parazitologija vaje Flashcards Preview

Veterinary Science > parazitologija vaje > Flashcards

Flashcards in parazitologija vaje Deck (233)
Loading flashcards...
1
Q

Naštej parazitološke metode pri živih živlaih

A
 • koprološke preiskave (pri živih živalih)
 • parazitološke metode pri raztelešenih živalih
 • dodatna preiskava na protozoje
 • preiskava na ličinke trichinele - trihineloskopska preiskava
 • pregled vzorca dlake in kožnega ostružka
 • pregled krvnega razmaza živali na prisotnost krvnih parazitov, pregled urina in punktata limfnega vozla
2
Q

Katere so koprološke preiskave?

A
 • nativni pregled iztrtebka
 • sedimentacija
 • flotacija
 • metoda po Vajdi
 • metoda po Bearmanu
 • McMaster metoda
 • koprokultura
 • dodatna preiskava na protozoje
3
Q

katere so vse dodatne preiskave na protozoje?

A
 • barvanje nativnega preparata z jodom
 • modificirano barvanje s ZN
 • koncentriranje protozojev s SAF metodo
4
Q

Kaj pregledamo s koprološkimi preiskavami?

A
 • iztrebke živali

v iztrebkih iščemo:

 • odrivke ciklofilidnih trakulj
 • jajčeca ciklofilidnih trakulj
 • jajčeca nematod
 • ličinke neamtod
 • oociste kokcidijev
 • razvojen oblike drugih protozojev
 • jajčeca trematod
 • jajčeca akantocefala in pentastomidov
5
Q

Kako lahko najbolj grobo razdelimo preiskave?

A
 • preiskave na živih živlaih

- preiskave na truplih mrtvih živali

6
Q

katere so preiskave na živih živalih

A
 • koprološke preiskave (preiskave iztrebka)
 • preiskava urina
 • preiskava kožnih ostružkov ali dlake
 • preiskava krvi
7
Q

Katere so preiskave na mrtvih živalih?

A
 • koprološke preiskave
 • preiskave posameznih organov
 • preiskave vzorcev kože
 • preiskave mišičnine
8
Q

Kaj so :

 • nematoda
 • cestoda
 • trematoda
 • protozoj
 • pentastomid
 • akantocephala
 • artropoda
A
 • nematoda= valjasti črv
 • cestoda = trakulja
 • trematoda = sesa
 • protozoj = enocelični organizem
 • pentastomid = jezičasti črv
 • akantocefala = ježerilec
 • artropoda = členonožec
9
Q

Kaj je idealno za koprološke preiskave?

A
 • da odvzamemo sveže iztrebke (neobstojnost protozojev)
 • ne zadošča količina iztrebka ki se oprime termometra
 • vzorce iztrebkov hranimo pri 4 C
 • iztrebki so lahko fiksirani v 10% formalinu ali SAF raztopini
 • vzorec pred pošiljanjem v lab ustrezno zavaruj
 • male živali:
  takoj po defekaciji, z žličko ali loaptko vzamemo iztrebek in ga prenesemo v parazitološko posodico
 • velike živali:
  vzorec vzamemo rektalno z rokavico, vzorec v rokavici ustrezno pakiran pošljemo v laboratorij
 • prežvek: izogibaj s ejamnaju iztrebkov iz tal
  -ptice:
  papir nastavimo v kletko, počakamo nekaj časa, iztrebke skupaj s papirjem pošlejmo v laboratorij
10
Q

Opiši nativni pregled iztrebka živali

A
 • ogledaš si iztrebek, konsistenco
 • ali je penast vode, barva, ali vsebuje kri, sluz
 • ali se vidijo odrivki trakulj - v velikosti riževega zrna, v obliki semen kumarice ali kot sluzaste kapljicce
11
Q

opiši nativni preparat iztrebka

A
 • predmetnica,
 • prenesemo iztrebek,
 • 1-2 kapljici vode,
 • premešamo iztrebek,
 • pokrijemo s pokrovnico,
 • opazujemo pod mikroskopom
 • primerna če je navzoče večje število jajčec v iztrebkih
12
Q

Opiši sedimentacijo

A
 • detekcija težkih jajčec v iztrebku
 • padejo na dno čaše, če so razpršena v vodi
 • kvalitativna metoda
- dokazujemo jajčeca:
  digenih sesačev
  ježerilcev
  izjemoma: jajčeca pljučnih zajedavcev iz družine  metastrongylidae pri PRA
  drugi nematodi
  večje oociste kokcidijev
  jajčeca trakulj
13
Q

Kaj so težka jajčeca?

A
 • so težja od specifične teže vode
 • višja specifična teža kot 1,3
 • padejo na dno čaše, če so razpršena v vodi
 • jajčeca sesačev
 • težka so zaradi operkuluma in citina
14
Q

Opiši potek sedimentacijske metode:

A
 • iztrebek v velikosti oreha 2-3g
 • razpršimo skozi mrežico (200-250 mikrometrov premer okenc)
 • v čašo z navadno vodo
 • počakamo 30min
 • odlijemo 3/4 čaše
 • dolijemo do roba vodo nazaj
 • sedimentiramo ponovno 10min
 • odlijemo včeino tekočine iz čaše
 • sediment prelijemo v petrijevko
 • pogledamo pod mikroskopom
15
Q

Naštej nekaj jajčec, ki jih lahko ugotovimo s sedimentacijsko metodo.

A
 • fasciola hepatica
  (izrazito rumene barve, 130-150 mikrom, operkulatni tip, v jajčecu še ni izoblikovan miracidij)
 • dicrocoelium dendriticum
  (37-45 mikrom, notri izoblikovan miracidij z 2 pegama, rjave barve, asimetričen, ima operkulum, polž ga poje)
  -paramphistomum cervi
  (160mikrom, rumenjakove celice so večje kot pri fascioli, svetlo sive barve, operkulum)
  -macrocanthorrhynchus hirudinaceus
  (večpalstno jajčece, ovalno)
  -jajčeca iz družin pljučnih črvov metastrongylidae
  (debelosteno, nagubana ovojnica, L1 ličinka)
16
Q

flotacijska metoda

A
 • jajčeca nematodov
 • oociste kokcidijev
 • jajčeca trakulj iz razpadlih odrivkov (npr. taenia sp. al moniezia sp.)
 • uporabljamo nasičene raztopine NaCl, ZnCl2, MgSO4, nasičeno raztopino sladkorja –> jajčeca lahko lebdijo in se dvignejo an površino
 • kvalitativna metoda
 • jajčeca so lažja od specifične teže nasičenih raztopin
 • NaCl = specif. teža je 1,2
17
Q

izvajanje flotacijske metode

A
 • v prhovko damo 2-3 g iztrebkov
 • prelijemo z nasičeno raztopino NaCl
 • premešamo
 • prelijemo v epruvete skozi kovinsko mrežico 8 okenca ne večja kot 250 mikrom)
 • v epruveti se ustvari konveksni meniskus
 • počakamo nekaj minut, da se jajčeca naberejo na sredini konveksnega meniskusa
 • mikrobiološka zanka oz. eza –> z njo se dotaknemo sredine konveksne površine , zajamemo kapljico –> tu so ujeta koncentrirana jajčeca
 • kapljico prenesemo na mikroskop
 • pogledamo pod mikroskopom
18
Q

Naštej jajčeca, ki jih lahko ugotovimo s flotacijsko metodo.

A
 • ascaris suum
 • moniezia sp.
  (pri ovci, embrio v sredini, piriformna struktura, ki ima repek)
 • trichostrongylidae
 • toxocara canis
  (navadna glista, nagubana ovojnica, ko je invazivna se v jajčecu pojavi ličinak, ki anto migrira –> lirva migrans visceralis)
 • parascaris equorum
  (temno jajčece)
  -taenia sp.
  (debela temna ovojnica, vidi se prečna progavost)
19
Q

Opiši metodo po Vajdi.

A
 • dokazujemo navzočnost ličink prve stopnje pljučnih črvov v iztrebkih, ki so formirani (drobnica, divji prežvekovalci)
 • dokazujemo ličinke pljučnih črvov družin Dictyocaulidae in Protostrongylidae
 • izkoriščamo termotropizem
20
Q

Kaj pomeni termotropizem?

A

Premikanje iz hladnejšega v toplejše okolje

21
Q

Izvajanje metode po Vajdi

A
 • bobek na predmetnici obdan s toplo vodo
 • po 10 min iztrebek odstranimo
 • ličinke ob robovih predmetnice, se živahno premikajo
 • determinacijo ličink izvajamo po morfoloških značilnostih njihovih repkov , lahko po obliki sprednjega dela, ali po obliki in velikosti same ličinke.
  -Po vajdi lahko določiš 2 družini :
  DICTYOCAULIDAE
  PROSTOSTRONGYLIDAE
22
Q

Opiši metodo po Bearmannu.

A
 • določamo navzočnost ličink prve stopnje pljučnih črvov
 • določamo ličinke tretje razvojne oblike - invazijske ličinke želodčno črevesnih zajedalcev ali L3
- potrebujemo Bearmannov aparat:
večji lijak, v njem je mrežica ali gaza.
na lijaku je gumijasta cev, na koncu je stisnjena z objemalko
- na mrežico prenesemo 10-20 g iztrebkov
-prelijemo s toplo vodo
- iztrebke pustimo nekaj ur v vodi
- nato objemko sprostimo in ličinke s tekočino odtečejo v petrijevko, ki smo jo postavili pod lij.
- determiniramo ličinke

drobnica:

 • pogoste protostrongylidae, vrsta protostrongylus (valovit rep) ali mullerius (valovit rep in ostroga)
 • dictyocauleus filaria ( gumbek na sprednjem delu telesa, ličinke večje odprte v šestico)

govedo:
- dictyocauleus viviparus

23
Q

opiši McMaster metodo

A
 • kvantitivna koprološkametoda
 • modificirana flotacijska metoda
 • ko želimo izvedeti koliko je jajčec ali oocist v 1 gramu iztrebkov
 • Nasičena raztopina NaCl –>lahko tudi druge , specifična teža 1,2 - 1,25
 • Če uporabimo cinkov klorid ali magnezijev sulfat, specifičan teža 1,3 –> lahko določimo fasciole in jajčeca dicroceliuma
 • Preštevamo jajčeca, cestode in oociste protozojev
 • nasičena raztopina NaCl
 • fiola z 2 oznakama
 • McMaster komora ( 2 predmetnici ki se prilegata, sestavljata 2 komorici - v sredini je izrisan kvadrat 1x1cm, polje razdeljeno na 5 ali 6 pravokotnikov)
 • steklenea posodica
 • mrežica
 • žlica
24
Q

Kako se izvede Mcmaster metodo

A
 • v plastično fiolo natočimo NaCl do prve oznake (42 ml), dodamo iztrebke do druge oznake (54ml) (približno 3g iztrebka)
 • premešamo iztrebke
 • vsebino fiole precedimo skozi mrežico v drugo posodo
 • s kapalko vnesemo tekočino v obe komorici McMaster komore.
 • pustimo nekaj minut, nato preštejemo vsa jajčeca ali oociste
 • še štejemo obe komorici pomnožimo 0,3 s 50 število jajčec, še štejemo samo v eni komorici pomnožimo0,15 s 100
 • štetje izvajamo pod 100x povečavo
25
Q

opiši koprokulture.

