fiziologija krvnega otoka 3-kolokvij Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija krvnega otoka 3-kolokvij > Flashcards

Flashcards in fiziologija krvnega otoka 3-kolokvij Deck (144)
Loading flashcards...
1
Q

kakšne procese obravnava fiziologija krvnega obtoka oz. kardiovaskularna fiziologija?

A
 • obravnava procese delovanja srca in krvnega obtoka

- obravnava zakonitosti gibanja krvi v ožilju - hemodinamika

2
Q

zakaj uporabljamo žabje srce kot model proučevanja delovanja srca?

A
• žaba je polkilotermna žival --> organi dleujejo dlje časa, ko jih vzamemo iz organizma
• osnovni principi delovanja
žabjega srca so enaki
sesalskemu
• deluje še dolgo po izolaciji
iz organizma
• ni potrebna oskrba s
hranilnimi snovmi in s kisikom
• ni potrebno vzdrževati
konstantne T
• treba je paziti da se ne izsuši -> žabji ringer
3
Q

kaj je žabji ringer?

A
 • osnovna fiziološka raztopina

- konc. NaCl je nižja 6g/L

4
Q

v čem se razlikuje srčna mišičnina od skeletne?

A
 • po histološki zgradbi
 • po mehanizmu delovanja

SKLETNA MIŠIĆNINA
- krči pod vplivom živčnih dražljajev

SRČNA MIŠIČNINA:

 • depolarizira se spontano, v rednih presledkih in stalno
 • nima regenerativne sposobnsoti
 • prečnoprogasta
 • eneojedrne, centralne celice
 • anastamoze
 • povezujejo z interkalarnimi diski
 • zevne stičnice (električne sinapse) prevajajo dražljaje
5
Q

kaj je glavni notranji dejavnik, ki vpliva na frekvenco srca?
kaj še lahko vpliva na frekvenco srcqa?

A
 • depolarizacija ritmovnika, ki se prenaša po ostalem prevodnem sistemu srca
 • dražljaji, ki pridejo v srce po vegetativnem živčnem sistemu
6
Q

drži/ne drži: delovanje srca je zaradni avtomatizma odvisno od živčni dražljajev.

A

ne drži

 • ni odvisno od živčnih dražljajev
7
Q

POSKUSI S PODROČJA KARDIOVASKULARNE FIZIOLOGIJE SO:

- na katerem srcu se v praksi največkrat izvajajo?

A
 • tehnično težko izvedljivi
 • problematični iz etičnega vidika
 • največkrat izvajajo na srcu hladnokrvnih živali
 • žaba
 • krastača
 • želva
8
Q

POSKUSI S PODROČJA KARDIOVASKULARNE FIZIOLOGIJE SO:

- na katerem srcu se v praksi največkrat izvajajo?

A
 • tehnično težko izvedljivi
 • problematični iz etičnega vidika
 • največkrat izvajajo na srcu hladnokrvnih živali
 • žaba
 • krastača
 • želva
9
Q

opiši anatomske značilnosti žabjega srca.

A
 • dva preddvora
 • en prekat
 • truncus arteriosus
 • izhaja na ventralni strani (na levi strani) iz prekata
 • razdeli se na pljučno arterijo in aorto
 • sinus venosus
 • nahaja na dorzalni strani srca
 • vanj se vplivajo telesne vene - v.cava psoterior, v.cava anterior
10
Q

značilnosti krvnega obtoka žabe

A
 • iz venoznega sinus prehaja kri v desni preddvor
 • v levi preddvor se skozi pljučne vene vliva oksigenirana kri iz pljuč
 • v prekatu se arterijska in venska kri delno mešata
 • iz truncusa arteriosusa gre kri po telesu
11
Q

opiši anatomske značilnosti žabjega srca.

A
 • dva preddvora
 • en prekat
 • tu so criste, ki zmanjšajo emšanje krvi
 • truncus arteriosus
 • izhaja na ventralni strani (na levi strani) iz prekata
 • razdeli se na pljučno arterijo in aorto
 • sinus venosus
 • nahaja na dorzalni strani srca
 • vanj se vplivajo telesne vene - v.cava psoterior, v.cava anterior
12
Q

kakšna je smer potovanja krvi pri sesalcih?

A
 • v..cava cranicalis, v.cava caudalis –> desni preddvor –> desni prekat –> pljučne arterije –> pljučno-krvni obtok –> pljučne vene –> levi preddvor –> levi prekat –> aorta, ki gre po telesu
13
Q

kaj zapisuje osciloskop na ekranu?

A
 • ZAPISUJE DLEOVANJE SRCA
14
Q

kaj je frekvenca srca?

A

je število utripov v minuti

15
Q

kaj pomeni:

 • normalno delovanje srce
 • delovanje srca s espreminja:
 • delovanje srca je stabilno
A

normalno delovanje srca:
- srce dleuje normalno

delovanje srca se spreminja.
- število utripov se povečuje ali zmanjšuje

delovanje srca je stabilno.
- delovanje srca ej enakomerno, vendar je frekvenca večja ali manjša od normalne

16
Q

katere celice so sposobne generirat akcijski potencial?

kakšne odgovre dajejo?

A

celice v:

 • sinusnem vozlu
 • atroventrikularnem vozlu
 • hissovem snopu
 • purkinjevih vlkanih
 • ene hiter odgovor
 • miokardiocti v prekatih, predvorih, *hissov snop
 • purkinijeva vlakna
 • ene poačsen odgovor - zvonast aoblika
 • sinusni vozel
 • atrioventrik. vozel
17
Q

opiši preparacijo žabjega srca.

A
• splošna anestezija (uretan)
• odstranimo dorzalno steno prsnega koša
in izpostavimo srce
• podvežemo truncus arteriosus in sinus
venosus na začetku
• srce hranimo v zaprti petrijevki s
filtrirnim papirjem in žabjim Ringerjem,
da se ne izsuši
• srce namestimo na kimograf
*srce je iz telesa žabe dvinjeno s kaveljčkom
*kavlejček je povezan s pretvornikom na vrhu nosilne ročice, ki mehanske spremembe ob krčenju srca pretvarja v električne impulze, ti se prenašajo v osciloskop
• me poskusom na srce neprekinjeno kaplja ringerjeva raztopina, segreta na 23C 
*Prepreči izsušitev preparat
*omogoča normalno dleovanje preparat
18
Q

ali uretan vpliva na srce?

