Endokrinologi Flashcards Preview

Medicine > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (10)
Loading flashcards...
1

Vilka två symtom talar starkt för tyrotoxikos av Graves typ?

Endokrin oftalmopati och/eller periorbitalt myxödem.
Detta för att i dessa vävnader finns det receptorer för TSH. Således reagerar den patogenetiska IgG-AK (TRAK) som är orsaken till sjukdomen även med dessa vävnader.

2

Vilka antikroppar ger upphov till Graves tyrotoxikos?

TSH-antikroppar (TRAK)

3

Hur är TSH, T3 och T4 vid Graves sjukdom?

TSH är ej detekterbart, T3 och T4 är höga.

4

Vid tyreotoxikos med ökad hormonsyntes finns tre behandlingsformer, vilka?

* farmakologisk terapi (tyreostatika)
* kirurgisk terapi
* behandling med radioaktivt jod.

5

Vid primär hypotyreos, hur ska labproven TSH, T3 och T4 vara?

TSH högt, T3 och T4 lågt.

6

Hur bekräftas Hashimotos tyroeoidit?

Diagnosen bekräftas genom typiskt palpationsfynd, bestämning av fritt T4, TSH och antikroppar mot tyreoideaperoxidas (TPO-antikroppar) och eventuellt finnålspunktion av tyreoidea.

7

Vilka två sjukdomar av autoimmun typ är en vanlig orsak till hypotyreos?

Autoimmun tyreoidit eller kronisk lymfocytär tyreoidit kan förekomma utan struma (atrofisk autoimmun tyreoidit) samt med struma (Hashimotos tyreoidit).

8

Primär binjurebarkssvikt har ett annat namn, vilket?

Addisons sjukdom.

9

Sekundär binjurebarkssvikt är mycket vanligare än primär. Vad orsakas den sekundära oftast av?

Sekundär eller central binjurebarkssvikt orsakas oftast av en hypofystumör eller annan hypofysnära process med undanträngande av den endogena ACTH-produktionen.

10

Vilka symtom föranleder misstanke om akut binjurebarkssvikt?

* Feber
* Illamående
* Kräkningar
* Buksmärtor
* Lågt blodtryck
* Hyponatremi/hyperkalemi

Hos i stort sett alla patienter ses också en ökad pigmentering typiskt i handflateveck och på solexponerade ytor samt ärr.