Antybiotyki Hamujące Syntezę Białek 2 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 3 kolos > Antybiotyki Hamujące Syntezę Białek 2 Teoria > Flashcards

Flashcards in Antybiotyki Hamujące Syntezę Białek 2 Teoria Deck (41)
Loading flashcards...
1

Makrolidy działanie

1. Naturalne (wytwarzane przez Streptomyces) i półsyntetyczne związki
2. Wiążą się z 23S rRNA podjednostki 50S rybosomu bakteryjnego
3. Hamują syntezę białek i blokują również inicjację translacji
3. Działanie bakteriostatyczne, a w większym stężeniu i alkalicznym pH bakteriobójcze

2

Makrolidy spektrum działania

1. Gram+
1) Gronkowce
2) Paciorkowce w tym pneumokoki
3) Corynebacterium
4) Listeria

2. Gram -
1) Neisseria,
2) Bordetella pertussis
3) Bartonella
4) Legionella pneumophilia
5) Helicobacter pylori
6) Campylobacter
7) Haemophilus influenzae wykazuje ograniczona podatność

3. Atypowe
1) Mycoplasmy
2) Chlamydia
3) Prątki atypowe (Mycobacterium kansasii i scrofulaceum)
4) Mycobacterium leprae -> aktywna Klarytromycyna
5) Borelia burgdorferi
6) Treponema pallidum

4. Niektóre pasożyty np. Toxoplasma gondii -> aktywna Klarytromycyna

3

Makrolidy oporność

1. Mechanizm (od najczęstszego):
1) Aktywne wypompowywanie leku na zewnątrz -> opornosc typu M -> 10% paciorkowców inne rzadko
2) metylacji miejsca wiążącego leki na rybosomie
-> metylaza kodowana przez gen erm odpowiada tez za opornosc wobec streptogramin oraz linkozamidow -> mechanizm MLS-B
3) występowanie esteraz rozkładających makrolidy -> częste u Enterobacteriaceae
4) zahamowanie transportu leku do bakterii

2. Całkowita krzyżowa opornosc w makrolidach
3. W PL ok 20% szczepów paciorkowców jest opornych na Makrolidy

4

Makrolidy zastosowanie

1. Zakażenia GDO i inne zakażenia pozaszpitalne u chorych z nadwrażliwością na B-laktamy
2. Leczenie i profilaktyka krztuśca
3. Błonica
4. Terapia zakażeń odzebowych
5. Eradykacja Helicobacter pylori
6. Zakażenia pratkami atypowymi (Mycobacterium avium intracellulare)
7. Leczenie legionellozy (duże dawki)
8. Toxoplazmoza w kobiet w ciąży -> Spiramycyna

5

Makrolidy farmakokinetyka

1. Inaktywowane w kwaśnym pH -> doustnie stosowane w postaci tabletek powlekanych typu enteric coating
2. Kumulują sie wewnątrz komórek -> zwłaszcza makrofagow
3. Eliminacja Erytromycyny i Roksytromycyny w dużej części z żółcią
4. Eliminacja Klarytromycyny z moczem
5. Silnie hamują aktywność enzymów cytochromu P450
6. Erytromycyna polepsza wchłanianie Digoksyny z pp

6

Makrolidy działania niepożądane

-> uznawane za stosunkowo nietoksyczne
1. Nudności i wymioty
2. Biegunka
3. Zapalenie żyły w miejscu iniekcji przy podaniu dożylnym
4. Dodatkowo DN Erytromycyny

7

Erytromycyna działania niepożądane

1. Ma strukturę podobna do Motyliny i pobudza jej receptory
2. Może byc wykorzystywana jako lek prokinetyczny
3. Estolan -> sole erytromycyny mogą powodować cholestaze oraz zapalenie wątroby -> najprawdopodobniej alergiczne
4. Zaczerwienienie skory
5. Gorączka
6. Eozynofilia
7. Takie jak inne Makrolidy

8

Azalidy działanie

1. Mechanizm działania jak makrolidy

9

Azalidy spektrum działania

1. Podobne do makrolidow
2. Działa też na M. avium i T. gondii
3. Nieco bardziej aktywna wobec Haemophilus

10

Azalidy farmakokinetyka

1. Chętniej niz makrolidy stosowany w leczeniu nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej
2. Różni się od Makrolidów głownie farmakokinetyka
3. Penetruje do większości tkanek (oprócz CSF)
4. Silnie kumuluje się wewnątrz makrofagów -> stężenia 100 razy wieksze niż we krwi -> wędruje z nimi do miejsca infekcji -> większe stężenia
5. Dlatego dawkowanie 1 raz dziennie i krótka terapia -> 1-3 dni w dużej dawce
6. Db wchłania sie z pp
7. Praktycznie nie wpływem na cyt. P450

11

Ketolidy działanie

1. Niezarejestrowane w PL
2. Różnią sie od erytromycyny dodatkowa grupa cukrowa
3. Taki sam mechanizm działania i podobne spektrum jak Makrolidy
4. Nie stanowią substratu dla pompy wyrzucającej makrolidy z bakterii

