parazitologija vaje Flashcards Preview

Veterinary Science > parazitologija vaje > Flashcards

Flashcards in parazitologija vaje Deck (233):
1

Naštej parazitološke metode pri živih živlaih

- koprološke preiskave (pri živih živalih)
-parazitološke metode pri raztelešenih živalih
- dodatna preiskava na protozoje
- preiskava na ličinke trichinele - trihineloskopska preiskava
- pregled vzorca dlake in kožnega ostružka
- pregled krvnega razmaza živali na prisotnost krvnih parazitov, pregled urina in punktata limfnega vozla

2

Katere so koprološke preiskave?

- nativni pregled iztrtebka
- sedimentacija
- flotacija
- metoda po Vajdi
- metoda po Bearmanu
- McMaster metoda
- koprokultura
- dodatna preiskava na protozoje

3

katere so vse dodatne preiskave na protozoje?

- barvanje nativnega preparata z jodom
- modificirano barvanje s ZN
- koncentriranje protozojev s SAF metodo

4

Kaj pregledamo s koprološkimi preiskavami?

- iztrebke živali

v iztrebkih iščemo:
- odrivke ciklofilidnih trakulj
- jajčeca ciklofilidnih trakulj
- jajčeca nematod
-ličinke neamtod
-oociste kokcidijev
-razvojen oblike drugih protozojev
-jajčeca trematod
-jajčeca akantocefala in pentastomidov

5

Kako lahko najbolj grobo razdelimo preiskave?

- preiskave na živih živlaih
- preiskave na truplih mrtvih živali

6

katere so preiskave na živih živalih

- koprološke preiskave (preiskave iztrebka)
- preiskava urina
- preiskava kožnih ostružkov ali dlake
- preiskava krvi

7

Katere so preiskave na mrtvih živalih?

- koprološke preiskave
- preiskave posameznih organov
- preiskave vzorcev kože
- preiskave mišičnine

8

Kaj so :
- nematoda
- cestoda
- trematoda
- protozoj
- pentastomid
- akantocephala
- artropoda

- nematoda= valjasti črv
- cestoda = trakulja
- trematoda = sesa
- protozoj = enocelični organizem
- pentastomid = jezičasti črv
- akantocefala = ježerilec
- artropoda = členonožec

9

Kaj je idealno za koprološke preiskave?

- da odvzamemo sveže iztrebke (neobstojnost protozojev)
- ne zadošča količina iztrebka ki se oprime termometra
- vzorce iztrebkov hranimo pri 4 C
- iztrebki so lahko fiksirani v 10% formalinu ali SAF raztopini
- vzorec pred pošiljanjem v lab ustrezno zavaruj

- male živali:
takoj po defekaciji, z žličko ali loaptko vzamemo iztrebek in ga prenesemo v parazitološko posodico
- velike živali:
vzorec vzamemo rektalno z rokavico, vzorec v rokavici ustrezno pakiran pošljemo v laboratorij
- prežvek: izogibaj s ejamnaju iztrebkov iz tal
-ptice:
papir nastavimo v kletko, počakamo nekaj časa, iztrebke skupaj s papirjem pošlejmo v laboratorij

10

Opiši nativni pregled iztrebka živali

- ogledaš si iztrebek, konsistenco
- ali je penast vode, barva, ali vsebuje kri, sluz
-ali se vidijo odrivki trakulj - v velikosti riževega zrna, v obliki semen kumarice ali kot sluzaste kapljicce

11

opiši nativni preparat iztrebka

-predmetnica,
-prenesemo iztrebek,
-1-2 kapljici vode,
-premešamo iztrebek,
-pokrijemo s pokrovnico,
-opazujemo pod mikroskopom

- primerna če je navzoče večje število jajčec v iztrebkih

12

Opiši sedimentacijo

- detekcija težkih jajčec v iztrebku
- padejo na dno čaše, če so razpršena v vodi
- kvalitativna metoda

- dokazujemo jajčeca:
digenih sesačev
ježerilcev
izjemoma: jajčeca pljučnih zajedavcev iz družine metastrongylidae pri PRA
drugi nematodi
večje oociste kokcidijev
jajčeca trakulj

13

Kaj so težka jajčeca?

- so težja od specifične teže vode
- višja specifična teža kot 1,3
- padejo na dno čaše, če so razpršena v vodi
-jajčeca sesačev
-težka so zaradi operkuluma in citina

14

Opiši potek sedimentacijske metode:

- iztrebek v velikosti oreha 2-3g
- razpršimo skozi mrežico (200-250 mikrometrov premer okenc)
- v čašo z navadno vodo
-počakamo 30min
-odlijemo 3/4 čaše
-dolijemo do roba vodo nazaj
-sedimentiramo ponovno 10min
- odlijemo včeino tekočine iz čaše
- sediment prelijemo v petrijevko
- pogledamo pod mikroskopom

15

Naštej nekaj jajčec, ki jih lahko ugotovimo s sedimentacijsko metodo.

- fasciola hepatica
(izrazito rumene barve, 130-150 mikrom, operkulatni tip, v jajčecu še ni izoblikovan miracidij)
- dicrocoelium dendriticum
(37-45 mikrom, notri izoblikovan miracidij z 2 pegama, rjave barve, asimetričen, ima operkulum, polž ga poje)
-paramphistomum cervi
(160mikrom, rumenjakove celice so večje kot pri fascioli, svetlo sive barve, operkulum)
-macrocanthorrhynchus hirudinaceus
(večpalstno jajčece, ovalno)
-jajčeca iz družin pljučnih črvov metastrongylidae
(debelosteno, nagubana ovojnica, L1 ličinka)

16

flotacijska metoda

- jajčeca nematodov
- oociste kokcidijev
-jajčeca trakulj iz razpadlih odrivkov (npr. taenia sp. al moniezia sp.)

- uporabljamo nasičene raztopine NaCl, ZnCl2, MgSO4, nasičeno raztopino sladkorja --> jajčeca lahko lebdijo in se dvignejo an površino
- kvalitativna metoda
-jajčeca so lažja od specifične teže nasičenih raztopin
- NaCl = specif. teža je 1,2

17

izvajanje flotacijske metode

- v prhovko damo 2-3 g iztrebkov
-prelijemo z nasičeno raztopino NaCl
- premešamo
- prelijemo v epruvete skozi kovinsko mrežico 8 okenca ne večja kot 250 mikrom)
- v epruveti se ustvari konveksni meniskus
- počakamo nekaj minut, da se jajčeca naberejo na sredini konveksnega meniskusa
-mikrobiološka zanka oz. eza --> z njo se dotaknemo sredine konveksne površine , zajamemo kapljico --> tu so ujeta koncentrirana jajčeca
- kapljico prenesemo na mikroskop
- pogledamo pod mikroskopom

18

Naštej jajčeca, ki jih lahko ugotovimo s flotacijsko metodo.

- ascaris suum
- moniezia sp.
(pri ovci, embrio v sredini, piriformna struktura, ki ima repek)
- trichostrongylidae
- toxocara canis
(navadna glista, nagubana ovojnica, ko je invazivna se v jajčecu pojavi ličinak, ki anto migrira --> lirva migrans visceralis)
- parascaris equorum
(temno jajčece)
-taenia sp.
(debela temna ovojnica, vidi se prečna progavost)

19

Opiši metodo po Vajdi.

- dokazujemo navzočnost ličink prve stopnje pljučnih črvov v iztrebkih, ki so formirani (drobnica, divji prežvekovalci)
- dokazujemo ličinke pljučnih črvov družin Dictyocaulidae in Protostrongylidae
- izkoriščamo termotropizem

20

Kaj pomeni termotropizem?

Premikanje iz hladnejšega v toplejše okolje

21

Izvajanje metode po Vajdi

- bobek na predmetnici obdan s toplo vodo
- po 10 min iztrebek odstranimo
- ličinke ob robovih predmetnice, se živahno premikajo
- determinacijo ličink izvajamo po morfoloških značilnostih njihovih repkov , lahko po obliki sprednjega dela, ali po obliki in velikosti same ličinke.
-Po vajdi lahko določiš 2 družini :
DICTYOCAULIDAE
PROSTOSTRONGYLIDAE

22

Opiši metodo po Bearmannu.

- določamo navzočnost ličink prve stopnje pljučnih črvov
- določamo ličinke tretje razvojne oblike - invazijske ličinke želodčno črevesnih zajedalcev ali L3

- potrebujemo Bearmannov aparat:
večji lijak, v njem je mrežica ali gaza.
na lijaku je gumijasta cev, na koncu je stisnjena z objemalko
- na mrežico prenesemo 10-20 g iztrebkov
-prelijemo s toplo vodo
- iztrebke pustimo nekaj ur v vodi
- nato objemko sprostimo in ličinke s tekočino odtečejo v petrijevko, ki smo jo postavili pod lij.
- determiniramo ličinke

drobnica:
- pogoste protostrongylidae, vrsta protostrongylus (valovit rep) ali mullerius (valovit rep in ostroga)
- dictyocauleus filaria ( gumbek na sprednjem delu telesa, ličinke večje odprte v šestico)

govedo:
- dictyocauleus viviparus

23

opiši McMaster metodo

- kvantitivna koprološkametoda
-modificirana flotacijska metoda
- ko želimo izvedeti koliko je jajčec ali oocist v 1 gramu iztrebkov
-Nasičena raztopina NaCl -->lahko tudi druge , specifična teža 1,2 - 1,25
-Če uporabimo cinkov klorid ali magnezijev sulfat, specifičan teža 1,3 --> lahko določimo fasciole in jajčeca dicroceliuma
-Preštevamo jajčeca, cestode in oociste protozojev


-nasičena raztopina NaCl
-fiola z 2 oznakama
-McMaster komora ( 2 predmetnici ki se prilegata, sestavljata 2 komorici - v sredini je izrisan kvadrat 1x1cm, polje razdeljeno na 5 ali 6 pravokotnikov)
-steklenea posodica
-mrežica
-žlica

24

Kako se izvede Mcmaster metodo

- v plastično fiolo natočimo NaCl do prve oznake (42 ml), dodamo iztrebke do druge oznake (54ml) (približno 3g iztrebka)
- premešamo iztrebke
-vsebino fiole precedimo skozi mrežico v drugo posodo
- s kapalko vnesemo tekočino v obe komorici McMaster komore.
-pustimo nekaj minut, nato preštejemo vsa jajčeca ali oociste
- še štejemo obe komorici pomnožimo 0,3 s 50 število jajčec, še štejemo samo v eni komorici pomnožimo0,15 s 100
-štetje izvajamo pod 100x povečavo

25

opiši koprokulture.

