parazitologija vaje Flashcards Preview

Veterinary Science > parazitologija vaje > Flashcards

Flashcards in parazitologija vaje Deck (233)
Loading flashcards...
1

Naštej parazitološke metode pri živih živlaih

- koprološke preiskave (pri živih živalih)
-parazitološke metode pri raztelešenih živalih
- dodatna preiskava na protozoje
- preiskava na ličinke trichinele - trihineloskopska preiskava
- pregled vzorca dlake in kožnega ostružka
- pregled krvnega razmaza živali na prisotnost krvnih parazitov, pregled urina in punktata limfnega vozla

2

Katere so koprološke preiskave?

- nativni pregled iztrtebka
- sedimentacija
- flotacija
- metoda po Vajdi
- metoda po Bearmanu
- McMaster metoda
- koprokultura
- dodatna preiskava na protozoje

3

katere so vse dodatne preiskave na protozoje?

- barvanje nativnega preparata z jodom
- modificirano barvanje s ZN
- koncentriranje protozojev s SAF metodo

4

Kaj pregledamo s koprološkimi preiskavami?

- iztrebke živali

v iztrebkih iščemo:
- odrivke ciklofilidnih trakulj
- jajčeca ciklofilidnih trakulj
- jajčeca nematod
-ličinke neamtod
-oociste kokcidijev
-razvojen oblike drugih protozojev
-jajčeca trematod
-jajčeca akantocefala in pentastomidov

5

Kako lahko najbolj grobo razdelimo preiskave?

- preiskave na živih živlaih
- preiskave na truplih mrtvih živali

6

katere so preiskave na živih živalih

- koprološke preiskave (preiskave iztrebka)
- preiskava urina
- preiskava kožnih ostružkov ali dlake
- preiskava krvi

7

Katere so preiskave na mrtvih živalih?

- koprološke preiskave
- preiskave posameznih organov
- preiskave vzorcev kože
- preiskave mišičnine

8

Kaj so :
- nematoda
- cestoda
- trematoda
- protozoj
- pentastomid
- akantocephala
- artropoda

- nematoda= valjasti črv
- cestoda = trakulja
- trematoda = sesa
- protozoj = enocelični organizem
- pentastomid = jezičasti črv
- akantocefala = ježerilec
- artropoda = členonožec

9

Kaj je idealno za koprološke preiskave?

- da odvzamemo sveže iztrebke (neobstojnost protozojev)
- ne zadošča količina iztrebka ki se oprime termometra
- vzorce iztrebkov hranimo pri 4 C
- iztrebki so lahko fiksirani v 10% formalinu ali SAF raztopini
- vzorec pred pošiljanjem v lab ustrezno zavaruj

- male živali:
takoj po defekaciji, z žličko ali loaptko vzamemo iztrebek in ga prenesemo v parazitološko posodico
- velike živali:
vzorec vzamemo rektalno z rokavico, vzorec v rokavici ustrezno pakiran pošljemo v laboratorij
- prežvek: izogibaj s ejamnaju iztrebkov iz tal
-ptice:
papir nastavimo v kletko, počakamo nekaj časa, iztrebke skupaj s papirjem pošlejmo v laboratorij

10

Opiši nativni pregled iztrebka živali

- ogledaš si iztrebek, konsistenco
- ali je penast vode, barva, ali vsebuje kri, sluz
-ali se vidijo odrivki trakulj - v velikosti riževega zrna, v obliki semen kumarice ali kot sluzaste kapljicce

11

opiši nativni preparat iztrebka

-predmetnica,
-prenesemo iztrebek,
-1-2 kapljici vode,
-premešamo iztrebek,
-pokrijemo s pokrovnico,
-opazujemo pod mikroskopom

- primerna če je navzoče večje število jajčec v iztrebkih

12

Opiši sedimentacijo

- detekcija težkih jajčec v iztrebku
- padejo na dno čaše, če so razpršena v vodi
- kvalitativna metoda

- dokazujemo jajčeca:
digenih sesačev
ježerilcev
izjemoma: jajčeca pljučnih zajedavcev iz družine metastrongylidae pri PRA
drugi nematodi
večje oociste kokcidijev
jajčeca trakulj

13

Kaj so težka jajčeca?