A
 • pri koprokulturi se iz jajčec želodčno črevesnih zajedalcev izvalijo ličinke v in vitro pogojih.
 • v koprokulturi postopek izvalitve ličink pospešimo.
 • npr. to delamo če imamo veliko blastomiriziranih jajčec in bi radi vedeli za katere gre.
  -pogoji za hitrejši razvoj:
  toplpta 26 C
  vlaga
  zrak
 • inkubirmao lahko ličinke:
  trichostrongylidae
  strongylidae
  strongyloides
  ancylostomatides pri psih.
26
Q

kateri dve koprokulturi poznaš?

A
 • koprokultura po Volkenbergu

- koprokultura po O’Sullivanu

27
Q

Opiši koprokulturo po Volkenbergu

A

-najbolj preprosta
- na dno petrijevke postavimo vlažen filter papir, nanj pa iztrebke
- za neformirane iztrebke (če so redki lahko dodamo nekaj živalskega oglja ali sterelizirane iztrebke druge živalske vrste)
- pokrijemo petrijevko, prenesemo v termostat
-6 dni inkubiramo
- prenesemo v Bearmanov aparat
- delamo metodo po Bearmanu
-

28
Q

Opiši koprokulturo po O’Sulivanu

A
 • 2 stekleni valjasti posodi (ena večja in ena manjša)
 • v manjšo posodo na dno damo vlažen filter papir in naplnimo posodo s formiranimi iztrebki do zgornjega roba
 • večjo posodo napolnimo z vodo, vanjo vstavimo manjšo posodo
 • posodo pokrijemo s plastično vrečko, ki je perforirana
 • postavimo v termostat na 26 C za 6 dni
 • po inkubirnju postavimo na svetlobo za 30 min, da ličinke vertikalno migrirajo
 • ličinke 3.stopnje padejo v vodo
 • vodo sedimentiramo ali centrifugiramo
 • ličinke določamo po dolžini repa, požiralnika, obliki repa..
29
Q

Naštej parazitološke metode pri raztelešenih živalih

A

metodo po whitlocku

metoda po skrjabinu

30
Q

Katere stopnje ličinke so invazivne?

A

L3 ličinke

31
Q

Opiši metodo po Whitlocku.

A
 • ko želimo pregledati organe prebavila, pljuča, jetra..)
 • sistem metalnih sit
 • prebavila razrežemo po dolžini, večje zajedavce odstranimo s pinceto, prebavila s močnejšim curkom operemo skozi sita. (2-3 hkrati, eno na drugo naložiš, spodaj je najbolj fino- ima najmanjša okenčka)
 • na situ z najmanjšimi okenci ostanejo zajedavci in razvojen oblike
  • Najbolj grobo: adultne oblike (npr. askaris 20-30 cm, trakulje….)
  • Najbolj fino sito: ličinke, jajčeca
32
Q

Opiši emtodo po Skrjabinu.

A
 • pri pregledu paranhimatoznih organo0v
  . organ razrežemo an manjše koščke, prelijemo s toplo fiziološko raztopino
 • s prsti drobimo organe in osamimo zajedavce
 • jetra:
  fasciola hepatica, dicrocoelium dendriticum, nezrele oblike ikric in potujoče ličinke nematodov, ehinokok
 • jetra žolčnik (večji žolčevodi, žolčni mehur)
  sesači, pri kuncu eimerija
 • pljuča (prerežemo spanik in na bifurkaciji sapnici)
  dictyocaulidae (prežvekovalci, kopitarji)
  -Pljuča: pljučni črvi , ehinokok –> razvojna oblika trakulje cysticercus
  -vozliči pljučni parenhim
  protostrongylidae
 • pljuča prašič
  metastrongylidi
 • pluča koza: dicrocoelium denndriticum
 • želodec: zolj: gastrophils equl l3 ličinka
 • mezenteralne žile: strongylus equi
33
Q

kje ugotavljamo Navzočnost ikric?

A
 • subepikardialno
 • v mišičnin
 • na jetrih
 • na omentumu
 • na mezenteriju
34
Q

Opiši dodatno preiskavo na protozoje.

A

-eimeria, isospora
flotacijska metoda

-trichomonas pri reptilih
nativni brisi iztrebkov. Lahko trihomonas obarvamo z jodom (vlažnemu brisu dodamo 1 kapljico jodove raztopine), da ratajo bički vidni. TRICHOMONAS SE OBARVA RUMENO

-giardia spp.
SAF metoda za koncentriranej protozojev
SAF raztopina iz natrijevega acetata, ocetne kisline, formalina, vode
v pozitivnem preparatu lahko zaznamo trofozoite ali ciste

 • cryptosporidium spp.
 • razmaz iztrebka barvamo z modificiranim barvanjem po ZN
 • na predmetnici naredimo razmaz iztrebka
 • posušimo an zraku
 • prelijemo s 96%metanolom
 • fiksiramo 5 min
 • razmaz posušimo na papirju, potegnemo predmetnico čez palmen
 • barvamo s karbol fuksinom 25min
 • speremo pod vodo
 • prelijemo predmetnico z 2% žvepleno kislino. pustimo delovati 1min
 • speremo pod vodo
 • barvamo z metilenskim modriloom (1%) 10 min
 • speremo s tekočo vodo, posušimo an zraku
 • gledemo pod 400x ali 1000x povečavo mikroskop

oociste lahko dokažemo tudi s sladkorno flotacijsko metodo

35
Q

kATERI 2 TRIHINELOSKOPSKI METODI POZNAŠ?

A
 • kompresijska metoda

- digestivna metoda

36
Q

opiši trihineloskopsko metodo.

A
 • ugotavljamo navzočnost ličinke trichinella spiralis v mišičnin
 • predvsem domači, divji prešič, medved, jazbec
 • največ ličink v mišičnem delu diafragme
 • pri konju raje kot diafragmo vzamemo m.masseter
37
Q

Opiši kompresijsko metodo

A
 • trihineloskopska metoda
 • 2 kompresijski stekleni plošči
 • vzorec narezan v velikosti ovsenega zrna
 • razdelimo jih v razdelke
 • dodamo kapljico mlečne ksiline
 • obe predmetnici privijemo z vijaki, vzorci se stisnejo, stanjšajo, ksilina jih presvetli
 • l3 ličinke so 2 in polkrat azvite in ležijo v kapsuli limonaste oblike
 • vzdrževalna celica omogoča preživetje trichinelle
38
Q

Opiši digestivno metodo

A
 • v čaši z vzorcem mišičnine ustvarimo umetne pogoje prebave- podobne razmere kot v želodcu (pepsin, solna kislina, voda, toplota, mešanje)
 • vzorce razrežemo, nabolje v mesno kašo (3x po 1 s, da dobimo 1mm velike koščke) , prelijemo z digestivno tekočino in postavimo na magnetni mešalec
 • temperatura naj ne bi presegla 46 C
 • po 30 min prelijemo v čašo
 • sedimentiramo 30 min
 • sediment 40 ml prelije v menzuro, pustiš 10 min
 • sediment (10 ml) prelijemo v petrijevko (1 ali 3)
 • mikroskopiramo
 • ličinke razvite, v klobčiču, v obliki šestice
39
Q

odvzem vzorca za zunanje zajedavce.

A

večji zunanjui zajedavci, tekuti ali uši

 • odstrižemo dlako čim bližje koži
 • gledamo gnide -> jajčeca uši
 • gledamo iztrebke bolh

garjavci

 • odvzamemo ostružek kože
 • z ostro žlico podrgnemo na meji med poškodovano in nespremenjeno kožo
 • koža malo zakrvavi zaradi poškodovanih kapilar

demodex
- populimo nekaj dlak

psoroptes cuniculli
- z vatirancem obrišemo notrnajo stran ušesakunca

40
Q

Pregled na zunanje zajedavce v laboratoriju

A

garjavci

 • pregled amteriala s hitro metodo
 • material prenesemo na predmetnico
 • dodamo kapljico 10% KOH,
 • pokrijemo s pokroivnico, pomanemo
 • pogledamo pod mikroskopom

-če je garjavcev manj, material prekuhamo v 10% KOH in nato pregledamo pod mikroskopom.

41
Q

Pregled krvi:

A
 • naredimo tanek razmaz periferne krvi
 • posušimo an zraku
 • fiksiramo z metilenskim modrilo
 • obarvamo po Giemsi
 • ugotavlajmo navzočnost Babesie spp. ali drugih krvnih parazitov –> pri psu dirofilaria
 • za babezijo se jemlje periferna, kapilarna kri (potrebno je dodati antikoagulans –> predvsem ko gledamo babezijo v eritrocitu, da eritrocit ostane lep)
 • mikrofilarija –> jemlje se venska kri ( lahko se doda 2% formalin)
 • knottov test: mikrofilarija se iztegne
42
Q

pregled urina

A
 • urin centrifugiramo
 • sediment pregledamo na pisotnost jajčec parazitov
 • Capillaria
 • Dioctophyma
43
Q

kaj anredimo če žival kaže klinične znake leišmanioze

A
 • odvzamemo punktat prizadetega lumfnega vozla
 • naredimo razmaz
 • obarvamo po Giemsi
  .iščemo amastigotne oblike Leishmania
44
Q

Kaj pregledujemo s selotejp metodo?

A

Podanjčice pri konjih.

45
Q

Koliko gramov nastilja rabimo ko ga preučujemo?

A

Vsaj 500g

46
Q

Hramba vzorca in transport.

A

v hladilniku +4 C, vzorca ne smemo zamrzovat –> jajčeca lahko počijo
10% formalin (lahko vzorec zaliješ) , ali 70% alkohol ( da umiriš bolhe)
ustrezno zavarovati ob transportu

47
Q

Koliko gramov iztrebka moraš vzeti pri določeni vrsti?

A
 • govedo,konj 20-30g, mladi 5-10 g
  • drobnica,prašič 10-20 g, mladi 3-5 g
  • pes,mačka,kunec 3-5 g, mladi 2-3 g

perutnina 1-2 g, mladi 0,5-1 g

48
Q

Kateri tip jajčec lahko povečini najdemo v iztrebku konja?

A

strongylidni tip jajčec.

49
Q

Opiši koprokulturo Harada in Mori

A

• Katera vrsta je pri psu če gre za družino Ancylostomatidae –>ali je :
a) Ancylostoma Caninum
*L3 ličinke
*pogin, krvavitve
*larva migrans cutane ( za seboj pušča vnetni tunel)
b) Uncinaria stenocephala
*ni tako huda
• Velika epruveta, navlažen papir, formira se L3 ličinka, ki jo lahko ločiš

50
Q

Naštej nekaj sesačev.

A
 • Fasciola Hepatica
 • Paramphistomum cervi
 • Dicrocoelium dendriticum
51
Q

razvrsti sesače v deblo, razred, red, družina, rod, vrsta

A

deblo:
- PLATYHELMINTHES

razred:
- TREMATODA

red
- DIGENEA

družina

 • FASCIOLIDAE
 • PARAMHISTOMIDAE
 • DICROCOELIIDAE

rod

 • FASCIOLA
 • PARAMPHISTOMUM
 • DICROCOELIUM

vrsta:

 • FASCIOLA HEPATICA
 • PARAMPHISTOMUM CERVI
 • DICROCOELIUM DENDRITICUM
52
Q

razvrsti fasiciolo hepatico

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: TREMATODA
red: DIGENEA
družina: FASCIOLIDAE
rod: FASCIOLA
vrsta: FASCIOLA HEPATICA

53
Q

Opiši fasciolo hepatico.

