Inne Leki Przeciwbakteryjne Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Inne Leki Przeciwbakteryjne Teoria > Flashcards

Flashcards in Inne Leki Przeciwbakteryjne Teoria Deck (62)
Loading flashcards...
1

Polimyksyny działanie

1. Amfipatyczne acylowane peptydy
2. Zaburzają strukturę i funkcje błon bakteryjnych -> działają jak detergenty
3. Bakteriobojcze
4. Używa się zwykle mieszaniny siarczanów Polimyksyny B i E

2

Polimyksyny spektrum działania

1. Gram- także Pseudomonas

3

Polimyksyny oporność

1. Bd rzadko
2. Pojedyncze szczepy Acinetobacter oporne
3. Mechanizm: zmiejszenie przenikalności do bakterii

4

Polimyksyny podawanie

1. Doustnie-> zwalczanie zakażeń pp i eliminacja bakterii przed zabiegami na jelitach
2. Wziewnie, w nebulizacji -> u pacjentow z mukowiscydozą
3. Iniekcje dożylne -> bd rzadko

5

Polimyksyny zastosowanie

1. Leczenie ciężkich zakażeń Gram- opornych na inne antybiotyki np. Pseudomonas czy Acinetobacter
2. Powikłane zakażenia dróg moczowych gram - oporne na inne antybiotyki (Pseudomonas)
3. Zapalenia płuc Pseudomonas z mukowiscydoza

6

Polimyksyny farmakokinetyka

1. Nie wchłaniane z pp
2. Stosowane tez miejscowo na skóre, do ucha, do worka spojówkowego -> krople, maści, aerozole
3. Po podaniu dożylnym wydalane niezmienione przez nerki -> wykorzystywane w zakażeniach dróg moczowych

7

Polimyksyny działania niepożądane

A) Po zastosowaniu miejscowym nie występują
B) Nudności, wymioty, biegunka po podaniu doustnym
C) Po podaniu dożylnym:
1. Bd poważne uszkodzenie nerek
2. Zaburzenia z CSN i ObUN -> blok nerwowo-mięśniowy
3. Uwolnienie histaminy i silny skurcz oskrzeli, pokrzywka czy świąd skóry -> tez po podaniu wziewnym

8

Fidaksomycyna działanie

1. Hamuje syntezę RNA
2. Działa na polimerazę RNA w innym miejscu niż ansamycyny
3. Bakteriobójczy

9

Fidaksomycyna spektrum działania

1. Clostridium difficile doustnie

10

Fidaksomycyna oporność

1. Nie wykazano oporności krzyżowej z innymi grupami antybiotyków

11

Fidaksomycyna działania niepożądane

1. Zaparcia
2. Nudności i wymioty
3. Reakcje nadwrażliwości -> wysypka, świąd
-> czasem o ciężkim przebiegu -> obrzęk naczynioruchowy czy duszność

12

Retapamulina działanie

1. Półsyntetyczna
2. Łączy sie z 50S rybosomu w swoistym miejscu (z białkiem L3)
3. Bakteriostatyczna

13

Retapamulina spektrum działania

1. Bakterie gram+ (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, agalactiae)
2. Działa też na te szczepy niewrażliwe wobec Kwasu Fusydowego czy Mupirocyny

14

Retapamulina oporność

1. Mutacje białka L3 lub pojawienie sie pompy wyrzucającej lek poza organizm bakterii
2. Nie wykazuje oporności krzyżowej z innymi znanymi antybiotykami
3. Nie działa na Enterobacteriaceae, Pseudomonas czy Enterococcus faecalis

15

Retapamulina zastosowanie

1. Miejscowe na skore w liszajcu
2. Miejscowe na rany zakażone wrażliwymi szczepami

16

Retapamulina działania niepożądane

1. Podrażnienie skory-> ból, rumień, świąd
2. Kontaktowe zapalenie skory -> rzadziej

17

Leki podobne do Retapamuliny w badaniach klinicznych

-> Lefamulina

1. 3 faza badań klinicznych
2. Pozajelitowe podanie
3. Leczenie zakażeń skory i tkanek miękkich, zapalenia płuc i zakażeń endoprotez

18

Fosfomycyna działanie

1. Analog fosfoenolo-pirogronianu
2. Hamuje transferazę fosfoenolo-pirogronianową
3. Pierwszy etap syntety peptydoglikanu
4. Nie podobna do żadnego innego antybiotyku
5. Bakteriobójcza

19

Fosfomycyna spektrum działania

1. Wiele gram+ (Gronkowce, Enterococcus)
2. Gram- (E. coli, Proteus, Klebsiella)

20

Fosfomycyna oporność

1. Związana z jedynym transporterem tego leku -> zaburzenia funkcji przenośnika glukozo-6-fosforanu

21

Fosfomycyna zastosowanie

1. Leczenie i profilaktyka niepowikłanych zakażeń dróg moczowych
2. Doustna
3. Dostępna także u ciężarnych

22

Fosfomycyna działania niepożądane

1. Nudności i wymioty
2. Zgaga
3. Biegunka
4. Bóle i zawroty głowy

23

Kwas fusydowy działanie

1. Budowa steroidowa
2. Hamuje czynnik enolgacyjny -G (EF-G)
3. Hamuje przez to translokację łańcucha peptydowego w obrębie rybosomu i syntezę białek
4. Bakteriostatyczny

24

Kwas fusydowy spektrum działania

1. Staphylococcus aureus (tez MRSA)
2. Corynebacterium
3. Clostridium

25

Kwas fusydowy oporność

1. Punktowa mutacja genu dla EF-G -> narasta szybko
2. Zwykle podawany w skojarzeniu z innymi antybiotykami
-> np. Ryfampicyną, Cefalosporynami, Penicylinami izoksazolowymi, Wankomycyna
3. Nie występuje krzyżowa opornosc z innymi lekami

26

Kwas fusydowy zastosowanie

1. Osteomyelitis -> bo db penetruje do kości
2. Miejscowo w zapaleniu spojówek

27

Kwas fusydowy działania niepożądane

1. Biegunka
2. Zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka)
3. Wysypka
4. Barwi mocz na brązowo

28

Fuzafungina działanie

1. Antybiotyk o budowie depsipeptydowej wytwarzany przez grzyb Fusarium
2. Zaburza funkcjonowanie błony -> podobny do jonoforow
3. Bakteriostatyczny i grzybostatyczny
4. Wykazuje lekkie działania przeciwzapalne i immunostymulujace

29

Fuzafungina spektrum działania

1. Staphylococcus
2. Streptococcus
3. Moraxella
4. Legionella pneumophila
5. Mycoplasma pneumoniae
6. Candida albicans
7. Hamuje adhezję Haemophilus do nabłonka dróg oddechowych

30

Fuzafungina zastosowanie

1. Leczenie zakażeń GDO
2. Miejscowo, w postaci aerozolu -> TYLKO do stosowania miejscowego