A
 • na srce nima vpliva
19
Q

kaj pomeni suspenzijska metoda za registracijo dleovanja srca?

A
 • funkcionalno ohranimo povezavo srca z organizmom
20
Q

kaj pomeni suspenzijska metoda za registracijo dleovanja srca?

A
 • funkcionalno ohranimo povezavo srca z organizmom
21
Q

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

A

POČASEN ODGOVOR

 • Ca ioni depolarizacija
 • zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
 • prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi
22
Q

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

A

POČASEN ODGOVOR

 • Ca ioni depolarizacija
 • zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
 • prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi

HITRI ODGOVOR

 • depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro zaprejo
 • K kanalčki s eodprejo–> kratka repolarizacija
 • faza plato
 • Ca ioni vdirajo (počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice–> vzpostavi se ravnovesje
 • vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici –> krčenje
 • Ca kanalčki se zaprejo, K kanalčki odprit –> repoalrizacija
23
Q

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

A

POČASEN ODGOVOR
sinusni vozel
atrioventrikularni vozel

 • Ca ioni depolarizacija
 • zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
 • prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi
  • mirujoči potencial počasnih vlaken je manj negativen kot pri hitrem odgovoru
 • FAZA 0 = depolarizacije je bolj položna
 • amplituda ap je manjša
 • faza 1 manjka
 • relativna refraktorna perioda se dobro razširi v fazo 4, ko so vlakna dokončno repolarizirana

HITRI ODGOVOR
kardiomiociti
purkinijeva vlakna
hissov snop

 • depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro odprejo/zaprejo
 • K kanalčki s eodprejo–> kratka repolarizacija
 • faza plato
 • Ca ioni vdirajo (ker se odprejo tudi počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice–> vzpostavi se ravnovesje, ni spremembe v napetosti
 • vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici –> krčenje
 • Ca kanalčki se zaprejo (Ca se vrača nazaj v saqrkopalzemski retikulum preko kanala in preko Na/Ca antiporta), K kanalčki odprti –> repoalrizacija
 • stanje membranskega potenciala v mirovanju (Na/K črpalka)
24
Q

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

A

POČASEN ODGOVOR
sinusni vozel
atrioventrikularni vozel

 • Ca ioni depolarizacija
 • zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
 • prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi
  • mirujoči potencial počasnih vlaken je manj negativen kot pri hitrem odgovoru
 • FAZA 0 = depolarizacije je bolj položna
 • amplituda ap je manjša
 • faza 1 manjka
 • relativna refraktorna perioda se dobro razširi v fazo 4, ko so vlakna dokončno repolarizirana

HITRI ODGOVOR
kardiomiociti
purkinijeva vlakna
hissov snop

 • depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro odprejo/zaprejo
 • K kanalčki s eodprejo–> kratka repolarizacija
 • faza plato
 • Ca ioni vdirajo (ker se odprejo tudi počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice–> vzpostavi se ravnovesje
 • vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici –> krčenje
 • Ca kanalčki se zaprejo (Ca se vrača nazaj v saqrkopalzemski retikulum preko kanala in preko Na/Ca antiporta), K kanalčki odprti –> repoalrizacija
 • stanje membranskega potenciala v mirovanju (Na/K črpalka)
25
Q

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

A

POČASEN ODGOVOR

 • Ca ioni depolarizacija
 • zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
 • prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi
  • mirujoči potencial počasnih vlaken je manj negativen kot pri hitrem odgovoru
 • FAZA 0 = depolarizacije je bolj položna
 • amplituda ap je manjša
 • faza 1 manjka
 • relativna refraktorna perioda se dobro razširi v fazo 4, ko so vlakna dokončno repolarizirana

HITRI ODGOVOR

 • depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro zaprejo
 • K kanalčki s eodprejo–> kratka repolarizacija
 • faza plato
 • Ca ioni vdirajo (počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice–> vzpostavi se ravnovesje
 • vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici –> krčenje
 • Ca kanalčki se zaprejo, K kanalčki odprit –> repoalrizacija
26
Q

kaj je avtomatizem organov?

A
 • sposobnpost organa, da lahko dleuje brez vplivov živčnega sistema in da impulzi za njegovo delovanje nastajajo v njem samem.
27
Q

kaj je v srcu sesalcev glavni center avtomatizma (ritmovnik)
kje se nahaja?
kaj nastane v ritmovniku?
kako se širi val depoalrizacije?

A
 • sinusni vozel
 • je v steni desnega preddvora, med ustjema v.cave crnialis in caudalis
 • v ritmovniku anstane depoalrizacija, ki se v obliki koncentričnih valov širi po mišičju predvorov –> atrioventrikularni vozel
 • v septumu med desnim preddvorom in desnim prekatom
 • -> hissov snop do miokarda prekatov
28
Q

kje prenos impulov v srcu ni mogoč in zakaj?

A
 • med muskulaturo preddvorov in prekatov

- ker ju ločuje atrioventrikularna pregrada

29
Q

kaj so stanniusove ligature?

A
 • so dokaz, da impulzi (AP) nastanejo v srčni
  mišici
 • Stannius je na različnih mestih podvezal srce in opazoval njegovo dleovanje
 • namestil je 25 ligatur
 • pomemben so 3 za razuemvanje delovanja srca
30
Q

kaj so stanniusove ligature?

A
 • so dokaz, da impulzi
  (AP) nastanejo v srčni
  mišici
 • Stanniusje na različnih mestih podvezal srce in opazoval njegovo dleovanje
 • namestil je 25 ligatur
 • pomemben so 3 za razuemvanje delovanja srca
31
Q

opiši kje namestimo pomembne 3 stanniusove ligature na srce.

kaj povzročijo?

A

PRVA LIGATURA:

 • namestimo na prehodu sinus venosus v srčna preddvora
 • srce se ustavi
 • venozni sinus nadaljujej naprej
32
Q

opiši kje namestimo pomembne 3 stanniusove ligature na srce.

kaj povzročijo?

