Herpesviridae Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Herpesviridae Teoria > Flashcards

Flashcards in Herpesviridae Teoria Deck (50)
Loading flashcards...
1

Acyklowir działanie

1. Analog guanozyny przekształcany w trifosforan
-> 3 etapowa reakcja
-> pierwsza katalizowana przez kinaze tymidynowa wirusa (UL97), a następne przez kinazy gospodarza -> aktywacja leku jedynie w zakażonych komórkach
2. Hamuje syntezę DNA w komórkach -> konkuruje z deoksyguanozyno-trifosforanem o miejsce aktywne na wirusowej polimerazie DNA -> hamuje ją i nieodwracalnie łączy się z nicią DNA

2

Acyklowir spektrum działania

1. HSV 1 i 2
2. VZV

Słabiej na:
3. EBV
4. CMV
5. HHV-6

3

Acyklowir oporność

1. Głównie u HSV i VZV
2. Polega na mutacjach lub braku UL97 -> delecja kinazy tymidynowej -> najważniejszy mechanizm
3. Także mutacje polimerazy DNA

4

Mutacja genu dla białka UL97 -> delecja kinazy tymidynowej -> oporność krzyżowa wykazują

-> przez wspólna fosforylacje:
1. Acyklowir
2. Gancyklowir
3. Walacyklowir
4. Famcyklowir

5

Mutacja genu dla białka UL97 -> delecja kinazy tymidynowej -> oporności krzyżowej nie wykazują

-> nie wymagają fosforylacji przez kinazę
-> wykazują aktywność wobec szczepów opornych na Acyklowir

1. Foskarnet
2. Cydofowir
3. Tryflurydyna

6

Acyklowir farmakokinetyka

A) drogi podania:
1. Miejscowo
2. Doustnie (wchłania sie w ok. 20%)
3. Dożylnie

B) Penetracja do CNS -> 50% stężenia z krwi

7

Acyklowir zastosowanie

1. Leczenie opryszczki wargowej
2. Miejscowo i ogólnie w terapii opryszczki narządów płciowych
3. Doustnie w leczeniu ospy wietrznej -> najlepsze efekty do 24h od wystąpienia zmian skórnych
4. Doustnie w półpaścu (do 72h od wystąpienia obj. skórnych)
5. Profilaktyka HSV u pacjentow poddanych transplantacji

Dożylnie:
6. Terapia zapalenie mózgu HSV
7. Zakażenie HSV u noworodków
8. Ciężkie zakażenia HSV zwłaszcza u chorych z upośledzeniem odporności

8

Acyklowir działania niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, biegunka, bóle głowy
2. Odwracalne uszkodzenie NEREK (przy infuzjach, bo krystalizuje w cewkach)
3. Zaburzenia neuro (przy infuzjach)
1) drgawki
2) drżenia mięśniowe
3) splątanie
4. U szczurów atrofia jąder i teratogenność, ale nie stwierdzono u ludzi
5. 2 i 3 można zapobiec przez db nawodnienie pacjenta
6. Miejscowe -> nie wiąże sie z żadnymi poważniejszymi działaniami

9

Walacyklowir działanie

1. Ester L-walylowy Acyklowiru
2. Szybki metabolizm w jelitach i wątrobie do Acyklowiru
3. Większa biodostepność po podaniu doustnym od Acyklowiru

10

Walacyklowir zastosowanie

1. Opryszczka narządów płciowych (świeża i nawracająca)
2. Jednodniowa terapia opryszczki wargowej
3. Leczenie półpaśca
4. Zapobieganie zakażeniu CMV u pacjentów poddanych transplantacji

11

Walacyklowir działania niepożądane

1. Podobne do Acyklowiru -> nieco cześciej neurologiczne:
1) zawroty i bóle głowy
2) drgawki
3) pobudzenie
4) splątanie
2. Cechy uszkodzenia wątroby -> wzrost poziomu aminotransferaz we krwi

Rzadziej:
3. Hematologia
1) niedokrwistość
2) granulocytopenia

U pacjentow z AIDS którzy przyjmują długo:
4. Dolegliwości żołądkowo- jelitowe
5. Powikłania zakrzepowe spowodowane mikroangiopatia
1) zakrzepowa plamica małopłytkowa
2) HUS

