Leki Przeciwbakteryjne 1 Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Leki Przeciwbakteryjne 1 Nazwy > Flashcards

Flashcards in Leki Przeciwbakteryjne 1 Nazwy Deck (42)
Loading flashcards...
1

Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne - grupy

II Grupy-> ilościowe
III Grupy -> jakościowe

2

Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne ilościowe podział

1. Pochodne chinoliny
2. Pochodne nitrofuranu
3. Pochodne nitroimidazolu
4. Sulfonamidy i inhibitory reduktazy dihydrofolianu

3

Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne jakościowe podział

1. Inhibitory gyrazy
2. Antybiotyki β-laktamowe
3. Antybiotyki glikopeptydowe i lipopeptydowe
4. Leki hamujące syntezę białek
5. Inne leki przeciwbakteryjne
6. Leki stosowane w leczeniu zakażeń Mycobacterium

4

Leki hamujące syntezę białek podział

1. Antybiotyki aminoglikozydowe i streptynomycyna
2. Tetracykliny i glicylcykliny
3. Makrolidy i pochodne: azalidy, ketolidy, linkozamidy
4. Oksazolidynony
5. Streptograminy

5

Pochodne chinoliny - nazwy

1. Chlorchinaldol
2. Kliochinol

6

Pochodne nitrofuranu - podział

1. Wchłanialne z pp
2. Niewchłanialne z pp
3. Stosowane miejscowo

7

Pochodne nitrofuranu wchlanialne z pp - nazwy

1. Nitrofurantoina
2. Furagina

8

Pochodne nitrofuranu niewchlanialne z pp- nazwy

1. Nifuroksazyd
2. Furazolidon
3. Nifurzyd

9

Pochodne nitrofuranu stosowane miejscowo- nazwy

1. Nitrofural

10

Pochodne nitroimidazolu nazwy

1. Metronidazol
2. Tynidazol
3. Nimorazol
4. Ornidazol

11

Sulfonamidy podział

1. O db dostępności po podaniu doustnym
2. Sulfonamidy działające miejscowo

12

Sulfonamidy o db dostępności po podaniu doustnym podział

1. Szybko i krótko działające (t1/2=6-9h)
2. Wolno i średnio długo działające (10-17h)
3. Wolno i długo działające (7-9 dni)

13

Sulfonamidy o db dostępności po podaniu doustnym szybko i krótko działające (t1/2=6-9h) nazwy

1. Sulfizoksazol (sulfafurazol)
2. Sulfametyzol
3. Sulfakarbamid
4. Sulfadymidyna
5. Sulfadiazyna

14

Sulfonamidy o db dostępności po podaniu doustnym wolno i średnio długo działające (10-17h) nazwy

1. Sulfametoksazol
2. Sulfapirydyna

15

Sulfonamidy o db dostępności po podaniu doustnym wolno i długo działające (7-9 dni) nazwy

1. Sulfadoksyna
2. Sulfalen

16

Sulfonamidy działające miejscowo podział

1. Sulfacetamid - > dospojówkowy
2. Doustne, nie wchlanialne z pp
3. Stosowane na skore

17

Sulfonamidy działające miejscowo doustne, nie wchlanialne z pp nazwy

1. Ftalylosulfatiazol
2. Sukcynylosulfatiazol

18

Sulfonamidy działające miejscowo stosowane na skore nazwy

1. Sulfanilamid
2. Mafenid
3. Srebrzan Sulfadiazyny

19

Inhibitory reduktazy dihydrofolianu nazwy

1. Trimetoprym
2. Kotrimoksazol (Sulfametoksazol + Trimetoprym)
3. Pirymetamina
4. Iklaprym

20

Chinolony podział

1 generacji
2 generacji
3 generacji

21

Chinolony 1 generacji nazwy

1. Kwas Nalidyksowy
2. Kwas Pipemidowy
3. Enoksacyna
4. Norfloksacyna (niekiedy kwalifikowana do 2 grupy)

22

Chinolony 2 generacji nazwy

1. Cyprofloksacyna
2. Pefloksacyna
3. Ofloksacyna
4. Norfloksacyna (niekiedy kwalifikowana do 1 grupy)

23

Chinolony 3 generacji nazwy

1. Lewofloksacyna
2. Moksyfloksacyna
3. Lomefloksacyna
4. Gemifloksacyna

Miejscowe:
5. Bezyfloksacyna
6. Finafloksacyna

24

Podział antybiotyków β-laktamowych

1. Penicyliny
2. Cefalosporyny
3. Karbapenemy
4. Monobaktamy

25

Penicyliny -> podział

1. Penicyliny naturalne
2. Penicyliny półsyntetyczne przeciwgronkowcowe
3. Aminopenicyliny
4. Karboksypenicyliny
5. Ureidopenicyliny
6. Połączenia penicylin z inhibitorami β-laktamaz

26

Penicyliny naturalne -> nazwy

1. Benzylopenicylina (Penicylina G)
2. Benzylopenicylina prokainowa
3. Benzylopenicylina benzatynowa
4. Fenoksymetylopenicylina (penicylina fenoksymetylowa, penicylina V)

27

Penicyliny półsyntetyczne przeciwgronkowcowe -> nazwy

1. Metycylina (wycofana)

Penicyliny izoksazolowe:
2. Oksacylina
3. Kloksacylina (jedyna w Polsce)
4. Flukloksacylina
5. Dikloksacylina

28

Aminopenicyliny nazwy

1. Amoksycylina
2. Ampicylina

29

Ureidopenicyliny nazwy

1. Mezlocylina
2. Azlocylina
3. Piperacylina (jedyna w PL)

30

Karboksypenicyliny nazwy

1. Karbenicylina -> juz nie stosowana
2. Tykarcylina