12

Ketolidy spektrum działania

1. Jak makrolidy

13

Ketolidy zastosowanie

1. Ostre zapalenie zatok
2. Zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli
3. Pozaszpitalne zapalenia płuc wywoływane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae

14

Ketolidy działania niepożądane

1. Zaburzenia widzenia
2. Dolegliwości z pp
3. Uszkodzenie wątroby (rzadko)
4. Hamują CYP3A4
5. Mogą wydłużać odstęp QTc

15

Linkozamidy działanie

1. Identyczny mechanizm jak makrolidy

16

Linkozamidy spektrum działania

1. Bakterie beztlenowe w tym Bacteroides
2. Tlenowe Gram+

17

Linkozamidy oporność

1. Tlenowe gram- i Enterococcus pierwotnie oporne

18

Linkozamidy farmakokinetyka

1. W użyciu głownie Klindamycyna -> lepsza farmakokinetyka
2. Db penetruje do większości tkanek (oprócz CNS) w tym do ropni i kości
3. Stosowana miejscowo i ogolnie

19

Klindamycyna zastosowanie

1. Leczenie zakażeń skóry i tk. podskórnej paciorkowcami, gronkowcami a także bakteriami beztlenowymi lub flora mieszana -> wtedy w skojarzeniu z aminoglikozydem
2. Nawracające zapalenia gardła -> nie leczące sie penicylinami lub cefalosporynami
3. Terapia paciorkowcowego wstrząsu septycznego -> w połączeniu z penicylina
4. Zakażenia kości i szpiku kostnego przez S. aureus
5. Zakażenie Pneumocystis jiroveci u pacjentem z AIDS -> w skojarzeniu z Prymachina jako alternatywa dla Kotrimoksazolu
6. Toksoplazmoza mózgu u chorych z AIDS w skojarzeniu z Pirymetamina

20

Linkozamidy działania niepożądane

1. Dysbakteriozy
1) biegunka
2) zakażenia grzybicze
3) rzekomobłoniaste zapalanie jelita grubego -> Klindamycyna cześciej
2. Nudności i wymioty
3. Zmiany skórne -> wysypka

Rzadziej:
4. Uszkodzenie wątroby
5. Neutropenia

21

Oksazolidynony działanie

1. Syntetyczne, nowe,
2. Wiążą sie z 23S rRNA w innym miejscu niz makrolidy czy streptograminy w obrębie 50S
3. Zaburzają wejście w etap inicjacji i hamują syntezę białek
4. Nie konkurują z innymi lekami o miejsce wiązania
5. Bakteriostatyczne a na paciorkowce bakteriobójcze

22

Oksazolidynony spektrum działania

1. Głownie gram+ -> Streptococcus, gronkowce, Enterococcus, Listeria, Corynebacterium, pałeczki beztlenowe
2. In vitro hamują wzrost Mycobacterium tuberculosis

23

Oksazolidynony oporność

1. Opornosc zależy od mutacji w określonych miejscach 23S rRNA

24

Oksazolidynony zastosowanie

1. Zakażenia szpitalne wielolekooporne bakterie -> VRE, MRSA, S. pneumoniae oporne na penicyliny

25

Oksazolidynony farmakokinetyka

1. Podawanie dożylne lub doustne

26

Oksazolidynony działania niepożądane

1. Zaburzenia hematologiczne -> mielosupresja
1) małopłytkowość
2) neutropenia
3) anemia
2. Nudności i wymioty
3. Kwasica mleczanowa
4. Neuropatia obwodowa oraz wzrokowa
-> nie powinny byc stosowane dłużej niz 4 tygodnie

27

Zastosowanie nowych Oksazolidynonow w badaniach klinicznych

1. Radezolid -> leczenie skory i tkanek miękkich oraz zapaleń płuc wywołanych przez wielooporne szczepy

2. Kadazolid -> leczenie C. difficile

28

Streptograminy działanie

1. Makrocykliczne antybiotyki
2. Łącza się z rybosomem bakteryjnym, destabilizują go i hamują syntezę białek
3. Pojedynczo bakteriostatyczne
4. Razem w stosunki A:B=3:7 -> szybkie bakteriobójcze działanie
5. Wobec większości bakterii ale E. faecium ginie powoli

29

Streptograminy oporność

-> pojawia sie w wyniku:
1. Mutacji miejsca wiążącego Dalfoprystynę na rybosomie (typ MLS-B)
2. Pojawienia sie enzymów rozkładających Dalfoprystynę
3. Pompy wyrzucającej lek poza bakterie

30

Streptograminy farmakokinetyka

1. Podanie dożylne
2. Wykazują efekt postantybiotykowy
3. Silnie hamują cyt. P450 izoformę CYP3A4
4. W wypadku stosowania należy zredukować dawkę Cyklosporyny