fiziologija krvnega otoka 3-kolokvij Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija krvnega otoka 3-kolokvij > Flashcards

Flashcards in fiziologija krvnega otoka 3-kolokvij Deck (144)
Loading flashcards...
1

kakšne procese obravnava fiziologija krvnega obtoka oz. kardiovaskularna fiziologija?

- obravnava procese delovanja srca in krvnega obtoka
- obravnava zakonitosti gibanja krvi v ožilju - hemodinamika

2

zakaj uporabljamo žabje srce kot model proučevanja delovanja srca?

• žaba je polkilotermna žival --> organi dleujejo dlje časa, ko jih vzamemo iz organizma
• osnovni principi delovanja
žabjega srca so enaki
sesalskemu
• deluje še dolgo po izolaciji
iz organizma
• ni potrebna oskrba s
hranilnimi snovmi in s kisikom
• ni potrebno vzdrževati
konstantne T
• treba je paziti da se ne izsuši -> žabji ringer

3

kaj je žabji ringer?

- osnovna fiziološka raztopina
- konc. NaCl je nižja 6g/L

4

v čem se razlikuje srčna mišičnina od skeletne?

- po histološki zgradbi
- po mehanizmu delovanja

SKLETNA MIŠIĆNINA
- krči pod vplivom živčnih dražljajev

SRČNA MIŠIČNINA:
- depolarizira se spontano, v rednih presledkih in stalno
- nima regenerativne sposobnsoti
- prečnoprogasta
- eneojedrne, centralne celice
- anastamoze
- povezujejo z interkalarnimi diski
- zevne stičnice (električne sinapse) prevajajo dražljaje

5

kaj je glavni notranji dejavnik, ki vpliva na frekvenco srca?
kaj še lahko vpliva na frekvenco srcqa?

- depolarizacija ritmovnika, ki se prenaša po ostalem prevodnem sistemu srca

- dražljaji, ki pridejo v srce po vegetativnem živčnem sistemu

6

drži/ne drži: delovanje srca je zaradni avtomatizma odvisno od živčni dražljajev.

ne drži

- ni odvisno od živčnih dražljajev

7

POSKUSI S PODROČJA KARDIOVASKULARNE FIZIOLOGIJE SO:
- na katerem srcu se v praksi največkrat izvajajo?

- tehnično težko izvedljivi
- problematični iz etičnega vidika

- največkrat izvajajo na srcu hladnokrvnih živali
*žaba
*krastača
*želva

8

POSKUSI S PODROČJA KARDIOVASKULARNE FIZIOLOGIJE SO:
- na katerem srcu se v praksi največkrat izvajajo?

- tehnično težko izvedljivi
- problematični iz etičnega vidika

- največkrat izvajajo na srcu hladnokrvnih živali
*žaba
*krastača
*želva

9

opiši anatomske značilnosti žabjega srca.

- dva preddvora
- en prekat
- truncus arteriosus
* izhaja na ventralni strani (na levi strani) iz prekata
*razdeli se na pljučno arterijo in aorto
- sinus venosus
*nahaja na dorzalni strani srca
*vanj se vplivajo telesne vene - v.cava psoterior, v.cava anterior

10

značilnosti krvnega obtoka žabe

- iz venoznega sinus prehaja kri v desni preddvor
- v levi preddvor se skozi pljučne vene vliva oksigenirana kri iz pljuč
- v prekatu se arterijska in venska kri delno mešata
- iz truncusa arteriosusa gre kri po telesu

11

opiši anatomske značilnosti žabjega srca.

- dva preddvora
- en prekat
*tu so criste, ki zmanjšajo emšanje krvi
- truncus arteriosus
* izhaja na ventralni strani (na levi strani) iz prekata
*razdeli se na pljučno arterijo in aorto
- sinus venosus
*nahaja na dorzalni strani srca
*vanj se vplivajo telesne vene - v.cava psoterior, v.cava anterior

12

kakšna je smer potovanja krvi pri sesalcih?