A
 • velik 2-3 cm
 • podoben listu akacije
 • naseljuje žolčevode pri živalih
 • sprednji del trikotne oblike
 • ustni in trebušni prisesek
 • na sprednjem delu telesa na povrhnjici so trni
 • vitelodukt povezuje levi in desni vitelarij
 • vse se prepleta
 • nad trebušnim priseskom je cirusova vreča
 • En sam ovarij kot korala
 • 2 testikula, ne moremo opredeliti kje se prvi konča in kje se drugi začne; sta iz tubulov
 • Črevesne veje so svetlo rožnate, vmes je temen vitelarij
 • vmesni gostitelj: mali blatni polž
 • zajeda pri prežvekovalcih in konjih
54
Q

Opiši razvoje oblike fasciole hepatike in jajčece

A
 • v zunanjem okolju se v jajćčecu razvije miracidij (ima trn)
 • miracidij zapusti jajčece, rabi vodno okolje
 • za nadlajni razvoj potrebuje polža
 • sporocista
 • redija
 • cerkarija
 • metacerkarija –> invazijska oblika
55
Q

Uvrsti paramphistomum cervi

A

deblo: PLATYHELMINTHES
razred: TREMATODA
red: DIGENEA
DRUŽINA: PARAMPHISTOMIDAE
rod: PARAMPHISTOMUM
vrsta: PARAMPHISTOMUM CERVI

56
Q

Uvrsti dicrocoelium dendriticum.

A

deblo: PLATYHELMINTHES
razred: TREMATODA
red: DIGENEA
družina: DICROCOELIIDAE
rod: DICROCOELIUM
vrsta: DICROCOELIUM DENDRITICUM

57
Q

opiši dicrocoelium dendriticum

A
 • 7-12 mm
 • suličast
 • spednji dle je svetlejši
 • ustni in trebušni prisesek
 • 2 lepi črevesni veji
 • 2 testikula, 1 ovarij
 • naseljuje žolčevode in izvodila trebušne slinavke
 • vmg: položi, mravlje
 • najdemo pri prežvekovalcih in konjih
58
Q

Opiši razvojne oblike dicrocoeliuma dendriticum

A
 • rjavo obarvano jaječece, vsebuje izoblikovan miracidij
 • polž zaužije jajčeca, v njem se sprosti miracidij
 • sporocista
 • redij ni
 • cerkarija
 • metacerkarija (npr. napade živčni sistem mravlje)
59
Q

Opiši paramphistomum cervi

A
 • 13mm
 • hruškaste oblike
 • 2 priseska (trebušni na koncu širšega dela)
 • povrhnjica groba, ni posuta s trni
 • nima žrela
 • oesophagus se razdeli se na 2 črevesni veji, ki segata do konca
 • 1 ovarij, 2 testikula
 • govedo: naseljuje sluznico duodenuma pred spolno zrelostjo
 • najdemo pri: ovca, koz, govedo, divji prežvekovalci
 • vmg: polži
60
Q

Opiši miracidij iz polža.

A
 • Obarvan je rožnato
  • Ostanek trna
  • Vidijo se dlačice
   • Trn je že izgubljen–> ker je že prevrtal polž
61
Q

Na kratko opiši ciklofilidne trakulje.

A
 • 1 proglotida, spolno zrela vsebuje moške in ženske spolne organe
 • ne izloča aktivno jajčec preko GA, ampak odvrže odrivke
 • en ovarij iz 2 režnjev
 • uterus je enostavna cev
 • zavit vas deferens, ki je opazen
 • večje število testikulov
62
Q

naštej nekaj ciklofilidnih trakulj

A
 • Davainea proglotina
 • anoplocephala magna
 • anoplocephala perfoliata
 • moniezia spp. (benedeni, expansa)
 • mesocestoideus lineatus
 • dipylidium caninum
 • taenia hydatigena
 • echinococcus granulosus
63
Q

Uvrsti Davaineo proglottino

A
deblo: PLATYHELMINITHES
razred; CESTODA- trakulje
red: CYCLOPHYLLIDEA
družina: DAVAINEIDAE
rod: DAVAINEA
vrsta: DAVAINEA PROGLOTTINA
64
Q

opiši družino davaineidae

A
 • naseljujejo črevo ptičev
 • na glavi je izoblikovan rostelum, oborožen s trni
 • jajčeca so povita s skupnimi ovojnicami
 • razred: cestoda
 • sem spada Davainea proglottina
65
Q

Opiši Davaineo Proglottino

A
 • drobni trni na rostelumu in priseskih
 • majhen rostelum
 • jajčeca so bolj temna
 • 0,5 -3 mm (majhna trakulja)
 • majhna glava
 • 4-9 odrivkov ali proglotid
 • zadnji odrivek je gravidni
 • rostelum lahko obrnjen navznoter ali anvzven, ima okoli 90 trnov
 • GA alternira
 • naseljujejo tanko črevo kokoši, gtolobov, perjadi
 • vmg so polži
66
Q

Kako poteka razvoj davaine proglottine?

A
 • v polžu dozori cisticerkoid v 3 tednih
 • pri invadirani perjadi trakulja spolno dozori v 14 dnevih
 • v pozni jeseni odvržejo strobilo ali telo in se aktivirajo do spolne zrelosti šele spomladi
 • v odrivku ki spolno dozoreva najprej opazimo razvoj testikulov, nato sledi razvoj ž. sp organov = spolno zrel odrivek
67
Q

Kako prepoznamo gravidni odrivek Davaine proglottine?

A
 • ni več razpoznavnih spolnih organov, opazna so samo jajčeca
68
Q

Opiši tipični izgled 4 proglotid pri davaine proglottini.

A

prva proglotida takoj za vratom:
- vidijo se obrosi bodočih elementov spolnih organov

2

 • izoblikovani so testikuli
 • obrisi drugih elementov m. sp.

3

 • vidni vsi deli m. in ž. sp. organov
 • testikuli
 • ovarij iz 2 režnjev
 • vitelarij
 • cirusova vreča
 • vagina
 • GA
4
- gravidna
- poln jajčec
- posamezni del sp. organov so izginili
. vidna le cirusova vreča, vagina, GA
69
Q

Opiši družino anoplocephalidae

A
 • spada med cestode
 • vanjo uvrščamo rod: Anoplocephala in Moniezia
 • sem spadajo:
  anoplocephala magna
  anoplocephala perfoliata
  moniezia benedeni
  moniezia expansa
 • naseljujejo prebavila prevekovalcev, kopitarjev, glodavce
 • vmg: pršice iz rodu Orbitidae
70
Q

Uvrsti Anoplocephalo magno.

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: ANOPLOCEPHALIDAE
rod: ANOPLOCEPHALA
vrsta: ANOPLOCEPHALA MAGNA

71
Q

opiši anoplocephalo magno

A
 • naseljuje tanko črevo, colon, cekum, redko sluznico želodca kopitarjev
 • 60-80 cm
 • širina sp. odrivkov tudi do 2 cm –> lahko povzroči zamašitev črevesja
 • teloi ali stobila je iz proglotid
 • imamo en spolni kompleks in 500 testikulov
 • na glavi so 4 veliki priseski
 • ni rosteluma
 • vmg: prašice družine orbitidae (v notranjosti je cisticerkoid)
 • kopitar zaužije prsšico s cisticerkoidom
 • cisticerkoid se v črevesju razvije v odraslo obliko
72
Q

Opiši jajčeca anoplocephale magne.

A
 • polmesačaste oblike
 • hruškast aparat (onkosera ali embrio je notri)
 • obdana so s 3 ovojnicami
 • jajčeca dobimo s flotacijsko metodo
73
Q

Uvrsti anoplocephalo perfoliato

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: ANOPLOCEPHALIDAE
rod: ANOPLOCEPHALA
vrsta: ANOPLOCEPHALA PERFOLIATA

74
Q

Opiši anoplocephalo perfoliato

A
 • je veliko krajša od magne - le 8 cm
 • ima 4 priveske, ki ležijo pod priseski
 • nima rosteluma
 • na delu ileocekalne zaklopke med tankim in debelim črevesjem –> povzroča kolike- zaprtje črevesja
75
Q

Uvrsti moniezio spp.

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: ANOPLOCEPHALIDAE
rod: MONIEZIA
vrsta: MONIEZIA BENEDENI, MONIZIA EXPANSA

76
Q

Opiši moniezio spp.

A
 • tanko črevo prežvekovalcev
 • dolžina: 6m
 • široki odrivki
 • v vsakem odrivku je dvojni spolni kompleks
 • ovarij v obliki venčka, obkroža vitelarij
 • testikul zapolnjujejo osrednji del proglotide
 • ni rosteluma
 • vmg; pršice iz družine Orbitidae
 • V pršicah se razvije cisticerkoid, to zaužije prežvekovalc -
77
Q

Po čem ločimo obe vrsti moniezie?

A
 • po obliki interproglotidnih žlez,ki ležijo na spodnji strani odrivka
 • benedeni:
  zgoščene interproglotidne žleze v srednjem delu proglotide
 • expansa:
  interproglotidne žleze so raztegnjene po cli dolžini proglotide
78
Q

Opiši jajčeca Benedeni in expanse.

A
 • jajčeca določamo s flotacijo
 • jajčeca imajo hruškast aparat
 • expansa: trikotna jajčea
 • benedeni: kvadratna
79
Q

Uvrsti mesocestoides lineatus

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: MESOCESTOIDIDAE
rod: MESOCESTOIDES
vrsta: MESOCESTOIDES LINEATUS

80
Q

Opiši mesocestoides lineatus

A
 • naseljuje tanko črevo psov, mačk, lisic
 • prehdna oblika med pseudo in ciklo filidnimi trakuljami
 • dolžina: 250cm
 • 4 priseski an glavi
 • ni rosteluma
 • GA na sredini odrivka na ventralni strnai
 • vsi organi so v eni vrsti
 • režnjast ovarij, vitelarij
 • uterusno deblo
 • cirusova vreča
 • 50-80 testiklov
 • GA
 • jajčeca so povita z membrano parauterinega organa
 • vmg: polž
 • 2 mesni obliki: tritridije, tetrateridij
81
Q

Kako izgleda gravidni odrivek mesocestoides lineatus?

A

ima rdečkasto pego = uterusna vreča polna jajčec

 • uterusno deblo izginja, oplojena jajčeca se zbirajo v uterusni vrečo
82
Q

Kako s eimunje invazijska oblika mesocestoides lineatusa=

A

ditridij

83
Q

Opiši razvojni krog mezocestoides lineatus

A
 • jajčece zaužije arthropod ali polž

- v drugem vmg se razvije invazijska oblika tetratiridij, tega mora zaužiti končni gostitelj (karnivori)

84
Q

Uvrsti dipylidium caninum.

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: DILEPIDIDAE
rod: DIPYLIDIUM
vrsta: DIPYLIDIUM CANINUM

85
Q

opiši dipylidium caninum

A
 • tanko črevo pes, volk, lisica, maček, medved, človek
 • 60 cm
 • glava trikotne oblike
 • kijast rostelum
 • na rostelumu 3-4 venčki majhnih trnov
 • obliak proglotid podobna semenom kumarice
 • daljši in ožji odrivki
 • v proglotidi sta 2 spolna kompleksa (ovarij, vitelarij, cirusova vreča, GA)
 • Testikuli ležijo znotraj ekskretornih žil
 • vmg so bolhe in tekuti - v njih se razvije invazijska oblika cisticerkoid
 • treba je opzovat iztrebek in okolico zadnjika, odrivki s eizločajo na 14 dni
86
Q

Kaj je posebnos jajčec dipylidium caninum?