- pri koprokulturi se iz jajčec želodčno črevesnih zajedalcev izvalijo ličinke v in vitro pogojih.
- v koprokulturi postopek izvalitve ličink pospešimo.
- npr. to delamo če imamo veliko blastomiriziranih jajčec in bi radi vedeli za katere gre.
-pogoji za hitrejši razvoj:
toplpta 26 C
vlaga
zrak
- inkubirmao lahko ličinke:
trichostrongylidae
strongylidae
strongyloides
ancylostomatides pri psih.

26

kateri dve koprokulturi poznaš?

- koprokultura po Volkenbergu
- koprokultura po O'Sullivanu

27

Opiši koprokulturo po Volkenbergu

-najbolj preprosta
- na dno petrijevke postavimo vlažen filter papir, nanj pa iztrebke
- za neformirane iztrebke (če so redki lahko dodamo nekaj živalskega oglja ali sterelizirane iztrebke druge živalske vrste)
- pokrijemo petrijevko, prenesemo v termostat
-6 dni inkubiramo
- prenesemo v Bearmanov aparat
- delamo metodo po Bearmanu
-

28

Opiši koprokulturo po O'Sulivanu

- 2 stekleni valjasti posodi (ena večja in ena manjša)
- v manjšo posodo na dno damo vlažen filter papir in naplnimo posodo s formiranimi iztrebki do zgornjega roba
- večjo posodo napolnimo z vodo, vanjo vstavimo manjšo posodo
- posodo pokrijemo s plastično vrečko, ki je perforirana
- postavimo v termostat na 26 C za 6 dni
- po inkubirnju postavimo na svetlobo za 30 min, da ličinke vertikalno migrirajo
-ličinke 3.stopnje padejo v vodo
-vodo sedimentiramo ali centrifugiramo
-ličinke določamo po dolžini repa, požiralnika, obliki repa..

29

Naštej parazitološke metode pri raztelešenih živalih

metodo po whitlocku
metoda po skrjabinu

30

Katere stopnje ličinke so invazivne?

L3 ličinke

31

Opiši metodo po Whitlocku.

- ko želimo pregledati organe prebavila, pljuča, jetra..)
- sistem metalnih sit
- prebavila razrežemo po dolžini, večje zajedavce odstranimo s pinceto, prebavila s močnejšim curkom operemo skozi sita. (2-3 hkrati, eno na drugo naložiš, spodaj je najbolj fino- ima najmanjša okenčka)
- na situ z najmanjšimi okenci ostanejo zajedavci in razvojen oblike
• Najbolj grobo: adultne oblike (npr. askaris 20-30 cm, trakulje….)
• Najbolj fino sito: ličinke, jajčeca

32

Opiši emtodo po Skrjabinu.

- pri pregledu paranhimatoznih organo0v
. organ razrežemo an manjše koščke, prelijemo s toplo fiziološko raztopino
- s prsti drobimo organe in osamimo zajedavce
- jetra:
fasciola hepatica, dicrocoelium dendriticum, nezrele oblike ikric in potujoče ličinke nematodov, ehinokok
- jetra žolčnik (večji žolčevodi, žolčni mehur)
sesači, pri kuncu eimerija
- pljuča (prerežemo spanik in na bifurkaciji sapnici)
dictyocaulidae (prežvekovalci, kopitarji)
-Pljuča: pljučni črvi , ehinokok --> razvojna oblika trakulje cysticercus
-vozliči pljučni parenhim
protostrongylidae
- pljuča prašič
metastrongylidi
- pluča koza: dicrocoelium denndriticum
- želodec: zolj: gastrophils equl l3 ličinka
- mezenteralne žile: strongylus equi

33

kje ugotavljamo Navzočnost ikric?

- subepikardialno
-v mišičnin
-na jetrih
- na omentumu
- na mezenteriju

34

Opiši dodatno preiskavo na protozoje.

-eimeria, isospora
flotacijska metoda

-trichomonas pri reptilih
nativni brisi iztrebkov. Lahko trihomonas obarvamo z jodom (vlažnemu brisu dodamo 1 kapljico jodove raztopine), da ratajo bički vidni. TRICHOMONAS SE OBARVA RUMENO

-giardia spp.
SAF metoda za koncentriranej protozojev
SAF raztopina iz natrijevega acetata, ocetne kisline, formalina, vode
v pozitivnem preparatu lahko zaznamo trofozoite ali ciste

-cryptosporidium spp.
- razmaz iztrebka barvamo z modificiranim barvanjem po ZN
*na predmetnici naredimo razmaz iztrebka
*posušimo an zraku
*prelijemo s 96%metanolom
*fiksiramo 5 min
*razmaz posušimo na papirju, potegnemo predmetnico čez palmen
*barvamo s karbol fuksinom 25min
*speremo pod vodo
*prelijemo predmetnico z 2% žvepleno kislino. pustimo delovati 1min
*speremo pod vodo
*barvamo z metilenskim modriloom (1%) 10 min
*speremo s tekočo vodo, posušimo an zraku
*gledemo pod 400x ali 1000x povečavo mikroskop

oociste lahko dokažemo tudi s sladkorno flotacijsko metodo

35

kATERI 2 TRIHINELOSKOPSKI METODI POZNAŠ?

- kompresijska metoda
-digestivna metoda

36

opiši trihineloskopsko metodo.

- ugotavljamo navzočnost ličinke trichinella spiralis v mišičnin
-predvsem domači, divji prešič, medved, jazbec
- največ ličink v mišičnem delu diafragme
- pri konju raje kot diafragmo vzamemo m.masseter

37

Opiši kompresijsko metodo

-trihineloskopska metoda
- 2 kompresijski stekleni plošči
-vzorec narezan v velikosti ovsenega zrna
-razdelimo jih v razdelke
-dodamo kapljico mlečne ksiline
-obe predmetnici privijemo z vijaki, vzorci se stisnejo, stanjšajo, ksilina jih presvetli
-l3 ličinke so 2 in polkrat azvite in ležijo v kapsuli limonaste oblike
- vzdrževalna celica omogoča preživetje trichinelle

38

Opiši digestivno metodo

- v čaši z vzorcem mišičnine ustvarimo umetne pogoje prebave- podobne razmere kot v želodcu (pepsin, solna kislina, voda, toplota, mešanje)
-vzorce razrežemo, nabolje v mesno kašo (3x po 1 s, da dobimo 1mm velike koščke) , prelijemo z digestivno tekočino in postavimo na magnetni mešalec
-temperatura naj ne bi presegla 46 C
-po 30 min prelijemo v čašo
-sedimentiramo 30 min
- sediment 40 ml prelije v menzuro, pustiš 10 min
- sediment (10 ml) prelijemo v petrijevko (1 ali 3)
-mikroskopiramo
-ličinke razvite, v klobčiču, v obliki šestice

39

odvzem vzorca za zunanje zajedavce.

večji zunanjui zajedavci, tekuti ali uši
- odstrižemo dlako čim bližje koži
- gledamo gnide -> jajčeca uši
- gledamo iztrebke bolh

garjavci
- odvzamemo ostružek kože
- z ostro žlico podrgnemo na meji med poškodovano in nespremenjeno kožo
- koža malo zakrvavi zaradi poškodovanih kapilar

demodex
- populimo nekaj dlak

psoroptes cuniculli
- z vatirancem obrišemo notrnajo stran ušesakunca

40

Pregled na zunanje zajedavce v laboratoriju

garjavci
- pregled amteriala s hitro metodo
- material prenesemo na predmetnico
-dodamo kapljico 10% KOH,
- pokrijemo s pokroivnico, pomanemo
- pogledamo pod mikroskopom

-če je garjavcev manj, material prekuhamo v 10% KOH in nato pregledamo pod mikroskopom.

41

Pregled krvi:

- naredimo tanek razmaz periferne krvi
- posušimo an zraku
- fiksiramo z metilenskim modrilo
- obarvamo po Giemsi
-ugotavlajmo navzočnost Babesie spp. ali drugih krvnih parazitov --> pri psu dirofilaria
-za babezijo se jemlje periferna, kapilarna kri (potrebno je dodati antikoagulans --> predvsem ko gledamo babezijo v eritrocitu, da eritrocit ostane lep)
-mikrofilarija --> jemlje se venska kri ( lahko se doda 2% formalin)
- knottov test: mikrofilarija se iztegne

42

pregled urina

- urin centrifugiramo
- sediment pregledamo na pisotnost jajčec parazitov
-Capillaria
- Dioctophyma

43

kaj anredimo če žival kaže klinične znake leišmanioze

- odvzamemo punktat prizadetega lumfnega vozla
- naredimo razmaz
- obarvamo po Giemsi
.iščemo amastigotne oblike Leishmania

44

Kaj pregledujemo s selotejp metodo?

Podanjčice pri konjih.

45

Koliko gramov nastilja rabimo ko ga preučujemo?

Vsaj 500g

46

Hramba vzorca in transport.

v hladilniku +4 C, vzorca ne smemo zamrzovat --> jajčeca lahko počijo
10% formalin (lahko vzorec zaliješ) , ali 70% alkohol ( da umiriš bolhe)
ustrezno zavarovati ob transportu

47

Koliko gramov iztrebka moraš vzeti pri določeni vrsti?

• govedo,konj 20-30g, mladi 5-10 g
• drobnica,prašič 10-20 g, mladi 3-5 g
• pes,mačka,kunec 3-5 g, mladi 2-3 g

perutnina 1-2 g, mladi 0,5-1 g

48

Kateri tip jajčec lahko povečini najdemo v iztrebku konja?

strongylidni tip jajčec.

49

Opiši koprokulturo Harada in Mori

• Katera vrsta je pri psu če gre za družino Ancylostomatidae -->ali je :
a) Ancylostoma Caninum
*L3 ličinke
*pogin, krvavitve
*larva migrans cutane ( za seboj pušča vnetni tunel)
b) Uncinaria stenocephala
*ni tako huda
• Velika epruveta, navlažen papir, formira se L3 ličinka, ki jo lahko ločiš

50

Naštej nekaj sesačev.

- Fasciola Hepatica
- Paramphistomum cervi
- Dicrocoelium dendriticum

51

razvrsti sesače v deblo, razred, red, družina, rod, vrsta

deblo:
- PLATYHELMINTHES

razred:
- TREMATODA

red
- DIGENEA

družina
- FASCIOLIDAE
-PARAMHISTOMIDAE
- DICROCOELIIDAE

rod
- FASCIOLA
-PARAMPHISTOMUM
- DICROCOELIUM

vrsta:
- FASCIOLA HEPATICA
-PARAMPHISTOMUM CERVI
- DICROCOELIUM DENDRITICUM

52

razvrsti fasiciolo hepatico

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: TREMATODA
red: DIGENEA
družina: FASCIOLIDAE
rod: FASCIOLA
vrsta: FASCIOLA HEPATICA

53

Opiši fasciolo hepatico.

