Pierwotniaki Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Pierwotniaki Teoria > Flashcards

Flashcards in Pierwotniaki Teoria Deck (49)
Loading flashcards...
1

Leczenie amebiozy

1. W zakażeniu bezobjawowym:
1) tylko preparaty aktywne w świetle jelita

2. Zapalenie jelita grubego:
1) Metronidazol + środek działający w jelicie
2) Alternatywnie: tetracykliny lub Erytromycyna

3. Zakażenie tk. pozajelitowych
1) Metronidazol -> z wyboru

4. Ropień wątroby
1) pierwszy kurs Metronidazolem i aspiracja ropnia
2) następnie można zastosować Chlorochine i powtórzyć Metronidazol

2

Diloksanid działanie

1. Zwalcza Entamoeba w świetle jelita
2. Mechanizm nie poznany

3

Diloksanid zastosowanie

1. Stosuje sie w zakażeniu bezobjawowym (u nosicieli)
2. Czesto łączony z Metronidazolem

4

Diloksanid działania niepożądane

-> db tolerowany
1. Często wzdecia
Rzadziej:
2. Bóle brzucha
3. Suchość skory
4. Świąd

5

Jodochinol

1. Jodowana hydroksychinolina
2. Niejasny mechanizm działania
3. Aktywna tylko wobec pasożytów w świetle jelita -> nie w ścianie i nie w tkankach
4. Stosowana z Metronidazolem w objawowej postaci amebiozy

6

Jodochinol działania niepożądane

1. Nieswoiste -> nudności i wymioty, przejściowa biegunka, jadłowstręt, bóle głowy, zaczerwienienie skory, świąd

2. Związane z jodem
3. Neurotoksyczność

7

Jodochinol działania niepożądane z tarczycy

1. Zahamowanie wychwytu jodu do tarczycy i zaburzenie jej funkcji
2. Zapalenie skory, świąd, pokrzywka, gorączka
3. Są wskazaniem do przerwania terapii

8

Jodochinol neurotoksyczność

1. Niektóre jego pochodne
2. Sam wydaje sie bezpieczny
3. Ale nie należy przekraczać max dawki

9

Jodochinol przeciwwskazania

1. Uczulenie na jod

Ostrożnie przy:
2. Zaburzeniach funkcji tarczycy
3. Neuropatii wzrokowej

10

Leczenie rzęsistkowicy

1. Metronidazol
1) w pojedynczej dawce 2h
2) alternatywnie 500mg 2x dziennie przez 7 dni
2. Przeciwwskazany w 1 trymestrze ciąży (należy poczekac do 2) -> ryzyko przedwczesnego porodu
3. Nie da sie wyleczyć stosując miejscowo Metronidazol w globulkach pochwowych

11

Pentamidyna działanie

1. Zaburza replikacje DNA i reakcje glikolizy

12

Pentamidyna spektrum działania

1. Trypanosoma brucei (ale nie cruzi)
2. Leishmaniae
3. Pneumocystis jiroveci
4. Blastomyces

13

Pentamidyna zastosowanie

1. Trypanosomoza (śpiączka afrykańska) bez zajecia CNS
-> razem z Suraminą
2. Pneumocytoza u pacjentow którzy nie tolerują Kotrimoksazolu (także wziewnie)
3. Alternatywa dla pochodnych antymonu w terapii Leiszmaniozy

14

Pentamidyna farmakokinetyka

1. Drogi podania: dożylnie, domięśniowo, wziewnie
2. Nie przechodzi do CNS

15

Pentamidyna działania niepożądane

-> liczne i poważne
1. Uszkodzenie trzustki
-> nieadekwatne wydzielanie insuliny
-> prowadzi do hipoglikemii, ktora po kilku tyg przechodzi w hiperglikemie
2. Odwracalne uszkodzenie nerek
3. Nieswoiste -> gorączka, wzrost aminotransferaz
4. Hematologiczne (neutropenia, małopłytkowość)
5. Zaburzenia elektrolitowe
1) hipokalcemia
2) hiperkaliemia
3) hiponatriemia

16

Pentamidyna działania niepożądane zależne od drogi podania

1. Szybka iniekcja dożylna -> spadek BP, tachykardia, duszność
-> powinna byc podawana bd wolno
2. i.m. -> bd bolesne i mogą spowodować powstanie jałowego ropnia
3. Wziewnie-> możliwy skurcz oskrzeli

17

Glukonian antymonu i antymonian megluminy działanie

1. Pochodne antymonu na 5 st. utlenienia
2. Mechanizm działania nie wyjaśniony

18

Glukonian antymonu i antymonian megluminy zastosowanie

1. Pierwszy rzut w skórnej (espundia) i trzewnej (kala-azar) postaci Leiszmaniozy

19

Glukonian antymonu i antymonian megluminy oporność

1. Często w niektórych rejonach Indii
2. Wtedy podaje się Amfoterycynę B

20

Pochodne Antymonu działania niepożądane

-> nasilają sie w czasie leczenia
1. Nieswoiste -> często
1) z pp-> nudności i wymioty, biegunka
2) gorączka
3) zaczerwienienie skóry
4) bóle głowy
5) bóle mięśni i stawow
2. Zapalenie trzustki
3. Wydłużenie QT i groźne zaburzenia rytmu
4. Hemato
1) mielosupresja
2) hemoliza
5. i.m. bd bolesne i moze skutkować powstaniem jałowego ropnia

21

Nitazoksanid działanie

1. Prolek przekształcany do tizoksanidu
2. Hamuje oksydoreduktazę pirogronian : ferredoksyna

22

Nitazoksanid spektrum działania

1. Gardia lamblia
2. Cryptosporidium parvum
3. Entamoeba histolytica
4. Niektóre bakterie (H. pylori)
5. Robaki (glista ludzka, motylica wątrobowa, niektóre tasiemce)

23

Nitazoksanid zastosowanie

1. Gardiaza
2. Zakażenie Cryptosporidium parvum
3. Pierwotniaki oporne na Metronidazol

24

Nitazoksanid działania niepożądane

1. Bd db tolerowany
2. Rzadko łagodne dolegliwości bólowe

25

Suramina działanie

1. Zawiera siarkę
2. Niejasny mechanizm działania
3. Powinowactwo do ważnych białek np. polimerazy RNA

26

Suramina zastosowanie

1. Wczesne stadium zakażenia Trypanosoma brucei gambiense (nie przenika CNS i nie nadaje sie do zaawansowanego stadium)
2. Stosowana z Pentamidyna
3. W monoterapii w profilaktyce śpiączki afrykańskiej

27

Suramina działania niepożądane

-> liczne
A) zaraz po podaniu
1. Objawy uczuleniowe
2. Anafilaksja
3. Wstrząs
4. Drgawki
5. Nudności i wymioty

B) pozniejsze

28

Suramina późne działania niepożądane

1. Nieswoiste-> bóle głowy, zaczerwienienie skory, gorączka
2. Neuropatia obwodowa i parestezje
3. Uszkodzenie nerek z białkomoczem
4. Przewlekła biegunka
5. Agranulocytoza
6. Anemia hemolityczna

29

Melarsoprol działanie

1. Pochodna arsenu utleniająca grupy -SH pierwotniaków
2. Błony komórkowe człowieka są dla niego mniej przepuszczalne niż Trypanosoma spp.

30

Melarsoprol zastosowanie

1. Terapia zaawansowanej postaci Trypanosomy gdy wyczerpie sie inne możliwości leczenia