A

10-20 jajčec se obda z uterusno ovjnico in oblikuje kokone.

- kokon je rozaste barve

87
Q

Opiši razvojni krog Dipylidium caninum

A
 • kokon zaužije ličinka bolhe ali tekuta
 • v ličinkii se razvije cisticerkoid
 • razviej se odrasla bolha ki vsebuje infektivni cisticerkoid
 • bolho zaužije pes, volk lisica,
 • odrasla oblika v tankem črevesju
 • tudi človek večinoma otrek se lahko okuži z zaužitjem bolhe
 • gravidni odrivek s kokon se izloči fecesom
88
Q

Uvrsti taenia sp.

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: TAENIIDAE
rod: TAENIA
vrsta: TAENIA HYDATIGENA, TAENIA SOLIUM, TAENIA SEGINATA, TAENIA TAENIAEFORMIS, TAENIA MULTICEPS, TAENIA NANA, TAENIA PESIFORMIS

89
Q

Opiši taenia seginata.

A
 • je pri človeku

- razvojna oblika je pri govedu (cysticercus bovis)

90
Q

Opiši taenia solium.

A
 • je pri človeku
 • razvojna oblika je pri prašiču ( cysticercus celulosae)
 • ogromno je v srčni mišičnini vozličkov
 • če se vse dogaja pri človeku: nevrocisticerkoza
91
Q

Opiši taenia taeniaeformis

A
 • končni gostitelj: mačka
 • razvojan oblika: strobylocercus v trebušni votlini glodavca
 • strobylocercus je podoben odrasli obliki
92
Q

Opiši taenia multiceps

A
 • Razvojna oblika: coenurus cerebralis
 • Ovca zaužije iztrebke psa
 • Človek je lahko vmesni gostitelj
93
Q

Opiši taenio nano

A
 • prenos človek- človek

- na jajčecih ima lamelarne obloge

94
Q

Opiši taenia hydatigena

A
 • tanko črevo psa in mačke
 • rostelum z dvojnim vencom trnov
  -4 priseski
 • 5 m
 • enojsni spolni kompleks ( vas deferens, cirusova vrča, GA, vagina, ovarij, vitelarij, ootip, receptaculum seminis, uterusno deblo)
 • okoli spolnega kompleksa razvrščeni testikuli
 • gravidni odrivek: vidno le razvejano uterusno deblo z jajčeci
 • razvojan oblika: cysticercus tenuicollis ali viseča ikrica
  glavica, vratni del, mehurček – vse skupaj je obdano z ovojnico in pripeto na organ
 • razvojno obliko najdemo pri:
  pra, gov, drobnica
 • razvojno obliko najdemo na
  omentomu, mezenteriju, pod ovojnico jetr, drugje v treb. votlini
95
Q

Opiši jajčeca taenia hydatigena

A
 • jajčece vsebuje heksakant - embrio s 6 trni
 • debelostena
 • rjava
 • striirana ovojnica
 • vsa jajčeca Taeni so heksakant
96
Q

Uvrsti Echinococcus granulosus

A

deblo: PLATYHELMINITHES
razred: CESTODA- trakulj
red: CYCLOPHYLLIDAE
družina: TAENIIDAE
rod: ECHINOCOCCUS
vrsta: ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

97
Q

opiši echinococcus granulosus

A
 • pri psu in drugih kanidih v tankem črevesju
 • končni gostitelj mora zaužiti ehinokoka. vmg mora zaužiti jajčece.
 • teneidni tip trakulje
 • majhna 2-5 mm
 • glava s 4 priseski
  -rostelum s trni
 • 3-4 proglotide
 • en sam spolno zreli odrivek
 • gravidni odrivek velik za več kot 1/2 telesa
 • vmg nosi razvojno obliko - mehurnjak ali ehinokok ali hidatidna cista
 • ## vmg: pra, prež, človek
98
Q

Opiši razvojni krog echinococcus granulosus

A
 • iz jajčeca se sprosti heksakant v črevesu vmg in potuje do organov (jetra, pljuča)
 • tam se izoblikuje larvalna oblika - hidatidna cista
 • na germinativni ovojnici brstijo 4-5 mesecov mešički (vesicula proligera) , v kateirh se razvijajo protoscoleksi - invazijska oblika
 • v 1 mešičku se razvije do 30 protoskoleksov
 • v fertilni cisti ali an njeni površini se lahko razvijejo hčerinske ciste, in celo hčerinske ciste hčerinskih cist
99
Q

Kako je zgrajena hidatidna cista Echinococcus granulosus

A
 • iz 3 ovojnic:
  vezno-tkivna (hitinska)
  lamelarna (elastična, brezjedrna)
  germinativna (
100
Q

Kdaj govorimo o fertilne, kdaj o sterilnem ehinokoku?

A

FERTILNI: navzoči so protoskoleksi
STERILNI: ni protoscoleksov, prisoten je Ca, ni germinaitivne ovojnice

101
Q

Kaj je hidatidni pesek:

A

Protoscolexi ki odpadejo na dno ehinokoka

102
Q

Opiši Taenia pesiformis

A

razvojan oblika: cysticercus pesiformis : jetra, mezenterij kuncev, zajcev

103
Q

Opiši echinococcus multilocularis

A
 • spada med Taeniidae
 • rod: Echinococcus
  • 1,2-3,7 mm
 • U glavnem je pri lisici
 • Raste rakasto –proliferativna rast –kot karfiola raste
 • Če jo odkrijejo pri človeku, po navadi ni pomoči
 • Ni bistre hidatidne tekočine, želatinozna struktura je
104
Q

Opiši nematode oz. valjaste črve.

A
 • Zelo dolge, če so askaridi,
 • Gladka povrhnjica, ni členjenosti, prečnaprogavost
 • Ustni del
 • Zadnji del se končuje z anusom pri samicah in pri samcu kot kloaka (skupno izvodilo za črevo in spolne sokove)
 • 2 ovarija, recept. Seminis, uterusni del, vulva, ovijector (močna mišičnina, odloča ali gre jajčece skozi ali ne), vulvarno področje (lahko pokrito z mehurčkom, pokrovčkom)
 • Askaridne, spirolidne vrste: skupno izvodilo, kloaka, 1 testis, vesica seminalis, vas deferens (iz 2 delov: glandularni del, ductus ejaculatorius), spikula (izločata v kloakalnem področju, pomagata pri oploditvi, vas deferens), Papile (pred in po)
 • Trihostrongilidi: kopulatrična košarica (2 gubi utrjene z rebrcami)
105
Q

Kater strongylidae imaš pri konjih?

A
 • strongylus equinus
 • strongylus edentatus
 • strongylus vulgaris
106
Q

Uvrsti strongylus

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: STRONGYLIDAE
poddružina: STRONGYLINAE
rod: STRONGYLUS
vrsta: STRONGYLUS EQUINUS, STRONGYLUS EDENTATUS, STRONGYLUS VULGARIS
107
Q

Opiši strongylus vulgaris.

A
 • debelo črevo konja
 • velikost samcev: 14-16mm
 • samice večje: 20-24 mm
 • velika in široka ustna kapsula
 • corona radiata na ustnem obodu- 2 venčka kutikularnih lističev (usmerjajo hrano)
 • podporne ploščice
 • na dnu kapsule: 2 uhljata zobka
 • ductus eosophagei v ustni kapsuli
 • ta vrsta je najbolj patogena in sicer ličinke v migraciji –> nastanek trombov v mezenterialnih arterijah –> motnej v dleovanju prebavil, kolike
108
Q

Kaj je strongylus spp.

A

so veliki strongylidi

109
Q

Opiši strongylus edenatus

A
 • debelo črevo konja
 • samec: 23-28mm
 • samica: 33-44mm
 • ustna kapula zvonaste oblike
 • ni zobkov
110
Q

Opiši strongylus equinus

A
 • debelo črevo konja
 • oblika iztegnjene paličice
 • sivo umazane barve
 • samec 26-35mm
  -samica: 38-47 mm
  -ustna kapsula:
  velika, globoka
 • izrazita corona radiata
 • en velik dorzalni zob, ki je proksimalno razklan, pod njim 2 manjša zobka
 • izrazit ductus eosophageii
111
Q

Uvrsti male strongylide in jih opiši

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: STRONGYLIDAE
poddružina: STRONGYLINAE
rod: TRIODONTOPHORUS
 • 9-25 mm
 • manjša, plitva ustna kapsula
 • ustni obod skoraj okrogle oblike
 • na dnu kapsule 3 pari ostrih zobkov
 • prisoten ductus eosophageii
 • prisotna corona radiata
112
Q

opiši razvojni krog strongylusa

A
 • jajčece-L1-L2-L3 (izven gostitelja poteka ta razvoj)

- ličinko L3 zaužije konj

113
Q

Uvrsti CHABERTIO OVINO

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: CHABERTIIDAE
poddružina: CHABERTINAE
rod: CHABERTIA
vrsta: CHABERTIA OVINA
114
Q

Opiši Chabertio ovino

A
 • kolon govea, ovce, koze, divji prežvekovalci
 • zelo patogena
 • ustna kapsula čašasta, ventralno upognjena
 • na obodu so podporne pločice
 • na robu oboda sta 2 venčka trikotnih kutikolarnih resic
 • dno kapsule brez zob
 • cervikalna brazda (loči ustno kapsulo od vratnega dela in požirlanika)
 • mišičast požiralnik brez bulbusa
 • smaica ima špičast repek
 • samec ima kopulatrično košarico
 • rep samca: lateralna in dorzalna rebra
 • spikula enake velikosti
 • samica je večja
115
Q

Uvrsti Syngamus Tracheae

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: SYNGAMIDAE
poddružina: SYNGAMINAE
rod: SYNGAMUS
vrsta: SYNGAMUS TRACHEAE
116
Q

Opiši syngamus Tracheae

A
 • sapnik kokoši, purana, fazana
 • transportni gostitelj: deževniki, polži
 • ko je nasesan je živo rdeče barve
 • smaec in smaica sta v trajni kopulaciji, njuna lega spominja na črko Y
 • samec: 2-6mm
 • samica: 2cm
 • obod ustne kapsule je široko odprt
 • ustna kapsula je plitva
 • 6-10 majhnih zobkov
 • spikula pri smacu enake dolžine
 • kopulacijska košarica široko odprta
 • lahko povzročijo zadušitve mladih piščancev
 • flotacijska metoda
117
Q

Razvojni korg Syngamus tracheae

A
 • razvoj do l3 v jajčecu
 • l3 nato iz jajčeca gre
 • transportni gostitelj: deževnik pož
 • zaužije tranportnega gostitelja perjad
 • tarčno mesto: sapnik
118
Q

Uvrsti Oesophagostomum spp.

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddržina: STRONGYLOIDAE
družina: CHABERTIIDAE
poddružina: OESOPHAGOSTOMINAE
rod: OESOPHAGOSTOMUM
vrsta: OESOPHAGOSTOMUM SPP.
119
Q

kateri predstavniki pdajao v oesophagostomum spp.?

A
 • OESOPHAGOSTOMUM RADIATUM
 • OESOPHAGOSTOMUM VENULOSUM
 • OESOPHAGOSTOMUM COLUMBIANUM
 • OESOPHAGOSTOMUM DENTATUM
120
Q

Opiši oesophagostomum spp.