- velik 2-3 cm
- podoben listu akacije
- naseljuje žolčevode pri živalih
- sprednji del trikotne oblike
- ustni in trebušni prisesek
- na sprednjem delu telesa na povrhnjici so trni
- vitelodukt povezuje levi in desni vitelarij
- vse se prepleta
- nad trebušnim priseskom je cirusova vreča
- En sam ovarij kot korala
- 2 testikula, ne moremo opredeliti kje se prvi konča in kje se drugi začne; sta iz tubulov
- Črevesne veje so svetlo rožnate, vmes je temen vitelarij
- vmesni gostitelj: mali blatni polž
- zajeda pri prežvekovalcih in konjih

54

Opiši razvoje oblike fasciole hepatike in jajčece

- v zunanjem okolju se v jajćčecu razvije miracidij (ima trn)
- miracidij zapusti jajčece, rabi vodno okolje
- za nadlajni razvoj potrebuje polža
- sporocista
- redija
- cerkarija
- metacerkarija --> invazijska oblika

55

Uvrsti paramphistomum cervi

deblo: PLATYHELMINTHES
razred: TREMATODA
red: DIGENEA
DRUŽINA: PARAMPHISTOMIDAE
rod: PARAMPHISTOMUM
vrsta: PARAMPHISTOMUM CERVI

56

Uvrsti dicrocoelium dendriticum.

deblo: PLATYHELMINTHES
razred: TREMATODA
red: DIGENEA
družina: DICROCOELIIDAE
rod: DICROCOELIUM
vrsta: DICROCOELIUM DENDRITICUM

57

opiši dicrocoelium dendriticum

-7-12 mm
- suličast
- spednji dle je svetlejši
-ustni in trebušni prisesek
-2 lepi črevesni veji
-2 testikula, 1 ovarij
-naseljuje žolčevode in izvodila trebušne slinavke
-vmg: položi, mravlje
- najdemo pri prežvekovalcih in konjih

58

Opiši razvojne oblike dicrocoeliuma dendriticum

- rjavo obarvano jaječece, vsebuje izoblikovan miracidij
- polž zaužije jajčeca, v njem se sprosti miracidij
- sporocista
- redij ni
-cerkarija
-metacerkarija (npr. napade živčni sistem mravlje)

59

Opiši paramphistomum cervi

-13mm
-hruškaste oblike
- 2 priseska (trebušni na koncu širšega dela)
- povrhnjica groba, ni posuta s trni
- nima žrela
- oesophagus se razdeli se na 2 črevesni veji, ki segata do konca
- 1 ovarij, 2 testikula
- govedo: naseljuje sluznico duodenuma pred spolno zrelostjo
- najdemo pri: ovca, koz, govedo, divji prežvekovalci
- vmg: polži

60

Opiši miracidij iz polža.

- Obarvan je rožnato
- Ostanek trna
- Vidijo se dlačice
- Trn je že izgubljen--> ker je že prevrtal polž

61

Na kratko opiši ciklofilidne trakulje.

- 1 proglotida, spolno zrela vsebuje moške in ženske spolne organe
-ne izloča aktivno jajčec preko GA, ampak odvrže odrivke
- en ovarij iz 2 režnjev
- uterus je enostavna cev
- zavit vas deferens, ki je opazen
- večje število testikulov

62

naštej nekaj ciklofilidnih trakulj

- Davainea proglotina
- anoplocephala magna
- anoplocephala perfoliata
- moniezia spp. (benedeni, expansa)
- mesocestoideus lineatus
- dipylidium caninum
- taenia hydatigena
- echinococcus granulosus

63

Uvrsti Davaineo proglottino

deblo: PLATYHELMINITHES
razred; CESTODA- trakulje
red: CYCLOPHYLLIDEA
družina: DAVAINEIDAE
rod: DAVAINEA
vrsta: DAVAINEA PROGLOTTINA

64

opiši družino davaineidae

- naseljujejo črevo ptičev
- na glavi je izoblikovan rostelum, oborožen s trni
- jajčeca so povita s skupnimi ovojnicami
- razred: cestoda
- sem spada Davainea proglottina

65

Opiši Davaineo Proglottino

- drobni trni na rostelumu in priseskih
- majhen rostelum
- jajčeca so bolj temna
- 0,5 -3 mm (majhna trakulja)
-majhna glava
- 4-9 odrivkov ali proglotid
-zadnji odrivek je gravidni
- rostelum lahko obrnjen navznoter ali anvzven, ima okoli 90 trnov
- GA alternira
- naseljujejo tanko črevo kokoši, gtolobov, perjadi
- vmg so polži

66

Kako poteka razvoj davaine proglottine?

- v polžu dozori cisticerkoid v 3 tednih
- pri invadirani perjadi trakulja spolno dozori v 14 dnevih
- v pozni jeseni odvržejo strobilo ali telo in se aktivirajo do spolne zrelosti šele spomladi
- v odrivku ki spolno dozoreva najprej opazimo razvoj testikulov, nato sledi razvoj ž. sp organov = spolno zrel odrivek

67

Kako prepoznamo gravidni odrivek Davaine proglottine?

- ni več razpoznavnih spolnih organov, opazna so samo jajčeca

68

Opiši tipični izgled 4 proglotid pri davaine proglottini.

prva proglotida takoj za vratom:
- vidijo se obrosi bodočih elementov spolnih organov

2
- izoblikovani so testikuli
- obrisi drugih elementov m. sp.

3
- vidni vsi deli m. in ž. sp. organov
- testikuli
-ovarij iz 2 režnjev
- vitelarij
- cirusova vreča
- vagina
- GA

4
- gravidna
- poln jajčec
- posamezni del sp. organov so izginili
. vidna le cirusova vreča, vagina, GA

69

Opiši družino anoplocephalidae

- spada med cestode
- vanjo uvrščamo rod: Anoplocephala in Moniezia
- sem spadajo:
anoplocephala magna
anoplocephala perfoliata
moniezia benedeni
moniezia expansa

- naseljujejo prebavila prevekovalcev, kopitarjev, glodavce
-vmg: pršice iz rodu Orbitidae

70

Uvrsti Anoplocephalo magno.

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: ANOPLOCEPHALIDAE
rod: ANOPLOCEPHALA
vrsta: ANOPLOCEPHALA MAGNA

71

opiši anoplocephalo magno

- naseljuje tanko črevo, colon, cekum, redko sluznico želodca kopitarjev
- 60-80 cm
- širina sp. odrivkov tudi do 2 cm --> lahko povzroči zamašitev črevesja
- teloi ali stobila je iz proglotid
- imamo en spolni kompleks in 500 testikulov
- na glavi so 4 veliki priseski
- ni rosteluma
- vmg: prašice družine orbitidae (v notranjosti je cisticerkoid)
- kopitar zaužije prsšico s cisticerkoidom
- cisticerkoid se v črevesju razvije v odraslo obliko

72

Opiši jajčeca anoplocephale magne.

- polmesačaste oblike
- hruškast aparat (onkosera ali embrio je notri)
- obdana so s 3 ovojnicami
- jajčeca dobimo s flotacijsko metodo

73

Uvrsti anoplocephalo perfoliato

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: ANOPLOCEPHALIDAE
rod: ANOPLOCEPHALA
vrsta: ANOPLOCEPHALA PERFOLIATA

74

Opiši anoplocephalo perfoliato

-je veliko krajša od magne - le 8 cm
- ima 4 priveske, ki ležijo pod priseski
- nima rosteluma
- na delu ileocekalne zaklopke med tankim in debelim črevesjem --> povzroča kolike- zaprtje črevesja

75

Uvrsti moniezio spp.

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: ANOPLOCEPHALIDAE
rod: MONIEZIA
vrsta: MONIEZIA BENEDENI, MONIZIA EXPANSA

76

Opiši moniezio spp.

- tanko črevo prežvekovalcev
- dolžina: 6m
- široki odrivki
- v vsakem odrivku je dvojni spolni kompleks
- ovarij v obliki venčka, obkroža vitelarij
- testikul zapolnjujejo osrednji del proglotide
- ni rosteluma
- vmg; pršice iz družine Orbitidae
- V pršicah se razvije cisticerkoid, to zaužije prežvekovalc -

77

Po čem ločimo obe vrsti moniezie?

- po obliki interproglotidnih žlez,ki ležijo na spodnji strani odrivka
- benedeni:
zgoščene interproglotidne žleze v srednjem delu proglotide
- expansa:
interproglotidne žleze so raztegnjene po cli dolžini proglotide

78

Opiši jajčeca Benedeni in expanse.

- jajčeca določamo s flotacijo
- jajčeca imajo hruškast aparat
- expansa: trikotna jajčea
- benedeni: kvadratna

79

Uvrsti mesocestoides lineatus

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: MESOCESTOIDIDAE
rod: MESOCESTOIDES
vrsta: MESOCESTOIDES LINEATUS

80

Opiši mesocestoides lineatus

- naseljuje tanko črevo psov, mačk, lisic
- prehdna oblika med pseudo in ciklo filidnimi trakuljami
- dolžina: 250cm
- 4 priseski an glavi
- ni rosteluma
- GA na sredini odrivka na ventralni strnai
- vsi organi so v eni vrsti
- režnjast ovarij, vitelarij
- uterusno deblo
- cirusova vreča
- 50-80 testiklov
- GA
- jajčeca so povita z membrano parauterinega organa
-vmg: polž
- 2 mesni obliki: tritridije, tetrateridij

81

Kako izgleda gravidni odrivek mesocestoides lineatus?

ima rdečkasto pego = uterusna vreča polna jajčec

- uterusno deblo izginja, oplojena jajčeca se zbirajo v uterusni vrečo

82

Kako s eimunje invazijska oblika mesocestoides lineatusa=

ditridij

83

Opiši razvojni krog mezocestoides lineatus

-jajčece zaužije arthropod ali polž
- v drugem vmg se razvije invazijska oblika tetratiridij, tega mora zaužiti končni gostitelj (karnivori)

84

Uvrsti dipylidium caninum.

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: DILEPIDIDAE
rod: DIPYLIDIUM
vrsta: DIPYLIDIUM CANINUM

85

opiši dipylidium caninum

- tanko črevo pes, volk, lisica, maček, medved, človek
- 60 cm
- glava trikotne oblike
- kijast rostelum
- na rostelumu 3-4 venčki majhnih trnov
- obliak proglotid podobna semenom kumarice
- daljši in ožji odrivki
- v proglotidi sta 2 spolna kompleksa (ovarij, vitelarij, cirusova vreča, GA)
- Testikuli ležijo znotraj ekskretornih žil
-vmg so bolhe in tekuti - v njih se razvije invazijska oblika cisticerkoid
- treba je opzovat iztrebek in okolico zadnjika, odrivki s eizločajo na 14 dni

86

Kaj je posebnos jajčec dipylidium caninum?

