Antybiotyki Hamujące Syntezę Białek 1 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Antybiotyki Hamujące Syntezę Białek 1 Teoria > Flashcards

Flashcards in Antybiotyki Hamujące Syntezę Białek 1 Teoria Deck (47)
Loading flashcards...
1

Aminoglikozydy działanie

1. Połączone wiązaniem glikozydowym z różnymi aminocukrami
2. Nieodwracalne inhibitory syntezy białek o niejasnym mechazniźmie działania
3. Łączą sie z podjednostka 30S i hamują inicjację translacji, powodują w niej błędy
4. Często prowadzą do syntezy szkodliwych białek
5. Dodatkowo przyczyniają sie do rozpadu polisomów na rybosomy
6. Wykazują działanie bakteriobójcze

2

Aminoglikozydy spektrum działania

1. Tlenowe bakterie Gram-
-> w tym Pseudomonas największa aktywność Tobramycyna
2. Gronkowce i słabiej inne gram +
-> ale raczej do politerapii
3. Aktywność wobec Mycobacterium Tuberculosis
(Streptomycyna, Amikacyna)

3

Aminoglikozydy oporność

1. Bardzo stabilne i trudne do rozkładu związki
2. Opornosc polega na wytwarzaniu enzymów które dołączają do leków rożne grupy funkcyjne np. transferazy, adenylazy, acetylazy, fosfotransferazy
-> zaburza to wiązanie leku z rybosomami
3. Inne mechanizmy:
1) zaburzenie transportu aminoglikozydu do bakterii np. mutacje poryn
2) zmiany w miejscu wiązania leku na rybosomie
4. Opornosc najrzadziej w przypadku Amikacyny

4

Aminoglikozydy zastosowanie

-> ciężkie zakażenia, zwłaszcza szpitalne bo duża toksyczność

1. Ciężkie zakażenia tlenowych pałeczkami Gram- zwłaszcza Enterobacteriaceae w skojarzeniu z B-laktamami
-> także Pseudomonas (z Cefazydymem lub Cefepimem)
2. Zakażenia u chorych z neutropenia (głownie Amikacyna z cefalosporyna 3 gen)
3. Zapalenia wsierdzia lub sepsa wywołana Enterococcus
-> razem z penicylina, Ampicylina lub antybiotykiem glikopeptydowym
4. Zapalenie otrzewnej -> razem z antybiotykiem przeciw beztlenowym
5. ZOMR -> przez gram- pałeczki tlenowe
-> razem z cefalosporyna 3gen lub Meropenemem
6. Powikłane zakażenia dróg moczowych
-> zakwaszenie moczu np wit C zmniejsza skutecznosc
7. Gruźlica (Streptomycyna w politerapii)
8. Mukowiscydoza (Tobramycyna w postaci wziewnej -> nebulizacja)

5

Aminoglikozydy farmakokinetyka

1. Db rozp w wodzie
2. Bd stabilne
3. Aktywność w alkalicznym pH
4. Praktycznie nie wchłaniają się po podaniu doustnym
-> po podaniu doustnym działają tylko w pp
5. Dyfundują biernie przez poryny w zewn błonie bakterii gram-
6. Następnie są transportowane do wnętrza bakterii
-> zależy od łańcucha oddechowego i redukcji tlenu
-> brak tlenu i kwaśne pH uniemożliwiają przeniknięcie aminoglikozydow do bakterii
7. Silny efekt postantybiotykowy

6

Aminoglikozydy działania niepożądane

1. Ototoksyczność
2. Nefrotoksyczność
3. Nasilenie blokady nerwowo-mięśniowej
-> odwracalne przez Glukonian wapnia i Neostygminę
4. Objawy alergii

7

Aminoglikozydy przeciwwskazania

1. Ciąża -> Płód -> uszkodzenie nerek i ucha

8

Aminoglikozydy interakcje lekowe

1. Aminoglikozydy zwiększają działanie środków zwiotczajacych bo nasilają blokadę nerwowo-mięśniowa
2.

9

Ototoksyczność aminoglikozydow objawy

1. Zawroty głowy
2. Szum w uszach
3. Ubytek słuchu

10

Ototoksyczność aminoglikozydow czynniki ryzyka

1. Najczęściej u dzieci i starszych
2. Przy współistniejących zaburzeniach elektrolitowych (hipokaliemia)
3. Przy stosowaniu innych leków ototoksycznych np diuretykow petlowych
4. Zaburzenia słuchu przed zastosowaniem aminoglikozydu
5. Predyspozycja genetyczna -> mutacje mitochodrialnego DNA

11

Ototoksyczność aminoglikozydow

1. W czasie dłuższej terapii (>5 dni) należy regularnie zbierać wywiad i przeprowadzać badanie w kierunku uszkodzenia narządu słuchu
2. Zwykle nieodwracalne
3. Na przedsionek działają:
1) Streptomycyna
2) Gentamycyna
4. Na ślimaka działają:
1) Kanamycyna
2) Amikacyna

12

Nefrotoksyczność aminoglikozydow

1. Uszkodzenie zarówno kłębuszków jak i cewek
2. Mechanizm: uszkodzenie rybosomow mitochondriów i zaburzenia ich funkcji
3. Często odwracalna
4. Wymaga zmniejszenia dawki
5. Powinno sie monitorować stężenie leku-> najwczesniejszy wskaźnik uszkodzenia nerek
6. Tobramycyna i Gentamycyna wykazują wieksze działanie nefrotoksyczne

