ARTERIJSKO VENSKE ANASTAMOZE
- ZAPORNE ARTERIJE
- ZAVORNE VENE


29

Opiši arterijsko venske anastamoze

- direktni prehod krvi iz končnih vej arteriole v venule (izogne kapilarni mreži)
- debela plast gmc
- dobra oživčenost z vaso motornimi živci
- če zaprta kri v kapilarno mrežo
- v koži, ustnicah, nosni sluznici, prebavilih, ž. in m. sp. organi,

funkcija:
- urejanje pretoka krvi - krvni pritisk
- termoregulacija
- erekcija

oblika:
- PREPRSTE,MOSTIČNE
- SESTAVLJENE, KLOBČIČASTE
*v steni modif. gmc epiteloidne oblike
*obdaja jih več plasti krožno urejnih celic t.medie
*več zvitih kanalov
*modif gmc nabreknejo in zaprejo svetlino kanalov, prekine dotok krvi
*konice prstov, zunanje uho

30

opiši zaporne arterije

- Zmanjšujejo dotok krvi v kapilare
- manjše žile
- t. intima - tu je blazinica
- v blazinici vzdolžno urejene epiteloidne gmc - krčijo, blazinica nabrekne --> dotok krvi v kap. mrežo se prepreči
- endokrine žleze, brecilno tkivo spolovil (a.helicine), maternica, popkovnica, prsti