A
 • naseljuje debelo črevo pri pra in prež.
 • izoblikuje parazitarne vozliče, v katerih so ličinke, na črevih
 • ima ozko in plitvo ustno kapsulo
 • cefalični bulbus oz. mehurček
 • papile
 • cervikalna krilca
 • ganglij ki obdaja požirlanik
 • širok požirlanik
 • cervikalna brazda
 • razvojni krog: gostiltelj zaužije l3
121
Q

Opiši oesophagostomum venulosum

A
 • kolon pri prežvekovalcij (ovca, koza, srna)
 • nima cervikalni krilc,
 • cervikalni papili za požiralnikom
122
Q

Opiši oesophagostomum radiatum.

A
 • KOLON GOVED
  . V VELIKEM ŠTEVILU JE PATOGEN
  -v sprednjem delu ima razširitev, cefalični bulbus
  -iam cervikalna krilca
 • ima cervikalno brazdo
 • cervikalni ppili sta v višini sredine požiralnika
 • v coroni radiati ni zunanjega venca kutikularnih lističev
123
Q

kaj je značilno za družino ancylostomatidae?

A
 • ustna kpsula nima več corone radiate
 • ustna kapsula ima resklane ploščice –>poškodujejo sluznico
  -so krvosesni nematodi
 • prernos parazitov:
  transkolostralno
  intrauterino
  peroralno
  perkutano z ličinkami
124
Q

Kdo use spada med ancylostomatidae?

A
 • ancylostoma
 • uncianria
 • bonostomum spp
125
Q

Katere bUnostomume poznaš?

A

¸- BUNOSTOMUM PHLEBOTOMUM

-BUNOSTOMUMU TRIGONOCEPHALUM

126
Q

Uvrsti bunostomum spp.

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddružina: ANCYLOSTOMATOIDEA
družina: ANCLOSTOMATIDAE
poddružina: BUNOSTOMINAE
rod: BUNOSTOMUM
vrsta: BUNOSTOMUM PHLEBOTOMUM, BUNOSTOMUM TRIGONOCEPHALUM
127
Q

Opiši bunostomum phlebotomum

A
 • duodenum govedi
 • samec manjši : 1-1,8 cm
  samica: 2,4-2,8 cm
 • patogen
 • izrazita ustna kapsula, malo ventralno upognjena
 • ductus eosophagei ne sega do roba istne kapsule
 • na ubodu ustne kapsule so reskalne ploščice
 • na dnu kapsule so zobki (2 para)
 • spikula pri samcu
 • l3 ličinke vdirajo per kutano
128
Q

Opiši bonostomum trigonocephalum

A
 • tanko črevo ovce in koze
 • sprednji dle ventralno upognjen
 • velika ustna kapsula
 • hitinske reskalne ploščice
  . ductus oesophagei sega do oboda ustne kapsule
 • v kopulatrični košarici opazen asiemtričen dorzalni reženj
 • l3 ličinke vdirajo per kutano
129
Q

uvrsti ostertagia spp.

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
nadružina: TRICHOSTRONGYLOIDEA
družina. TRICHOSTRONGYLIDAE
poddružina OSTERTAGIINAE
rod: OSTERTAGI
vrsta OSTERTAGIA SPP.
130
Q

Kater ostertagie poznaš?

A
 • OSTERTAGIA CIRCUMCINTA
 • OSTERTAGIA TRIFURCATA
 • OSTERTAGIA OSTERTAGI
131
Q

oPIŠI OSTERTAGIA CIRCUMCINTA.

A
- siriščnik ovce, koze, divjih prežvekoalcev
.samci: 7-8 mm
- samica 9- 12 mm
- tanka spikula, razkalna na 2 veji
- zelo zravnana, dolga spikula
- gubernakulum kot teniški loparček
132
Q

Opiši ostertagia spp.

A
 • SIRIŠČNIK PREŽVEKOVALCEV
 • nitast videza, rdeča ali rjave barve
 • u ustnem delu povrhnjica razširjena in streiirana
 • v kopulatrični košarici so najbolj razvita lateralna rebra
 • paličasta spikula, distalni del razklan na 2 ali 3 veje
 • vulvo pokriva pokrovček
 • Vsi trije zelo patogeni, krvavitve
133
Q

Opiši ostertagio trifurcato.

A
 • siriščnik ovce, koze, goveda, divjih prežvek.
 • samec 6,5-7 mm
  samica 12,5 mm
 • spikula razklana na 3 veje
 • daljša veja je odebelejna v obliki gumba
 • gubernakulum kot vreteno
 • dodatna krilca pri spikulih na dnu,
 • spikuli so širši
134
Q

Opiši ostertagia ostertagi.

A
 • siriščnik goveda, ovc
 • sluznica želodca ko0nji
 • samci: 6,5-7,5 mm
  samica 9mm
 • spikula razklana na 3 veje, distalno vse odebeljene
 • spikula in gubernakulum bolj narazen
 • gubernakulum manjši
135
Q

Razvojni krog ostertagia spp.

A
 • do l3 razvije zunaj gostitelja
 • gostitelj zaužije l3
 • potuje v siriščnik
136
Q

Uvrsti haemonchus contortus

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
nadružina: TRICHOSTRONGYLOIDEA
družina. TRICHOSTRONGYLIDAE
podružina: HAEMONCHINAE
rod: HAEMONCHUS
vrsta: HAEMONCHUS CONTORTUS
137
Q

Opiši haemonchus contortus

A
 • sluznica siriščnika ovc, koz, goveda, divjih prežvekovalcev
 • zelo aptogen
 • rdeče barve ko nasesan s krvjo
  samica: uterus se prepleta s črevesnimi vejami
 • cervikalni papili kot trna
 • na konici ustnega dela je lancetast izrastek, ki poškoduje sluznico gostitelja
 • kopulatrična košarica: asimetričen reženj in veliak lateralna rebra v obliki črke y
 • distalni del spikulov: 2 trna
 • med spikuloma je gubernakulum
 • vulvo pri samicah pokriva pokrovček
138
Q

uvrsti dictyocaulus spp.

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
nadružina: TRICHOSTRONGYLOIDEA
družina: DICTYOCAULIDAE
poddružina: DICTYOCAULINAE
rod: DICTYOCAULUS
vrsta: DICTYOCAULUS SPP.
139
Q

Katere dictyocauluse poznaš?

A
 • DICTYOCAULUS VIVIPARUS
 • DICTYOCAULUS FILARIA
 • DICTYOCAULUS ARNFIELDI
140
Q

oPIŠI DICTYO0CAULUS VIVIPARUS.

A
 • bronhiji goveda, jelena
 • krjaša spikula
  samci: 4-5,5 cm
  samica: 6-8 cm
 • samice so oviparne
 • v jajčecu se oblikuje l1 ličinka
 • v iztrebkih opazimo ličinke, na pa jajčec
141
Q

Opiši dictyocaulus fialria.

A
 • bronhiji drobnice, divjih prežvekovalce
 • zajedavske pljučnice
  . samici: 3-8 cmm
  samice: 5-10 cm
  . podobni beli mokri niti
 • telo niam turgorja
  -4 majhne ustn9ice v ustnem delu
 • reducirana kopulatrična košarica
 • kratka, paličasta, temno rjava spikula
  -ličinke: polmesačasto zavite, dobro granulirane
142
Q

Uvrsti metastrongylus spp.

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: STRONGYLIDA
podred: STRONGYLATA
naddružina; METASTRONGYLOIDEA
družina: METASTRONGYLIDAE
rod: METASTRONGYLUS
vrsta: METASTRONGYLUS APRI, METASTRONGYLUS PUDENTOTECTUS
143
Q

kATERE METASTRONGYLUSE POZNAŠ?

A
 • METASTRONGYLUS APRI

- METASTRONGYLUS PUDENTOTECTUS

144
Q

Opiši metastrongylus apri

A
 • bronhiji bronhioli domačega in divjega prašiča
 • pljuča drobnice, divjadi, celo človeka
 • samec: 25mm
  samica 58 mm
 • nitast videz, umazano bele barve
 • ustn9i del: 6 majhnih ustnic
 • reducirana kopulacijska košarica
 • nitasta spikula, končata se z enojnim kaveljčkom
 • zel dolgi spikuli 4mm
 • prečna progavost
 • vulva v bližini analne reže
 • nad vulvo je pokrovček
 • rep samice je zavit
 • vmg: deževniki, ki pojedo ajjčeca z l1 ličinko
145
Q

Opiši jajčeca metastrongylus apri

A

-v njih je razvit embrio
- nabrana ovojnica
. težka jajčeca
- sedimentacijska metoda

146
Q

RAZVOJNI KROG METASTRONGYLUS APRI:

A
 • vmg mora zaužiti jajčece z l1 ličinko
 • v 10 dneh ličinka rata invazijska
 • kg skupaj z ličinko zaužije vmg
147
Q

Opiši metastrongylus pudendotectus

A
 • bronhiji domačega in divjega prašiča
 • samec 18mm
  samica 37mm
  -manjša spikula
 • spikula se končujeta z dojnim kavlejm
 • prečnoprogasta spikula
 • rep samice je iztegnjen
 • nad vulvinim pokrovčkom je pe kutikularni mehurček
148
Q

uvrsti ascaridia galli

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: ASCARIDIDA
podred: ASCARIDATA
naddružina: HETERAKOIDEA
družina: ASCARIDIIIDAE
rod: ASCARIDIA
vrsta: ASCARIDIA GALLI
149
Q

oPIŠI ASCARIDIA galli

A
 • tanko črevo perutnine
 • samec: 7,5 cmm
 • smaica 11 cm
  .- 3 večje ustnice v ustnem delu - zapirjao vhod v ustno votlino
 • 1 dorzalna ustnica, 2 ventralni
 • interlabia
 • dentikualcija
 • čutne papile ob straneh ustnic
 • repni del samca:
  ni kopulatrične košarice
  ozki kavdalni krilci
  prekloakalni prisesek
  pre/post kloakalne papile
  2 enako dolga spikula
 • dobro izoblikovan turgor
150
Q

Razvojni krog ascaridia galli

A
 • jajčeca tankostena
 • invazija poteka z jajčeci an invazijski stopnji
 • ličinka 2 stopnje dozori v jajčecu v 10 dneh
 • deževniki lahko mehanično prenašajo invazijska jajčeca
151
Q

uvrsti Heterakis gallinarus

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: ASCARIDIDA
podred: ASCARIDATA
naddružina: HETERAKOIDEA
družina: HETERAKIDAE
poddružina: HETERAKINAE
rod: HETERAKIS
vrsta: HETERAKIS GALLINARUM
152
Q

opiši heterakis gallianrum

A
 • slepo črevo perutnine
 • 3 mqanjše ustnice
  . plitva usteca
 • cervikalna krilca
 • opazen bulbus požiralnika
 • smaec: 13mm
 • samica 15 mm
 • kavdalna krilca v zadnjem delu
 • prekloakalni prisesek
  . pre in postkloakalne papile
 • spikula različne velikosti , razemrje: 1:3
 • spikula paličastega videza
 • ajjčeca tankostena
 • samica z jajčeci prenaša protozoj HISTOMONAS MELEAGRIDIS
 • črnoglavost pri puranih
153
Q

Opiši razvojni krog Heterakis gallinarum

A
 • heterakis gallinarum zažije v slepem črevesju protozoja, ki se namnoži in migrira v jajčeca
 • jajčeca pridejo an plan s fecesom
 • l2 se razvije v jajčecu
 • jajčece zaužije perutnina ali pa ga zaužije deževnik in tega anto perutnina
 • jajčece poči , spostijo s eprotozoji
 • l2 ličinka se razvije preko l3 in l4 do adultne oblike
154
Q

uvrsti trichinella spp-

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: ENOPLIDA
podred: TRICHINELLINA
naddružina: TRICHINELLOIDEA
družina: TRICHINELLIDAE
rod: TRICHINELLA
vrsta: TRICHINELLA SPIRALIS, TRICHINELLA BRITOVI..
155
Q

kater trichinelle poznaš?

