Leki Przeciwgrzybicze Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Leki Przeciwgrzybicze Teoria > Flashcards

Flashcards in Leki Przeciwgrzybicze Teoria Deck (66)
Loading flashcards...
1

Amfoterycyna B działanie

1. Budowa: polienowy makrolid
2. Jest antybiotykiem wytwarzanym przez Streptomyces nodosus
3. Łączy sie z ergosterolem błon grzyba -> tworzy w nich pory-> powoduje wypływ jonów i białek z komórki
4. Działanie grzybobójcze

2

Amfoterycyna B spektrum działania

-> bd szerokie
1. Candida
2. Cryptococcus neoformans
3. Histoplasma capsulatum
4. Blastomyces dermatitidis
5. Coccidioides immitis
6. Aspergillus fumigatus
7. Mucor

3

Amfoterycyna B oporność

A) pierwotna: Candida lusitaniae i Pseudallescheria boydii
B) mechanizmy wtórnej -> zmniejszenie zawartości ergosterolu w błonie lub zmiana ich struktury

4

Amfoterycyna B formy podania

1. Mie podaje sie samej bo praktycznie zupełnie nie rozpuszczalna w H2O
2. W postaci koloidalnej mieszaniny z deoksycholanem sodu do wstrzyknięć dożylnych -> toksyczna
3. W preparatach liposomalnych dożylnie lub miejscowo

5

Liposomalne formy amfoterycyny B preparaty

1. Sfery (AmBisome)
2. Dyski lipidowe (Amphotec)
3. Taśmy lipidowe (Abelcet)

6

Liposomalne formy amfoterycyny B

1. Lek przyłącza sie do lipidów nosnikowych z powinowactwem większym niz lipidy bł. kom ludzi ale mniejszym niz ergosterolu grzybów
2. Preparat służy wiec jako rezerwuar leku uwalniając go jedynie w miejscu infekcji grzybiczej
3. Niektóre zawierają tez lipazy aktywnie uwalniające lek

7

Liposomalne formy amfoterycyny B zalety

1. Mniejsza toksyczność natychmiastowa i lepsza skuteczność
2. Mniejsza tox kontrowersyjna przy dyskach
3. Mniejsza nefrotoksyczność

8

Liposomalne formy amfoterycyny B wady

1. 20-100razy droższe
2. Użycie zarezerwowane tylko dla pacjentow którzy nie tolerują formy koloidalnej lub gdy jest ona u nich nieskuteczna
3. Mała skuteczność preparatów liposomalnych w grzybicach CNS i dróg moczowych

9

Amfoterycyna B zastosowanie dożylne

1. Ciężkie zagrażające życiu grzybice układowe (głownie Candida i Aspergillus)
2. Zwykle używana w początkowej fazie leczenia
3. Potem zastępowana przez azole

10

Amfoterycyna B zastosowanie miejscowe

-> rzadziej
1. Do worka spojówkowego w grzybiczym owrzodzeniu rogówki
2. Do stawu w grzybiczym zapaleniu stawu
3. Do pęcherza moczowego w kandydurii
4. Terapia leiszmaniozy

11

Amfoterycyna B farmakokinetyka

1. Nie wchłanialna z pp-> działa w jego swietle
2. Db penetruje do większości tkanek, ale słabo do CNS
-> moze byc podawana do CSF
3. Nie łączy sie jej z azolami bo hamują syntezę ergosterolu

12

Działania niepożądane Amfoterycyny mechanizmy

1. Mechanizm: przyłączanie sie leku do lipidów bł. kom człowieka
2. Liczne
3. Podział:
A) natychmiastowe
B) powoli rozwijające sie

13

Amfoterycyna B działania niepożądane natychmiastowe

1. Gorączka
2. Dreszcze
3. Skurcze mięśniowe
4. Nudności i wymioty
5. Bóle głowy
6. Spadek BP

14

Amfoterycyna B działania niepożądane natychmiastowe uwagi kliniczne

1. Prawie wszystkich pacjentow
2. Objętość zmniejsza:
1. wolniejsze podawanie leki
2. Zredukowanie jego dawki
3. Podanie wcześniejsze paracetamolu, antagonistów H1, Glikokortykosteroidow
3. Czasem zaleca sie podanie dawki testowej (1mg domięśniowo) -> w celu oszacowania ciężkości reakcji

15

Amfoterycyna B działania niepożądane

1. Nefrotoksyczność
2. Hepatotoksyczność
3. Niedokrwistość (bo spadek EPO przez uszkodzenie nerek)
4. Objawy ZOMR przy podaniu do CSF