A

PRVA LIGATURA:

 • namestimo na prehodu sinus venosus v srčna preddvora
 • srce se ustavi
 • venozni sinus nadaljujej naprej

DRUGA LIGATURA

 • prvo ligaturo namestimo enako kot prej
 • drugo ligaturo namestimo na prehodu iz preddvorov v prekat- v atrioventrikularni žleb
 • srce se po namestitvi prve ligature ustavi
 • po namestitivi druge začne ponovno dleovati, vendar v drugačnem ritmu kot pred tem

TRETJA LIGATURA

 • namestimo jo na atrio-ventrikularni žleb
 • srce se najprrej ustavi
 • nato sinus venosus in preddvor začneta delovati v svoje, prekat pa v svojem ritmju
33
Q

kje je atrioventrikularni žleb?

A
 • na prehodu iz preddvorov v prekat
34
Q

kaj je v srcu sesalcev glavni center avtomatizma (ritmovnik)
kje se nahaja?
kaj nastane v ritmovniku?
kako se širi val depoalrizacije?

A
 • sinusni vozel
 • daje frekvenco delovanja srca
 • je v steni desnega preddvora, med ustjema v.cave crnialis in caudalis
 • v ritmovniku anstane depoalrizacija, ki se v obliki koncentričnih valov širi eksplozivno po mišičju predvorov
 • eksplozivo zaradi anastamoz, interkalarnih diskov
 • -> atrioventrikularni vozel
 • v septumu med desnim preddvorom in desnim prekatom
 • -> hissov snop do miokarda prekatov preko purkinijevih vlaken
 • tu je spet eksplozivno širjenje, da se ventrikla sinhrono skrčita
35
Q

kje prenos impulov v srcu ni mogoč in zakaj?

A
 • med muskulaturo preddvorov in prekatov
 • ker ju ločuje atrioventrikularna pregrada
 • oz. zaradi anuli fibrosi (vezivna plošča)
 • atrij in ventrikel se ne smeta krčit istočasno
36
Q

opiši kje namestimo pomembne 3 stanniusove ligature na srce.

kaj povzročijo?

A

PRVA LIGATURA:

 • namestimo na prehodu sinus venosus v srčna preddvora
 • srce se ustavi
 • venozni sinus nadaljujej naprej

DRUGA LIGATURA

 • prvo ligaturo namestimo enako kot prej
 • drugo ligaturo namestimo na prehodu iz preddvorov v prekat- v atrioventrikularni žleb
 • srce se po namestitvi prve ligature ustavi
 • po namestitivi druge začne ponovno dleovati, vendar v drugačnem ritmu kot pred tem (počasneje)

TRETJA LIGATURA

 • namestimo jo na atrio-ventrikularni žleb
 • srce se najprrej ustavi
 • nato sinus venosus in preddvor začneta delovati v svoje, prekat pa v svojem ritmju
37
Q

koliko je osnovna frekvenca srca žabe?

A

okoli 60 bpm

38
Q

kaj so ekstrasistule?
kdaj nastopijo?
v katerem obdobju krčenja srca nastanejo?
v katerem obdobje ne nastane?
kkašna ej velikost kontrakcije v ekstrasistoli?
kakpna je pavza ki sledi?

A
 • prezgodnje srčne kontrakcije
 • so sistolična krčenja srca, ki izstopajo iz njegovega običajnega ritma
 • nastopijo kadar nastane dodaten impulz zunaj normalnega ritma v samem sistemu za anstanek in prevajanje impulzov srca
 • nastanejo lahko tudi kadar v srce pride kak dodaten impulz iz okolja
 • nastane v fazi diastole ali pavze
 • ne more nastati v fazi sistole, ker je srce takrat neobčutljivo na dražljaje
 • velikost kontrakcij v ekstrasistoli je enaka ali manjša, kot je sistolična kontrakcija
 • pavza, ki sledi je daljša od normalne –> kompenzatorna pavza
39
Q

srce deluje kot..?

A

kot sincicij

 • istočasno
 • sinhrono
40
Q

kaj nareid srce, če se kaj zgodi s sinus venosusom?

A
 • srce bo še vedno delovalo, vendar z drugo, nižjo frekvenco –> vlogo ritmovnika prevzame atrioventrikularni vozel
41
Q

kaj so ekstrasistule?
kdaj nastopijo?
v katerem obdobju krčenja srca nastanejo?
v katerem obdobje ne nastane?
kkašna ej velikost kontrakcije v ekstrasistoli?
kakpna je pavza ki sledi?

A
 • prezgodnje srčne kontrakcije
 • so sistolična krčenja srca, ki izstopajo iz njegovega običajnega ritma
 • nastopijo kadar nastane dodaten impulz zunaj normalnega ritma v samem sistemu za anstanek in prevajanje impulzov srca
 • nastanejo lahko tudi kadar v srce pride kak dodaten impulz iz okolja
 • nastane v fazi diastole ali pavze
 • ne more nastati v fazi sistole, ker je srce takrat neobčutljivo na dražljaje
 • ko je srce enkrat depoalrizirano ga en moremo še enkrat izzvat -Na kanalčki s ene morejo še enkrat odpret
 • prvo more pridt do repoalrizacije, da se zniža membranski potencial –> potencial nato poačsi raste do praga vzdraženje, Na kanalčki s eponovno odprejo –> sledi depolarizacija
 • velikost kontrakcij v ekstrasistoli je enaka ali manjša, kot je sistolična kontrakcija
 • pavza, ki sledi je daljša od normalne –> kompenzatorna pavza
42
Q

kaj so ekstrasistule?
kdaj nastopijo?
v katerem obdobju krčenja srca nastanejo?
v katerem obdobje ne nastane?
kkašna ej velikost kontrakcije v ekstrasistoli?
kakpna je pavza ki sledi?

A
 • prezgodnje srčne kontrakcije
 • so sistolična krčenja srca, ki izstopajo iz njegovega običajnega ritma
 • niso enakomerne
 • nastopijo kadar nastane dodaten impulz zunaj normalnega ritma v samem sistemu za anstanek in prevajanje impulzov srca
 • nastanejo lahko tudi kadar v srce pride kak dodaten impulz iz okolja
 • nastane v fazi diastole ali pavze
 • ne more nastati v fazi sistole, ker je srce takrat neobčutljivo na dražljaje
 • ko je srce enkrat depoalrizirano ga en moremo še enkrat izzvat -Na kanalčki s ene morejo še enkrat odpret
 • prvo more pridt do repoalrizacije, da se zniža membranski potencial –> potencial nato poačsi raste do praga vzdraženje, Na kanalčki s eponovno odprejo –> sledi depolarizacija
 • velikost kontrakcij v ekstrasistoli je enaka ali manjša, kot je sistolična kontrakcija
 • pavza, ki sledi je daljša od normalne –> kompenzatorna pavza
43
Q

kaj ej sistola?