A
 • TRICHINELLA SPIRALIS (domače živali)
 • TRICHINELLA BRITOVI (gozdne živlai, silvatični krog)
 • TRICHINELLA ZIMBABVE ( eksotične, brez kapsule)
 • TRICHINELA PSEUDOSPIRALIS (pri pticah, brez kapsule)
 • TRICHINELLA NATIVA (v severni evropi, počasi prehaja v srednjo)
 • TRICHINELLA NELSONI (ob ekvatorju)
156
Q

Kako dokažemo trichinello?

A
 • kompresijska metoda

- digestija

157
Q

Opiši Trichinello

A
 • povzroča zoonozo
 • avterokseni razvojni krog
 • zadnji dle iam širši
 • prečnaprogavost
 • smaica je viviparna (izlega l1 ličinke)
 • smaec po parjenju umre
 • 2 razvojni fazi zajedavca v istem gostitelju:
  intestinalna faza
  mišična faza
158
Q

Opiši intestinalno fazo pri Trichinelli.

A
 • mesojeda živla ali človek zaužije meso živali, ki je invadirana z ličinkami trichinele.
 • ličinke iz mišičnine se sprostijo pod vplivom želodčnih prebavnih sokov
 • ličinke potujejo do tankega črevesja
 • dozorijo do spolne zrelosti
 • ličinke so 24h po invadiranju že odrasle
 • po 30h se že razmnožujejo
 • smaice so viviparne
159
Q

opiši mišično fazo pri trichinelli.

A
  • 4-19 dni po invaziji “nove”ličinke (L1) potujejo v mišično tkivo (prej nekaj časa potujejo po telesu) , tu se obdajo z ovojnico in predstavljajo ličinke na invazijski stopnji. 8vleikost okoli 1mm)
 • ličinke so v kapusli - vzdrževalni celici 2 in polkrat zavite, obdane so s koalgensko ovojnico, ležijo med mišičnimi vlakni prečno progaste mišice
 • preživijo lahko tudi do 30 let
160
Q

uvrsti PHYSOCEPHALUS SEXALATUS IN ARDUENA STRONGYLINA

A
deblo: NAMATHELMINTHES
razred; NEMATODA- valjasti črv
red: SPIRURIDA
podred: SPIRURINA
naddružina:SPIRUROIDEA
družina: SPIROCERCIDAE
poddružina: ASCAROPSINAE
rod: PHYSOCEPHALUS, ASCAROPS (syn. ARDUENA)
vrsta: PHYSOCEHALUS SEXALATUS, ASCAROPS STRONGYLINA
161
Q

oPIŠI PHYSOCEPHALUS SEXALATUS

A
 • želodec domačega in divjega prašiča
 • lahko tudi pri kuncih, zajcih
 • povzroča parazitarni gastritis
 • izrazit vestibulum eosophaei - zgrajen iz 16-20 vzporednih hitinskih obročkov, dolg 300 ikrom
 • usteca plitva
 • povrhnjica naredi zavihek, od zavihka naprej so cervikalna krilca
 • cervikalan krilca
 • cervikalne papile
 • pre in postkloakalne papile pri samcu
 • 2 spikula, en znatno manjši kot drugi
162
Q

RAZVOJNI KROG PRI PHYSOCEPHALUS SEXALATUS in ASCAROPS STRONGYLINA

A
 • v jajčecu je embrio
 • l1 ličinko zaužije hrošč
 • infektivna l3 ličinka se razvije v hročšu
 • hrošč zaužije prašič
163
Q

Opiši ascarops strongylina

A
 • želodčna sluznica prašiča in medveda
 • žrelo dolgo 80 mikrom
 • cervikalna krilca izrazitejša le na eni strani aprazita
 • spiralni obročki predverja požirlanika niso vzporedni, so spiralasto zaviti
164
Q

Uvrsti dirofillario immitis

A
Superphylum:	Platyzoa
Phylum:	Nematoda
Class:	Secernentea
Subclass:	Spiruria
Order:	Spirurida
Family:	Onchocercidae
Genus:	Dirofilaria
Species:	D. immitis
165
Q

Opiši dirofilaria immitis

A
 • dirofiliarozo prenašajo komarji
 • zajeda desna polovica srce, pulmunalne arterije
 • samice 30 cm, samci manjši
 • iščemo jo v krvnem razmazu,ker mikrofilarije potujejo po krvnem obtoku, več jih je ponoči
 • delanje preparata: narediš si debelo kapljo in nativno pogledaš pod mikroskopom –> vidiš premikanje mikrofilarij
 • narediš lahko tudi knottov test: kri, antikoagulant, formalin, centrifugiranje, obdržiš sediment, mu dodaš metilensko modrilo, gledaš mikrofilarje med eritrociti
 • na preparatu poišči mikrofilarijo dirofilarije
 • ko dodaš formalin se dirofilarija stegne- to pomembno, da lahko z meritvijo določiš za katero filarijo gre
 • samec ima papile na koncu in dva neenaka spikula
 • lahko je tudi pri človeku, ampak le v pljučih
166
Q

razvojni krog dirofilarie immitis

A
 • adultna oblika se pari
 • l1 ličinka je sproščena v krvni obtok gostitelja
 • komar s pikom mesojeda, zaužije l1 ličinko
 • l3 ličinka s erazvije v komarju
 • komar piči zdravega psa, l3 ličinka vstopi v podkožje
 • l3 doori v l4 in okuži mišičnino in krvne žile
 • odrasli se nahajajo v pulmonalni arteriji in v desni polovici srca
167
Q

uvrsti trichuris spp.

A
Kingdom: Animalia
Phylum:	Nematoda
Class:	Enopla
Sub-class:	Dorylaimia
Order:	Trichocephalida
Super-family:	Trichinelloidea
Family:	Trichuridae
Genus	Trichuris
Species	T. vulpis, T. suis, T. campanula
168
Q

Opiši trichuris spp.

A

-bičeglavec
-glava je zelo ozka
-opazuj sprednji, zadnji del, jajčeca
-najdemo jih v zadnjem delu črevesja
-podaljšana flotacija, če je ovis ali suis pa sedimentacija
-jajčeca z dvema poloma, rjavo obarvana
-trihinela, dirofilaria, trichuris = bičeglavci –> razlike v jajčecih, trihinela jih nima ker je samica viviparna
- zadnji del se zooža v konico, glava ej veliko ožja kot zadnji del
- glava je kot vrvica
Oociste imajo čepke

169
Q

RAZVOJNI KROG TRICHURIS SPP.

A
 • jajčece z invazivno juvenilno obliko zaužije gostielj (psi, amčka, prašič, govedo, človek)
 • jajčecev tankem črevesju
 • juvenilne oblike migrirajo v debelo črevo
 • tu doživijo spolno zrelost
170
Q

Kdo vse so bičeglavci:

A
 • trichinella sp
 • trichuris spp
 • dirofilaria immitis
171
Q

Uvrsti sacrocystis spp

A

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: SACROCYSTIS
vrsta: SACROCYSTIS SPP.

172
Q

opiši sacrocystis spp.

A
 • protozj
 • trosovci skupina
 • za svoj razvoj potrebuje 2 gostitelja
 • kg: mesojede živali, ptice ujede ; razvoj v tankem črevesju
 • v tankem črevesju poteka gametogamija - spolni način razmnoževanja
  vmg: vsejedi, rastlinojedi
  v vmg poteče šizogamija
173
Q

opiši gametogamijo

A
 • Spolni način razmoževanja
 • anstane zigota- oocista- spora ali sporocista, ki sporulira v samem končnem gostitleju
 • v oocisti se naredita 2 trosa in v vsakem po 4 sporozoiti
 • sporulirana oocist aje izločena v okolje z iztrebki
 • s flotacijo anjdemo spoe, ker ovojnica oociste razpade
174
Q

Opiši šizogamijo

A
 • nespolni način razmnoževanja
 • poteče v rastlinojedu ali vsejedu
 • iz prebavil sproščeni trofozoiti zaidejo v krvne kapialre iin na endoteliju teh se izoblikujejo shizonti
 • tretja generacija shizontov poteka v limfocitih, ki prenašajo merozoite v mišično tkivo
 • merozoiti se delijo in iz njih nastanejo bradezoiti (jedro, paličasta oblika)
 • bradezoiti ležijo v cistah, obdaja cisto dvojna ovojnica. tto predstavlja zadnjo generacijo šizogamije
 • tako cisto zaužije končni gostitelj – v njegovih prebavilih poteče gametogamija.
175
Q

Uvrsti Cryptosporidium spp.

A

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: CRYPTOSPORIDIUM
vrsta: CRYPTOSPORIDIUM SPP.

176
Q

oPIŠI CRYPTOSPORIDIUM SPP

A
 • povzročitelj povsod v naravi
 • teleta, jagnjeta, mladi kozliči
 • invazijska oblika: oocista z razvitimi sporozoiti, ki prehajajo na površino epitelnih celic. Pritrjajo se na mikrovile in ne zaidejo v epitleno elico
 • po nespolnem ciklusu merozoiti invadirajo druge celice
 • 1 generacijo šizontov ima le 6 ali 8 merozoitov
 • druga generacija ima le 4 merozoite –> gredo v ciklus gametogamije
 • po spolnem razmnoževanju nastanejo makro in mikrogametocite
 • ko se združi m in ž sp celica nastane zigota ali oocista, v telesu gostitelja sporulira
 • ločiimo 2 vrsti oocist:
  s tanko ovojnico - povzroča endo avtoinfekcijo
  debela stena - zapusti gostitelja
 • bolezen s epojavlja pri psih mlajših od 6 meseco in pri teletih starih do 15 dneva starosti
 • starejši psi izločajo oociste bez kliničnih zanmenj
 • obolele živlai imajo vodeno drisko
 • prenso bolezni: per oralno z vnosom oocist , s hrano , s vodo
 • dokaz oocist: modificirano barvanje s ZN (Ziehl- Nelson)
177
Q

Uvrsti abbesio.

A
deblo: PROTOZOA
Superphylum:	Alveolata
Phylum:	Apicomplexa
Class:	Aconoidasida
Order:	Piroplasmida
Family:	Babesiidae
Genus:	Babesia
178
Q

Opiši babesio

A
 • Krvni parazit
 • Najdemo ga v eritrocitih
 • Krog babesie: vektor je klop, v vektorju poteka gametogamija – nastajajo gamete (moške, ženske spolne celice), nastane zigota v njej sporozoiti , sporozoite klop ob ugrizu prenese na vretenčarja, sporozoit prehaja v eritorcite, v eritrocitu je prvo kot trofozoit (ena sama struktura – okroglasta, ameboidna, hruškasta oblika, lahko je tudi izven eritrocita), trofozoit se nato deli, dve strukturi npr. malteški križ
 • Kako posumiš da ima pes babeziozo: anemija ker eritrociti pokajo, urin je temen, žival ima fibrilna-vročinska stanja
 • Vrste babesie: babesia canis, babesia divergens (je pri govedu in človeku – klop more bit posrednik, da človek dobi to babesio, se ne more invadirat samo z govejim mesom)
 • Divergens: mala babesia
 • Canis: večje strukture
 • Babesia se nahaja na periferiji
 • Kje jemljemo kri: rep, uhelj, nos (boleče), kostni mozeg
 • Barvaš po giemsi
179
Q

Uvrsti Leishmania spp.

