Malaria 2 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Malaria 2 Teoria > Flashcards

Flashcards in Malaria 2 Teoria Deck (37)
Loading flashcards...
1

Atowakwon działanie

1. Hydroksynaftochinon
2. Zaburza funkcjonowanie łańcucha oddechowego zarodźców (prawdopodobnie na etapie redukcji cyt. bc1)

2

Atowakwon spektrum działania

1. Plasmodium falciparum
2. Pneumocystis jiroveci -> tu w monoterapii
3. Toxoplasma -> niewielkie badania sugerują skuteczność u pacjentow z upośledzeniem odporności

3

Atowakwon oporność

1. Monoterapia prowadzi szybko do oporności
2. Mechanizm: mutacja genu dla cyt. b
3. Dlatego stosowany w połączeniu z Proguanilem (inhibitorem reduktazy DHF)
-> razem nazwa handlowa: Malarone

4

Malarone

1. Atowakwon + Proguanil
2. Aktywność wobec form krwinkowych i tkankowych P. falciparum
3. Wykorzystanie: profilaktyka i leczenie malarii

5

Atowakwon działania niepożądane

-> nieswoiste
1. Gorączka
2. Zaczerwienienie skory
3. Nudności i wymioty
4. Biegunka
5. Bezsenność
6. Bóle głowy

6

Malarone działania niepożądane

1. Takie jak Atowakwonu
2. Dodatkowo bóle brzucha i wzrost aktywności aminotransferaz we krwi

7

Halofantryna działanie

1. Podobna w działaniu do pochodnych chinoliny (Meflochiny i Prymachiny)

8

Halofantryna spektrum działania

1. Formy krwinkowe zarodźców -> w tym większość P. falciparum opornego na Chlorochine

9

Halofantryna oporność

1. Oporność krzyżowa z Meflochina

10

Halofantryna zastosowanie

1. Leczenie P. falciparum opornego na Chlorochine
2. Halofantryna jest nieużywana w profilaktyce bo zbyt toksyczna

11

Halofantryna działania niepożądane

1. Kardiotoksyczność -> dawkozalezne wydłużenie QT i możliwość występowania groźnych zaburzeń rytmu
2. Nieswoiste ->nudności i wymioty, bóle brzucha, kaszel, zaczerwienienie skory, świąd, wzrost aminotransferaz
3. W obecności pokarmu wchłaniania sie lepiej -> nie należy go zażywać w czasie jedzenia -> aby nie doszło do zwiększenia jego stężenia

12

Halofantryna przeciwwskazania

1. Ciąża

13

Lumefantryna

1. Działanie, spektrum działania, oporność, zastosowanie i przeciwwskazania jak Halofantryna
2. Dodatkowo stosowana jako Coartem -> Lumefantryna w skojarzeniu z Artemeterem -> szeroko stosowany w zakażeniach P. vivax i falciparum
3. Inne działania niepożądane

14

Lumefantryna działania niepożądane

1. Db tolerowana, nie wywołuje kardiotoksycznosci

15

Artemizynina i pochodne budowa

1. Cykliczne nadtlenki o budowie laktonu
2. Składnik ziołowego specyfiku qinghaosu używanego w medycynie chińskiej od 2000 lat do zwalczania gorączki

16

Artemizynina i pochodne działanie

1. Łączą się z globiną w wakuolach trawiennych pasożyta
2. Ulegają rozszczepieniu pod wpływem hemu do wolnych rodników uszkadzających DNA i białka zarodźca
3. Hamują ATP-azę odpowiedzialną za transport wapnia do ER pasożyta

17

Artemizynina i pochodne spektrum działania

1. Formy krwinkowe wszystkich zarodźców
2. Gametocyty P. falciparum
3. Nie działają na Plasmodium w fazie wątrobowej
4. Toxoplasma gondii
5. Leishmania major
6. Schistosoma

18

Artemizynina i pochodne oporność

1. Nie stanowi poważnego problemu
2. Zależy od transportera -> mutacja tego samej genu co Chininy, Meflochiny, Halofantryny i Lumefantryny

19

Artemizynina i pochodne zastosowanie

1. Zakażenia P. falciparum opornych na starsze leki -> jedyne preparaty efektywne przy oporności na Chininę
2. Nie są używane w profilaktyce

20

Artemizynina i pochodne farmakokinetyka

1. Szybkie działanie -> db sprawdzają sie w leczeniu ataków malarii
2. Drogi podania:
1) doustnie
2) dożylnie
3) domięśniowo
4) doodbytniczo

21

Artemizynina i pochodne interakcje

1. Skuteczne w monoterapii
2. Ale zaleca sie je podawać w skojarzeniu:
1) Artezunat z Meflochina
2) Artemeter z Lumefantryną
3. Wskazane sa tez połączenia z Sulfadoksyna i Pirymetaminą (Fansidar) oraz z Amodiachiną

22

Artemizynina i pochodne działania niepożądane

-> nie występują często
1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, biegunka

Rzadziej:
2. Odwracalne zaburzenia hematologiczne (neutropenia, hemoliza)
3. Zaburzenia rytmu serca -> Artemizynina wydłuża odstęp QT
Bd rzadko
4. Poważne działanie neurotoksyczne
-> u zwierząt, u ludzi bd rzadko
1) ataksja
2) oczopląs
3) zaburzenia lekowe
4) drżenia kończyn

23

Nobel malaryczny

1. 2015
2. Dla chinki YouYou Tu
3. Za właściwości przeciwmalaryczne Artemizyniny

24

Inhibitory syntezy folianu w malarii działanie

1. Inhibitory reduktazy dihydrofolianu
2. Proguanil i Chlorproguanil dodatkowo zaburzają fosforylację oksydatywną w mitochondriach zarodźców

25

Inhibitory syntezy folianu w malarii spektrum działania

1. Formy krwinkowe wszystkich zarodźców -> Pirymetamina i Proguanil
2. Formy wątrobowe -> tylko Proguanil, ale niezbyt silnie
3. Nie zwalczają hipnozoitów ani gametocytów

26

Inhibitory syntezy folianu w malarii oporność

1. Głównie u P. falciparum
2. Zależy od licznych mutacji DHFR

27

Inhibitory syntezy folianu w malarii zastosowanie

-> w skojarzeniu
1. Proguanil z Atowakwonem lub Chlorochina w profilaktyce i leczeniu malarii
2. Fansidar (niekiedy razem z Chinina) w terapii zakażenia P. falciparum w Afryce -> ale rosnąca oporność na ten preparat
3. Chlorproguanil + Dapson -> w badaniach -> skuteczność (?) w zakażeniu P. falciparum

28

Pirymetamina działania niepożądane

-> db tolerowane
1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, zaczerwienienie skory, świąd
2. Teratogenność -> Pirymetamina
-> u zwierząt
-> u ludzi można podawać krótko w czasie ciąży
-> ale wymaga suplementacji Kwasem foliowym

29

Proguanil działania niepożądane

-> db tolerowane
1. Nieswoiste -> nudności lub wymioty, zaczerwienienie skory, świąd
2. Łysienie
3. Owrzodzenia jamy ustnej

-> bezpieczny w ciąży, ale wymaga suplementacji Kwasem foliowym

30

Tetracyklina w malarii

1. Działa tylko na formy krwinkowe zarodźców
2. Podawana razem z Chininą w leczeniu zakażenia Plasmodium falciparum
3. Pozwala na skrócenie terapii