A

skrčenje obeh prekatov, da iztisneta kri v pljučno žilo in aorto

44
Q

kaj je diastula?

A
 • faza srčnega ciklusa, emd kateor srčna stena, predvsem prekatov postane ohlapna, pripadajoči votlini se razširita in napolnita s krvjo
45
Q

ali je srce v intaktnem organizmu pod stalnim vplivom živčnih impulzov?

A

ja

46
Q

ali lahko srce deluje tudi, kadar so njegovi živci prerezani (denervacija)

A

ja

47
Q

na kaj na srcu vplivajo živčni impulzi ?

A
 • na frekvenco srca

- na moč kontrakcije

48
Q

kje vstopajo prasimpatična vlakna v srce?
na kaj imajo vpliv?
na kaj nimajo vpliva?
kako dleuje parasimpatikus na srce?

A
 • v srce vstopajo kot rami cardiaci
  n. vagi
 • vpliv imajo na: *sinusni vozuel (desni vagus)
 • atrioventikularni vozel (levi vagus)
 • mišičnina atrijev
 • ne vplvajo na ventrikile
 • na srce deluje parasimpatikus zaviralno
 • zmanjša frekvenco
49
Q

iz kje izvira simpatikus ki vpliva na srce?
na kaj vpliva simpatikus?
kako dleuje?

A
 • simpatikus izvira iz cervikalnih in toraklanih ganlglijev
 • vpliva na:
 • sinusni vozel
 • atrioventrikualrni vozel
 • mišičnino ventriklo
 • spodbuja dleovanje srca
 • poveča frekvenco
50
Q

simaptikus in fight or fly reakcija

A
 • adrenergični receptorji
 • adrenalin, *noraderenalin
 • povečana frekvenca srca –> srce iztisne večje količine krvi
 • povečano izločanje glukoze
 • vazokonstrikcija
 • prebavila
 • koža
 • vazodilatacija
 • mišice
 • možgani
 • srce
51
Q

kateri od živčnoh sistemov ima vpliv na srce?

A
 • centralni ž. sistem niam vpliva

- avtonomni vegetativni ž.sistem pa ima vpliv

52
Q

na kakšne načina vzdražimo vagus?

A
 • globok vdih
  . globok kašelj
 • masaža karotidnega plexusa
53
Q

kaj pomeni pobeg vagusa?

A
 • če srce stimuliramo s serijo dražljajev, se le to nato ustavi in ponovno začne delovati
 • n.vagus močno dleuje na sinusni vozel, ki odpove (upočasnitev dleovanja srca, nato se srce zaustavi)), nato delovanje srca z nižjo frekvenco: nižji centri srca so prevzeli fazo glavnega ritmovnika
54
Q

kaj pravi Van’t hoffov zakon?

A

dvig T za 10 stopinj C

–> 2-3x povečanje hitrosti delovanja organov

55
Q

kaj se dogaja s srcem če sinus venosus polivamo s hladno ringerjevo raztopino kaj pa če ga s toplo?
ali ima prelivanje drugih delov srca vpliv na frekvenco delovanja srca?

A
 • hladna ringerjeva raztopina:
  delo srca se upočasni
 • topla ringerjeva raztopina:
  delovanje srca se pospeši
 • nima vpliva!
56
Q

kaj ej sistola?

A
 • skrčenje obeh prekatov, da iztisneta kri v pljučno žilo in aorto
 • srce v absolutni refraktorni preiodi
57
Q

kaj je diastula?

A
 • faza srčnega ciklusa, emd kateor srčna stena, predvsem prekatov postane ohlapna, pripadajoči votlini se razširita in napolnita s krvjo
 • srce v relativni refraktorni periodi?
58
Q

kako učinkuje prelivanje srca z raztopino pilokarpina?

A
 • učinkuje enako kot stimulacija parasimpatikusa (vagusa)
 • zmanjša se frekvenca
 • deluje na muskarinske receptorje (acetilholinski receptor)
59
Q

kaj je potrebno za enakomeren ritem srca?

A
 • istočasno delovanje parasimpatikusa in simpatikusa
60
Q

kaj naredi učinkovina atropin?

A
 • razširi zenice
 • dleuej kot antigonist muskarinskih receptorje (blokira učinek vagusa)
 • -> prevlada simpatikus
 • pospeši se frekvenca
61
Q

kako vpliva adrenalin an srce?

A
 • oz. epinefrin
 • je hormon sredic enadledvične žleze
 • psopešuej delo srca
 • poveča se frekvenca
 • poveča se moč kontrakcij
 • poveča se amplituda
 • povzroča dvig krvnega tlaka
 • psopešuje pretok krvi skozi skeletne mišice, srce, možgane
 • podoben učinek ima draženje simpatikusa
62
Q

katzera črpalka vzdržuje membranski potencial?

A

Na/K črpalka

63
Q

kateri so najpomembnejši ioni, ki vplivajo an dleovanje srca?
kako vplivajo?

A

K+, Ca2+, Na+, Mg2+

-vpliv na nastanek in prenos AP

64
Q

kateri so najpomembnejši ioni, ki vplivajo an dleovanje srca?
kako vplivajo?

A

K+, Ca2+, Na+, Mg2+

-vpliv na nastanek in prenos AP
predvsem konentracija ionov K in Ca2+v izvenceličnih tekočinah

65
Q

kaj se dogaja če je povečana koncentracija K+ v izvencelični tekočini

A

• MP v mirovanju manj negativen (depolarizacija)
• upočasni se delovanje (prevajanje impulza)
• slabi se ap
• zmanjša moč krčenja srca
• blokada prevajanja AP skozi A/V vozel
–> upočasni dleovanje srca
• zmanjša moč krčenja srca
• srce se razširi, postane ohlapno
• negativni inotropni učinek: pospeši repolarizacijo
AP-zožanje AP
• zaustavitev srca v diastoli

66
Q

na kaj ima vpliv povečana koncentracija Ca2+ v izvencelični tekočini?