10-20 jajčec se obda z uterusno ovjnico in oblikuje kokone.
- kokon je rozaste barve

87

Opiši razvojni krog Dipylidium caninum

- kokon zaužije ličinka bolhe ali tekuta
- v ličinkii se razvije cisticerkoid
- razviej se odrasla bolha ki vsebuje infektivni cisticerkoid
- bolho zaužije pes, volk lisica,
- odrasla oblika v tankem črevesju
- tudi človek večinoma otrek se lahko okuži z zaužitjem bolhe
- gravidni odrivek s kokon se izloči fecesom

88

Uvrsti taenia sp.

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: TAENIIDAE
rod: TAENIA
vrsta: TAENIA HYDATIGENA, TAENIA SOLIUM, TAENIA SEGINATA, TAENIA TAENIAEFORMIS, TAENIA MULTICEPS, TAENIA NANA, TAENIA PESIFORMIS

89

Opiši taenia seginata.

- je pri človeku
- razvojna oblika je pri govedu (cysticercus bovis)

90

Opiši taenia solium.

- je pri človeku
- razvojna oblika je pri prašiču ( cysticercus celulosae)
- ogromno je v srčni mišičnini vozličkov
- če se vse dogaja pri človeku: nevrocisticerkoza

91

Opiši taenia taeniaeformis

- končni gostitelj: mačka
- razvojan oblika: strobylocercus v trebušni votlini glodavca
- strobylocercus je podoben odrasli obliki

92

Opiši taenia multiceps

- Razvojna oblika: coenurus cerebralis
- Ovca zaužije iztrebke psa
- Človek je lahko vmesni gostitelj

93

Opiši taenio nano

- prenos človek- človek
- na jajčecih ima lamelarne obloge

94

Opiši taenia hydatigena

- tanko črevo psa in mačke
- rostelum z dvojnim vencom trnov
-4 priseski
- 5 m
- enojsni spolni kompleks ( vas deferens, cirusova vrča, GA, vagina, ovarij, vitelarij, ootip, receptaculum seminis, uterusno deblo)
- okoli spolnega kompleksa razvrščeni testikuli
- gravidni odrivek: vidno le razvejano uterusno deblo z jajčeci
- razvojan oblika: cysticercus tenuicollis ali viseča ikrica
glavica, vratni del, mehurček – vse skupaj je obdano z ovojnico in pripeto na organ
- razvojno obliko najdemo pri:
pra, gov, drobnica
- razvojno obliko najdemo na
omentomu, mezenteriju, pod ovojnico jetr, drugje v treb. votlini

95

Opiši jajčeca taenia hydatigena

- jajčece vsebuje heksakant - embrio s 6 trni
- debelostena
- rjava
- striirana ovojnica
- vsa jajčeca Taeni so heksakant

96

Uvrsti Echinococcus granulosus

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: TAENIIDAE
rod: ECHINOCOCCUS
vrsta: ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

97

opiši echinococcus granulosus

- pri psu in drugih kanidih v tankem črevesju
- končni gostitelj mora zaužiti ehinokoka. vmg mora zaužiti jajčece.
- teneidni tip trakulje
- majhna 2-5 mm
- glava s 4 priseski
-rostelum s trni
- 3-4 proglotide
- en sam spolno zreli odrivek
- gravidni odrivek velik za več kot 1/2 telesa
- vmg nosi razvojno obliko - mehurnjak ali ehinokok ali hidatidna cista
- vmg: pra, prež, človek
-

98

Opiši razvojni krog echinococcus granulosus

- iz jajčeca se sprosti heksakant v črevesu vmg in potuje do organov (jetra, pljuča)
- tam se izoblikuje larvalna oblika - hidatidna cista
- na germinativni ovojnici brstijo 4-5 mesecov mešički (vesicula proligera) , v kateirh se razvijajo protoscoleksi - invazijska oblika
- v 1 mešičku se razvije do 30 protoskoleksov
- v fertilni cisti ali an njeni površini se lahko razvijejo hčerinske ciste, in celo hčerinske ciste hčerinskih cist

99

Kako je zgrajena hidatidna cista Echinococcus granulosus

- iz 3 ovojnic:
vezno-tkivna (hitinska)
lamelarna (elastična, brezjedrna)
germinativna (

100

Kdaj govorimo o fertilne, kdaj o sterilnem ehinokoku?

FERTILNI: navzoči so protoskoleksi
STERILNI: ni protoscoleksov, prisoten je Ca, ni germinaitivne ovojnice

101

Kaj je hidatidni pesek:

Protoscolexi ki odpadejo na dno ehinokoka

102

Opiši Taenia pesiformis

razvojan oblika: cysticercus pesiformis : jetra, mezenterij kuncev, zajcev

103

Opiši echinococcus multilocularis

- spada med Taeniidae
- rod: Echinococcus
-- 1,2-3,7 mm
- U glavnem je pri lisici
- Raste rakasto –proliferativna rast –kot karfiola raste
- Če jo odkrijejo pri človeku, po navadi ni pomoči
- Ni bistre hidatidne tekočine, želatinozna struktura je

104

Opiši nematode oz. valjaste črve.

- Zelo dolge, če so askaridi,
- Gladka povrhnjica, ni členjenosti, prečnaprogavost
- Ustni del
- Zadnji del se končuje z anusom pri samicah in pri samcu kot kloaka (skupno izvodilo za črevo in spolne sokove)
- 2 ovarija, recept. Seminis, uterusni del, vulva, ovijector (močna mišičnina, odloča ali gre jajčece skozi ali ne), vulvarno področje (lahko pokrito z mehurčkom, pokrovčkom)
- Askaridne, spirolidne vrste: skupno izvodilo, kloaka, 1 testis, vesica seminalis, vas deferens (iz 2 delov: glandularni del, ductus ejaculatorius), spikula (izločata v kloakalnem področju, pomagata pri oploditvi, vas deferens), Papile (pred in po)
- Trihostrongilidi: kopulatrična košarica (2 gubi utrjene z rebrcami)

105

Kater strongylidae imaš pri konjih?

- strongylus equinus
- strongylus edentatus
- strongylus vulgaris

106

Uvrsti strongylus

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: STRONGYLIDAE
poddružina: STRONGYLINAE
rod: STRONGYLUS
vrsta: STRONGYLUS EQUINUS, STRONGYLUS EDENTATUS, STRONGYLUS VULGARIS

107

Opiši strongylus vulgaris.

- debelo črevo konja
- velikost samcev: 14-16mm
- samice večje: 20-24 mm
- velika in široka ustna kapsula
- corona radiata na ustnem obodu- 2 venčka kutikularnih lističev (usmerjajo hrano)
- podporne ploščice
- na dnu kapsule: 2 uhljata zobka
- ductus eosophagei v ustni kapsuli

- ta vrsta je najbolj patogena in sicer ličinke v migraciji --> nastanek trombov v mezenterialnih arterijah --> motnej v dleovanju prebavil, kolike

108

Kaj je strongylus spp.

so veliki strongylidi

109

Opiši strongylus edenatus

- debelo črevo konja
-samec: 23-28mm
-samica: 33-44mm
- ustna kapula zvonaste oblike
- ni zobkov

110

Opiši strongylus equinus

- debelo črevo konja
- oblika iztegnjene paličice
- sivo umazane barve
- samec 26-35mm
-samica: 38-47 mm
-ustna kapsula:
velika, globoka
- izrazita corona radiata
- en velik dorzalni zob, ki je proksimalno razklan, pod njim 2 manjša zobka
- izrazit ductus eosophageii

111

Uvrsti male strongylide in jih opiši

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: STRONGYLIDAE
poddružina: STRONGYLINAE
rod: TRIODONTOPHORUS

- 9-25 mm
- manjša, plitva ustna kapsula
-ustni obod skoraj okrogle oblike
- na dnu kapsule 3 pari ostrih zobkov
- prisoten ductus eosophageii
- prisotna corona radiata

112

opiši razvojni krog strongylusa

- jajčece-L1-L2-L3 (izven gostitelja poteka ta razvoj)
- ličinko L3 zaužije konj

113

Uvrsti CHABERTIO OVINO

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: CHABERTIIDAE
poddružina: CHABERTINAE
rod: CHABERTIA
vrsta: CHABERTIA OVINA

114

Opiši Chabertio ovino

- kolon govea, ovce, koze, divji prežvekovalci
- zelo patogena
- ustna kapsula čašasta, ventralno upognjena
- na obodu so podporne pločice
- na robu oboda sta 2 venčka trikotnih kutikolarnih resic
- dno kapsule brez zob
- cervikalna brazda (loči ustno kapsulo od vratnega dela in požirlanika)
- mišičast požiralnik brez bulbusa
- smaica ima špičast repek
- samec ima kopulatrično košarico
- rep samca: lateralna in dorzalna rebra
- spikula enake velikosti
-samica je večja

115

Uvrsti Syngamus Tracheae

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: SYNGAMIDAE
poddružina: SYNGAMINAE
rod: SYNGAMUS
vrsta: SYNGAMUS TRACHEAE

116

Opiši syngamus Tracheae

- sapnik kokoši, purana, fazana
- transportni gostitelj: deževniki, polži
- ko je nasesan je živo rdeče barve
- smaec in smaica sta v trajni kopulaciji, njuna lega spominja na črko Y
-samec: 2-6mm
- samica: 2cm
- obod ustne kapsule je široko odprt
- ustna kapsula je plitva
- 6-10 majhnih zobkov
- spikula pri smacu enake dolžine
- kopulacijska košarica široko odprta
- lahko povzročijo zadušitve mladih piščancev
- flotacijska metoda

117

Razvojni korg Syngamus tracheae

- razvoj do l3 v jajčecu
- l3 nato iz jajčeca gre
- transportni gostitelj: deževnik pož
- zaužije tranportnega gostitelja perjad
- tarčno mesto: sapnik

118

Uvrsti Oesophagostomum spp.

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: CHABERTIIDAE
poddružina: OESOPHAGOSTOMINAE
rod: OESOPHAGOSTOMUM
vrsta: OESOPHAGOSTOMUM SPP.

119

kateri predstavniki pdajao v oesophagostomum spp.?

- OESOPHAGOSTOMUM RADIATUM
-OESOPHAGOSTOMUM VENULOSUM
- OESOPHAGOSTOMUM COLUMBIANUM
- OESOPHAGOSTOMUM DENTATUM

120

Opiši oesophagostomum spp.

