Leki Przeciwirusowe Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Leki Przeciwirusowe Nazwy > Flashcards

Flashcards in Leki Przeciwirusowe Nazwy Deck (52)
Loading flashcards...
1

Leki używane w leczeniu HSV i VZV podział

1. Analogi nukleozydów
2. Inne

2

HSV i VZV Analogi nukleozydów podział

1. Analogi guanozyny
2. Analogi tymidyny
3. Analogi cytydyny
4. Analogi urydyny
5. Analogi adenozyny

3

HSV i VZV Analogi guanozyny nazwy

1. Acyklowir
2. Walacyklowir

3. Famcyklowir
4. Pencyklowir

4

HSV i VZV Analogi tymidyny nazwy

1. Brywudyna
2. Sorywudyna
3. Eperwudyna

4. Tryflurydyna

5

HSV i VZV Analogi cytydyny nazwy

1. Ibacytabina

6

HSV i VZV Analogi urydyny nazwy

1. Idoksurydyna

7

HSV i VZV Analogi adenozyny nazwy

1. Widarabina

8

HSV i VZV Inne leki nazwy

1. Denotywir (Vratizolin)
2. Tromantadyna
3. Moroksydyna
4. Dokozanol

9

Leki używane w leczeniu CMV nazwy

1. Gancyklowir
2. Walgancyklowir
3. Cydofowir
4. Foskarnet
5. Fomiwirsen
6. Nowe leki w badaniach

10

Nowe leki w badaniach w leczeniu zakażeń CMV podział

1. Doskonalenie starych leków
2. Inhibitory kinazy UL97
3. Inhibitory terminazy
4. Leki zarejestrowane do innych wskazań

11

CMV udoskonalone stare leki w badaniach nazwy

1. Estry Cydofowiru-> lepsza biodostepnosc po podaniu doustnym

12

CMV Inhibitory kinazy UL97 w badaniach nazwy

1. Maribawir

13

CMV Inhibitory terminazy w badaniach nazwy

-> jest to kompleks białek odpowiedzialnych za umieszczenie materiału genetycznego wirusa w formujących się prokapsydach

1. Tomeglowir
2. Letermowir -> bd obiecujący

14

CMV Leki w badaniach zarejestrowane do innych wskazań

1. Artezunat -> użyteczny w leczeniu malarii
2. Mykofenolan Mofetylu -> środek immunosupresyjny
3. Leflunomid -> używany w terapii RA

15

Leki używane w zakażeniu HIV podział

1. Inhibitory wejścia HIV do komórek
2. Inhibitory replikacji
3. PI -> Protease inhibitors
4. INSTI -> Integrase strand transfer inhibitors (Inhibitory integrazy)

16

Zakażenie HIV Inhibitory replikacji podział

1. NRTI -> nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors
2. NNRTI -> nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors

17

Inhibitory wejścia HIV do komórek nazwy

1. Enfuwirtyd
2. Marawirok
3. Wikriwirok
4. Pleryksafor
5. Ibalizumab

18

NRTI podział

1. Analogi pirymidyn
1) analogi tymidyny
2) analogi cytydyny
2. Analogi puryn
1) analogi adenozyny
2) analogi guanozyny

19

NRTI Analogi tymidyny nazwy

1. Zydowudyna (AZT)
2. Stawudyna (D4T)

20

NRTI Analogi cytydyny nazwy

1. Lamiwudyna (3TC)
2. Emtrycytabina (FTC)
3. Zalcytabina (DDC)

21

NRTI Analogi adenozyny nazwy

1. Dydanozyna (DDL)
2. Tenofowir
3. Alafenamid Tenofowiru
2 i 3 -> analogi nukleotydu nie nukleozydu

22

NRTI Analogi guanozyny nazwy

1. Abakawir

23

NNRTI nazwy

1. Delawirdyna
2. Efawirenz
3. Newirapina
4. Nowe NNRTI

24

Nowe NNRTI nazwy

1. Etrawiryna
2. Rilpiwiryna

25

Protease inhibitors nazwy

1. Amprenawir
2. Fosamprenawir
3. Atazanawir
4. Rytonawir -> używany tylko jako inhibitor CYP3A4
5. PI, które muszą być przyjmowane z Rytonawirem
6. Rzadko używane PI ze względu na obecność lepiej tolerowanych

26

PI, które muszą być przyjmowane z Rytonawirem nazwy

1. Lopinawir
2. Darunawir (albo z Kobicistatem -> innym inhibitorem CYP3A4)

27

Rzadko używane PI ze względu na obecność lepiej tolerowanych nazwy

1. Sakwinawir
2. Indynawir
3. Nelfinawir
4. Typranawir

28

Inhibitory integrazy nazwy

1. Raltegrawir
2. Elwitegrawir
3. Dolutegrawir
4. Bictegravir

29

Nowe leki przeciw HIV w badaniach podział

1. Nowe leki z obecnych już na rynku grup
2. Leki o nowych mechanizmach

30

Nowe leki z obecnych już na rynku grup przeciw HIV w badaniach podział

1. Leki zarejestrowane do innych chorób
2. Preparaty łączące substancje
3. Nowe NNRI
4. Nowe NNRTI
5. Nowe inhibitory wnikania wirusów do komórek -> blokujące gp120