fiziologija prebave Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija prebave > Flashcards

Flashcards in fiziologija prebave Deck (198)
Loading flashcards...
1

kaj naredijo kemični in fizikalni procesi prebave?

razgradijo hranilne snovi, da se kemične snovi lahko reabsorbirajo in vstopijo v procese intermediarnega metabolizma

2

kako so sestavljena prebavila?

iz prebavnega trakta:
-usta
-požiralnik
-želodec
-črevo
in iz akcesornih prebavnih organov:
-slinske žleze
-trebušna slinavka
-jetra

3

kaj se dogaja v ustih?

Usta omogočajo sprejemanje hrane in zmanjševanje velikosti zaužitih delcev ob žvečenju.
hrana se premeša s slino --> lažje požiranje
nekatere živalske vrste; začetek encimatske razgradnje hranilnih snovi.

4

kaj je mešana slina?

produkt vseh 3 velikih slinskih žlez ( npr. mandibularna, parotis) in tudi manjših žlez

5

kako pridobimo mešano slino?

človek: pljuvanje v lonček
žival: kosem vate, držimo nekaj časa v ustih živali

6

Kako lahko psopešimo slinjenje?

Z dajanjem nekaterih substanc.

7

Kako pridobivamo čisto slino iz ene od glavnih slinskih žlez?

- z kateterizacijo izvodila (začasna fistula)
- z Laschejevo kanilo

8

kako izvedemo kateterizacijo?

Pod narkozo. V izvodilo žleze uvedemo kateter, skozi katerega izteka slina v posodo.
Ni tako dobra metoda, ker žival pogosto pregrizne kateter

9

Opiši Laschejevo kanilo.

Okrogla, plitva posodica. Iz centralnega in perifernega dela. Oba sta koncentrična. Centralni del namestimo nad izvodilom slinske žleze. Centralni dle je povezan s cevko, skozi aktero s črpalko črpamo slino. V perifernem delu s črpalko ali brizgo ustvarimo vakum in omogočimo fiksacijo naprave.

10

Kaj so določali s pomočjo požiralnikove (ezofagealne) fistule.

Količino izločene sline pri živalih.

11

Kako namestimo požiralnikovo fistulo?

Operaijski posotpek. Prerežemo požiralnik, Na steno požiralnika pritrdimo posodico. Hrana ki jo žival zaužije pade v to posodico

12

Kako izračunami količino izločene sline s pomočjo ezofagealne fistule ?

Razlika med maso sveže in pogoltnjene hrane.

13

Kdaj se uporablja trajna fistula?

Ko preučujemo izločanje sline pri živalih dalj časa

14

kaj je kateter ?

Tanka gumijasta ali plastična cevčica

15

Na kratko povzemi kaj se naredi pri trajni fistuli?

Izvodilo določene slinske žleze se premesti na površino kože obraza

16

Opiši postopek kako se naredi trajno fistulo

1. nekrotizirana žival
2. obrita
3.odpre se usta in poišče ustje izvodila slinske žleze
4. Krožni rez okoli ustja -- odvoji se ustje od okolne sluznice
5. previdno se preparira del izvodila
6. izvede se rez skozi muskulaturo in kožo lica
7. skozi odprtino se potegne preparirano izvodilo
8. ustje izvodila se prišije na kožo obraza
9. v izvodilo se vstavi kateter s posodico, v kateri se nabira slina

17

Pri kateri živalski vrsti lahko pride do problemov, če ima žival trajno fistulo in zakaj?

Pri prežvekovalcih. Del sline jim moramo vračati ali pa dodajati v hrano NaHCO3

18

Kdo sproducira največ sline na dan?

Govedo. 120 L

19

pomen sline goveda ?

- navlaži hrano
- vpliva na pH v vampovi vsebini

20

Pod vplivom česa poteka izločanje sline?

Vegetativni živčni sistem:
- simpatikus
-parasimpatikus

21

Kako lahko vplivamo na izločanje sline?

- sprožanje različnih pogojnih in nepogojnih refleksov (posledica mehaničnega, kemičnega draženja receptorjev u ustni sluznici, opazovanje, vonjanje hrane)
- draženje živčnih vlaken (ki vstopajo v slinsko žlezo)
-pareneteralno dajanje nekaterih kemičnih snovi

22

Kaj povzroča električno draženje parasimpatičnih vlaken?

Povzroča izločanje velike količine redke, tekoče sline.
Enak učinek ima dajanje nekaterih kemičnih substanc (acetilholin,pilokarpin,arekolin)

23

Dajanje katerih kemičnih substanc povzroči izločanje večje količine redke, tekoče sline ?

Acetilholin, pilokarpin, arekolin

24

Kako deluje pilokarpin?

Veže se na muskarinske receptorje v terminalni sinapsi --> slinska žleza začne intenzivno izločat slino .

25

Naštej muskarske učinke.

Muskarin=alkaloid iz rdeče mušnice.
Povzroča slinjenje, izločanje prebavnih sokov in sluzi v dihalih, krčenje bronhijev, pospešena peristaltika, zaustavljanje delovanja srca.

26

Kaj povzroča električno draženje simpatičnih vlaken=

Izloča se manjša količina goste, lepljive in vlecljive sline, bogate z mucinom.
Enako učinkuje dajanje adrenalina.

27

kdo je najpomembnejši ferment sline?

karbohidrazni element AMILAZA

28

Opiši amilazo.

- Je encim, ki hidrolizira 1,4-glikozidne vezi (razen terminalnih) in cepi oglijkove hidate (škrob, glikogen) preko dekstrinov do reducentnih sladkorjev (npr. maltoza)

-nastaja v slinskih žlezah pri vseejedih, človeku, kuncu, prašič, nekatere ptice in druge živali

- Je polipeptid. Sestavlja jo 18 različnih AK

- optimalni pH delovanja je od 6,7 - 7,2

- je sorazmerno termostabilna, aktivna je še pri 50 C

- je najbolj aktivna v ustih, svojo aktivnost nadaljuje do tedaj, ko jo inaktivira kisli pH želodčnega soka in razgradi pepsin. Preostali škrob, ki se v želodcu ne razgradi, se razgradi v tankem črevesju pod vplivom črevesne in pankreasne amilaze

29

Kaj se zgodi s škrobom med procesom prebave?

Količina škroba upada, količina maltoze pa narašča.

30

S katerimi reakcijami lahko dokažemo razgradnjo škroba in nastanek maltoze.

- reakcija IKI (jod-kalijev jodid) --> dokazovanej polisaharidov

- Benedictova in Fehlinogva reakcija --> dokazovanje reducentnih sladkorjev (npr. maltoze)