Leki Przeciwgrzybicze i Przeciwpasożytnicze Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Leki Przeciwgrzybicze i Przeciwpasożytnicze Nazwy > Flashcards

Flashcards in Leki Przeciwgrzybicze i Przeciwpasożytnicze Nazwy Deck (35)
Loading flashcards...
1

Leki przeciwgrzybicze podział

A) Używane w leczeniu grzybic narządowych
B) Używane w leczeniu grzybic skory i błon śluzowych
C) Używane w leczeniu Pneumocystis jiroveci

2

Leki przeciwgrzybicze używane w leczeniu grzybic narządowych nazwy

1. Amfoterycyna B
2. Flucytozyna
3. Azole
4. Echinokandyny

5. Nikkomycyny
6. Polioksyna D

3

Leki przeciwgrzybicze używane w leczeniu grzybic skory i błon śluzowych nazwy

1. Grizeofulvine
2. Ciclopirox olamine
3. Inhibitory epoksydazy skwalenowej
4. Azole
5. Haloprogin
6. Undecylenic acid
7. Nystatin

8. Other: Tavaborole, Natamycin

4

Leki przeciwgrzybicze używane w leczeniu Pneumocystis jiroveci nazwy

1. Kotrimoksazol
2. Pentamidyna

5

Azole podział

1. O budowie imidazolowej o działaniu ogólnym (Ketoconazole tylko -> już nie używany jako przeciwgrzybiczny ogólny)
2. Triazole o działaniu ogólnym
3. Azole o działaniu miejscowym

6

Azole o działaniu miejscowym nazwy

1. Cotrimazole
2. Econazole
3. Miconazol
4. Terconazole
5. Other

7

Triazole o działaniu ogólnym nazwy

1. Fluconazole
2. Voriconazole
3. Itraconazole
4. Posaconazole
5. Isavuconazole

8

Echinokandyny nazwy

1. Caspofungine
2. Micafungine
3. Anidulafungine

9

Inhibitory epoksydazy skwalenowej nazwy

1. Terbinafine
2. Butenafine
3. Naftifine
4. Tolnaftate

10

Leki używane w malarii nazwy

1. Leki hamujące polimeryzację hemu -> pochodne chinoliny
2. Leki upośledzające działanie łańcucha oddechowego zarodźca
3. Artemizynina i jej pochodne
4. Inhibitory syntezy aktywnego folianu
5. Antybiotyki w malarii

11

Leki używane w malarii hamujące polimeryzację hemu nazwy

1. Chlorochina
2. Hydroksychlorochina
3. Amodiachina
4. Chinina
5. Meflochina
6. Inne

12

Inne leki używane w malarii hamujące polimeryzację hemu nazwy

1. Halofantryna
2. Lumefantryna
3. Tafenochina
4. Febrochina

13

Leki używane w malarii upośledzające działanie łańcucha oddechowego zarodźca nazwy

1. Prymachina
2. Atowakwon
3. Malarone (handlowa) -> Atowakwon + Proguanil

14

Pochodne Artemizyniny nazwy

Lepiej rozp. w wodzie:
1. Artezunat
2. Artemeter

3. Dihydroartemizynina -> aktywny metabolit artemizyniny

15

Inhibitory syntezy aktywnego folianu stosowane w malarii nazwy

1. Pirymetamina
2. Proguanil
3. Chlorproguanil

4. Połączenia inhibitorow syntezy aktywnego foliany z innymi lekami

16

Połączenia inhibitorow syntezy aktywnego folianu z innymi lekami stosowane w malarii nazwy

1. Fansidar
-> połączenie Pirymetaminy z Sulfadoksyną

2. Chlorproguanil + Dapson (sulfon)

17

Antybiotyki stosowane w malarii nazwy

1. Tetracyklina
2. Doksycyklina
3. Klindamycyna
4. Azytromycyna

18

Leki stosowane w Amebiozie podział

1. Działające tylko w pp
2. Działające tez w tkankach
3. Antybiotyki

19

Antybiotyki stosowane w Amebiozie nazwy

1. Tetracykliny
2. Makrolidy

20

Leki stosowane w Amebiozie działające tylko w pp nazwy

1. Diloksanid
2. Jodochinol
3. Paromomycyna

21

Leki stosowane w Amebiozie działające w tkankach

1. Metronidazol
2. Tetracykliny
3. Erytromycyna
4. Chlorochina

22

Leki stosowane w toksoplazmozie nazwy

1. Pirymetamina + Sulfadiazyna
2. Pirymetamina + Klindamycyna
3. Kotrimoksazol
4. Fansidar (Pirymetamina + Sulfadoksyna)
5. Azytromycyna
6. U kobiet w ciąży -> Spiramycyna

23

Leki stosowane w rzęsistkowicy nazwy

1. Metronidazol

24

Antybiotyki stosowane w babeszjozie nazwy

1. Klindamycyna

25

Inne leki przeciw pierwotniakowe podział

1. Aktywne wobec Trypanosoma
2. Inne

26

Inne leki przeciw pierwotniakowe aktywne wobec Trypanosoma nazwy

1. Pentamidyna -> stosowana tez gdzie indziej
2. Suramina
3. Melarsoprol
4. Eflornityna
5. Nifurtymoks (T. cruzi)

27

Inne leki przeciw pierwotniakowe niestosowane przeciw Tryponasoma nazwy

1. Glukonian Antymonu
2. Antymonian megluminy
3. Nitazoksanid
4. Miltefozyna

28

Leki używane w zakażeniach robakami podział

1. Działające na złącze nerwowo-mięśniowe robaków
2. Leki upośledzające fosforylację oksydatywną robaków
3. Inny mechanizm

29

Leki działające na złącze nerwowo-mięśniowe robaków nazwy

1. Piperazyna
2. Lewamizol
3. Iwermektyna
4. Leki hamujące ChE

30

Leki udziałające na złącze nerwowo-mięśniowe robaków hamujące ChE nazwy

1. Analogi tetrahydropirymidyny
2. Metrifonat