A

•poveča se negativnost membransega potencialna v mirovanju
• ap se ojača
• poveča se moč krčenja srca
• veliek količine povzročijo bradikardijo in aritmijo ter zaustavitev v sistoli
* v organizmu ta učinek normalno ni možen: deficcit Ca2+ ionov vodi v tetanije, višek pa se nlaga v kosteh in drugih tkivih ; Na+ ioni pa zmanjšujejo učinek Ca2+ na krčenje po nastanku AP
• pozitiven inotropni učinek (povečan vdor Ca2+ v
kardiomiocite; 3Na+/Ca2+ izmenjevalec)
* več Ca gre v celico, to vpliva na povečano izločanje Ca iz sarkoplazemskega retikuluma
—>
antiport ne more tako hitro črpat Ca2+ iz celice
—>
močnejše krčenje —pride do aritmij

67
Q

kaj s ezgodi če srce prelijemo z nekaj kapljcami Ca2+?

A

frekvenca pada, narašča, pada –> aritmija

višja amplituda

68
Q

kaj se zgodi če srce prelivamo z Na+ ?

A
 • aritmija
 • amplituda se zmanjša
 • Na in Ca sta + iona in tekmujeta za rpehod, manj Ca gre notri –> manjša je amplituda, kiej je manjše krčenje srca
69
Q

kaj se zgodi če srce prelijemo z K+ ?

A
 • aritmija, zmanjšana amplituda vedno krajši plato, vedno hitrejša repolarizacija . vedno bolj negativen emmbranski potenical. dokle rse srce ne ustavi v diastoli
70
Q

kaj nastane pri krčenjih miokarda?

A
 • nastanejo električni tokovi, ki se preko pljuč in okolnega tkiv aprevajajo na telesno površino = depolarizacija srca –> ob uporabi posebnega aparata jih lahko zapišemo
71
Q

kaj je elektrokardiograf?

kako se imenuje zapis in metoda?

A
 • aparat, ki registrira el. spremembe pri dleovanju srca
 • elektrokardiogram
 • elektrokardiogafija
72
Q

opiši elketrokardiograf .

A
 • zajema signale s površine

- ej osnovi voltmeter z ojačevalcem, ki el. informacijo kot funkcijo časa posname na papir ali prikiaže na osciloskopu

73
Q

ali je srce elketrično aktivna črpalka?

A

da

74
Q

kdeo je opravil prvi zapis pojavov pri dleovanju srca in kdaj?
kakšno metodo je uporabljal?

A
 • Nizozemski fiziolog Einthoven 1903

koemrcialni EKG aparat

 • uporabljal je galvanometer z napeto žico
 • el. vodnik, ki se nahaja v magnetnem polju in skozi katerega spustimo el. tok, se odmakne pravokotno na smer magnetnega polja in električnega toka
75
Q

kaj je osciloskop?

A
 • naprava za zapisovanje in shranjevanej zapisa
76
Q

kdo je izumil prvi elektrokardiogram:

A

avgustus wallers 1887

77
Q

opiši elketrokardiograf .

A
 • zajema signale s površine
 • meri spremembe v napetosti
 • ej osnovi voltmeter z ojačevalcem, ki el. informacijo kot funkcijo časa posname na papir ali prikiaže na osciloskopu
78
Q

princip nastanka EKG zapisa

A
 • odklon nastane zaradi spremmebe napetosti

A; stanje anvideznega mirovanja

 • celotna površian organa je enako nabita
 • kazalec galvanometra je na ničli
 • zapis: ravna ćčrta

B:

 • Na levi srani organa nastane ap (depolarizacija)
 • na densi strani je stanje enako kot na sliki A
 • galvanometer se odkloni
 • zapis: vzpenjajoča se krivulja

C:

 • negativni naboj na površini organa se razširi po vsej površini
 • ves organ je vzdražen-depoalriziranh
 • kazalec: na 0
 • zapis: spusti an osnovni nivo
D:
- pojav repolarizacije
možnost a)
- odklon an levo
- zapis: krivula obrne navzdol
- od plus proti minus
možnost b):
- odklon na desno:
- zapis: krivulja navzgor
- od minus proti plus

E:

 • Repolarizacija po vsem organu
 • odklon: 0
 • zapis: ravna črta
79
Q

kaj dobimo če pravilno namestimo elektrode?

A
 • dobimo značilen zapis oz. krivuljo EKG
80
Q

kaj ej razvidno iz EKG krivulje?

A
- razvidni so zobci, ki jih po EINTHOVENU označujemo:
P,Q,R,S,T
- navzgor obrnjeni zobci:
*pozitivni:
P,R,S,T v fizioloških pogojih 
- navzdol obrnjeni zobci:
*negativni:
Q,S
 • zobci
 • valovi
 • P val
 • T val
 • intervali
 • PR interval
 • FR segemnt
 • QRS kompleks
 • QT interval
 • ST segment
81
Q

kaj nam pove zapis EKG?

A
 • o el. aktivnosti srca
 • el. spremembe zaznava na kardiocitih preddvora in ventrikla
 • imajo večjo amso, lažje zazanavamo
 • višja ampliuda na zapisu
 • večja masa kardiocitov
 • dolžina intervalov
 • kako hitro s eširi ap
82
Q

kaj je posebnost pri T valu psa?

A
 • normalno fiziološko je obrnjen navzdol
83
Q

opiši val P

A
 • predstavlja depolarizacijo preddvorov
 • odklon povzroči pozitiven naboj v prednji levi okončini glede na prednjo desno.
 • ob koncu depolarizaciej atrijev se napetos povrne na 0
 • če depoalrizacija zajame hkrati oba atriaj je zobec enoten, če se pojavi asovna razlika pa je val z dvema vrhovoma
84
Q

ali vidimo proces repolarizacije atrijev?

