Malaria 1 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Malaria 1 Teoria > Flashcards

Flashcards in Malaria 1 Teoria Deck (34)
Loading flashcards...
1

Chlorochina działanie

1. Hamuje polimeryzację hemu
2. Mechanizm wspólny z Meflochiną, Amodiachiną, Chininą itd.

2

Leki hamujące polimeryzację hemu mechanizm działania

-> kontrowersje co do mechanizmu
1. Gromadzą się w wakuolach odżywczych Plasmodium i zapobiegają polimeryzacji hemu w hemozoinę
2. W czasie rozpadu hemoglobiny w RBC powstaje wolny hem, toksyczny -> sprzyja wytwarzaniu wolnych rodników
3. Pierwotniaki maja enzym -> hemopolimerazę, ktora łączy grupy hemowe w nietoksyczne polimery
3. Dodatkowy mechanizm ? -> kompleksy tych leków z hemem znacznie bd sprzyjają wytwarzaniu wolnych rodników -> toksyczniejsze niz sam hem
4. Dodatkowo niektóre z tych leków łącza sie z DNA pasożyta i zaburzają jego replikacje

3

Leki hamujące polimeryzację hemu - które

1. Chlorochiny
2. Hydroksychlorochiny
3. Meflochiny
4. Amodiachiny
5. Chininy

A także częściowo:
6. Lumefantryny
7. Halofantryny

4

Chlorochina spektrum działania

1. Szczególnie aktywna wobec pasożytów w fazie krwinkowej (tez Falciparum)
2. Ale tez dobra wobec gametocytów P. vivax, ovale i malariae ale nie falciparum
3. Nie działa na formy tkankowe

5

Chlorochina zastosowanie

1. Z wyboru w profilaktyce i leczeniu zakażeń wszystkimi zarodźcami
2. Do eradykacji z wątroby P. ovale i vivax sa kojarzone z Prymachiną
3. Leczenie ropnia wątroby spowodowanego amebą w razie niepowodzenia terapii Metronidazolem
4. RA
5. SLE
6. Łuszczyca

6

Chlorochina oporność

1. Coraz większa opornosc falciparum
2. Pojawienie sie aktywnego transportera wyrzucającego lek poza pasożyta
3. Często kojarzona z Atowakwonem lub Proguanilem

7

Hydroksychlorochina

1. Działanie, spektrum działania i zastosowanie jak Chlorochina

8

Nowe leki przeciwmalaryczne w badaniach klinicznych hamujące polimeryzację hemu

-> w 2 fazie badań klinicznych
1. Tafenochina
2. Ferrochina

9

Działania niepożądane chlorochiny

-> u kilkunastu % pacjentów
1. Nieswoiste -> świąd skóry (częstszy u murzynów), nudności lub wymioty, bóle brzucha, rzadziej głowy, jadłowstręt, zmatowienie włosów
2. Przy szybkim dożylnym podaniu moze skutkować ↓ BP i zatrzymaniem krążenia

Rzadziej:
3. Zaburzenia widzenia ze zmianami w dnie oka (wskazane coroczne badanie okulistyczne)
4. Wydłużenie odc. QT
5. Fototoksyczność -> pacjent musi unikać nasłonecznienia
6. Hemoliza -> w osób z niedoborem G6PDH

Bd rzadko:
7. Zaburzenia neuropsychiatryczne (splątanie, reakcje psychotyczne, drgawki)
8. Zaburzenia hematologiczne np. agranulocytoza

10

Przeciwwskazania chlorochina

1. Pacjenci z porfirią i łuszczycą -> prowokuje napady chorobowe
2. Niewydolność wątroby
3. Ostrożnie u osób z dodatnim wywiadem neurologicznym

11

Amodiachina działanie

1. Mechanizm podobny do Chlorochiny i Hydroksychlorochiny
2. Aktywność wobec Plasmodium falciparum opornego na Chlorochinę

12

Amodiachina zastosowanie

1. Ze względu na toksyczność nie stosowana w profilaktyce
2. Leczenie zwykle w skojarzeniu z Artezunatem

13

Amodiachina działania niepożądane

-> zwłaszcza po dłuższym używaniu
1. Hematologiczne -> agranulocytoza, anemia aplastyczna
2. Uszkodzenie wątroby

14

Chinina działanie

1. Izolowana z kory drzewa chinowego
2. Niejasny mechanizm podobny do Chlorochiny

15

Chinina spektrum działania

1. Formy krwinkowe wszystkich zarodźców
2. Gametocyty P. vivax i ovale ale nie falciparum
3. Nie wpływa na formy tkankowe

16

Chinina oporność

1. Występuje w płd-wschodniej Azji -> np. w Tajlandii -> ale wciąż wykazuje pewna aktywność
2. Mechanizm: mutacja genu transportera

17

Chinina zastosowanie

1. Ciężkie zakażenie P. falciparum -> i.v. lub i.m.
-> powinna byc jak najszybciej zmieniona na i.o.
2. Łagodniejsze zakażenia P. falciparum -> i.o.
3. Nie powinna byc wykorzystywana w zakażeniach P. vivax, ovale, czy malariae -> toksyczniejsza od Chlorochiny
4. Terapia Babesia sp.