- v..cava cranicalis, v.cava caudalis --> desni preddvor --> desni prekat --> pljučne arterije --> pljučno-krvni obtok --> pljučne vene --> levi preddvor --> levi prekat --> aorta, ki gre po telesu

13

kaj zapisuje osciloskop na ekranu?

- ZAPISUJE DLEOVANJE SRCA

14

kaj je frekvenca srca?

je število utripov v minuti

15

kaj pomeni:
- normalno delovanje srce
- delovanje srca s espreminja:
- delovanje srca je stabilno

normalno delovanje srca:
- srce dleuje normalno

delovanje srca se spreminja.
- število utripov se povečuje ali zmanjšuje

delovanje srca je stabilno.
- delovanje srca ej enakomerno, vendar je frekvenca večja ali manjša od normalne

16

katere celice so sposobne generirat akcijski potencial?
kakšne odgovre dajejo?

celice v:
- sinusnem vozlu
-atroventrikularnem vozlu
-hissovem snopu
- purkinjevih vlkanih

- ene hiter odgovor
*miokardiocti v prekatih, predvorih, *hissov snop
*purkinijeva vlakna
-ene poačsen odgovor - zvonast aoblika
*sinusni vozel
*atrioventrik. vozel

17

opiši preparacijo žabjega srca.

• splošna anestezija (uretan)
• odstranimo dorzalno steno prsnega koša
in izpostavimo srce
• podvežemo truncus arteriosus in sinus
venosus na začetku
• srce hranimo v zaprti petrijevki s
filtrirnim papirjem in žabjim Ringerjem,
da se ne izsuši
• srce namestimo na kimograf
*srce je iz telesa žabe dvinjeno s kaveljčkom
*kavlejček je povezan s pretvornikom na vrhu nosilne ročice, ki mehanske spremembe ob krčenju srca pretvarja v električne impulze, ti se prenašajo v osciloskop
• me poskusom na srce neprekinjeno kaplja ringerjeva raztopina, segreta na 23C
*Prepreči izsušitev preparat
*omogoča normalno dleovanje preparat

18

ali uretan vpliva na srce?

- na srce nima vpliva

19

kaj pomeni suspenzijska metoda za registracijo dleovanja srca?

- funkcionalno ohranimo povezavo srca z organizmom

20

kaj pomeni suspenzijska metoda za registracijo dleovanja srca?

- funkcionalno ohranimo povezavo srca z organizmom

21

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

POČASEN ODGOVOR
- Ca ioni depolarizacija
-zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
- prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi

22

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

POČASEN ODGOVOR
- Ca ioni depolarizacija
-zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
- prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi

HITRI ODGOVOR
- depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro zaprejo
- K kanalčki s eodprejo--> kratka repolarizacija
- faza plato
*Ca ioni vdirajo (počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice--> vzpostavi se ravnovesje
*vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici --> krčenje
- Ca kanalčki se zaprejo, K kanalčki odprit --> repoalrizacija

23

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

POČASEN ODGOVOR
sinusni vozel
atrioventrikularni vozel

- Ca ioni depolarizacija
-zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
- prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi

-- mirujoči potencial počasnih vlaken je manj negativen kot pri hitrem odgovoru
-FAZA 0 = depolarizacije je bolj položna
- amplituda ap je manjša
- faza 1 manjka
- relativna refraktorna perioda se dobro razširi v fazo 4, ko so vlakna dokončno repolarizirana

HITRI ODGOVOR
kardiomiociti
purkinijeva vlakna
hissov snop

- depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro odprejo/zaprejo
- K kanalčki s eodprejo--> kratka repolarizacija
- faza plato
*Ca ioni vdirajo (ker se odprejo tudi počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice--> vzpostavi se ravnovesje, ni spremembe v napetosti
*vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici --> krčenje
- Ca kanalčki se zaprejo (Ca se vrača nazaj v saqrkopalzemski retikulum preko kanala in preko Na/Ca antiporta), K kanalčki odprti --> repoalrizacija
- stanje membranskega potenciala v mirovanju (Na/K črpalka)