A
 • v fiziološ+kih pogojih ga en vidimo –> pokrit je s procesom depoalrizacije ventriklov
85
Q

opiši val P

A
 • predstavlja depolarizacijo preddvorov
 • odklon povzroči pozitiven naboj v prednji levi okončini glede na prednjo desno.
 • ob koncu depolarizaciej atrijev se napetos povrne na 0
 • ap se širi skozi AV vozel in azčetni del hissovega snopa
 • če depoalrizacija zajame hkrati oba atriaj je zobec enoten, če se pojavi asovna razlika pa je val z dvema vrhovoma
86
Q

opiši P-R interval

A
 • čas od začetka depoalrizacije preddvorov do depolarizacije prekatov
 • ustreza procesu širjena depolarizacijskega vala preko atrijev, AV vozla, hissovega snopa, purkinijevih vlaken
 • večja kot je frekvenca srca, krajši je interval
 • daljši interva –> impulz se dlje časa prevaja preko AV vozla
87
Q

kaj nam pove čas trajanja valov?

A
 • povem nam kaj o motnjah, posebnostih…
88
Q

QRS kompleks

A
 • predstavlja depolarizacijo prekatov
 • zobec R pozitiven
 • zobec Q in S negativna
 • podaljševanje te faze:
 • proces depoalrizacije upočasnjen
 • ali depoalrizacija obeh ventriklov asinhorna
 • ravna črta na koncu tega kompleksa:
 • proces depolarizacije je zajec celoten miokard obeh ventriklov
89
Q

kako se širi val repoalrizacije?

A
 • s površine v notrnajost

- naszane dipol z negativno stranjo obrnjeno navzgor in proti desni

90
Q

opiši val T

A
 • predstavlja repolarizacijo prekatov
 • je pozitiven
 • med ventrikualrno repoalrizacijo pride do pozitivnega naboja v prednji levi glede an prednjo desno okončino.
91
Q

opiši S-T segment

kaj se zgodi če se S-T segemnt krajša?

A
 • plato faza ventriklov
 • predstavlja depoalrizacijo ventriklov do začetka ventrikularne repolarizacije
 • traja od konca QRS kompleksa, do začetka T vala
 • krajšanje S-T segemnta:
 • Velik kalija v celici vpliva na vedno krjaši palto in pešanje srca, nakoncu se vstavi v fazi diastole
  (napetost ne doseže več pražne vrednsoti za začetek ap in vdor natrija–> prehitro se konča repolarizacija )
92
Q

opiši F-R segemnt:

A

palto faza atrijev

93
Q

opiši interval QT

A
 • je čas od
  začetka depolarizacije do
  konca repolarizacije prekatov
94
Q

opiši interval P-P

A
 • ustreza času med dvema kontrakcija atrijev

- izračun kontrakcij atrijev an minuto

95
Q

opiši R-R interval

A
 • ustreza času med dvema kontrakcijama ventriklov

- izračun kontrakcij ventriklov an minuto

96
Q

Opiši U-val

A
 • včasih se pojav še on, tik za T valom
 • v endokardu ventrikla so hibridne celice med miokardiociti in purkinijevimi vlakni (celice M)
 • če je delež teh celic velik, se zazanava kot U-val
97
Q

zveza med EKG in prekatnim AP

A
 • QRS kompleks: predstavlja fazi 0 AP
 • S-T segment: predstavlja plato AP
 • T val: predstavlje repolarizacijo (faza 3 AP)
98
Q

kje je frekvenca višja: v sinusnem vozlu ali v AV vozlu?

A
 • v sinusnem vozli

* zato je tudi glavni ritmovnik

99
Q

kaj je v srcu sesalcev glavni center avtomatizma (ritmovnik)
kje se nahaja?
kaj nastane v ritmovniku?
kako se širi val depoalrizacije?

A
 • sinusni vozel
 • daje frekvenco delovanja srca
 • je v steni desnega preddvora, med ustjema v.cave crnialis in caudalis
 • v ritmovniku (sinusni vozel) nastane depoalrizacija, ki se v obliki koncentričnih valov širi eksplozivno po mišičju predvorov
 • eksplozivo zaradi anastamoz, interkalarnih diskov
 • -> atrioventrikularni vozel
 • v septumu med desnim preddvorom in desnim prekatom
 • upočasnejn prenos, da pride do zamika krčenja ventriklov
 • -> hissov snop do miokarda prekatov (tu kardiomiociti) preko purkinijevih vlaken
 • tu je spet eksplozivno širjenje, da se ventrikla sinhrono skrčita
100
Q

tvorba potencialov in EKG: kaj ne vidimo an EKG in zakaj?

A
 • na EKG ne vidimo ap sinusnega vozla in ne vidimo depolarizacijo hissovega snopa
 • po masi in številu so preveč majhni
101
Q

kaj se skriva v PR oz. PQ segmentu’

A
 • HISSOV SNOP
 • AV VOZEL
 • PURKINIJEVA VLAKNA
102
Q

tvorba potencialov in EKG: kaj ne vidimo an EKG in zakaj?

A
 • na EKG ne vidimo ap sinusnega vozla ali atrioventrikularnega vozla???? in ne vidimo depolarizacijo hissovega snopa
 • po masi in številu so preveč majhni
103
Q

kaj se skriva v PR oz. PQ intervalu

A
 • HISSOV SNOP
 • AV VOZEL
 • PURKINIJEVA VLAKNA
 • preko njih se širi depolarizacijski val
104
Q

Kaj meri drugi odvod?

A

meri spremembe med dvema elektrodama

105
Q

kdaj se QRS kompleks ožji in kdaj širši?

A
 • ožji = višja frekvenca

širši o. daljši= nižja frekvenca

106
Q

kako poteka depoalrizacija ventriklov (podrobno opiši QRS kompleks)

A
 • poteka v času QRS kompleksa.
 • znotraj njega imamo Q, R in S val

prvi del procesa:

 • depolarizacija, ki s eširi z leve na desno preko interventrikularnega septuma
 • majhan razlika v napetosti med prednjiam okončinama
 • prednja leva rahlo engativna
 • negativni odklon, ki anstane se imenuje val Q

naslednja faza:

 • velik pozitivni naboj v prerdnji levi okončini
 • do tega pride ker se med ventrikularno depolarizacijo impulz širi do apaeksa srca in anto po purkinijevih vlaknih navzgor po notrnaji strani sten ventriklov in iz notranjosti na površino ventriklov
 • skupni učinek:
 • velik električni dipol, ki je obrnjen diagonalni navzdol in proti levi
 • pozitivni odklon ki nastane se imenuje val R

Zadnja faza:

 • ko se ap razširi skozi stene obeh ventriklov se rezlika med naboji povrne na 0
 • na koncu ventrik. depoarizacije se pojavi kratkorajen, majhen naboj v levi prednji okončini
 • odklon ki nastane se imenuje val S
107
Q

kaj so odvodi?

katere vrste odvodov poznaš?

