Robaki Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Robaki Teoria > Flashcards

Flashcards in Robaki Teoria Deck (57)
Loading flashcards...
1

Leki przeciw robakom uwagi kliniczne

1. Gdy robaki są w jelicie, leki podaje sie zwykle na czczo
-> często potem silne środki przeczyszczające np. sole magnezu
2. Ogolnie leki te sa dosyć toksyczne dla gospodarza i nie należy ich nadużywać

2

Leki przeciw robakom oporność

-> wolno sie rozwija
1. Pojawienie sie pompy (glikoproteiny P) aktywnie wyrzucającej lek poza org pasożyta
-> Werapamil hamuje glikoproteine P i zmniejsza opornosc robaków
2. Zmiana pktu molekularnego uchwytu leku -> np. mutacja genu dla mikrotubul
3. Przekierowanie odporności gospodarza przez robaka na Th2

3

Dobór leków w tasiemczycach

1. Prazykwantel
2. 2 rzut: Niklozamid

4

Dobór leków w zakażeniach robakami oblymi

-> glista ludzka, węgorek jelitowy, włosogłówka, włosień

1. Albendazol
2. Mebendazol
3. Ew. Pirantel
4. Rzadziej Iwermektyna

5

Dobór leków w onchocerkozie

1. Iwermektyna

6

Dobór leków w zakażeniu przywrami

1. Prazykwantel
2. Ew. Oksamnichina

7

Dobór leków w filariozach

1. Dietylkarbamazyna

8

Benzimidazole działanie

1. Hamują syntezę mikrotubul 300 razy silniej parazytow niz ludzi
2. Aktywność terapeutyczna wzrasta powoli

9

Benzimidazole zastosowanie

1. Zakażenia robakami obłymi -> glista ludzka, włosogłówka, tęgoryjec dwunastniczy, owsiki
2. Albendazol -> osłonowo w czasie ewakuacji torbieli bąblowcowej
3. Albendazol -> wągrzyca CNS i rzadsze schorzenia np. larva migrans
4. Mało skuteczne w tasiemczycach

10

Działania niepożądane benzimidazoli

-> mało nasilone
1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, biegunka, bóle brzucha

Przy dłuższym użyciu (np. terapia bąblowca):
2. Uszkodzenie wątroby
3. Pancytopenia
-> wskazane okresowe monitorowanie aktywności aminotransferaz i morfologii krwi
4. Teratogenność

11

Prazykwantel działanie

1. Silnie otwiera kanały dla wapnia w błonie robaków
-> porażenie mm i smierć
2. Także dezorganizuje pokrywę robaków, odsłaniając ich antygeny dla układu immunologicznego

12

Prazykwantel spektrum działania

1. Wiele robaków płaskich i obłych

13

Prazykwantel zastosowanie

1. Zakażenia wszystkimi przywrami (tez postaci niedojrzałe i cercariae)
2. Tasiemce -> uzbrojony, nieuzbrojony, karłowaty, bruzdogłowiec szeroki
3. Wągrzyca CNS
4. Badana skuteczność leczenia osłonowego z Albendazolem w czasie ewakuacji torbieli bąblowcowej

14

Prazykwantel farmakokinetyka

1. Db wchłanialny z pp
2. Posiłki bogate w cukry nasilają wchłanianie
3. W CSF osiąga 20% stężenia w surowicy
4. W czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów

15

Prazykwantel działania niepożądane

1. Często nieswoiste-> przemijające bóle głowy, zawroty głowy, nudności i wymioty, stan podgorączkowy, bóle stawow, zaczerwienienie skory, świąd
2. Pogorszenie sprawności psychoruchowej
3. Eozynofilia i pokrzywka -> spowodowane uwalnianiem sie toksycznych związków z martwych robaków
4. W czasie leczenia wagrzycy CNS
1) bóle głowy
2) objawy oponowe
3) hipertermia
4) drgawki
-> można zapobiegać podając GKS

