Edward Sep 22 Flashcards Preview

Swahili > Edward Sep 22 > Flashcards

Flashcards in Edward Sep 22 Deck (17):
1

I have never eaten kimchee

Sijawahi kula kimchee

2

Have you ever visited Mogadishu

Umewahi kutembelea Mogadishu

3

Last year correction

Mwaka uliopita

4

Your coming is our blessing.

Kuja kwako ni baraka kwetu

5

Your coming was a blessing to us

Kuja kwako kulikuwa baraka kwetu
Kuja kwako kakukua baraka kwetu

6

The repairing of this house needed a lot of time.

Kurekebisha nuymba hii kulihitaji wakati mrefu.

7

Helping patients need perseverance

Kuwasaidia wagonjwa kunahitaji uvumilivu

8

The coming of the rains reminds the farmers that they need to prepare the farms.

Kuja kwa mvua kunawakumbusha wakulima kwamba wanahitaji watayarishe mashamba.

9

Her cooking is good.

Kupika kwake ni kuzuri.

10

Their driving was bad when we saw them.

Kuendesha kwao kulikuwa kubaya tulipowaona.

11

I do not like the breathing of this patient. He needs help.

Sipendi kupumua kwa mgonjwa huyu. Anahitaji usaidizi.

12

Talking about the patients after visiting them is important.

Kuongea kuhusu wagonjwa baada ya kuwatembelea ni muhimu.

13

Taking medicine and following the doctor's advise can help the patients get better.

Kumeza dawa na kufuata ushauri wa daktari kunaweza kuwasaidia wagonjwa kupona.

14

Order (doctor's order)

Agizo
Maagizo

15

You need to follow the orders of the doctor if you want to get better

Unahitaji ufuate maagizo ya daktari ukitaka kupona

16

It depends on how you use it.

Inategemea na jinsi (or namna) unavyoitumia (or utumiavyo).

17

We just ate few minutes ago.

Tumekula dakika chache zilizopita.