A
 • mesta, an katera nastavimo emrilne elektrode, s katerimi odvajamo akcijske potenciale iz telesa na aparat
 • standardni odvodi iz okončin
 • pojačani unipoalrni odvodi iz okončin
 • prekordialni odvodi
108
Q

opišik standardne odvode iz okončin.

A

-nastavimo tri take odvode, ki ustvarijo trikotnik okoli srca

prvi odvod:
- elektrodi anmestimo na desno in levo sprednjo okončino

drugi odvod:
- elektrodi namestimo na sprednjo desno in zadnjo levo okončino

tretji odvod:
- elektrodi namestimo na prednjo levo in zadnjo levo okončino

109
Q

opišik standardne odvode iz okončin.

A
 • najpogosteje uporablja za zajemanje EKG v vetgerianrski diagnostiki srčnih obolenj
 • nastavimo tri take odvode, ki ustvarijo trikotnik okoli srca

prvi odvod:
- elektrodi anmestimo na desno in levo sprednjo okončino

drugi odvod:

 • elektrodi namestimo na sprednjo desno in zadnjo levo okončino
 • večinoma govorimo o drugem odvodu

tretji odvod:
- elektrodi namestimo na prednjo levo in zadnjo levo okončino

110
Q

kje leži en odvod?

A

med dvema elektrodama.

*vsaka elektroda ima dipol (eena plus, ena minus)

111
Q

opiši ojačane unipolarne odvode iz okončin

A
 • elektrode so postavljenje enako kot pri standarnih odvodih okončin, vendar je merjenje drugačno:
 • 2 elektrodi se povežeta in merita proti eni
 • tista ki se sama meri je vedno +
 • torej: dve okončini sta preko električnih uporov vezani z negativnimi, ena pa s pozitivnim polom merilnega aparat
 • registrirajo spremembe napetosti ene okončine glede an povprečno napetost drugih dveh
 • aVR:
 • Pozitivni pol je spojen z desno sprednjo okončino
 • aVL
 • drugi odvod
 • registrira napetos na prednji levi okončini
 • aVF
 • tretji odvod
 • registrira napetost na zadnji levi okončini
112
Q

opiši prekordialne odvode.

A
 • to so odvodi s prsnega koša
 • elektroda s 6 ločenimi točkami
  na točno določenih mestih na prsnem košu na področju srca
 • tta elektroda s 6 točkami je spojena s pozitivnim polom elektrokardiografa, neagtivna elektroda pa je preko uporov zvezana z obema prednjima in levo zadnjo okončino
 • vsak prekordialni odvod rergistrira električni potencial tistega dela miokarda, kije neposredno pod elektrodo
 • humana medicina, za diagnostiko specifičnih motenj v delovanju srca.
113
Q

kaj je einthovnov trikotnik?

A
 • je postavitev eloektrod an določene predele na koži v obliki trikotnika
 • je najbolj optimalna za kalsične meritve
114
Q

katera 2 tipa vektorjev poznaš’

A
 • rezultantni
 • lahko prenašamo na odvode
 • projekcijski
115
Q

kaj lahko ugutovimo iz zapisa standardnega odvoda in inipolarnega odvoda?

A
 • ugotovimo smer glven električne osi v telesu
116
Q

zapis EKG.
kaj vsebuje.
kateri podatki so zapisani?

A
 • čas
 • amplituda
 • prikazi so različni
 • cel zapis je lahko le drugi odvod
 • lahko je drugi odvod in ojačani unipolarni odvodi….
117
Q

kaj lahko razberemo iz EKG zapisa, če so na njem drugi odvodi?
kaj lahko vidimo?

A
 • lahko izračuanmo frekvenco
 • število QRS kompleksov an minuto
 • T val je večji od P vala
118
Q

kaj je elketrokardiografija?

A
 • je glavna preiskovalna metoda za razpoznavo in

opredelitev motenj v električni aktivnosti srca

119
Q

kaj lahko ugotovimo z merjenjem električne aktivnosti srca?

A
 • izvor električnega draženja
 • širjenje depoalrizacije
 • potek repoalriztacije miokarda
 • dobljene rezultate primerjamo z normalno aktivnostjo srčne mišice
120
Q

kje je v klinični praksi uporabna elektrokardiografija?

A
 • diagnsotika aritmij
 • ugutovimo izvor in frekvenco impulzov
 • ugotavljanje stanja miokarda
 • odloni EG so spremenjeni zaradi patoloških, psiholoških dejavnikov
121
Q

kdaj ej potrebno snemanje EKG?

A
 • spremembe v frekvenci delovanja sca ali dihanja
 • šku
 • omedlevici
 • nezavesti
 • krčih
 • ob pojavu srčnih šumov
 • ob spremembah v veliksoti srca
 • ob cianozi
 • ob motnjah v elektrolitskem ravnotežju
 • ob sistemskih in kužnih boleznih
 • pred, med in po operativnem posegu
122
Q

kaj se zgodi s P valom, če odpove osnovni ritmovnik?

A
 • P val se navzdol obrne

* gre v drugo sme iz AV se širi po miokardu

123
Q

pri akterih patofiioloških stanjih je pomemben EKG?

A

• miokardni infarkt (dvig alui spust izoelektrične točke), ishemija in posledična miokardna
hipoksija
• hipertrofija (širina prevajajnja in amplituda)preddvora in prekata
• motnje srčnega ritma
• sistemska obolenja, ki prizadenejo srce
• motnje v homeostazi elektrolitov (hipo- in
hiperkaliemija (zelo kratek palto bi videli, nižja frekvenca, pojavljanje dodatnih zobcev), hipo- in hiperkalcemija)

124
Q

kaj so srčni toni?

A
 • so zvočni pojavi pri delovanju srca
125
Q

kaj so srčni toni?

A
 • so zvočni pojavi pri delovanju srca
 • so posledica vibracij pri zapiranju srčnih zaklopk in
 • vibracije se prenašajo po tkivih, ki ležijo med srcem in površino prsnega koša, ta pa pri tem deluje kot resonator (jih ojača)
126
Q

kako poslušamo srčne tone?