- naseljuje debelo črevo pri pra in prež.
- izoblikuje parazitarne vozliče, v katerih so ličinke, na črevih
- ima ozko in plitvo ustno kapsulo
- cefalični bulbus oz. mehurček
- papile
- cervikalna krilca
- ganglij ki obdaja požirlanik
- širok požirlanik
- cervikalna brazda

- razvojni krog: gostiltelj zaužije l3

121

Opiši oesophagostomum venulosum

- kolon pri prežvekovalcij (ovca, koza, srna)
- nima cervikalni krilc,
- cervikalni papili za požiralnikom

122

Opiši oesophagostomum radiatum.

- KOLON GOVED
. V VELIKEM ŠTEVILU JE PATOGEN
-v sprednjem delu ima razširitev, cefalični bulbus
-iam cervikalna krilca
- ima cervikalno brazdo
- cervikalni ppili sta v višini sredine požiralnika
- v coroni radiati ni zunanjega venca kutikularnih lističev

123

kaj je značilno za družino ancylostomatidae?

- ustna kpsula nima več corone radiate
- ustna kapsula ima resklane ploščice -->poškodujejo sluznico
-so krvosesni nematodi
- prernos parazitov:
transkolostralno
intrauterino
peroralno
perkutano z ličinkami

124

Kdo use spada med ancylostomatidae?

- ancylostoma
- uncianria
- bonostomum spp

125

Katere bUnostomume poznaš?

¸- BUNOSTOMUM PHLEBOTOMUM
-BUNOSTOMUMU TRIGONOCEPHALUM

126

Uvrsti bunostomum spp.

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddružina: ANCYLOSTOMATOIDEA
družina: ANCLOSTOMATIDAE
poddružina: BUNOSTOMINAE
rod: BUNOSTOMUM
vrsta: BUNOSTOMUM PHLEBOTOMUM, BUNOSTOMUM TRIGONOCEPHALUM

127

Opiši bunostomum phlebotomum

- duodenum govedi
- samec manjši : 1-1,8 cm
samica: 2,4-2,8 cm
- patogen
- izrazita ustna kapsula, malo ventralno upognjena
- ductus eosophagei ne sega do roba istne kapsule
- na ubodu ustne kapsule so reskalne ploščice
- na dnu kapsule so zobki (2 para)
- spikula pri samcu
- l3 ličinke vdirajo per kutano

128

Opiši bonostomum trigonocephalum

- tanko črevo ovce in koze
- sprednji dle ventralno upognjen
- velika ustna kapsula
- hitinske reskalne ploščice
. ductus oesophagei sega do oboda ustne kapsule
- v kopulatrični košarici opazen asiemtričen dorzalni reženj
- l3 ličinke vdirajo per kutano

129

uvrsti ostertagia spp.

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
nadružina: TRICHOSTRONGYLOIDEA
družina. TRICHOSTRONGYLIDAE
poddružina OSTERTAGIINAE
rod: OSTERTAGI
vrsta OSTERTAGIA SPP.

130

Kater ostertagie poznaš?

- OSTERTAGIA CIRCUMCINTA
- OSTERTAGIA TRIFURCATA
- OSTERTAGIA OSTERTAGI

131

oPIŠI OSTERTAGIA CIRCUMCINTA.

- siriščnik ovce, koze, divjih prežvekoalcev
.samci: 7-8 mm
- samica 9- 12 mm
- tanka spikula, razkalna na 2 veji
- zelo zravnana, dolga spikula
- gubernakulum kot teniški loparček

132

Opiši ostertagia spp.

- SIRIŠČNIK PREŽVEKOVALCEV
- nitast videza, rdeča ali rjave barve
- u ustnem delu povrhnjica razširjena in streiirana
- v kopulatrični košarici so najbolj razvita lateralna rebra
- paličasta spikula, distalni del razklan na 2 ali 3 veje
- vulvo pokriva pokrovček
- Vsi trije zelo patogeni, krvavitve

133

Opiši ostertagio trifurcato.

- siriščnik ovce, koze, goveda, divjih prežvek.
- samec 6,5-7 mm
samica 12,5 mm
- spikula razklana na 3 veje
- daljša veja je odebelejna v obliki gumba
- gubernakulum kot vreteno
- dodatna krilca pri spikulih na dnu,
- spikuli so širši

134

Opiši ostertagia ostertagi.

- siriščnik goveda, ovc
- sluznica želodca ko0nji
- samci: 6,5-7,5 mm
samica 9mm
- spikula razklana na 3 veje, distalno vse odebeljene
- spikula in gubernakulum bolj narazen
- gubernakulum manjši

135

Razvojni krog ostertagia spp.

- do l3 razvije zunaj gostitelja
- gostitelj zaužije l3
- potuje v siriščnik

136

Uvrsti haemonchus contortus

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
nadružina: TRICHOSTRONGYLOIDEA
družina. TRICHOSTRONGYLIDAE
podružina: HAEMONCHINAE
rod: HAEMONCHUS
vrsta: HAEMONCHUS CONTORTUS

137

Opiši haemonchus contortus

- sluznica siriščnika ovc, koz, goveda, divjih prežvekovalcev
- zelo aptogen
- rdeče barve ko nasesan s krvjo
samica: uterus se prepleta s črevesnimi vejami
- cervikalni papili kot trna
- na konici ustnega dela je lancetast izrastek, ki poškoduje sluznico gostitelja
- kopulatrična košarica: asimetričen reženj in veliak lateralna rebra v obliki črke y
- distalni del spikulov: 2 trna
- med spikuloma je gubernakulum
- vulvo pri samicah pokriva pokrovček

138

uvrsti dictyocaulus spp.

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
nadružina: TRICHOSTRONGYLOIDEA
družina: DICTYOCAULIDAE
poddružina: DICTYOCAULINAE
rod: DICTYOCAULUS
vrsta: DICTYOCAULUS SPP.

139

Katere dictyocauluse poznaš?

- DICTYOCAULUS VIVIPARUS
-DICTYOCAULUS FILARIA
- DICTYOCAULUS ARNFIELDI

140

oPIŠI DICTYO0CAULUS VIVIPARUS.

- bronhiji goveda, jelena
- krjaša spikula
samci: 4-5,5 cm
samica: 6-8 cm
- samice so oviparne
- v jajčecu se oblikuje l1 ličinka
- v iztrebkih opazimo ličinke, na pa jajčec

141

Opiši dictyocaulus fialria.

- bronhiji drobnice, divjih prežvekovalce
- zajedavske pljučnice
. samici: 3-8 cmm
samice: 5-10 cm
. podobni beli mokri niti
- telo niam turgorja
-4 majhne ustn9ice v ustnem delu
- reducirana kopulatrična košarica
- kratka, paličasta, temno rjava spikula
-ličinke: polmesačasto zavite, dobro granulirane

142

Uvrsti metastrongylus spp.

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddružina; METASTRONGYLOIDEA
družina: METASTRONGYLIDAE
rod: METASTRONGYLUS
vrsta: METASTRONGYLUS APRI, METASTRONGYLUS PUDENTOTECTUS

143

kATERE METASTRONGYLUSE POZNAŠ?

-METASTRONGYLUS APRI
- METASTRONGYLUS PUDENTOTECTUS

144

Opiši metastrongylus apri

- bronhiji bronhioli domačega in divjega prašiča
- pljuča drobnice, divjadi, celo človeka
- samec: 25mm
samica 58 mm
- nitast videz, umazano bele barve
- ustn9i del: 6 majhnih ustnic
- reducirana kopulacijska košarica
- nitasta spikula, končata se z enojnim kaveljčkom
- zel dolgi spikuli 4mm
- prečna progavost
- vulva v bližini analne reže
- nad vulvo je pokrovček
- rep samice je zavit
- vmg: deževniki, ki pojedo ajjčeca z l1 ličinko

145

Opiši jajčeca metastrongylus apri

-v njih je razvit embrio
- nabrana ovojnica
. težka jajčeca
- sedimentacijska metoda

146

RAZVOJNI KROG METASTRONGYLUS APRI:

- vmg mora zaužiti jajčece z l1 ličinko
- v 10 dneh ličinka rata invazijska
- kg skupaj z ličinko zaužije vmg

147

Opiši metastrongylus pudendotectus

- bronhiji domačega in divjega prašiča
- samec 18mm
samica 37mm
-manjša spikula
- spikula se končujeta z dojnim kavlejm
- prečnoprogasta spikula
- rep samice je iztegnjen
- nad vulvinim pokrovčkom je pe kutikularni mehurček

148

uvrsti ascaridia galli

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: ASCARIDIDA
podred: ASCARIDATA
naddružina: HETERAKOIDEA
družina: ASCARIDIIIDAE
rod: ASCARIDIA
vrsta: ASCARIDIA GALLI

149

oPIŠI ASCARIDIA galli

- tanko črevo perutnine
- samec: 7,5 cmm
- smaica 11 cm
.- 3 večje ustnice v ustnem delu - zapirjao vhod v ustno votlino
- 1 dorzalna ustnica, 2 ventralni
- interlabia
- dentikualcija
- čutne papile ob straneh ustnic
- repni del samca:
ni kopulatrične košarice
ozki kavdalni krilci
prekloakalni prisesek
pre/post kloakalne papile
2 enako dolga spikula
- dobro izoblikovan turgor

150

Razvojni krog ascaridia galli

- jajčeca tankostena
- invazija poteka z jajčeci an invazijski stopnji
- ličinka 2 stopnje dozori v jajčecu v 10 dneh
- deževniki lahko mehanično prenašajo invazijska jajčeca

151

uvrsti Heterakis gallinarus

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: ASCARIDIDA
podred: ASCARIDATA
naddružina: HETERAKOIDEA
družina: HETERAKIDAE
poddružina: HETERAKINAE
rod: HETERAKIS
vrsta: HETERAKIS GALLINARUM

152

opiši heterakis gallianrum

- slepo črevo perutnine
- 3 mqanjše ustnice
. plitva usteca
- cervikalna krilca
- opazen bulbus požiralnika
- smaec: 13mm
- samica 15 mm
- kavdalna krilca v zadnjem delu
- prekloakalni prisesek
. pre in postkloakalne papile
- spikula različne velikosti , razemrje: 1:3
- spikula paličastega videza
- ajjčeca tankostena
- samica z jajčeci prenaša protozoj HISTOMONAS MELEAGRIDIS
- črnoglavost pri puranih

153

Opiši razvojni krog Heterakis gallinarum

- heterakis gallinarum zažije v slepem črevesju protozoja, ki se namnoži in migrira v jajčeca
- jajčeca pridejo an plan s fecesom
- l2 se razvije v jajčecu
- jajčece zaužije perutnina ali pa ga zaužije deževnik in tega anto perutnina
- jajčece poči , spostijo s eprotozoji
- l2 ličinka se razvije preko l3 in l4 do adultne oblike

154

uvrsti trichinella spp-

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: ENOPLIDA
podred: TRICHINELLINA
naddružina: TRICHINELLOIDEA
družina: TRICHINELLIDAE
rod: TRICHINELLA
vrsta: TRICHINELLA SPIRALIS, TRICHINELLA BRITOVI..

