Trycksår, demens o konfusion Flashcards Preview

Medicine > Trycksår, demens o konfusion > Flashcards

Flashcards in Trycksår, demens o konfusion Deck (48)
Loading flashcards...
1

Vilka patienter har ökad risk att utveckla trycksår?

Patienter som är stillasittande/liggande. Patienter med inkontinens, malnutrion, nedsatt rörelseförmåga.

2

Varför blir det sår efter långvarigt tryck?

Långvarigt tryck på ett område kan störa blodcirkulationen. Hudområden där ben ligger tätt under huden är speciellt utsatta

3

Ge exempel på hur man kan förebygga trycksår.

Riskbedömning
Inspektion
Tryckavlastning
Lägesänringar
Optimera nutritionsstatus
Håll huden mjuk och torr
och så klart information till pat och anhöriga

4

Vad är den modifierade Nortonskalan?

Hjälpmedel för riskbedömning av hur vida en patient löper hög risk att utveckla trycksår.

5

Vilka sju punkter tas upp på Nortonskalan?

Psykisk status
Fysisk aktivitet
Rörelseförmåga
Födointag
Vätskeintag
Inkontinens
Allmäntillstånd

6

När föreligger ökad risk för
tryckskada enligt Norton?

Vid 20p eller lägre. Mycket aktiv
trycksårsprofylax, skärpt totalomvårdnad.

7

Vad innebär att ett trycksår är grad 1 (Shea)?

Kvarstående röd fläck som inte bleknar

8

Vad innebär att ett trycksår är grad 2 (Shea)?

Skador på epidermis, tex blåsa

9

Vad innebär att ett trycksår är grad 3 (Shea)?

Skador på dermis och/eller subcutis

10

Vad innebär att ett trycksår är grad 4 (Shea)?

Skador på underliggande vävnader djupare än subcutis, tex ben, senor, muskler

11

Hur behandlas ett rent trycksår?

Avlasta sårområdet
Skydda sårkanterna, ex med Cavilon
Omläggning med ex IntraSite gel (hydrogel som rensar lätt nekrotisk vävnad, skapar en fuktig sårmiljö, absorberar överflödig sårvätska)
Täckförband

12

Hur behandlas ett hypersekretoriskt trycksår?

Avlasta sårområdet
Skydda sårkanterna, ex med Cavilon
Omläggning med förband som suger upp vätska, ex Aquacel
Täckförband, ex Tegaderm Foam som också binder vätska

13

Hur behandlad ett infekterat trycksår?

Avlasta sårområdet
Skydda sårkanterna, ex med Cavilon
Omläggning med antiseptisk material, ex Iodosorb som innehåller jod.
Täckförband

14

När ska man sätta in antibiotika p.o vid trycksår?

Vid tecken på infektion, rodnad, svullnad, värmeökning, tilltagande smärta, ökande sekretion, pus. 10 dagar
Vid risk för osteomyelit
Vid osteomylelit. Minst 8 veckor
ODLA!

15

Vad är konfusion?

Snabbt insättande förvirringstillstånd, fluktuerar ofta över dygnet
Påverkat medvetande och nedsatt koncentrationsförmåga
Nedsatt kognitiv förmåga eller nedsatt perceptionsförmåga
Utlösande faktor föreligger

16

Vad infattas i kognitiv förmåga?

t ex minne, orientering, språklig förmåga

17

Ange några faktorer som kan utlösa konfusion hos äldre

Läkemedel
Kroppslig sjukdom (ex Infektion, trauma, urinstämma, operation)
Psykogena faktorer
Miljöfaktorer
Missbruk

18

Hur ser behandlingstrategin ut vid konfusion?

Sätt ut läkemedel som kan öka risken för konfusion (ex antikolinerga)
Leta efter somatisk sjukdom som kan vara orsaken och behandla den
Skapa en lugn och trygg miljö
Läkemedel används vb

19

Hur vanligt är konfusion hos äldre sjukhusvårdade patienter?

c.a 30% drabbas

20

Ange fyra viktiga diff. diagnoser till konfusion

Demens
Delirium Tremens
Depression
Psykos

21

Vilket preparat är bra att använda vb till en konfusorisk patient som har svårt att komma till ro till natten?

Klometiazol (Heminevrin) alt oxazepam

22

Vilket preparat är bra att använda vb till en konfusorisk patient som har svåra utåtagerande och psykiska symptom?

Haloperidol (Haldol) eller Risperidon (Risperdal)

23

Hur länge varar en konfusion?

Oftast går tillståndet över på några dagar men det kan kvarstå längre. Om det kvarstår i månader bör man börja fundera på om det finns en underliggande demenssjukdom.

24

Vad är kriterierna för demens enligt DSM IV?

Minnesstörning plus minst ett av följande symptom: disorientering, språkstörning, praktiska svårigheter, bristande exekutiv förmåga, personlighetsförändring.
Ska påverka pats sociala-/arbetsliv. Duration > 6 månader.

25

Vad är "mild cognitive impairment"?

Nedsatt kognitiv förmåga men som inte uppnår kraven för en demensdiagnos

26

Vilka är de två vanligaste demenssjukdomarna?

Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

27

Ange två psykiska sjukdomar som är vanliga hos patienter med demenssjukdom

Depression och psykotiska symptom.

28

Vad skiljer frontallobsdemens från övriga vanliga demenssjukdomar?

Sjukdomsdebut innan individen blivit "gammal". Symtomen är främst personlighetsförändringar, minnet är mindre påverkat.

29

Vad är den viktigaste behandlingen vid alkoholinducerad demens?

Sluta supa! Kognitiva förmågor återhämtar sig ofta efter en längre tids nykterhet.

30

Vilka viktiga diff.diagnoser har vi till demens?

Subduralhematom, hjärntumör, normaltryckshydrocephalus, infektion i CNS, vitaminbrist, psykisk sjukdom, konfusion, normalt åldrande.