- so težja od specifične teže vode
- višja specifična teža kot 1,3
- padejo na dno čaše, če so razpršena v vodi
-jajčeca sesačev
-težka so zaradi operkuluma in citina

14

Opiši potek sedimentacijske metode:

- iztrebek v velikosti oreha 2-3g
- razpršimo skozi mrežico (200-250 mikrometrov premer okenc)
- v čašo z navadno vodo
-počakamo 30min
-odlijemo 3/4 čaše
-dolijemo do roba vodo nazaj
-sedimentiramo ponovno 10min
- odlijemo včeino tekočine iz čaše
- sediment prelijemo v petrijevko
- pogledamo pod mikroskopom

15

Naštej nekaj jajčec, ki jih lahko ugotovimo s sedimentacijsko metodo.

- fasciola hepatica
(izrazito rumene barve, 130-150 mikrom, operkulatni tip, v jajčecu še ni izoblikovan miracidij)
- dicrocoelium dendriticum
(37-45 mikrom, notri izoblikovan miracidij z 2 pegama, rjave barve, asimetričen, ima operkulum, polž ga poje)
-paramphistomum cervi
(160mikrom, rumenjakove celice so večje kot pri fascioli, svetlo sive barve, operkulum)
-macrocanthorrhynchus hirudinaceus
(večpalstno jajčece, ovalno)
-jajčeca iz družin pljučnih črvov metastrongylidae
(debelosteno, nagubana ovojnica, L1 ličinka)

16

flotacijska metoda

- jajčeca nematodov
- oociste kokcidijev
-jajčeca trakulj iz razpadlih odrivkov (npr. taenia sp. al moniezia sp.)

- uporabljamo nasičene raztopine NaCl, ZnCl2, MgSO4, nasičeno raztopino sladkorja --> jajčeca lahko lebdijo in se dvignejo an površino
- kvalitativna metoda
-jajčeca so lažja od specifične teže nasičenih raztopin
- NaCl = specif. teža je 1,2

17

izvajanje flotacijske metode

- v prhovko damo 2-3 g iztrebkov
-prelijemo z nasičeno raztopino NaCl
- premešamo
- prelijemo v epruvete skozi kovinsko mrežico 8 okenca ne večja kot 250 mikrom)
- v epruveti se ustvari konveksni meniskus
- počakamo nekaj minut, da se jajčeca naberejo na sredini konveksnega meniskusa
-mikrobiološka zanka oz. eza --> z njo se dotaknemo sredine konveksne površine , zajamemo kapljico --> tu so ujeta koncentrirana jajčeca
- kapljico prenesemo na mikroskop
- pogledamo pod mikroskopom

18

Naštej jajčeca, ki jih lahko ugotovimo s flotacijsko metodo.

- ascaris suum
- moniezia sp.
(pri ovci, embrio v sredini, piriformna struktura, ki ima repek)
- trichostrongylidae
- toxocara canis
(navadna glista, nagubana ovojnica, ko je invazivna se v jajčecu pojavi ličinak, ki anto migrira --> lirva migrans visceralis)
- parascaris equorum
(temno jajčece)
-taenia sp.
(debela temna ovojnica, vidi se prečna progavost)

19

Opiši metodo po Vajdi.

- dokazujemo navzočnost ličink prve stopnje pljučnih črvov v iztrebkih, ki so formirani (drobnica, divji prežvekovalci)
- dokazujemo ličinke pljučnih črvov družin Dictyocaulidae in Protostrongylidae
- izkoriščamo termotropizem

20

Kaj pomeni termotropizem?

Premikanje iz hladnejšega v toplejše okolje

21

Izvajanje metode po Vajdi

- bobek na predmetnici obdan s toplo vodo
- po 10 min iztrebek odstranimo
- ličinke ob robovih predmetnice, se živahno premikajo
- determinacijo ličink izvajamo po morfoloških značilnostih njihovih repkov , lahko po obliki sprednjega dela, ali po obliki in velikosti same ličinke.
-Po vajdi lahko določiš 2 družini :
DICTYOCAULIDAE
PROSTOSTRONGYLIDAE

22

Opiši metodo po Bearmannu.

