Edward 19 Flashcards Preview

Swahili > Edward 19 > Flashcards

Flashcards in Edward 19 Deck (24):
0

Decision

Uamuzi

1

Sandy usually decides

Sandy huamua

2

Sandy usually does not decide

Sandy haamui

3

Not far

Si mbali

4

Right away

Moja kwa moja

5

Soon

Hivi karibuni

6

Right now

Hivi sasa

7

Party

Karamu

8

She is 13 years old

Ana miaka kumi na mitatu
Ana umri wa miaka kumi na mitatu

9

How old are you?

Una miaka mingapi
Una umri gani

10

To talk

Kuzungumza
Kuongea

11

Can you speak Swahili?

Unazungumza kiswahili?
Unaweza kuongea kiswahili?
Unajua kiswahili?

12

You will have a journey soon

Utakuwa na safari hivi karibuni

13

You will not have a journey soon

Hutakuwa na safari hivi karibuni

14

We will have a party this weekend

Tutakuwa na karamu wikendi hii

15

You (plural) will have a long life

Mtakuwa na maisha marefu

16

You (plural) will not have a long life plural

Hamtakuwa na maisha marefu

17

They will have a good time

Watakuwa na wakati nzuri

18

They will not have a good time

Hawatakuwa na wakati nzuri

19

I always have a meeting every day

Mimi huwa na mkutano kila siku

20

I do not usually have a meeting every day

Mimi siwi na mkutano kila siku

21

You usually have a lot of work every day

Wewe huwa na kazi nyingi kila siku

22

You usually do not have a lot of work every day

Wewe huwi na kazi nyingi kila siku.

23

To decide

Kuamua