A

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: LEISHMANIA
vrsta: LEISHMANIA SPP

180
Q

oPIŠI leishmania spp

A
 • končni gostitelj. vretenčarji
 • vmg. nematocerne žuželke
 • obliak v tkivih kg: amastigot
 • oblika v prenašalcih: promastigot
 • proamstigot: bičkasta struktura, rtenasto telo ima,
 • amastigot: nima več bička, jedro potisnjeno ob rob
 • v vretenčarjih jih anjdemo v endoelijskih celicah in makrofagih, jedro je potisnjeno ob rob plazme. dobro zaznaven je kinetoplast
 • Povečane bezgavke – limfni vozli, predvsem poplitealne bezgalke, povečana vranica, izčrpanost, slabokrvnsot, prebavne motnje, spremembe na koži, spremembe okoli uči, kerakonjuktivitis, razcerfrani uhlji, nenormalna rast nohtov
181
Q

Kdo so prenašalci leishmanie spp, kaj se z njimi?

A
 • phlebotomus spp (peščena muha)
 • to so koamrjem podobne žuželke
 • s sesanjem krvi zajamejo invadirane levkocite
 • zajedavci se v črevesju žuželk namnožijo –> anstane vleiko število promastigotov
 • ‘promastigoti napolnijo žrelo žuželk in se pri vbadanju prenašajo na drugega gostitelja
182
Q

Uvrsti Giardio.

A

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: GIARDIA
vrsta: GIARDIA SPP.

183
Q

Opiši Giardio spp.

A
 • tnako črevo človeka ali živali
  -pogosta pes, ovca
 • hruškaste oblike
 • bilateralno simetrični
 • sprednji del oblika polkrogle
  , zadnji je zašiljen
 • telo sploščeno
  dorzalna stran koveksna
 • ventralna konkavna
 • v protoplazmi 2 jedra, 2 aksostila, 8 bičkov = trofozoit
 • ko trofozoit odvrže biček, nastane cista
 • Cista oblika: 2 ali s 4 jedrci, bolj odporna oblika, po navadi to najdeš na preparatih
 • SAF metoda : S=natrijev acetat, A=ocetna kislina, F=formalin
184
Q

Giardia razvojni krog pri človekui:

A
 • troffozoit in cista sproščena v okolje - trofozoit ne preživi
 • cista se vneše v telo z okuženo hrano, vodo, rokami
185
Q

Uvrsti trichomonas spp.

A

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: TRICHOMONAS
vrsta: TRICHOMONAS SPP.

186
Q

kATERE TRICHOMONASE POZNAŠ?

A
 • tritrichomonas foetus
 • trichomonas gallinae
 • trichomonas gallinarum
 • trichomonas suis
187
Q

Povej nasplošno o trichomonasu spp.

A
 • Nekaj bičkov spredaj, aksostil po telesu
 • En biček omejuje valujočo membrano, biček na dodatnem delu not prosto zaplava
 • Nato imamo membrano
 • Najbolj patogen tritrichomonas foetus
188
Q

Opiši TRICHOMONAS FOETUS

A
 • pri govedu, rodila
 • ima 3 proste bičke, 4. je ob robu valujoče membrane in prehaja v prsti biček
 • povzroča spolno okužbo, gnojno vnetje sluznice rodil - pimoetro, ki vodi do jalavosti živali
 • zajedavec se razmnožuje z delitvijo
 • invadiran bik: oteče jim prepucij, težavno uriniranje, iz uretre se izceja mkopulenten in gnojen izcedek, po nekaj dnevih se znamenja bolezni pomirijo > živla ostane vir invazije
 • pregled:
  bik: prepucionalni izpirek
  krave: izpirek vagine, gnoj pri piometri
 • dianoza: razmaz centrifugiranega prepucialnega izpirka ali vaginalnega brisa po Giemsi in gojiščna preiskava
189
Q

Opiši trichomonas gallinae

A
 • sprednji del prebavnega traku
 • perutnina, ptice
 • bolj prizadete mlade živali - predvsem maldi golobi 8prenos preko goljšjega mleka)
 • 4 bičke, in aksostil
 • kratka valujoča membrana, končuej se z bičkom, njen konec ne sega do konca telesa zajedavca
190
Q

Opiši trichomonas gallinarum.

A
 • spodnji del prebavnega traka
 • perutnina
 • 4 sprednje bičke, 1 zadnji
 • z zandjim bičkom se končuje valujoča membrana
191
Q

opiši trichomas suis

A
 • želodec, nos, cekum, tanko črevo
 • prašič
 • 3 prednji bički
 • valujoča membrana
 • aksostil
192
Q

opiši trypanosoma

A
 • tripomastigotna oblika: biček začne na začetku nad jedrom, omejuje valujočo membrano
 • med protozoje spada
 • trypanosoma truzi
  -african trypanosoma
  -
193
Q

razvojni krog trypanosome.

A
 • triatomine hrošč ali tse tse muha vneseta trypomastigot v gostitelja
 • pri afriški trypanosomi trypomastigot kroži po krvi in se deli
 • pri truzi se v celicah spremeni v amastigot in se deli, nato se spremeni v trypomastigot in gre v krvni obtok
 • hrošč ali tse tse muha pičita v gostitelja in zaužijeta trypomastigot
 • v hrošču ali muhe pride ponovno do amastigotne oblike ina nato nazaj v tri’pomastigotno obliko
194
Q

UVRSTI eimerio

A

deblo: PROTOZOA
razred: APICOMPLEXA, sporozoea (trosovci, ki izoblikuejjo spore z enim ali več sporozoitov)
podred: COCCIDIA
družina: EIMERIIDAE
rod: EIMERIA
vrsta: EIMERIA SPP.

195
Q

OPIŠI EIMERIO

A
 • Akompleksa protozoji imajo oociste (taki protozoji so eimeria, izospora)
 • Temperatura 28-30 C, vlaga, kisik potrebni za sporulacijo
 • sporulirana oocista = invazijska obliak pri protozojih
 • Sporulacija emerij: 4 spore, v vsakem dva sporozoita obrnjena nasproti
 • Isospora: 2 spori , v vsaki 4 sporozoiti
 • Ene imajo mikropilo (notranja ovojnica ni enotna) ene ne
 • Ene rabijo 72 ur za sporulacijo, ene ne

Krog:

 • zunaj telesa najprej nesporulirana oocista sporulira, v - — prebavili oocista razpade, sporstijo se sporozoiti
 • sporozoiti v črevesne epitelne celice kot trofoblast
 • spremenijo se v trofozoit, nezreli šizont, delitev,
 • zreli šizont (šizont : epitelna celica močno poškodovana), šizont poči, ven gredo merozoiti ( paličaste oblike) (tu veliko krvavitev),
 • jedro epiteljne celice je potisnjeno na rob, merozoit se preimenuje v trofozoit, gre v epiteljne celice, druga generacija šizogonije, lahko prisotna še tretja,
 • če gredo merozoiti v nastanek gamet se formira mikrogametocit –> mikrogameta, makrogametocit –> formira se makrogameta , ima jedro , oploditev, nastane zigota, obda se z drugo ovojnico in nastane oocista,
 • zapusti črevesje kot nesporulirana oocista z iztrebkom
 • sporulira v zunanjem okolju
196
Q

kAJ SESTAVLJA SPORULIRANO OOCISTO PRI EMERIJAH?

A
 • mikropial s poalrno kapo
 • dvojan ovojnica
 • rezzidulano telo
 • stiedno telo
 • 4 spore ali trosi, v vsaki spori sta 2 sporozoita
197
Q

katera 2 načina razmnoževanja ločimo pri eimeriji?

A
 • nespolno ali shizogonija (multipal dleitev)

- spolno ali gametogamija (nastanek spolnih celic)

198
Q

Vrste eimerij

A
 • e.maxima
  • e.tenella
  • e.acervulina
  • e.necatrix
199
Q

kako deluje KOH?

A
 • KOH raztopi vse kar je keratinskega, samo hitin iz katerega je parazit ostane
200
Q

Uvrsti uši

A

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: ANOPLURA, SIPHUNCULATA - uši

201
Q

opiši uši.

A
 • brezkrilni
 • dorzoventralno sploščeni
 • trajuni paraziti sesalcev
 • usnti organi prirejeni za vbadanje in sesanje tkivnih sokov in krvi
 • tipalnici iz 5 segemntov
 • oprsje kratko in širše od glave
 • 3 segmenti oprsja so emd seboj združeni
 • abdomen je sestavljen iz 9 segmentov
 • na abdomnu je 6 aprov spiraklov
 • paratergalne ploščice - hitinske ploščice na lateralnih robovih abdominalnih segmentov
 • prvi apr okončin praviloma krajši
 • druga 2 para močnejša
 • tarzus se konča z močnim kavljem
 • jajčeca: gnide
 • samica gnide lepi na dlako s cementno snovjo
 • ISCHNOCERA: se ne prehranjujejo z krvjo, z ostanki kože, z dlakami se …
 • AMBYLCERA: pijejo kri
 • mladi podobni odraslim, le da so prozorni
202
Q

Uvrsti haematopinus suis

A

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: ANOPLURA, SIPHUNCULATA - uši
družina. HAEMATOPINIDAE
vrsta: HAEMATOPINUS SUIS

203
Q

OPIŠI HAEMATOPINUS SUIS

A
 • pri domačem in divjem prašiču
 • največji predstavnik uši
 • nima oči
 • za tipalnicami se nahajata izboklinici
 • dobro vidne paratergalne ploščice
 • lahko prenašajo virus prašičje kuge in rdečico
 • razvojni krog:
  jajčece, nimfa, adult
204
Q

UVRSTI TEKUTE

A

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: MALLOPHAGA- tekuti

205
Q

Opiši tekute

A
 • niamjo kril
  -dorzoventralno sploščeni
 • zunanji zajedavci sesalcev in perjadi
 • najbolj aktivni v zimskem času
 • prehrana:
  poroženeli epitelij, dlaka, perje, lahko tudi s krvjo
  -2-3 mm
 • glava širša od oprsja
 • prvi člen v oprsju gibljiv
 • telo pokriva tanka koža, bogata s pigmentom
 • reducirane oči
 • kratki tipalnici
 • 3 pari močnejših okončin, vendar nežnejše kot pri ušeh
  seselci: končujejo z 1 kavljem
  perjad: končujejo z 2 kavljema
 • zadek iz 8-10 členov
 • naoprsju je 1 par spiraklov
 • 2 skupini:
  *ischnocera: prehrana perje, dlaka, volna, ; tipalnice iz 5 segmentov, ni palpusov
  *amplicera: krvosesi, v glavnem pri perutnini, so bolj odlakani, polEg anten (večinoma skriti v jamicah) imajo še palpuse, iz 4 segmentov
 • Pigmentacija bolj poudarjena v sredi abdominalnega segmenta
 • Samica lepi jajčeca ob dlako s cementno snovjo
 • jajčeca imajo pokrovček in stržen
206
Q

Uvrsti damalinia spp

A

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: PHTHIRAPTERA
podred: MALLOPHAGA- tekuti
naddružina: ISCHNOCERA
družina: DAMALINIA
vrsta: DAMALINIA SPP.

207
Q

katere damalinia spp poznaš?

A
 • damalinia equi (konj)
 • damalinia bovis (govedo)
 • trichodectus canis (pes)
 • felicula subrustrata (mačka, trikotna glava)
208
Q

Kaj je zančilno za Damalineo?