12

Famcyklowir działanie

-> ester
1. Po doustnym podaniu przekształcany do Pencyklowiru -> który ulega potrójnej fosforylacji (pierwsza przez kinaze wirusa)
2. Hamuje podobnie do Acyklowiru polimeraze DNA
3. Ale nie wiąże sie z DNA
4. Działa słabiej niz Acyklowir na polimerazę ale uzyskuje większe stężenia i dłużej sie utrzymuje wewnątrz komórki

13

Famcyklowir oporność

1. Krzyżowa miedzy Famcyklowirem a Acyklowirem

14

Famcyklowir zastosowanie

-> doustne
1. Opryszczka narządów płciowych (świeża i nawracająca)
2. Leczenie półpaśca -> skuteczność u pacjentow z upośledzeniem odporności jest podobna do Walacyklowiru
3) jednodniowa terapia opryszczki wargowej

15

Famcyklowir działania niepożądane

1. Ból głowy
2. Nudności i wymioty
3. Biegunka

4. U szczurów -> ale nie potwierdzono u ludzi
1) uszkodzenie jąder z zanikiem spermatogenezy
2) zwiekszona czestosc raka sutka u samic po 2-letnim podawaniu

16

Pencyklowir

1. Aktywny metabolit Famcyklowiru
2. Oprócz tego stosowany miejscowo w postaci kremu w leczeniu opryszczki wargowej
3. Nie wywołuje poważniejszych działań niepożądanych

17

Brywudyna działanie

1. Analog nukleozydu tymidylowego podwójnie fosforylowany
2. Hamuje polimeraze DNA podobnie jak Acyklowir

18

Brywudyna spektrum działania

1. HSV
2. VZV

19

Brywudyna zastosowanie

1. Podobne działanie i zastosowanie do Acyklowiru
2. Potencjalnie korzystne działanie Brywudyny w leczeniu raka trzustki
3. Hamuje białko Hsp27 odpowiedzialne za oporność komórek raka na leki przeciwnowotworowe

20

Brywudyna działania niepożądane

-> dobrze tolerowana
1. Nudności (2%)
Rzadko (< 1%)
2. Bóle głowy
3. Podwyższenie enzymów wątrobowych
4. Hematologiczne: granulocytopenia, anemia, limfocytoza, monocytoza
5. Reakcje alergiczne

21

Sorywudyna działanie

1. Jakie samo jak Brywudyny
2. Analog nukleozydu tymidylowego podwójnie fosforylowany
3. Hamuje polimeraze DNA podobnie jak Acyklowir

22

Sorywudyna spektrum działania

-> takie samo jak Brywudyny

1. HSV
2. VZV

23

Sorywudyna zastosowanie

1. Podobne działanie i zastosowanie do Acyklowiru +
2. Stosowana w zakażeniach VZV u dzieci

24

Sorywudyna działania niepożądane

1. Sorywudyna -> wywołuje mniej działań niepożądanych niż Brywudyna
2. Sorywudyna znacznie nasila mielotoksyczność fluorowanych pirymidyn (Fluorouracylu)
3. Notowano przypadki śmiertelne

25

Eperwudyna

1. Preparat o podobnym mechanizmie działania do Brywudyny i Sorywudyny
2. Stosowana w miejscowym leczeniu opryszczki wargowej i narządów płciowych

26

Ibacytabina działanie

1. Analog nukleozydowy
2. Wykazuje aktywność hamowania polimerazy DNA HSV

27

Ibacytabina zastosowanie

1. Miejscowe leczenie opryszczki wargowej

28

Denotywir działanie

-> Vratizolin
1. Pochodna izotiazolowa o niejasnym mechanizmie działania
2. Moze zwiększać aktywność przeciwwirusowa układu immunologicznego
3. Wykazuje tez słabe działanie przeciwzapalne

29

Denotywir spektrum działania

1. HSV
2. VZV
3. Słabe działanie przeciwbakteryjne (głownie Gram+ w tym S. aureus)

30

Denotywir zastosowanie

1. Miejscowe leczenie opryszczki wargowej