155

kater trichinelle poznaš?

- TRICHINELLA SPIRALIS (domače živali)
- TRICHINELLA BRITOVI (gozdne živlai, silvatični krog)
- TRICHINELLA ZIMBABVE ( eksotične, brez kapsule)
- TRICHINELA PSEUDOSPIRALIS (pri pticah, brez kapsule)
- TRICHINELLA NATIVA (v severni evropi, počasi prehaja v srednjo)
- TRICHINELLA NELSONI (ob ekvatorju)

156

Kako dokažemo trichinello?

- kompresijska metoda
- digestija

157

Opiši Trichinello

- povzroča zoonozo
- avterokseni razvojni krog
- zadnji dle iam širši
- prečnaprogavost
- smaica je viviparna (izlega l1 ličinke)
- smaec po parjenju umre
- 2 razvojni fazi zajedavca v istem gostitelju:
intestinalna faza
mišična faza

158

Opiši intestinalno fazo pri Trichinelli.

- mesojeda živla ali človek zaužije meso živali, ki je invadirana z ličinkami trichinele.
- ličinke iz mišičnine se sprostijo pod vplivom želodčnih prebavnih sokov
- ličinke potujejo do tankega črevesja
- dozorijo do spolne zrelosti
- ličinke so 24h po invadiranju že odrasle
- po 30h se že razmnožujejo
- smaice so viviparne

159

opiši mišično fazo pri trichinelli.

-- 4-19 dni po invaziji "nove"ličinke (L1) potujejo v mišično tkivo (prej nekaj časa potujejo po telesu) , tu se obdajo z ovojnico in predstavljajo ličinke na invazijski stopnji. 8vleikost okoli 1mm)
- ličinke so v kapusli - vzdrževalni celici 2 in polkrat zavite, obdane so s koalgensko ovojnico, ležijo med mišičnimi vlakni prečno progaste mišice
- preživijo lahko tudi do 30 let

160

uvrsti PHYSOCEPHALUS SEXALATUS IN ARDUENA STRONGYLINA

deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: SPIRURIDA
podred: SPIRURINA
naddružina:SPIRUROIDEA
družina: SPIROCERCIDAE
poddružina: ASCAROPSINAE
rod: PHYSOCEPHALUS, ASCAROPS (syn. ARDUENA)
vrsta: PHYSOCEHALUS SEXALATUS, ASCAROPS STRONGYLINA

161

oPIŠI PHYSOCEPHALUS SEXALATUS

- želodec domačega in divjega prašiča
- lahko tudi pri kuncih, zajcih
- povzroča parazitarni gastritis
- izrazit vestibulum eosophaei - zgrajen iz 16-20 vzporednih hitinskih obročkov, dolg 300 ikrom
-usteca plitva
-povrhnjica naredi zavihek, od zavihka naprej so cervikalna krilca
- cervikalan krilca
-cervikalne papile
- pre in postkloakalne papile pri samcu
- 2 spikula, en znatno manjši kot drugi

162

RAZVOJNI KROG PRI PHYSOCEPHALUS SEXALATUS in ASCAROPS STRONGYLINA

- v jajčecu je embrio
- l1 ličinko zaužije hrošč
-infektivna l3 ličinka se razvije v hročšu
- hrošč zaužije prašič

163

Opiši ascarops strongylina

- želodčna sluznica prašiča in medveda
- žrelo dolgo 80 mikrom
- cervikalna krilca izrazitejša le na eni strani aprazita
- spiralni obročki predverja požirlanika niso vzporedni, so spiralasto zaviti

164


Uvrsti dirofillario immitis

Superphylum: Platyzoa
Phylum: Nematoda
Class: Secernentea
Subclass: Spiruria
Order: Spirurida
Family: Onchocercidae
Genus: Dirofilaria
Species: D. immitis

165

Opiši dirofilaria immitis

- dirofiliarozo prenašajo komarji
-zajeda desna polovica srce, pulmunalne arterije
-samice 30 cm, samci manjši
-iščemo jo v krvnem razmazu,ker mikrofilarije potujejo po krvnem obtoku, več jih je ponoči
- delanje preparata: narediš si debelo kapljo in nativno pogledaš pod mikroskopom --> vidiš premikanje mikrofilarij
-narediš lahko tudi knottov test: kri, antikoagulant, formalin, centrifugiranje, obdržiš sediment, mu dodaš metilensko modrilo, gledaš mikrofilarje med eritrociti
-na preparatu poišči mikrofilarijo dirofilarije
-ko dodaš formalin se dirofilarija stegne- to pomembno, da lahko z meritvijo določiš za katero filarijo gre
-samec ima papile na koncu in dva neenaka spikula
-lahko je tudi pri človeku, ampak le v pljučih

166

razvojni krog dirofilarie immitis

- adultna oblika se pari
- l1 ličinka je sproščena v krvni obtok gostitelja
- komar s pikom mesojeda, zaužije l1 ličinko
- l3 ličinka s erazvije v komarju
- komar piči zdravega psa, l3 ličinka vstopi v podkožje
-l3 doori v l4 in okuži mišičnino in krvne žile
- odrasli se nahajajo v pulmonalni arteriji in v desni polovici srca

167

uvrsti trichuris spp.

Kingdom: Animalia
Phylum: Nematoda
Class: Enopla
Sub-class: Dorylaimia
Order: Trichocephalida
Super-family: Trichinelloidea
Family: Trichuridae
Genus Trichuris
Species T. vulpis, T. suis, T. campanula

168

Opiši trichuris spp.

-bičeglavec
-glava je zelo ozka
-opazuj sprednji, zadnji del, jajčeca
-najdemo jih v zadnjem delu črevesja
-podaljšana flotacija, če je ovis ali suis pa sedimentacija
-jajčeca z dvema poloma, rjavo obarvana
-trihinela, dirofilaria, trichuris = bičeglavci --> razlike v jajčecih, trihinela jih nima ker je samica viviparna
- zadnji del se zooža v konico, glava ej veliko ožja kot zadnji del
- glava je kot vrvica
Oociste imajo čepke

169

RAZVOJNI KROG TRICHURIS SPP.

- jajčece z invazivno juvenilno obliko zaužije gostielj (psi, amčka, prašič, govedo, človek)
- jajčecev tankem črevesju
- juvenilne oblike migrirajo v debelo črevo
- tu doživijo spolno zrelost

170

Kdo vse so bičeglavci:

-trichinella sp
- trichuris spp
- dirofilaria immitis

171

Uvrsti sacrocystis spp

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: SACROCYSTIS
vrsta: SACROCYSTIS SPP.

172

opiši sacrocystis spp.

- protozj
- trosovci skupina
- za svoj razvoj potrebuje 2 gostitelja
- kg: mesojede živali, ptice ujede ; razvoj v tankem črevesju
- v tankem črevesju poteka gametogamija - spolni način razmnoževanja
vmg: vsejedi, rastlinojedi
v vmg poteče šizogamija

173

opiši gametogamijo

-Spolni način razmoževanja
- anstane zigota- oocista- spora ali sporocista, ki sporulira v samem končnem gostitleju
- v oocisti se naredita 2 trosa in v vsakem po 4 sporozoiti
- sporulirana oocist aje izločena v okolje z iztrebki
- s flotacijo anjdemo spoe, ker ovojnica oociste razpade

174

Opiši šizogamijo

- nespolni način razmnoževanja
- poteče v rastlinojedu ali vsejedu
- iz prebavil sproščeni trofozoiti zaidejo v krvne kapialre iin na endoteliju teh se izoblikujejo shizonti
- tretja generacija shizontov poteka v limfocitih, ki prenašajo merozoite v mišično tkivo
-merozoiti se delijo in iz njih nastanejo bradezoiti (jedro, paličasta oblika)
- bradezoiti ležijo v cistah, obdaja cisto dvojna ovojnica. tto predstavlja zadnjo generacijo šizogamije
- tako cisto zaužije končni gostitelj -- v njegovih prebavilih poteče gametogamija.

175

Uvrsti Cryptosporidium spp.

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: CRYPTOSPORIDIUM
vrsta: CRYPTOSPORIDIUM SPP.

176

oPIŠI CRYPTOSPORIDIUM SPP

- povzročitelj povsod v naravi
- teleta, jagnjeta, mladi kozliči
- invazijska oblika: oocista z razvitimi sporozoiti, ki prehajajo na površino epitelnih celic. Pritrjajo se na mikrovile in ne zaidejo v epitleno elico
- po nespolnem ciklusu merozoiti invadirajo druge celice
-1 generacijo šizontov ima le 6 ali 8 merozoitov
-druga generacija ima le 4 merozoite --> gredo v ciklus gametogamije

- po spolnem razmnoževanju nastanejo makro in mikrogametocite
- ko se združi m in ž sp celica nastane zigota ali oocista, v telesu gostitelja sporulira
- ločiimo 2 vrsti oocist:
s tanko ovojnico - povzroča endo avtoinfekcijo
debela stena - zapusti gostitelja
- bolezen s epojavlja pri psih mlajših od 6 meseco in pri teletih starih do 15 dneva starosti
- starejši psi izločajo oociste bez kliničnih zanmenj
- obolele živlai imajo vodeno drisko
- prenso bolezni: per oralno z vnosom oocist , s hrano , s vodo
- dokaz oocist: modificirano barvanje s ZN (Ziehl- Nelson)

177

Uvrsti abbesio.

deblo: PROTOZOA
Superphylum: Alveolata
Phylum: Apicomplexa
Class: Aconoidasida
Order: Piroplasmida
Family: Babesiidae
Genus: Babesia

178

Opiši babesio

- Krvni parazit
- Najdemo ga v eritrocitih
- Krog babesie: vektor je klop, v vektorju poteka gametogamija – nastajajo gamete (moške, ženske spolne celice), nastane zigota v njej sporozoiti , sporozoite klop ob ugrizu prenese na vretenčarja, sporozoit prehaja v eritorcite, v eritrocitu je prvo kot trofozoit (ena sama struktura – okroglasta, ameboidna, hruškasta oblika, lahko je tudi izven eritrocita), trofozoit se nato deli, dve strukturi npr. malteški križ
- Kako posumiš da ima pes babeziozo: anemija ker eritrociti pokajo, urin je temen, žival ima fibrilna-vročinska stanja
- Vrste babesie: babesia canis, babesia divergens (je pri govedu in človeku – klop more bit posrednik, da človek dobi to babesio, se ne more invadirat samo z govejim mesom)
- Divergens: mala babesia
- Canis: večje strukture
- Babesia se nahaja na periferiji
- Kje jemljemo kri: rep, uhelj, nos (boleče), kostni mozeg
- Barvaš po giemsi

179

Uvrsti Leishmania spp.