16

Oksamnichina działanie

1. Niejasny mechanizm
2. Spektrum: Schistosoma mansoni
-> ale nie Schistosoma japonicum i haematobium

17

Oksamnichina zastosowanie

1. Zakażenie S. mansoni jako alternatywa dla Prazykwantelu (w przypadku jego oporności)
2. Skuteczna w każdej fazie choroby tez w ostrym zespole obj -> zespół Katayama
3. Mieszane zakażenie przywrami -> podawana z Metrifonatem

18

Oksamnichina działania niepożądane

1. Nieswoiste -> bóle i zawroty głowy, sennosc, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka
-> rzadziej świąd skory i pokrzywka

Rzadko:
2. Stan podgorączkowy
3. Białkomocz
4. Leukopenia
5. Drgawki
6. Zabarwienie moczu na czerwono-pomarańczowy

19

Oksamnichina przeciwwskazania

1. Ciąża
2. W czasie leczenia nie należy prowadzić pojazdów

20

Piperazyna działanie

1. Niejasny mechanizm działania
2. Działa podobnie do GABA -> otwiera kanały chlorkowe i hiperpolaryzuje błonę komórkową
3. Hamuje także uwalnianie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej
4. Powoduje to odwracalne zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego robaków i porażenie ich mięśni

21

Piperazyna zastosowanie

1. Zakażenia robakami obłymi -> zwłaszcza glista ludzka i owsikiem

22

Piperazyna działania niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, biegunka, bóle brzucha, zawroty głowy
2. Objawy z CNS (drgawki) -> rzadko

23

Piperazyna przeciwwskazania

1. Padaczka
2. Niewydolność nerek
3. Ciąża

24

Dietylkarbamazyna działanie

1. Nieznany mechanizm działania
2. Prawdopodobnie powoduje odsłonięcie antygenów na powierzchni filarii dla układu immunologicznego
3. Powoduje to usunięcie filarii z narządów limfatycznych
4. Zaburza także metabolizm arachidonianu w pasożytach

25

Dietylkarbamazyna zastosowanie

1. Lek z wyboru w filariozach (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, timori)
2. Zakażenia Loa loa i tropikalna eozynofilia -> ale coraz cześciej zamiast niej Doksycyklina
3. Onchocerkoza-> wypierana przez Iwermektynę

26

Dietylkarbamazyna farmakokinetyka

1. Doustna
2. po posiłku
3. W postaci cytrynianu
4. Dobra dystrybucja do tkanek (oprócz tk. tłuszczowej)

27

Dietylkarbamazyna działania niepożądane

1. Nieswoiste -> bóle i zawroty głowy, jadłowstręt, nudności i wymioty

2. Miejscowe objawy wokół umierającego pasożyta
-> miedzy 3 a 12 dniem
1) powiększenie węzłów chłonnych
2) obrzęk
3) zaczerwienienie skory

3. Objawy zależne od uwolnienia toksycznych białek z rozpadających się pasożytów

28

Objawy zależne od uwolnienia toksycznych białek z rozpadających się pasożytów -> nasilenie w zależności od pasożyta

1. Łagodne przy Wuchereria bancrofti
2. Nieco cięższe przy Brugia malayi
3. Poważne przy Loa Loa
4. Przy onchocerkozie na tyle groźne ze uzywa sie innego leku -> Iwermektyny

29

Objawy zależne od uwolnienia toksycznych białek z rozpadających się pasożytów -> objawy

1. Gorączka
2. Zaczerwienienie skory
3. Bóle klp
4. Bóle mięśni i stawów
5. Leukocytoza
6. Eozynofilia
7. Białkomocz

Rzadziej
8. Wylewy krwawe w siatkówce
9. Encefalopatia

30

Pirantel działanie

1. Analogi tetrahydropirymidyny
2. Powodują nagły wyrzut ACh w złączu nerw-mm robaków
-> powoduje to porażenie ich mm