13

Nefrotoksyczność aminoglikozydow czynniki ryzyka

1. Najczęściej u dzieci i starszych
2. Hipokaliemia
3. Stosowanie innych leków nefrotoksycznych

14

Nefrotoksyczność aminoglikozydow objawy

1. Zwiększenie kreatyniny i mocznika we krwi
2. Białkomocz
3. Rzadziej ostra niezapalna niewydolność nerek

15

Streptomycyna zastosowanie

-> podawana tylko z innymi lekami-> w monoterapii szybko narasta opornosc
1. Lek 2 rzutu w leczeniu gruźlicy
2. Dżuma
3. Bularemia
4. Bruceloza

16

Gentamycyna

1. Modelowy lek z aminoglikozydow
2. Podobna aktywność do Tobramycyny

17

Neomycyna

1. Aktywność wobec niektórych prątków
2. Zastosowanie:
1) oczyszczanie pp (nie wchłaniają sie)
2) miejscowo na skore, do oka i ucha
3. Przy długim używaniu -> mogą byc skórne reakcje uczuleniowe

18

Kanamycyna

1. Aktywność wobec niektórych prątków
2. Zastosowanie:
1) oczyszczanie pp (nie wchłaniają sie)
2) miejscowo na skore, do oka i ucha

19

Paromomycyna

1. Aktywność wobec niektórych prątków
2. Zastosowanie:
1) oczyszczanie pp (nie wchłaniają sie)
2) miejscowo na skore, do oka i ucha

20

Tobramycyna

1. Podobne spektrum do Gentamycyny, ale większa aktywność T do Pseudomonas i mniejsza do Serratia
2. Enterococcus faecium nie jest wrażliwy na Tobramycyne
3. Mogą występować szczepy oporne na Gentamycynę, a wrażliwe na Tobramycynę
4. Oprócz typowego zastosowania Aminoglikozydow Tobramycyna może byc używana w inhalacjach przeciw Pseudomonas w mukowiscydozie

21

Netylmycyna

1. Dodatkowa grupa etylowa-> zmniejszona podatność na rozkład i modyfikacje
2. Szczepy oporne na Gentamycyne i Tobramycyne mogą byc wrażliwe na Netylmycyne

22

Amikacyna

1. Półsyntetycznąapochodna Kanamycyny -> mniej toksyczna
2. Nie jest inaktywowana przez szczepy unieczynniajace Gentamycyne i Tobramycyne -> większa aktywność
3. Działa na wielooporne szczepy Mycobacterium tuberculosis oporne np. na Streptomycyne

23

Sepamycyna

1. Nowszy antybiotyk
2. Charakterystyka podobna do amikacyny
3. Większa aktywność wobec szczepów produkujących metylotransferazę -> oporne na inne aminoglikozydy
4. Wg niektórych źródeł rzadziej działania niepożądane niż np. Gentamycyna

24

Uwagi kliniczne aminoglikozydy

1. Przed podjęciem terapii, w jej czasie i po terapii dłuższej niz 5 dni -> ocena czynności nerek, przedsionków i ślimaka
2. Dopasowanie dawki leku do stopnia niewydolności nerek
3. Przy dłuższej terapii ocena stężenia leku we krwi
4. Silny efekt postantybiotykowy -> ich działanie terapeutyczne trwa nadal mimo ze stężenie we krwi maleje
5. Działania toksyczne zależą zarówno od stężenia jak i od czasu narażenia na lek
6. Rzadsze dawkowanie (1 na dzień) zmniejsza toksyczność leków przy zachowaniu ich skuteczności
7. Oprócz zapalenia wsierdzia (3 razu na dobę) podawanie 1 raz na dobę jest skuteczne w większości zakażeń

25

Spektynomycyna

1. Podobna strukturalnie do aminoglikozydow ale brak w cząsteczce aminocukrów
2. Wykazuje podobne spektrum i mechanizm działania do aminoglikozydow

26

Spektynomycyna zastosowanie

1. Rzeżączka -> przy uczuleniu na penicyliny
2. Domięśniowo

27

Spektynomycyna działania niepożądane

1. Ból w miejscu iniekcji
2. Gorączka
3. Nudności i wymioty
4. Rzadziej nefrotoksyczność i niedokrwistość

28

Solitromycyna

1. Fluoroketolid
2. W 3 fazie badań klinicznych
3. Zastosowanie w leczeniu zapaleń płuc i rzeżączki

29

Tetracykliny działanie

1. Policykliczne, amfoteryczne pochodne naftacenokarboksamidu
2. Odwracalnie wiążą się z podjednostka 30S rybosomu
3. Blokują wiązanie z nią aminoacylo-tRNA i hamują elongację łańcucha peptydowego
4. Bakteriostatyczne

30

Tetracykliny spektrum działania

-> szeroki
1. Gram+ (Minocyklina -> największa aktywność wobec SA)
2. Gram-
3. Beztlenowe
4. Dziwadła: Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, Riketsja, Chlamydia, Mycoplasmy
5. Niektóre pierwotniaki np. Pełzak czerwonki