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: LEISHMANIA
vrsta: LEISHMANIA SPP

180

oPIŠI leishmania spp

- končni gostitelj. vretenčarji
- vmg. nematocerne žuželke
- obliak v tkivih kg: amastigot
- oblika v prenašalcih: promastigot
- proamstigot: bičkasta struktura, rtenasto telo ima,
- amastigot: nima več bička, jedro potisnjeno ob rob
- v vretenčarjih jih anjdemo v endoelijskih celicah in makrofagih, jedro je potisnjeno ob rob plazme. dobro zaznaven je kinetoplast
- Povečane bezgavke – limfni vozli, predvsem poplitealne bezgalke, povečana vranica, izčrpanost, slabokrvnsot, prebavne motnje, spremembe na koži, spremembe okoli uči, kerakonjuktivitis, razcerfrani uhlji, nenormalna rast nohtov

181

Kdo so prenašalci leishmanie spp, kaj se z njimi?

- phlebotomus spp (peščena muha)
- to so koamrjem podobne žuželke
-s sesanjem krvi zajamejo invadirane levkocite
- zajedavci se v črevesju žuželk namnožijo --> anstane vleiko število promastigotov
- 'promastigoti napolnijo žrelo žuželk in se pri vbadanju prenašajo na drugega gostitelja

182

Uvrsti Giardio.

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: GIARDIA
vrsta: GIARDIA SPP.

183

Opiši Giardio spp.

- tnako črevo človeka ali živali
-pogosta pes, ovca
- hruškaste oblike
- bilateralno simetrični
- sprednji del oblika polkrogle
, zadnji je zašiljen
- telo sploščeno
dorzalna stran koveksna
- ventralna konkavna
- v protoplazmi 2 jedra, 2 aksostila, 8 bičkov = trofozoit
- ko trofozoit odvrže biček, nastane cista
- Cista oblika: 2 ali s 4 jedrci, bolj odporna oblika, po navadi to najdeš na preparatih

- SAF metoda : S=natrijev acetat, A=ocetna kislina, F=formalin

184

Giardia razvojni krog pri človekui:

- troffozoit in cista sproščena v okolje - trofozoit ne preživi
- cista se vneše v telo z okuženo hrano, vodo, rokami

185

Uvrsti trichomonas spp.

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: TRICHOMONAS
vrsta: TRICHOMONAS SPP.

186

kATERE TRICHOMONASE POZNAŠ?

- tritrichomonas foetus
- trichomonas gallinae
- trichomonas gallinarum
-trichomonas suis

187

Povej nasplošno o trichomonasu spp.

- Nekaj bičkov spredaj, aksostil po telesu
- En biček omejuje valujočo membrano, biček na dodatnem delu not prosto zaplava
- Nato imamo membrano
- Najbolj patogen tritrichomonas foetus

188

Opiši TRICHOMONAS FOETUS

- pri govedu, rodila
- ima 3 proste bičke, 4. je ob robu valujoče membrane in prehaja v prsti biček
- povzroča spolno okužbo, gnojno vnetje sluznice rodil - pimoetro, ki vodi do jalavosti živali
- zajedavec se razmnožuje z delitvijo
- invadiran bik: oteče jim prepucij, težavno uriniranje, iz uretre se izceja mkopulenten in gnojen izcedek, po nekaj dnevih se znamenja bolezni pomirijo > živla ostane vir invazije

- pregled:
bik: prepucionalni izpirek
krave: izpirek vagine, gnoj pri piometri

- dianoza: razmaz centrifugiranega prepucialnega izpirka ali vaginalnega brisa po Giemsi in gojiščna preiskava

189

Opiši trichomonas gallinae

- sprednji del prebavnega traku
- perutnina, ptice
- bolj prizadete mlade živali - predvsem maldi golobi 8prenos preko goljšjega mleka)
- 4 bičke, in aksostil
- kratka valujoča membrana, končuej se z bičkom, njen konec ne sega do konca telesa zajedavca

190

Opiši trichomonas gallinarum.

- spodnji del prebavnega traka
- perutnina
-4 sprednje bičke, 1 zadnji
- z zandjim bičkom se končuje valujoča membrana

191

opiši trichomas suis

- želodec, nos, cekum, tanko črevo
- prašič
- 3 prednji bički
- valujoča membrana
-aksostil

192

opiši trypanosoma

- tripomastigotna oblika: biček začne na začetku nad jedrom, omejuje valujočo membrano
- med protozoje spada
- trypanosoma truzi
-african trypanosoma
-

193

razvojni krog trypanosome.

- triatomine hrošč ali tse tse muha vneseta trypomastigot v gostitelja
- pri afriški trypanosomi trypomastigot kroži po krvi in se deli
- pri truzi se v celicah spremeni v amastigot in se deli, nato se spremeni v trypomastigot in gre v krvni obtok
- hrošč ali tse tse muha pičita v gostitelja in zaužijeta trypomastigot
- v hrošču ali muhe pride ponovno do amastigotne oblike ina nato nazaj v tri'pomastigotno obliko

194

UVRSTI eimerio

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: EIMERIA
vrsta: EIMERIA SPP.

195


OPIŠI EIMERIO

- Akompleksa protozoji imajo oociste (taki protozoji so eimeria, izospora)
- Temperatura 28-30 C, vlaga, kisik potrebni za sporulacijo
- sporulirana oocista = invazijska obliak pri protozojih
- Sporulacija emerij: 4 spore, v vsakem dva sporozoita obrnjena nasproti
- Isospora: 2 spori , v vsaki 4 sporozoiti
- Ene imajo mikropilo (notranja ovojnica ni enotna) ene ne
- Ene rabijo 72 ur za sporulacijo, ene ne

Krog:
- zunaj telesa najprej nesporulirana oocista sporulira, v - --- prebavili oocista razpade, sporstijo se sporozoiti
- sporozoiti v črevesne epitelne celice kot trofoblast
- spremenijo se v trofozoit, nezreli šizont, delitev,
- zreli šizont (šizont : epitelna celica močno poškodovana), šizont poči, ven gredo merozoiti ( paličaste oblike) (tu veliko krvavitev),
- jedro epiteljne celice je potisnjeno na rob, merozoit se preimenuje v trofozoit, gre v epiteljne celice, druga generacija šizogonije, lahko prisotna še tretja,
- če gredo merozoiti v nastanek gamet se formira mikrogametocit --> mikrogameta, makrogametocit --> formira se makrogameta , ima jedro , oploditev, nastane zigota, obda se z drugo ovojnico in nastane oocista,
- zapusti črevesje kot nesporulirana oocista z iztrebkom
- sporulira v zunanjem okolju

196

kAJ SESTAVLJA SPORULIRANO OOCISTO PRI EMERIJAH?

- mikropial s poalrno kapo
- dvojan ovojnica
- rezzidulano telo
- stiedno telo
- 4 spore ali trosi, v vsaki spori sta 2 sporozoita

197

katera 2 načina razmnoževanja ločimo pri eimeriji?

- nespolno ali shizogonija (multipal dleitev)
- spolno ali gametogamija (nastanek spolnih celic)

198

Vrste eimerij

*e.maxima
*e.tenella
*e.acervulina
*e.necatrix

199

kako deluje KOH?

- KOH raztopi vse kar je keratinskega, samo hitin iz katerega je parazit ostane

200

Uvrsti uši

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: ANOPLURA, SIPHUNCULATA - uši

201

opiši uši.

- brezkrilni
- dorzoventralno sploščeni
- trajuni paraziti sesalcev
- usnti organi prirejeni za vbadanje in sesanje tkivnih sokov in krvi
- tipalnici iz 5 segemntov
- oprsje kratko in širše od glave
- 3 segmenti oprsja so emd seboj združeni
- abdomen je sestavljen iz 9 segmentov
- na abdomnu je 6 aprov spiraklov
- paratergalne ploščice - hitinske ploščice na lateralnih robovih abdominalnih segmentov
- prvi apr okončin praviloma krajši
- druga 2 para močnejša
- tarzus se konča z močnim kavljem
- jajčeca: gnide
-samica gnide lepi na dlako s cementno snovjo
- ISCHNOCERA: se ne prehranjujejo z krvjo, z ostanki kože, z dlakami se …
- AMBYLCERA: pijejo kri
- mladi podobni odraslim, le da so prozorni

202

Uvrsti haematopinus suis

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: ANOPLURA, SIPHUNCULATA - uši
družina. HAEMATOPINIDAE
vrsta: HAEMATOPINUS SUIS

203

OPIŠI HAEMATOPINUS SUIS

- pri domačem in divjem prašiču
- največji predstavnik uši
- nima oči
- za tipalnicami se nahajata izboklinici
- dobro vidne paratergalne ploščice
- lahko prenašajo virus prašičje kuge in rdečico

- razvojni krog:
jajčece, nimfa, adult

204

UVRSTI TEKUTE

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: MALLOPHAGA- tekuti

205

Opiši tekute

- niamjo kril
-dorzoventralno sploščeni
- zunanji zajedavci sesalcev in perjadi
- najbolj aktivni v zimskem času
- prehrana:
poroženeli epitelij, dlaka, perje, lahko tudi s krvjo
-2-3 mm
- glava širša od oprsja
- prvi člen v oprsju gibljiv
- telo pokriva tanka koža, bogata s pigmentom
- reducirane oči
- kratki tipalnici
- 3 pari močnejših okončin, vendar nežnejše kot pri ušeh
seselci: končujejo z 1 kavljem
perjad: končujejo z 2 kavljema
- zadek iz 8-10 členov
- naoprsju je 1 par spiraklov
- 2 skupini:
*ischnocera: prehrana perje, dlaka, volna, ; tipalnice iz 5 segmentov, ni palpusov
*amplicera: krvosesi, v glavnem pri perutnini, so bolj odlakani, polEg anten (večinoma skriti v jamicah) imajo še palpuse, iz 4 segmentov
- Pigmentacija bolj poudarjena v sredi abdominalnega segmenta
- Samica lepi jajčeca ob dlako s cementno snovjo
- jajčeca imajo pokrovček in stržen

206

Uvrsti damalinia spp

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: MALLOPHAGA- tekuti
naddružina: ISCHNOCERA
družina: DAMALINIA
vrsta: DAMALINIA SPP.

207

katere damalinia spp poznaš?