- določamo navzočnost ličink prve stopnje pljučnih črvov
- določamo ličinke tretje razvojne oblike - invazijske ličinke želodčno črevesnih zajedalcev ali L3

- potrebujemo Bearmannov aparat:
večji lijak, v njem je mrežica ali gaza.
na lijaku je gumijasta cev, na koncu je stisnjena z objemalko
- na mrežico prenesemo 10-20 g iztrebkov
-prelijemo s toplo vodo
- iztrebke pustimo nekaj ur v vodi
- nato objemko sprostimo in ličinke s tekočino odtečejo v petrijevko, ki smo jo postavili pod lij.
- determiniramo ličinke

drobnica:
- pogoste protostrongylidae, vrsta protostrongylus (valovit rep) ali mullerius (valovit rep in ostroga)
- dictyocauleus filaria ( gumbek na sprednjem delu telesa, ličinke večje odprte v šestico)

govedo:
- dictyocauleus viviparus

23

opiši McMaster metodo

- kvantitivna koprološkametoda
-modificirana flotacijska metoda
- ko želimo izvedeti koliko je jajčec ali oocist v 1 gramu iztrebkov
-Nasičena raztopina NaCl -->lahko tudi druge , specifična teža 1,2 - 1,25
-Če uporabimo cinkov klorid ali magnezijev sulfat, specifičan teža 1,3 --> lahko določimo fasciole in jajčeca dicroceliuma
-Preštevamo jajčeca, cestode in oociste protozojev


-nasičena raztopina NaCl
-fiola z 2 oznakama
-McMaster komora ( 2 predmetnici ki se prilegata, sestavljata 2 komorici - v sredini je izrisan kvadrat 1x1cm, polje razdeljeno na 5 ali 6 pravokotnikov)
-steklenea posodica
-mrežica
-žlica

24

Kako se izvede Mcmaster metodo

- v plastično fiolo natočimo NaCl do prve oznake (42 ml), dodamo iztrebke do druge oznake (54ml) (približno 3g iztrebka)
- premešamo iztrebke
-vsebino fiole precedimo skozi mrežico v drugo posodo
- s kapalko vnesemo tekočino v obe komorici McMaster komore.
-pustimo nekaj minut, nato preštejemo vsa jajčeca ali oociste
- še štejemo obe komorici pomnožimo 0,3 s 50 število jajčec, še štejemo samo v eni komorici pomnožimo0,15 s 100
-štetje izvajamo pod 100x povečavo

25

opiši koprokulture.

- pri koprokulturi se iz jajčec želodčno črevesnih zajedalcev izvalijo ličinke v in vitro pogojih.
- v koprokulturi postopek izvalitve ličink pospešimo.
- npr. to delamo če imamo veliko blastomiriziranih jajčec in bi radi vedeli za katere gre.
-pogoji za hitrejši razvoj:
toplpta 26 C
vlaga
zrak
- inkubirmao lahko ličinke:
trichostrongylidae
strongylidae
strongyloides
ancylostomatides pri psih.

26

kateri dve koprokulturi poznaš?

- koprokultura po Volkenbergu
- koprokultura po O'Sullivanu

27

Opiši koprokulturo po Volkenbergu

-najbolj preprosta
- na dno petrijevke postavimo vlažen filter papir, nanj pa iztrebke
- za neformirane iztrebke (če so redki lahko dodamo nekaj živalskega oglja ali sterelizirane iztrebke druge živalske vrste)
- pokrijemo petrijevko, prenesemo v termostat
-6 dni inkubiramo
- prenesemo v Bearmanov aparat
- delamo metodo po Bearmanu
-

28

Opiši koprokulturo po O'Sulivanu

- 2 stekleni valjasti posodi (ena večja in ena manjša)
- v manjšo posodo na dno damo vlažen filter papir in naplnimo posodo s formiranimi iztrebki do zgornjega roba
- večjo posodo napolnimo z vodo, vanjo vstavimo manjšo posodo
- posodo pokrijemo s plastično vrečko, ki je perforirana
- postavimo v termostat na 26 C za 6 dni
- po inkubirnju postavimo na svetlobo za 30 min, da ličinke vertikalno migrirajo
-ličinke 3.stopnje padejo v vodo
-vodo sedimentiramo ali centrifugiramo
-ličinke določamo po dolžini repa, požiralnika, obliki repa..

29

Naštej parazitološke metode pri raztelešenih živalih

metodo po whitlocku
metoda po skrjabinu

30

Katere stopnje ličinke so invazivne?

L3 ličinke