A
 • neposrednod
 • s stetoskopom
 • posredno:
 • s fonendoskopijo
 • s fonokardiografijo
127
Q

katere srčne tone lahko slišiš?

A
 • prvega ali sistoličnega
 • drugega ali diasstoličnega
 • nekatere živalske vrste tudi:
  vzporedni srčni toni (tretji in četrti)
128
Q

kaj so srčni šumi?

A
 • patološki zvoki, ki nastajajo ob delu srca, če so npr. okvvarjene srčne zaklopke.
129
Q

opiši prvi (sistolični ) srčni ton
kaj so dejavniki za njegov nastanek?
intgenzivnost?

A
 • nastane v času sistole prekatov
 • srčna mišica se skrči, zapirjao se atrioventrikularne zaklopke

dejavniki za nastanek:
- zapiranje AV zaklopk
- napenjanje kitastih vrvic (horde tendinae),
- vibriranje miokarda prekatov, - odpiranje
polmesečastih zaklopk,
- vibriranje aorte in A.
pulmonalis neposredno ob zapirnaju zaklopk

intnzivnsot:
• zunanji dejavniki: debelost, razvitost prsnih mišic
• notranji: intenzivnost fizičnega dela, položaj zaklopk

130
Q

opiši drugi (diastolični) srčni ton
dejavniki za nejgov nastanek?
intenzivnost?

A
 • ob diastoli prekatov
 • srčan mišica se sprosti
 • zapiranje polmesečastih zaklopk pod vplivom pritiska krvi iz a.pulmonalis in aorte
dejavni:
- zapiranje polmesečastih zaklopk, 
- vibracije krvi
- vibracije sten
aorte in A. pulmonalis, turbolenca krvi

intenzivnost:
- višina arterijskega tlaka

131
Q

opiši tretji srčni ton

A
 • zgodnja faza diastole
 • nastane zaradi pedhodnega odpiranaj atrioventrikularnih zaklopk in vibracij sten prekata ob polnjenju s krvjo
 • pogost pri konju in muli
132
Q

opiši četrti srčni ton

A
 • nastane med sistolo preddvorov - pri konj,

mula, osel, mačka in govedo

133
Q

kakpo zaznavamo posredno srčne tone?

A
 • fonokardioskopija: fonendoskop (električno
  ojačanje preko mikrofona) - zapis
 • fonokardiograf: fonokardiografija-grafičen
  zapis
 • intrakadialna fonokardiografija
134
Q

kakpo zaznavamo posredno srčne tone?

A
 • fonokardioskopija: fonendoskop (električno
  ojačanje preko mikrofona) - zapis
 • fonokardiograf: fonokardiografija-grafičen
  zapis
 • intrakadialna fonokardiografija
 • srčni aktette uvedemo enposredno v srrce
135
Q

kaj delamo s finendoskopom?

A
 • z njim registriramo srčne tone, tako da električno ojačamo zvok
 • mikroskop fonendoskopa namestimo an površino prsnega koša
136
Q

kaj je fonokardiograf?

kako s eimeunje metoda in kako zapis?

A
 • to je aparat s katerim grafično zapišemo srčne tone
  metoda: fonokardiografija

zapis:
fonokardiogam

137
Q

kaj delamo s fonokardiografijo?

A
 • zapišemo in natačneje analiziramo:
 • srčne tone, šume
 • pričetek srpčnih tonov v srčnem ciklusu
 • trajanaj, število srčnih tonov
 • amplituda, frekvenca vibracij v psomeznem tonu
138
Q

opiši prvi (sistolični ) srčni ton
kaj so dejavniki za njegov nastanek?
intgenzivnost?

A
 • nastane v času sistole prekatov
 • srčna mišica se skrči, zapirjao se atrioventrikularne zaklopke

dejavniki za nastanek:
- zapiranje AV zaklopk
- napenjanje kitastih vrvic (horde tendinae),
- vibriranje miokarda prekatov, - odpiranje
polmesečastih zaklopk (da lahko kri potuje iz ventrikla),
- vibriranje aorte in A.
pulmonalis neposredno ob zapirnaju zaklopk

intnzivnsot:
• zunanji dejavniki: debelost, razvitost prsnih mišic
• notranji: intenzivnost fizičnega dela, položaj zaklopk

139
Q

opiši tretji srčni ton

A
 • zgodnja faza diastole
 • nastane zaradi pedhodnega odpiranaj atrioventrikularnih zaklopk in vibracij sten prekata ob polnjenju s krvjo
 • pasivno polnjenje ventriklov iz atrija
 • pogost pri konju in muli
140
Q

na čem temelji zaps zapis srčnih tonov?

A
 • vibracije zazna mikrofon
 • nihanje mikrofona ahko zaznamo z ustreznim elektronskim sistemom
 • sodobni fonokardiografi lahko ojačajo in ustrezno analizirajo poljuben sektor zapisa
141
Q

fonokardiogram: prvi srčni ton

A
 • SAMSOTOJNA SKUPINA HITRIH VIBRACIJ
 • maksimalna amplituda hitro nastopi, in naglo izgine
 • traja: 0,10,17 sekund s frekvenco oscialcij med 25 in 50 v sekundi
 • pričetek 1.srčenag tona sovpada s pričetkom ventrikularne sistole
 • sestoji iz dveh delov:
 • izometrična komponenta (izometrična kontrakcija ventrikla)
 • ejekcijska komponenta (ujema se z ejekcijo krvi iz ventrikla)
142
Q

fonokardiogram-2.srčni ton

A
 • skupina štirih do š’estih vibracij zv eliimi amplitudami
 • traja: 0,14-0,16 s
 • uejma s pojavom zobca na zapisu aortnega oz. centralnega arterijskega pulza
 • dva
  zapisa zaradi asinhronega
  zapiranja polmesečastih
  zaklopk
143
Q

fonokardiogram: 3. srčni ton

A
 • ujema s končno fazo hitrega polnjenja srca
144
Q

fonokardiogram: 4. srčni ton:

A
 • začetni ton
 • fiziološki avrikularni ali atrijski ton
 • nastane kot posledica vibraciej ventriklov ob vstopu krvi iz atrijev
 • vsebuje do 4 komponente