NRTI Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > NRTI Teoria > Flashcards

Flashcards in NRTI Teoria Deck (47)
Loading flashcards...
1

NRTI działanie

1. Sa to kompetycyjne inhibitory odwrotnej transkryptazy HIV-1
2. Po wbudowaniu w nić DNA powodują przedwczesne zakończenie jej syntezy
3. Ulegają potrójnej fosforylacji w komórkach

2

NRTI spektrum działania

1. Wszystkie działają na HIV-1
2. Większość wykazuje tez aktywność wobec HIV-2

3

NRTI typowe działania niepożądane

-> mogą typowo powodować toksyczność mitochondrialną:
1. Kwasica mleczanowa
2. Stłuszczenie wątroby
3. Zaburzenia metabolizmu lipidów

4

NRTI toksyczność mitochondrialna mechanizm

1. Prawdopodobnie powstaje w wyniku hamowania mitochondrialnej polimerazy DNA typu gamma

5

NRTI toksyczność mitochondrialna - kirdy przerwać terapię

-> gdy wystąpi:
1. Hepatomegalia
2. ↑ aminotransferaz we krwi
3. Kwasica

6

NRTI których nie powinno sie razem łączyć

1. Stawudyny z
1) Zydowudyną lub
2) Dydanozyną

2. Lamiwudyny z
1) Zalcytabiną

3. Dydanozyny z
1) Tenofowirem

7

Zydowudyna (AZT) ogólnie

1. Analog deoksytymidyny
2. Najstarszy NRTI
3. Szeroko stosowany
4. Zalecany u kobiet w ciąży i noworodków (do ↓ prawdopodobieństwa transmisji na dziecko)

8

Zydowudyna (AZT) oporność

1. U wirusów z ≥ 3 typowymi mutacjami (M41L, D67N, K70R, T215F, K219Q)
2. Niekiedy przerwa w stosowaniu powoduje zanik oporności wirusa

9

Zydowudyna (AZT) penetracja z pp i do CNS

1. Z pp: dobra
2. Do CNS: dobra

10

Zydowudyna (AZT) interakcje z lekami

1. Nie stosować z Stawudyną (AZT hamuje fosforylację D4T do aktywnej pochodnej)

11

Zydowudyna (AZT) działania niepożądane

1. Mielosupresja (2-8%) -> anemia makrocytowa i neutropenia
2. Nieswoiste -> objawy z pp, bóle głowy, bezsenność

Rzadziej:
3. Przebarwienia paznokci
4. Miopatia i objawy neuropsych (splątanie, niepokój)

12

Stawudyna (D4T) ogólnie

1. Analog tymidyny
2. Długi czas działania

13

Stawudyna (D4T) oporność

1. Wiąże się z typowymi mutacjami (M41L, D67N, K70R, T215/F, K219Q)

14

Stawudyna (D4T) penetracja z pp i do CNS

1. Z pp: dobra
2. Do CNS: 55%

15

Stawudyna (D4T) interakcje z lekami

1. Nie stosować z Zydowudyną i Dydanozyną
2. ↑ ryzyka obw. neuropatii czuciowej gdy stosowana z Zalcytabiną lub Dydanozyną
3. Gdy stosowana z Dydanozyną -> ↑ ryzyka zapalenia trzustki

16

Stawudyna (D4T) działania niepożądane

1. Obwodowa neuropatia czuciowa
2. Zapalenie trzustki

Rzadziej:
3. Postępujący paraliż mięśni (podobny do zespołu Guillaina-Barrego)
4. Częściej wywołuje toksyczność mitochondialną

17

Lamiwudyna (3TC) ogólnie

1. Analog cytozyny
2. Hamuje polimerazę DNA HBV
3. Zwalcza HIV-1 oporne na Zydowudynę

18

Lamiwudyna (3TC) oporność

1. M184V -> krzyżowa: Lamiwudyna Dydanozyna, Zalcytabina i Abakawir
2. HIV wrażliwy wtedy zwykle na Zydowudynę

19

Lamiwudyna (3TC) penetracja z pp i do CNS

1. Z pp: dobra
2. Do CNS: 20%

20

Lamiwudyna (3TC) interakcje z lekami

1. Działa synergistycznie z wieloma NRTI
2. Nie stosować z Zalcytabiną -> wzajemnie ↓ swoją fosforylację
3. Wchłanianie zwiększa Kotrimoksazol

21

Lamiwudyna (3TC) działania niepożądane

-> ogólnie db tolerowana
1. Nieswoiste -> bóle głowy, bezsenność, uczucie zmęczenia

22

Dydanozyna (DDL) ogólnie

1. Analog deoksyadenozyny

23

Dydanozyna (DDL) oporność

1. Zależy od typowych mutacji (L74V i K65R) oraz TAM (wielokrotne mutacje odpowiedzialne za oporność na analogii tymidyny)
2. Krzyżowa z: Abakawirem, Dydanozyną, Lamiwudyną

24

Dydanozyna (DDL) penetracja z pp i do CNS

1. Z pp: 30-40%
-> powinna być podana na pusty żołądek
2. Do CNS: 20%

25

Dydanozyna (DDL) interakcje z lekami

1. ↑ ryzyka neuropatii obwodowej gdy stosowana z: Zylcytabiną, Stawudyną i Izoniazydem
2. Nie stosować z: Stawudyną i Tenofowirem
3. Chelatuje fluorochinolony oraz tetracykliny

26

Dydanozyna (DDL) działania niepożądane

1. Zapalenie trzustki (alkoholizm i hipertriglicerydemia stanowią przeciwwskazania do jej użycia)
2. Neuropatia obwodowa
3. Nieswoiste -> biegunka, ból głowy, bezsenność, zaburzenia nastroju
4. Zapalenie wątroby
5. Owrzodzenia przełyku
6. Kardiomiopatia
7. Hiperurykemia i napady dny moczanowej
8. Zapalenie nerwu wzrokowego
9. Zmiany w siatkówce

27

Zalcytabina (DDC) ogólnie

1. Analog cytozyny
2. Długie działanie wewnątrz kom, chociaż ilość we krwi szybko ↓ jej stężenia

28

Zalcytabina (DDC) oporność

1. Zależy od typowych mutacji (T69D, K65R, M184V, L74V)
2. Rzadko spotykana

29

Zalcytabina (DDC) penetracja z pp i do CNS

1. Z pp: dobra
2. Do CNS: 20%

30

Zalcytabina (DDC) interakcje z lekami

1. Nie stosować z Lamiwudyną -> wzajemnie ↓ swoją fosforylację