HIV 2 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > HIV 2 Teoria > Flashcards

Flashcards in HIV 2 Teoria Deck (57)
Loading flashcards...
1

Inhibitory proteazy HIV działanie

1. Proteaza tnie produkt genów wirusa Gag i Gag-Pol w swoisty sposób aby stworzyć białka rdzenia wirusa
2. Zablokowanie proteazy skutkuje powstaniem defektywnych, niezakaźnych wirusów

2

Inhibitory proteazy HIV spektrum działania

1. Aktywność wobec HIV-1 i nieco mniejszą wobec HIV-2

3

Inhibitory proteazy HIV oporność

1. Częste mutacje proteazy
2. Szybko narasta, zwłaszcza gdy leki są stosowane w politerapii

4

Inhibitory proteazy HIV interakcje lekowe

1. Wszystkie są substratami i inhibitorami CYP3A4
2. Największy wpływ-> Rytonawir
3. Najsłabszy -> Sakwinawir
4. Niektóre są rownież induktorami -> Amprenawir i Rytonawir
5. Liczne interakcje

5

Inhibitory proteazy HIV ogólne działania niepożądane

1. Zaburzenia metabolizmu tkanki tłuszczowej (w najmniejszym stopniu Atazanawir)
2. Zwiększają prawdopodobieństwo krwawień u pacjentów z hemofilią A i B

6

Inhibitory proteazy HIV zaburzenia metabolizmu tkanki tłuszczowej objawy

1. Redystrybucja tk. tluszczowej w okolice karku, brzucha i piersi
2. Zanik fałdu podskórnego na kończynach i twarzy
3. Dyslipidemia (wzrost LDL i triglicerydów)
4. Upośledzona tolerancja glukozy z insulinoopornością

7

Inhibitory proteazy HIV zaburzenia metabolizmu tkanki tłuszczowej mechanizm

1. Mechanizm nie do końca poznany
2. Sugeruje się zaburzenia przez leki funkcji lamin-> białek otoczki jądrowej
3. Można zapobiegać przez użycie analogi GHRH -> Tesamoreliny

8

Rytonawir

1. Inhibitor CYP3A4
2. Wykorzystywany do wzmocnienia działania innnych PI
3. tzw. Ritonavir boosting

9

Kobicystat

1. Wybiórczy inhibitor CYP3A
2. Stosowany w terapii skojarzonej do poprawy biodostepnosci wybranych inhibitorow proteazy (Atazanawiru, Darunawiru)

10

Amprenawir

1. Db wchłanialny z pp
2. Opornosc na lek -> rzadsza niz innych
3. Zarówno induktor jak i inhibitor CYP3A4

11

Amprenawir działania niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymiory, zaburzenia nastroju (depresja), zaczerwienienie skory
2. Rzadziej ciężkie skórne:
1) zespół Stevensa-Johnsona
2) toksyczna nekroliza naskórka
3. Parestezje okolicy ust
4. Uczulenia-> ma budowę sulfonamidy i moze wywoływać nadwrażliwość u pacjentów uczulonych na sulfonamidy

12

Amprenawir przeciwwskazania

1. Rr doustne zawierają glikol polipropylenowy
1) nie można stosować u kobiet w ciąży i dzieci
2) nie można stosować w przypadku stosowania Disulfiramu i leków o podobnym działaniu
2. Zawiera tez duże dawki witaminy E

13

Fosamprenawir farmakokinetyka

1. Doustny prolek przekształcany przez enzymy rąbka szczoteczkowego jelit do Amprenawiru
2. Lepsza biodostepnosc -> mniejsza dawka dobowa
3. Coraz cześciej używany zamiast Amprenawiru

14

Fosamprenawir działania niepożądane

1. Jak Amoprenawir

15

Indynawir farmakokinetyka

1. Wchłanianie z pp w 65% -> pokarm osłabia
2. Db przenika do CNS
3. Opornosc dość często i krzyżowa z Rytonawirem
4. Hamuje CYP3A4

16

Działania niepożądane Indynawiru

1. Hiperbilirubinemia
2. Kwasica moczowa
-> bo krystalizuje w kanalikach nerkowych
-> można zapobiec podając duże ilości płynów
3. Małopłytkowość
4. Nieswoiste -> nudności i wymioty, zaburzenia nastroju, wzrost aminotransferaz we krwi
5. Cześciej niz inne PI wywołuje insulinooporność (3-5%)

17

Sakwinawir farmakokinetyka

1. Podawany w postaci kapsułek z twardym żelem (Sakwinawir H)
2. Słabo wchłanialny z pp -> ale jednoczesne podanie małej dawki Rytonawiru zwiększa skuteczność
3. Pokarm tłuszczowy zwiększa wchłanianie leku
4. Jest inhibitorem i induktorem CYP3A4

18

Sakwinawir działania niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, bóle brzucha, zaczerwienienie skory, nieżyt nosa

19

Atazanawir farmakokinetyka

1. Nowszy PI o dłuższym działaniu (stosowany raz dziennie)
2. Db wchłanialny z pp
3. Wchłanianie zwiększa posiłek
4. Db przenika do CNS
5. Inhibitor CYP3A4 i CYP 2C9

20

Atazanawir interakcje lekowe

1. Często podawany razem z Rytonawirem
2. Wchłanianie hamują silnie leki podwyższające pH w żołądku -> zwłaszcza inhibitory pompy protonowej

21

Atazanawir oporność

1. Mutacja PI-> ale zwiększa ona podatność wirusa na inne PI

22

Atazanawir działania niepożądane

1. Jedyny PI niewywołujący klinicznie istotnej lipodystrofii
2. Nieswoiste -> nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka, bóle głowy, rzadziej zaczerwienienie skory

Rzadziej:
3. Neuropatia obwodowa
4. Żółtaczka -> bo hamuje transferazę glukuronidową
5. Zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odstępów PR i QT)

23

Lopinawir

1. Dostępny tylko jako preparat Kaletra -> w połączeniu z małą dawką Rytonawiru
2. Nasila to aktywność Lopinawiru

24

Lopinawir/ Rytonawir działania niepożądane

1. Nieswoiste-> nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka, uczucie zmęczenia

25

Nelfinawir farmakokinetyka

1. Wchłanianie z pp bd silnie wzmacnia pokarm
2. Hamuje CYP3A4

26

Nelfinawir działania niepożądane

1. Mniej działań niepożądanych niz inne PI
2. Preferowany u kobiet w ciąży

27

Typranawir farmakokinetyka

1. Nowszy PI
2. Zawsze stosowany z Rytonawirem
3. Zarówno inhibitor jak i induktor CYP3A4
4. Także induktor glikoproteiny P -> odpowiadającej za wypompowywanie z komórki wielu substancji terapeutycznych

28

Typranawir podawanie

1. Niska dostępność po podaniu doustnym
2. Wzrost wchłaniania gdy z pokarmem bogatym w tłuszcze

29

Typranawir działania niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaczerwienienie skory (częstsze u kobiet)
2. Leukopenia

Rzadko:
3. Krwawienie śródczaszkowe
4. Alergiczne reakcje -> ma budowę sulfonamidu i moze wywoływać reakcje nadwrażliwości u pacjentów uczulonych na sulfonamidy

30

Darunawir farmakokinetyka

1. Nowszy inhibitor proteazy
2. Db wchłania się z pp
3. Pokarm nasila wchłanianie leku
4. Hamuje CYP3A4