Rättsmedicin-Skador förorsakade av skjutvapen och explosion Flashcards Preview

Medicine > Rättsmedicin-Skador förorsakade av skjutvapen och explosion > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Skador förorsakade av skjutvapen och explosion Deck (23)
Loading flashcards...
1

Ge tre förslag på grupper av räfflade vapen

Revolver
Pistol
Kulgevär

2

Vad består en patron av som är avsedd för ett räfflat vapen?

Hylsa med krut i och en inpassad kula i ena änden, en tändhatt i den andra.

3

Ge förslag på ett slätborrat vapen

Hagelgevär

4

Vad består en hagelpatron av?

Plast eller pappcylinder med metallbotten. I bottnen finns en tändhatt, ovan den krut sen förladdning och högst upp hagel.

5

Det finns två olika typer av slaktmasker, vilka?

1. De som skjuter in en kula i kroppen.
2. De som driver in en metallstav i kroppen

6

Ingångshålet kan se stort och uppfläkt ut när ett vapen avfyrats på nära håll, varför?

Om vapenmynningen ligger tryckt mot huden och ben finns tätt under samlas krutgaserna mellan hud och ben och trycket fläker upp huden.

7

Hur kan vi skilja ett uppfläkt ingångshål från ett stort utgångshål?

Om det är ett ingångshål finns en svärtning i den subkutana vävnaden. Krutgaser innehåller kolmonoxid, färgar vävnaden skär vid ingångsöppningen.

8

Om ett räfflatvapen avfyras med pipan tryckt mot huden och det är enbart mjukvävnad under, hur ser ingångshålet ut?

Oftast runt (kan vara ovalt)
Kontusionsring kring hålet då huden tryckts in och skadats av hetta och friktion.
Huden omkring kan besudlas av smuts, olja eller metallpartiklar från kulan.

9

Vad skiljer ett ingångshål som uppstått av ett skott från ett vapen som avfyrats mycket nära huden från ett som uppstått tryckt mot huden?

Krutgaser och oförbrända krutrester svärtar huden kring ingångshålet, kan också orsaka brännskador.

10

Om man hittar krutrester på huden/kläderna, inom vilket avstånd har ett vapnet troligtvis avlossats?

1m

11

Hur ser oftast en utgångsöppning ut efter skott från räfflat vapen?

Vanligen uppfläkt och större än ingångshålet (om inte ingångshålet är uppfläkt)

12

En ingångsöppning, flera utgångsöppningar.. ange två möjliga förklaringar (räfflat vapen)

Sekundärprojektiler kan uppstå om kulan träffar ben.
Kulan kan splittras i kroppen.

13

Ingen kula står att finna i kroppen men det finns inget utgångshål.. ange en möjlig förklaring (räfflat vapen)

Kulan kan ha splittrats helt så att endast mycket små fragment och damm finns kvar

14

Inom vilket avstånd träffar hagelkornen kroppen som en klump och ger ett runt ingångshål?

< 1m

15

Ju större avstånd mellan ett hagelvapen och kropp dessto större spridning blir det av hagelkornen, vid vilket avstånd ungefär finns inte längre något centralt ingångshål?

c.a 15m

16

Inom vilket avstånd från kroppen följer ofta förladdningen med haglet in i kroppen efter skott med hagelvapen?

< 1m

17

Vid skott med hagelvapen på längre avstånd eller mot bålen, var återfinns ofta hagelkornen?

Under huden på motsatt sida än ingångsöppningen. Kornen är relativt energifattiga och klarar inte att ta sig igenom huden en andra gång.

18

Vad avgör hur mycket skada en kula kan göra i kroppen?

Mängden energi som överförs från kulan till kroppens vävnader

19

Upp till vilken hastighet på en kula består skadorna ffa av vävnadslaceration och blödning i nära anslutning till lacerationen?

Upp till ljudets hastighet, c.a 340 m/s

20

kulor som rör sig fortare än ljudets hastighet får ökad skadeinverkan, hur då?

Kulor med hög hastighet skapar en chockvåg framför sig.
Kulor med mycket hög hastighet ger upphov till kavitationsfenomen (pulserande kavitet bakom kulan)

21

Om man vid en operation eller obduktion påträffar kulor i patientens kropp hur skall dessa hanteras och varför?

Mycket varsamt! Plocka ut med mjukt föremål, gummiinstrument eller med egna fingrar. Rispor på kulan kan knytas till skjutvapnet och man får inte riskera att förändra deras mönster.

22

Vid en explosion uppstår en tryckvåg och sedan en indertrycksvåg, vilka organ skadad ffa av detta?

Organ med luft-vävnads-ytor. Lungor, öron, magesäck och tarm.

23

Vid en explosion kan kroppen skadas på flera olika sätt, ge tre förslag

Tryckvågor påverkar luftfyllda organ.
Kroppen slungas iväg och skadas i fallet.
Kroppen träffas av flygande föremål.