Ebola I Inne Wirusy Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Ebola I Inne Wirusy Teoria > Flashcards

Flashcards in Ebola I Inne Wirusy Teoria Deck (60)
Loading flashcards...
1

Historyczne leki przeciwwirusowe

1. Idoksurydyna
2. Widarabina
3. Acyklowir (1974) -> nowoczesna terapia pierwszy lek

2

Idoksurydyna

1. Zaburza działanie enzymów odpowiedzialnych za syntezę kw nukleinowych w komórkach
2. Pierwszy lek przeciwwirusowy
3. Zbyt toksyczny do stosowania ogólnego
4. Nadal stosowany miejscowo w okulistyce

3

Widarabina

1. Hamuje syntezę kwasów nukleinowych
2. Mniej skuteczna

4

Zadania leków przeciwwirusowych w ostrych zakażeniach

1. Zmniejszenie objawów choroby
2. Zapobiega jej powikłaniom
3. Zahamowanie transmisji wirusa -> lek podaje sie jak najwcześniej po wystąpieniu objawow

5

Zadania leków przeciwwirusowych w przewlekłych zakażeniach

1. Zapobieganie uszkodzeniom narządowym lub powikłaniom późnym np. karcynogenezie

6

Ebola mikrobiologia

1. Wywoływana przez Filovirus-> Ebolavirus
-> pojedyncza nic RNA
2. Szczep Zair jest najbd niebezpieczny z 5 szczepów
3. RNA wirusa koduje tylko 7 białek

7

Białka wirusa Eboli

-> tylko 7:
1. Nukleoproteina (NP) -> podtrzymywanie nici RNA
2. Glikoproteina (GP) -> wnikanie do komórek gospodarza
3. Polimeraza (L) -> replikacja
4. Białka VP40 i VP24 -> ucieczka od układu immuno
5. Białka VP30 i VP35 -> replikacja

8

Ebola klinika

1. Największa epidemia w historii: 2014 w Afryce
2. Jest to gorączka krwotoczna obarczona nawet 90% śmiertelnością
3. Objawy pojawiają sie 2-21 po bezpośrednim kontakcie

9

Ebola grupy leków do leczenia objawowego

1. Przeciwgorączkowe
2. Antybiotyki o szerokim spektrum -> aby zapobiec nadkazeniu
3. Nawadnianie i antybiegunkowe
4. Przeciwwymiotne
5. Uspokajające i neuroleptyki
6. Leki podawane gdy dojdzie do DIC

10

Ebola grupy leków do leczenia objawowego gdy dojdzie do DIC

1. Transfuzja krwi
2. Heparyna gdy DIC
3. Pentoksyfilina
4. Inne leki na DIC w badaniach:
1) Inhibitory VIIa
2) Ludzkie białko C (Drotrekogin alfa)

11

Ebola grupy leków przeciwwirusowych

1. Większość nieskutecznych
2. W badaniach:
1) NHP-> Non-human primates -> na małpach
2) SAM-> small animal models
3) in vitro
3. Szczepionka -> w badaniach

12

Ebola leki na modelach zwierzęcych - NHP

1. Interferon β
2. Surowica ozdrowieńców
3. Mieszaniny przeciwciał monoklonalnych przeciw wybranym epitopom wirusa
4. Antysensowne oligomery
5. Fosforodiamidowe oligomery morfolinowe (PMO)
6. Małe interferujące cząstki RNA (RNAi)
7. Immucillin-A

13

Fosforodiamidowe oligomery morfolinowe (PMO)

1. Mogą przenikać bł. kom
2. Łączą się ze swoistymi sekwencjami mRNA wirusa
3. Blokują powstanie wirusowych białek

14

Małe interferujące cząstki RNA (RNAi)

1. Zakłócanie ekspresji wirusa
2. Zamknięte w liposomach (SNALPs) -> wysoka skuteczność i brak poważnych działań niepożądanych

15

Immucillin-A

1. Analog adenozyny o szerokim spektrum działania na wirusy

16

Ebola leki na modelach zwierzęcych - SAM

1. Białko z rodziny lektyn MBL
2. Fawipirawir
3. Brincydofowir

17

Ebola leki na modelach zwierzęcych - leki w fazie in vitro

1. Inhibitory wejścia wirusa do komórki
2. Inhibitory mikroRNA, które odpowiada za uszkodzenie komórek przez glikoproteinę wirusa
3. Modulatory receptora estrogenowego
4. Leki antyarytmiczne
5. Chlorochina

18

Inhibitory wejścia wirusa Eboli do komórki

1. Inhibitory białka NPC1
2. Inhibitory katepsyny L
3. Compound 7

19

Ebola Modulatory receptora estrogenowego

1. Klomifen
2. Toremifen

20

Ebola Leki antyarytmiczne

1. Amiodaron
2. Dronedaron
3. Werapamil

21

Pochodne adamantanu działanie

1. Hamują białko M2 otoczki wirusa grypy TYLKO A
2. M2 to kanał dla H+, których napływ po endocytozie wirusa zmienia konformację białek kapsydu i powoduje ich połączenie z białkami błony lizosomow
3. Skutkuje to wyrzuceniem zawartości wirusa do cytoplazmy (czyli proces uncoating wirusa grypy)

22

Pochodne adamantanu oporność

1. Rozwija sie bd szybko
2. Zależy od mutacji białka M2
3. 99% H3N1 i H5N1 oraz ok 2% H1N1
4. Nie jest krzyżowa z inhibitorami neuraminidazy

23

Pochodne adamantanu zastosowanie

1. Profilaktyka grypy przy braku oporności
2. Leczenie grypy -> zastosowanie 1-2 dni po wystąpieniu objawow skraca okres choroby o 1-2 dni
3. Terapia choroby Parkinsona -> nasilanie uwalniania dopaminy z zakończeń presynaptycznych

24

Pochodne adamantanu działania niepożądane

-> zależą w dużej mierze od wpływu na przekaźnictwo dopaminergiczne
1. Z pp
1) nudności i wymioty
2) jadłowstręt
2. Z CNS
1) bezsenność
2) rozdrażnienie
3) trudności w koncentracji
4) rzadziej poważne -> zwłaszcza u osób z niewydolności nerek
3. Obrzęki kończyn
4. Teratogenność
5. Rymantadyna mniej dzialań z CNS niz Amantadyna

25

Tromantadyna

1. Pochodna adamantanu
2. Wykorzystywana w miejscowym leczeniu zakażeń HSV

26

Inhibitory neuraminidazy działanie

1. Analogi kwasu sialowego (N-acetylo-neuraminowego)
2. Neuraminidaza rozkłada kwas sialowy, który wiąże wirusa ze swoistym białkiem błony komórkowej na ostatnim etapie uwalniania
3. Inhibitory hamują rozprzestrzenianie sie wirusa na dalsze komórki

27

Inhibitory neuraminidazy spektrum

1. Wirus grypy A i B

28

Inhibitory neuraminidazy oporność

1. Mutacje neuraminidazy
2. Nie stanowi problemu klinicznego ale opisywana in vitro -> ale jest kilka przypadków oporności zakończonej zgonem

29

Inhibitory neuraminidazy zastosowanie

1. Profilaktyka i leczenie grypy A i B
2. Kluczowe wczesne użycie (do 48h od pojawienia sie objawów)

30

Inhibitory neuraminidazy podanie

1. Drogi podania:
1) Zanamiwir -> wziewnie
2) Oseltamiwir -> doustnie
2. Dzieciom powyżej 1 roku do 7 roku można podawać tylko Oseltamiwir