18

Chinina działania niepożądane

1. Cinchonismus
2. Objawy uczuleniowe -> zaczerwienienie skory, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk Quinckego
3. Zaburzenia hematologiczne
1) leukopenia
2) agranulocytoza
3) małopłytkowość
4) anemia hemolityczna (zwłaszcza gdy niedobor G6PDH)

Rzadko:
4. Blackwater fever
5. Hipoglikemia (gdy duże dawki, bo stymuluje wyrzut insuliny z wysp trzustkowych)
6. Skurcze macicy w 3 trymestrze ciąży -> ale nwlk ryzyko -> jest lekiem z wyboru w P. falciparum w okresie ciąży
7. Szybka infuzja dożylna moze spowodować:
1) spadek BP
2) zmiany w pracy serca (wydłużenie QT, zaburzenia rytmu)

19

Cinchonismus

1. Szum i dzwonienie w uszach, może prowadzić do upośledzenia słuchu
2. Bóle i zawroty głowy
3. Zaburzenia widzenia
4. Nudności i wymioty
-> w łagodniejszych przypadkach nie jest wskazaniem do odstawienia leku

20

Blackwater fever objawy

1. Hemoliza
2. Gorączka
3. Hemoglobinuria
Uszkodzenie nerek

21

Meflochina działanie

1. Pochodna chinoliny o niejasnym mechanizmie działania (jak Chlorochina)

22

Meflochina spektrum działania

1. Formy krwinkowe, zwłaszcza P. falciparum i vivax
2. Nie wpływa na gametocyty ani formy tkankowe

23

Meflochina oporność

1. Jak Chininy -> mutacja genu dla transportera
2. Często w Tajlandii

24

Meflochina zastosowanie

1. Zakażenie P. falciparum i inne oporne na chlorochine
-> zwykle db działa
-> ale lek z wyboru to Chinina
2) profilaktyka zakażenia P. falciparum i innymi w podróży na tereny endemiczne
-> oprócz terenów gdzie nie ma oporności na Chlorochine i oprócz okolic oporności na Meflochine i Chinine -> niektóre regiony Tajlandii

25

Meflochina działania niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, biegunka, bóle brzucha, zawroty głowy, trudności w zasypianiu, nieznaczne zaburzenia zachowania

2. Objawy psychotyczne i drgawki -> rzadko (1:1000), mogą sie pojawić tez w profilaktyce
3. Zaburzenia hematologiczne (leukocytoza, małopłytkowość)
4. Zaburzenia rytmu (bradykardia, zaburzenia przewodnictwa)
5. Wzrost aminotransferaz we krwi

26

Meflochina uwagi kliniczne

1. Rozdzielenie pojedynczej, tygodniowej dawki na 2, podawane w odstępie 6-8h wiąże sie ze zmniejszeniem częstości skutków ubocznych
2. Rzadkie podawanie w profilaktyce -> działania niepożądane

27

Przeciwwskazania Meflochina

1. Padaczka
2. Pacjenci psychiatryczni
3. Cierpiący na zaburzenia rytmu serca
4. Należy odstawić gdy obj. z CNS
5. Niektóre grupy zawodowe (piloci, żołnierze)

28

Prymachina działanie

1. Pochodna 8-aminocholiny
2. Niejasny mechanizm działania
3. Prawdopodobnie jej metabolit-> chinon, konkuruje z ubichinonem
4. Upośledza to funkcjonowanie łańcucha oddechowego pasożyta

29

Prymachina spektrum działania

1. Stadia tkankowe wszystkich zarodźców
2. Jako jedyna aktywna wobec hipnozoitow P. vivax i ovale
3. Jest aktywna rownież wobec gametocytow wszystkich zarodźców -> juz pojedyncza dawka uszkadza gametocyty P. falciparum tak ze nie sa w stanie zakażać innych -> przerwanie transmisji
4. Słabo działa na formy krwinkowe

30

Prymachina oporność

1. Rzadko
2. U P. vivax (Nowa Gwinea, pld-wsch Azja, Ameryka Sr i Pld)
3. Ma charakter częściowy -> powtórzenie terapii większa dawka zwykle skuteczne