A

izrazita pravokotna pigmentacija

209
Q

uvrsti bolhe

A

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: APHANIPTERA- bolhe

210
Q

opiši bolhe

A
 • So laterolateralno sploščeni
 • niam kril
 • telo prekirva elastična hitinska ovojnica rjave barve
 • Glava, torax, abdominalni del
 • 3 pari okončin ( dolgi, močan odriv)
 • tretji par okončin najdaljši
 • zadek je sestavljen iz 10 segmentov
 • Ustni aparat prirojen za vbadanje in sesanje krvi
 • Je hemofag, neprebavljeno kri izloča z iztrebki
 • Na področju galve ocele – enostavne oči
 • Za ocelami sta anteni, ki lahko počiva v jamici, ali je izven nje na površini
 • posamezni segmenti so odlakani
 • ktenidie = trikotne hitinske, temno rjave ščetine
 • Genalne ktenidie: na glavi močne ploščate ploščice
 • Pronatalne ktendie: na toraxu
 • Sterniti: hitinske ploščice, ki prekrivajo trebušni del
 • tergiti: hitinske ploščice, ki prekivajo hrbtni del
 • Spirakli ali dihalne odprtinice
 • 9 abdominalni segment: pygidium (senzorni organ, organ za prostorsko orientacijo)
 • Samica ledvičasta struktura = receptakulum seminis
 • Samec ima 2 nitki, ki se zavijeta (spolni organi)
 • Popolna metamorfoza – razvoj poteka preko bube
 • Samica, ko leže jajčeca, se jajčeca ne lepijo na dlako, skotalijo se na tla, špranje, iz njih se razvije ličinka, ki ni podobna staršem
 • Ličinka je odlakana, prehranjujejo se z ostanki organskih snovi, plesnijo, iztrebki, lahko pobere jajčeca dipilidium caninum iz iztrebka mačke psa, ličinka sedaj nosi cisticerkoid, tudi buba nosi cisticerkoid
 • Velikost bolh 1-4mm
 • Vrste bolh:
  1. Pulex irritans: bolha brez ktenidij
  2. Echidnophaga: rinejo v kožo, tam se namnožijo jajčeca, nima ktenidij
  3. Ceratophyluss: Nima genalnih ktenidij, pri perutnini

razvojni krog:
jajčece, ličinka, buba, adult

211
Q

Uvrsti Ceratophylus gallinae

A

deblo. ARTHROPODA
razred: INSECTA- žuželke
podrazred: PTERYGOTA
red: APHANIPTERA- bolhe
vrsta: CERATOPHYLUS GALLINAE

212
Q

opiši ceratophylus gallinae

A
 • domača perutnina
 • bolha
 • draženej na koži,, anemija, nemir živlai
213
Q

Uvrsti pršice

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice

214
Q

KAJ JE značilno za pršic

A
 • simetrični členonožci
 • zabrisana metamerna zgradba
 • telo pokrito s hitinjačo
 • odrasli: 4 pari okonči
 • ličinke: 3 pari okončin
 • ustni del: helicere, maksile, palpusi
 • trahealno dihanje
 • sarkoptiformne pršice: dihajo skozi povrhnjico in črevo
 • ustni organ: prirejen za grizenje, žaganje, strganje, vbadanje, sesanje
 • niamjo kril
 • ni glave
 • Na njih najdemo različne ploščice (dorzalna- ne sega do roba pri dermanyssusu do roba ker je hemofag; analna ; genitoventralna ; sternalna )
215
Q

Kaj je značilno za :

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: MESOSTIGMATA

A
 • gnathosoma (ustni organi)

- idiosoma ( telo z 1 parom stigmalnih odprtin)

216
Q

Uvrsti Dermanyssus gallinae

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: MESOSTIGMATA
družina: DERMANYSSIDAE
rod: DERMYNSSUS
vrsta: DERMANYSSUS GALLINAE - rdeča pršica

217
Q

Opiši dermanyssus gallinae

A
 • Dva daljša palpusa
 • 2 heliceri, nitasti strukturi, zapada v kožo in sesa kri, pojavita ob akciji
 • ovalno telo
 • 4 pari dolgih štrlečih okončin
 • Dermanysus sesa ponoči, živi v kurnikih
 • Je lahko zoonoza
 • Ploščic na preparatu ne bomo videli
 • je občasni parazit
 • kokoš, puran, golob
 • povzroča hujše anemije, pogine perutnine

razvojni krog:
- jajčece, ličinka, nimfa v telo gostitelja - adult

218
Q

Uvrsti klope

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: IXODOIDEA
družina: IXODIDAE -klopi

219
Q

Uvrsti ixodes ricinus

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: IXODOIDEA
družina: IXODIDAE -klopi
vrsta: IXODES RICINUS

220
Q

OPIŠI klope

A
 • mehi in trdi

- - Klopi prenašajo borelijo, meningitis, babesio (canis, divergens pri človeku in govedu)

221
Q

naštej nekaj klopov

A
 • ixodes ricinus
 • RHIPICEPHALUS SANGUINEUS
 • DERMACENTOR:
 • HAEMAPHYSALIS (nima uši)
222
Q

Opiši rhipicephalus sanguineus

A
 • Trdi klopi ixodide : zgrajeni tako da imajo samci skutum ali ščitek na dorzalni strani – sega skoraj do roba parazita, ker samec naj ne bi zaužival krvi
 • Samica ima manjši ščitek= conskutum – 1/3 telesa
 • Ostane alu skutum ali mehki del ki ima lastnost razširitve
 • Ena vrsta klopov ima na skutumu oči
 • Ventralna stran: ventralne ploščice
 • Basis capituli- baza glave; šesteroroba
 • Palpusa sta precej kratka
 • hipostoma: nazaj obrnjeni lističi, s pomočjo nje se klop fiksira v kožo
 • Festuni: neraven rob
 • Stigmalni plošči za 4 coxo
223
Q

Opiši dermancentor

A
 • Lisasta struktura na dorzalni strani
 • Vrsta klopa
 • V ustnem delu 2 palpusa
 • Hipostoma, za njo sta 2 mandibuli iz katerih izhajata 2 heliceri, na njiju so zobki – klop se fiksira
 • Kvadratast basis capituli
 • Ima oči
224
Q

opiši IXODES RICINUS

A
 • Dolga palpusa
 • Nima oči
 • Baza glave je kvadratasta
 • na basis capituli sta parna palpusa, parni heliceri in neparna hipostoma
 • Area poroza- porozna regija, hitin je tu precej tanjši pri samicah (tudi večina drugih vrst samic ima to areo)
 • 3 različne gostitelje ima. Enega kot buba, drugega kot ličinka, spet drugačnega kot odrasla oseba
 • Na ventralni strani ima veliko hitinskih ploščic, analna, zraven 2 adanalni, medialna, 2 epimeralni (daljši in podolgovati – na njej ležijo vse 4 coxe ali prvi členi nog), mediana, genitalna (kot ena reža), pregenitalna
 • Za 4 coxo se vidijo dihalni ploščici
225
Q

Uvrsti cheyletiella parasitvorax

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: PROSTIGMATA
družina: DEMODICIDAE
rod: DEMODEX - garjevci
vrsta: cheyletiella parasitvorax

226
Q

Opiši cheyletiella parasitvorax

A
 • Pršica
 • Palpusa spremenjena v 2 močna kavlja- sodelujeta pri prehranjevanju in pri premikanju
 • Odrasla žival ima 4 okončine, mladič ima 3
 • Že v jajčecu vidimo izoblikovane kavlje
 • Vzporedne črte : to značilno za vse garjevce
 • Lahko je zoonoza

Imenujejo jo premikajoči se prhljaj.

227
Q

Uvrsti demodex spp.

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: PROSTIGMATA
družina: DEMODICIDAE
rod: DEMODEX - garjevci
vrsta: DEMODEX SPP.

228
Q

Opiši demodex spp.

A
 • Spada med garjavce, živi v dlačnih folikli ali pa v kožnih žlezah = folikularna garjavost,
 • Več vrst demodexa (canis, cati, folikulorum /humani tip/, philoides /pri prašičih/ )
 • črvičasta oblika
 • 200-250 mikrometrom
 • Atipična glede na druge garjavce
 • Kratka gnatosoma 8usnti del9
 • Idiosoma (telo):
  sprednji del- prsni del- 4 pari zakrnelih okončin združeni v sternum
  Trebušni del je prečno progast
 • Analna regija na meji med sprednjim delom in trebušnim delom
 • Mladiči 3 pare okončin
 • Jajčeca: trikotna ali v obliki vretena
 • bolezen demodikoza:
  kaže kot eritematozna oblika, skvamozna (pogosta okoli oči, smrčka, komolcih) ali pustulozna oblika najtežja oblika, pridružijo se še baterije, vlažna koža ima neprijeten vonj)
229
Q

Umesti sarcoptes scabiei

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: ATIGMATA, SARCOPTIFORMES
družina: SARCOPTIDAE
rod: SARCOPTES
vrsta: SARCOPTES SCABIEI var. CANIS, SUIS

230
Q

Opiši sarcoptes scabiei

A
 • garjavec
 • Ena vrsta vendar variacije glede na gostitelja
 • Prenos: človek-človek
 • Živalske variante: na človeku se ne razmnožujejo, kljub temu se pojavi rdečina, pruritus
 • Posebnost na dorzalni strani:
 • Velikost samica: 300-600 mikrometrov
 • Velikost samec: do 300 mikrometrov
 • Samica Telo: okroglo ovalno
 • Samec telo: okroglo
 • povrhnjica je posuta s trni
 • Samica: trikotne hitinske strukture na dorzalni strani, črte kot prstni odtis, ščetine,
 • Samec: močno izraženi členi, del spolnega organa je viden, analna odprtina na robu.
 • Pretarzalni del: pedikel (enojen), pulvilum
 • Samica dela tunele, do stratum corneum

razvojni krog

 • larve dozorijo v nimfo v tunelu, v nekakšni vrečici
 • to vrečico penetrira samec
 • samica gre ven iz vrečice
 • smaica leže jajčeca v kožne vrtine oz. tunele
 • prizadeto področje srbi, prakanje, izpad dlake
231
Q

Uvrsti psoroptes spp

A

deblo. ARTHROPODA
razred: ARACHNIDA- pajkovci
red: ACARINA- pršice
podred: ASTIGMATA, SARCOPTIFORMES
družina: PSOROPTIDAE
rod: PSOROPTES
vrsta: PSOROPTES SPP.

232
Q

Opiši psoroptes

A
 • Ni v koži
 • Vse se dogaja na koži
 • V ušesih, na živali (koza, jagnje)
 • 3 pari okončin ličinka
 • 4 pare okončin nimfa
 • Samec posebnost v zadnjem delu: 2 abdominalna režnja, 1 par priseskov
 • Samec v nastajanju: ima 1 par priseskov, ni pa še vidnih 2 abdominalnih režnjev
 • Pedikul iz 3 delov, konča se z pullviluk
 • Samica: 3ji par okončin nosi dolge sete, 4. par ima blazinico
 • Samec: 1,2,3 par okončin ima blazinice
 • prialgojeni so posameznim vrstam gostitelj
  .- PREHRANA MEZGA.
 • kronično dražijo kožo, kraste, volna odpada

Samica: 600-800 mikrometrov, vidna s prostim očeso

PSOROPTES CUNICULI: - v ušesu kunca

233
Q

Kje najdemo psoroptes cuniculi?

A

V ušesu kuncev