24

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

POČASEN ODGOVOR
sinusni vozel
atrioventrikularni vozel

- Ca ioni depolarizacija
-zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
- prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi

-- mirujoči potencial počasnih vlaken je manj negativen kot pri hitrem odgovoru
-FAZA 0 = depolarizacije je bolj položna
- amplituda ap je manjša
- faza 1 manjka
- relativna refraktorna perioda se dobro razširi v fazo 4, ko so vlakna dokončno repolarizirana

HITRI ODGOVOR
kardiomiociti
purkinijeva vlakna
hissov snop

- depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro odprejo/zaprejo
- K kanalčki s eodprejo--> kratka repolarizacija
- faza plato
*Ca ioni vdirajo (ker se odprejo tudi počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice--> vzpostavi se ravnovesje
*vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici --> krčenje
- Ca kanalčki se zaprejo (Ca se vrača nazaj v saqrkopalzemski retikulum preko kanala in preko Na/Ca antiporta), K kanalčki odprti --> repoalrizacija
- stanje membranskega potenciala v mirovanju (Na/K črpalka)

25

kaj so posebnosti počasnega odgovra (zvonasta oblika) in hitrega odgovora celic, ki so sposoben generirat ap ?

POČASEN ODGOVOR
- Ca ioni depolarizacija
-zapiranje Ca kanalčkov, repoalrizacija K kanalčki se odprejo (K ioni gredo iz celice)
- prehod Na ionov (membranski potnecial počasi drsi navzgor) poskrbi da se Ca kanalčki odprejo na pragu, Ap se vzpostavi

-- mirujoči potencial počasnih vlaken je manj negativen kot pri hitrem odgovoru
-FAZA 0 = depolarizacije je bolj položna
- amplituda ap je manjša
- faza 1 manjka
- relativna refraktorna perioda se dobro razširi v fazo 4, ko so vlakna dokončno repolarizirana

HITRI ODGOVOR
- depolarizacia po pragu zeelo strma, vdor Na ionov je buren, kanalčki se hitro zaprejo
- K kanalčki s eodprejo--> kratka repolarizacija
- faza plato
*Ca ioni vdirajo (počasni Ca kanalčki) v celico, K ioni iz celice--> vzpostavi se ravnovesje
*vdor Ca v celico vpliv ana sarkoplazemski retikulum , da začne sproščat Ca iz retikuluma, tako še več Ca v celici --> krčenje
- Ca kanalčki se zaprejo, K kanalčki odprit --> repoalrizacija

26

kaj je avtomatizem organov?

- sposobnpost organa, da lahko dleuje brez vplivov živčnega sistema in da impulzi za njegovo delovanje nastajajo v njem samem.

27

kaj je v srcu sesalcev glavni center avtomatizma (ritmovnik)
kje se nahaja?
kaj nastane v ritmovniku?
kako se širi val depoalrizacije?

- sinusni vozel

- je v steni desnega preddvora, med ustjema v.cave crnialis in caudalis

- v ritmovniku anstane depoalrizacija, ki se v obliki koncentričnih valov širi po mišičju predvorov --> atrioventrikularni vozel
*v septumu med desnim preddvorom in desnim prekatom
--> hissov snop do miokarda prekatov

28

kje prenos impulov v srcu ni mogoč in zakaj?

- med muskulaturo preddvorov in prekatov
- ker ju ločuje atrioventrikularna pregrada

29

kaj so stanniusove ligature?

- so dokaz, da impulzi (AP) nastanejo v srčni
mišici
- Stannius je na različnih mestih podvezal srce in opazoval njegovo dleovanje
- namestil je 25 ligatur
- pomemben so 3 za razuemvanje delovanja srca

30

kaj so stanniusove ligature?

- so dokaz, da impulzi
(AP) nastanejo v srčni
mišici
- Stanniusje na različnih mestih podvezal srce in opazoval njegovo dleovanje
- namestil je 25 ligatur
- pomemben so 3 za razuemvanje delovanja srca