- damalinia equi (konj)
- damalinia bovis (govedo)
- trichodectus canis (pes)
- felicula subrustrata (mačka, trikotna glava)

208

Kaj je zančilno za Damalineo?

izrazita pravokotna pigmentacija

209

uvrsti bolhe

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: APHANIPTERA- bolhe

210

opiši bolhe

- So laterolateralno sploščeni
- niam kril
- telo prekirva elastična hitinska ovojnica rjave barve
- Glava, torax, abdominalni del
- 3 pari okončin ( dolgi, močan odriv)
- tretji par okončin najdaljši
- zadek je sestavljen iz 10 segmentov
- Ustni aparat prirojen za vbadanje in sesanje krvi
- Je hemofag, neprebavljeno kri izloča z iztrebki
- Na področju galve ocele – enostavne oči
- Za ocelami sta anteni, ki lahko počiva v jamici, ali je izven nje na površini
- posamezni segmenti so odlakani
- ktenidie = trikotne hitinske, temno rjave ščetine
- Genalne ktenidie: na glavi močne ploščate ploščice
- Pronatalne ktendie: na toraxu
- Sterniti: hitinske ploščice, ki prekrivajo trebušni del
- tergiti: hitinske ploščice, ki prekivajo hrbtni del
- Spirakli ali dihalne odprtinice
- 9 abdominalni segment: pygidium (senzorni organ, organ za prostorsko orientacijo)
- Samica ledvičasta struktura = receptakulum seminis
- Samec ima 2 nitki, ki se zavijeta (spolni organi)
- Popolna metamorfoza – razvoj poteka preko bube
- Samica, ko leže jajčeca, se jajčeca ne lepijo na dlako, skotalijo se na tla, špranje, iz njih se razvije ličinka, ki ni podobna staršem
- Ličinka je odlakana, prehranjujejo se z ostanki organskih snovi, plesnijo, iztrebki, lahko pobere jajčeca dipilidium caninum iz iztrebka mačke psa, ličinka sedaj nosi cisticerkoid, tudi buba nosi cisticerkoid
- Velikost bolh 1-4mm
- Vrste bolh:
1. Pulex irritans: bolha brez ktenidij
2. Echidnophaga: rinejo v kožo, tam se namnožijo jajčeca, nima ktenidij
3. Ceratophyluss: Nima genalnih ktenidij, pri perutnini

razvojni krog:
jajčece, ličinka, buba, adult

211

Uvrsti Ceratophylus gallinae

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: APHANIPTERA- bolhe
vrsta: CERATOPHYLUS GALLINAE

212

opiši ceratophylus gallinae

- domača perutnina
- bolha
- draženej na koži,, anemija, nemir živlai

213

Uvrsti pršice

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice

214

KAJ JE značilno za pršic

- simetrični členonožci
- zabrisana metamerna zgradba
- telo pokrito s hitinjačo
- odrasli: 4 pari okonči
- ličinke: 3 pari okončin
- ustni del: helicere, maksile, palpusi
- trahealno dihanje
- sarkoptiformne pršice: dihajo skozi povrhnjico in črevo
- ustni organ: prirejen za grizenje, žaganje, strganje, vbadanje, sesanje
- niamjo kril
- ni glave
- Na njih najdemo različne ploščice (dorzalna- ne sega do roba pri dermanyssusu do roba ker je hemofag; analna ; genitoventralna ; sternalna )

215

Kaj je značilno za :

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: MESOSTIGMATA

- gnathosoma (ustni organi)
- idiosoma ( telo z 1 parom stigmalnih odprtin)

216

Uvrsti Dermanyssus gallinae

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: MESOSTIGMATA
družina: DERMANYSSIDAE
rod: DERMYNSSUS
vrsta: DERMANYSSUS GALLINAE - rdeča pršica

217

Opiši dermanyssus gallinae

- Dva daljša palpusa
- 2 heliceri, nitasti strukturi, zapada v kožo in sesa kri, pojavita ob akciji
- ovalno telo
- 4 pari dolgih štrlečih okončin
- Dermanysus sesa ponoči, živi v kurnikih
- Je lahko zoonoza
- Ploščic na preparatu ne bomo videli
- je občasni parazit
- kokoš, puran, golob
- povzroča hujše anemije, pogine perutnine

razvojni krog:
- jajčece, ličinka, nimfa v telo gostitelja - adult

218

Uvrsti klope

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: IXODOIDEA
družina: IXODIDAE -klopi

219

Uvrsti ixodes ricinus

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: IXODOIDEA
družina: IXODIDAE -klopi
vrsta: IXODES RICINUS

220

OPIŠI klope

- mehi in trdi
- - Klopi prenašajo borelijo, meningitis, babesio (canis, divergens pri človeku in govedu)

221

naštej nekaj klopov

- ixodes ricinus
- RHIPICEPHALUS SANGUINEUS
- DERMACENTOR:
- HAEMAPHYSALIS (nima uši)

222

Opiši rhipicephalus sanguineus

- Trdi klopi ixodide : zgrajeni tako da imajo samci skutum ali ščitek na dorzalni strani – sega skoraj do roba parazita, ker samec naj ne bi zaužival krvi
- Samica ima manjši ščitek= conskutum – 1/3 telesa
- Ostane alu skutum ali mehki del ki ima lastnost razširitve
- Ena vrsta klopov ima na skutumu oči
- Ventralna stran: ventralne ploščice
- Basis capituli- baza glave; šesteroroba
- Palpusa sta precej kratka
- hipostoma: nazaj obrnjeni lističi, s pomočjo nje se klop fiksira v kožo
- Festuni: neraven rob
- Stigmalni plošči za 4 coxo

223

Opiši dermancentor

- Lisasta struktura na dorzalni strani
- Vrsta klopa
- V ustnem delu 2 palpusa
- Hipostoma, za njo sta 2 mandibuli iz katerih izhajata 2 heliceri, na njiju so zobki – klop se fiksira
- Kvadratast basis capituli
- Ima oči

224

opiši IXODES RICINUS

- Dolga palpusa
- Nima oči
- Baza glave je kvadratasta
- na basis capituli sta parna palpusa, parni heliceri in neparna hipostoma
- Area poroza- porozna regija, hitin je tu precej tanjši pri samicah (tudi večina drugih vrst samic ima to areo)
- 3 različne gostitelje ima. Enega kot buba, drugega kot ličinka, spet drugačnega kot odrasla oseba
- Na ventralni strani ima veliko hitinskih ploščic, analna, zraven 2 adanalni, medialna, 2 epimeralni (daljši in podolgovati – na njej ležijo vse 4 coxe ali prvi členi nog), mediana, genitalna (kot ena reža), pregenitalna
- Za 4 coxo se vidijo dihalni ploščici

225

Uvrsti cheyletiella parasitvorax

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: PROSTIGMATA
družina: DEMODICIDAE
rod: DEMODEX - garjevci
vrsta: cheyletiella parasitvorax

226

Opiši cheyletiella parasitvorax

- Pršica
- Palpusa spremenjena v 2 močna kavlja- sodelujeta pri prehranjevanju in pri premikanju
- Odrasla žival ima 4 okončine, mladič ima 3
- Že v jajčecu vidimo izoblikovane kavlje
- Vzporedne črte : to značilno za vse garjevce
- Lahko je zoonoza

Imenujejo jo premikajoči se prhljaj.

227

Uvrsti demodex spp.

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: PROSTIGMATA
družina: DEMODICIDAE
rod: DEMODEX - garjevci
vrsta: DEMODEX SPP.

228

Opiši demodex spp.

- Spada med garjavce, živi v dlačnih folikli ali pa v kožnih žlezah = folikularna garjavost,
- Več vrst demodexa (canis, cati, folikulorum /humani tip/, philoides /pri prašičih/ )
- črvičasta oblika
- 200-250 mikrometrom
- Atipična glede na druge garjavce
- Kratka gnatosoma 8usnti del9
- Idiosoma (telo):
sprednji del- prsni del- 4 pari zakrnelih okončin združeni v sternum
Trebušni del je prečno progast
- Analna regija na meji med sprednjim delom in trebušnim delom
- Mladiči 3 pare okončin
- Jajčeca: trikotna ali v obliki vretena
- bolezen demodikoza:
kaže kot eritematozna oblika, skvamozna (pogosta okoli oči, smrčka, komolcih) ali pustulozna oblika najtežja oblika, pridružijo se še baterije, vlažna koža ima neprijeten vonj)

229

Umesti sarcoptes scabiei

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: ATIGMATA, SARCOPTIFORMES
družina: SARCOPTIDAE
rod: SARCOPTES
vrsta: SARCOPTES SCABIEI var. CANIS, SUIS

230

Opiši sarcoptes scabiei

- garjavec
- Ena vrsta vendar variacije glede na gostitelja
- Prenos: človek-človek
- Živalske variante: na človeku se ne razmnožujejo, kljub temu se pojavi rdečina, pruritus
- Posebnost na dorzalni strani:
- Velikost samica: 300-600 mikrometrov
- Velikost samec: do 300 mikrometrov
- Samica Telo: okroglo ovalno
- Samec telo: okroglo
- povrhnjica je posuta s trni
- Samica: trikotne hitinske strukture na dorzalni strani, črte kot prstni odtis, ščetine,
- Samec: močno izraženi členi, del spolnega organa je viden, analna odprtina na robu.
- Pretarzalni del: pedikel (enojen), pulvilum
- Samica dela tunele, do stratum corneum

razvojni krog
- larve dozorijo v nimfo v tunelu, v nekakšni vrečici
- to vrečico penetrira samec
- samica gre ven iz vrečice
- smaica leže jajčeca v kožne vrtine oz. tunele

- prizadeto področje srbi, prakanje, izpad dlake

231

Uvrsti psoroptes spp

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: ASTIGMATA, SARCOPTIFORMES
družina: PSOROPTIDAE
rod: PSOROPTES
vrsta: PSOROPTES SPP.

232

Opiši psoroptes

- Ni v koži
- Vse se dogaja na koži
- V ušesih, na živali (koza, jagnje)
- 3 pari okončin ličinka
- 4 pare okončin nimfa
- Samec posebnost v zadnjem delu: 2 abdominalna režnja, 1 par priseskov
- Samec v nastajanju: ima 1 par priseskov, ni pa še vidnih 2 abdominalnih režnjev
- Pedikul iz 3 delov, konča se z pullviluk
- Samica: 3ji par okončin nosi dolge sete, 4. par ima blazinico
- Samec: 1,2,3 par okončin ima blazinice
- prialgojeni so posameznim vrstam gostitelj
.- PREHRANA MEZGA.
- kronično dražijo kožo, kraste, volna odpada

Samica: 600-800 mikrometrov, vidna s prostim očeso

PSOROPTES CUNICULI: - v ušesu kunca

233

Kje najdemo psoroptes cuniculi?

V ušesu kuncev