Leki Przeciwbakteryjne 2 Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Leki Przeciwbakteryjne 2 Nazwy > Flashcards

Flashcards in Leki Przeciwbakteryjne 2 Nazwy Deck (35)
Loading flashcards...
1

Antybiotyki glikopeptydowe i lipopeptydowe podział

1. Glikopeptydowe
2. Lipopeptydowe
3. Lipoglikopeptydowe

2

Antybiotyki glikopeptydowe nazwy

1. Wankomycyna
2. Teikoplanina

3

Antybiotyki lipopeptydowe nazwy

1. Daptomycyna

W zaawansowanych badaniach klinicznych:
2. Surotomycyna

4

Antybiotyki glikolipopeptydowe nazwy

1. Telawancyna
2. Dalbawancyna
3. Oritawancyna

5

Antybiotyki aminoglikozydowe i podobne związki nazwy

1. Najczęściej stosowane Aminoglikozy
2. Aminoglikozydy stosowane głównie po lub miejscowo
3. Nowe Aminoglikozydy, wykazujące aktywność wobec opornych szczepów
4. Daktynomycyna -> antybiotyk przeciwnowotworowy z budowa aminoglikozydowa
5. Spektynomycyna -> podobny strukturalnie do aminoglikozydow ale nie ma w cząsteczkę aminocukru, antybiotyk

6

Najczęściej stosowane Aminoglikozy nazwy

1. Streptomycyna
2. Gentamycyna
3. Tobramycyna
4. Amikacyna

7

Aminoglikozydy stosowane głównie p.o. lub miejscowo nazwy

-> ale mogą też być rzadziej doustnie

1. Neomycyna
2. Kanamycyna
3. Paromomycyna

8

Nowe Aminoglikozydy, wykazujące aktywność wobec opornych szczepów nazwy

1. Netylmycyna
2. Sepamycyna

9

Tetracykliny podział

1. Krótko działające (t1/2 = 6-8h)
2. O pośrednim czasie działania (12h)
3. Długo działające (16-18h)

10

Tetracykliny krótko działające (t1/2 = 6-8h) nazwy

1. Tetracyklina
2. Oksytetracyklina

11

Tetracykliny o pośrednim czasie działania (12h) nazwy

1. Demeklocyklina
2. Metacyklina

12

Tetracykliny długo działające (16-18h) nazwy

-> umożliwiające dawkowanie raz na dobę

1. Doksycyklina
2. Minocyklina

13

Glicylcykliny nazwy

1. Tygecyklina

14

Antybiotyki makrolidowe i podobne grupy podział

1. Makrolidy
2. Azalidy
3. Ketolidy
4. Linkozamidy

5. Oksazolidynony

15

Makrolidy nazwy

A) z pierścieniem laktonowym o 14 atomach węgla
1) Erytromycyna
2) Roksytromycyna
3) Klarytromycyna

B) 16 at. węgla
1) Spiramycyna

16

Azalidy nazwy

1. Azytromycyna

17

Ketolidy nazwy

1. Telitromycyna
2. Cetromycyna

Nowe:
3. Solitromycyna

18

Linkozamidy nazwy

1. Linkomycyna
2. Klindamycyna

19

Oksazolidynony nazwy

1. Linezolid
2. Eperezolid
3. Tedizolid

20

Streptograminy nazwy

1. Streptogramina A-> Chinuprystyna
2. Streptogramina B-> Dalfoprystyna

21

Inne leki przeciwbakteryjne podział

1. Hamujące syntezę białek w rybosomach
2. Hamujące syntezę RNA bakterii
3. Zaburzające funkcje błony komórkowej
4. Wpływające na syntezę peptydoglikanu

22

Inne leki przeciwbakteryjne hamujące syntezę białek w rybosomach nazwy

1. Chloramfenikol
2. Retapamulina
3. Kwas fusydowy
4. Mupirocyna -> inny mechanizm

23

Inne leki przeciwbakteryjne hamujące syntezę RNA bakterii nazwy

1. Ansamycyny
2. Fidaksomycyna

24

Ansamycyny nazwy

1. Ryfampicyna
2. Ryfabutyna
3. Ryfapentyna
4. Ryfaksymina

25

Inne leki przeciwbakteryjne zaburzające funkcje błony komórkowej nazwy

1. Polimyksyny
2. Fuzafungina
3. Gramicydyna

26

Polimyksyny nazwy

1. Polimyksyna B
2. Polimyksyna E = Kolistyna
3. Kolistymetat sodowy

27

Inne leki przeciwbakteryjne wpływające na syntezę peptydoglikanu nazwy

1. Fosfomycyna
2. Bacytracyna
3. Cykloseryna

28

Leki w gruźlicy podział

1. Leki pierwszego rzutu
2. Leki drugiego rzutu -> gdy oporność: Typowe dla gruźlicy oraz omówione gdzie indziej

29

Leki pierwszego rzutu w leczeniu gruźlicy

1. Izoniazyd
2. Ryfampicyna
3. Pirazynamid
4. Etambutol
5. Streptomycyna

30

Leki drugiego rzutu typowe dla gruźlicy nazwy

1. Etionamid
2. Kwas para-aminosalicylowy (PAS)
3. Klofazymina
4. Delamanid
5. Bedakilina