16

Amfoterycyna B działania niepożądane - nefrotoksycznosc

1. U prawie wszystkich pacjentow
2. Częściowo odwracalna
3. Objawia się kwasicą cewkowa z masywną utrata Mg i K
4. Można częściowo zapobiec stosując wlewy 0,9% NaCl tuż przed podaniemu lub po

17

Flucytozyna działanie

1. Syntetyczny analog pirymidyny
2. Wychwytywana przez grzyba przy udziale permeazy cytozynowej
3. Przekształcana do 5-fluorouracylu a następnie do
1) monofosforanu 5-fluorodeoksyurydyny (FdUMP) -> hamuje syntezę DNA i
2) trifosforanu 5-fluorourydyny (FUTP) -> hamuje powstanie RNA
4. Dziala bakteriostatyczne
5. Komórki człowieka nie przekształcają Flucytozyny do aktywnych metabolitów

18

Flucytozyna spektrum działania

-> węższy niz Amfoterycyny B

1. Cryptococcus neoformans (głownie)
2. Niektóre gatunki Candida

Rzadziej
3. Aspergillus
4. Grzyby wywołujące chromomicosis

19

Flucytozyna oporność

1. Częsta
2. Polega na zmianach w metabolizmie leku do aktywnych pochodnych
3. Rozwija się zwykle w monoterapii -> wiec z reguły Flucytozyna stosowana z Amfoterycyna B-> synergizm

20

Flucytozyna zastosowanie

1. Leczenie kryptokokowego ZOMR
2. Leczenie zapalenia wsierdzia przez Candida

21

Flucytozyna działania niepożądane

-> zależą prawdopodobnie od powstawania Fluorouracylu
1. Uszkodzenie szpiku kostnego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość)
2. Zaburzenia z pp (nudności i wymioty, biegunka, enterocolitis)
3. Zmiany skórne (osutki i nekroliza naskórka)
4. Uszkodzenie wątroby -> zapobieganie przez monitorowanie stężenia leku we krwi

22

Azole działanie

1. Hamują enzymy cyt. P450 grzyba katalizujące syntezę ergosterolu (14-α-demetylazę lanosterolu (CYP51))
2. Jest ona odpowiedzialna za przekształcanie lanosterolu w ergosterol
3. O wiele słabiej łącza sie z ludzkimi enzymami cyt. P450
5. Triazole sa bd wybiórcze w stosunku do grzybów niz imidazole-> stąd imidazole maja wiecej działań niepożądanych

23

Azole spektrum działania

-> szerokie
1. Candida
2. Cryptococcus neoformans
3. Coccidioides immitis
4. Blastomyces
5. Histoplasma
6. Dermatofity

Dodatkowo tylko Itrakonazol, Worykonazol i Pozakonazol:
7. Aspergillus
8. Pseudallescheria boydii (pierwotnie oporna na Amfoterycyne B)
9. Wykazują również słabe działanie przeciwbakteryjne -> wobec niektórych Gram+

24

Azole oporność

1. Wiele niepoznanych mechanizmów
2. Stopniowo narastający problem kliniczny

25

Azole farmakokinetyka

1. Sposób podania: ogólny i miejscowy
2. Mniej lub bardziej wpływają na cyt. P450 ludzki

26

Ketokonazol

1. Pierwszy azol wypierany przez nowsze
2. Silnie hamuje enzymy cyt. P450
3. Doustny a także miejscowy w szamponie przeciwłupieżowym (Nizoral)

27

Flukonazol

1. Najczęściej używany z azoli
2. Dostępny w postaci dożylnej i doustnej
3. Łatwo sie wchłania z pp
4. Dobrze penetruje do CNS
5. Lek z wyboru w grzybicach CNS
6. Ma nwlk wpływ na enzymy cyt. P450

28

Flukonazol spektrum działania

1. Candida albicans i parapsilosis
2. Słabo działa na Candida glabrata
3. Brak aktywności wobec Candida krusei, Aspergillus i Blastomyces

29

Azole tylko o działaniu miejscowym zastosowanie

1. Grzybice powierzchniowych wywołane przez Candida i dermatofity
2. Leczeniu łupieżu pstrego
3. Grzybica paznokci -> Efinalonazol miejscowo (10% rr, nowy, pierwszy azol w tej chorobie)

30

Azole tylko o działaniu miejscowym formy

1. Kremy
2. Maści
3. Płyny do użytku zewnętrznego
4. Globulki dopochwowe