Rättsmedicin-Stick- och skärvåld Flashcards Preview

Medicine > Rättsmedicin-Stick- och skärvåld > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Stick- och skärvåld Deck (10)
Loading flashcards...
1

Vad karakteriserar stick- och skärskador?

Skarpa kanter
Inga vävnadsbryggor i djupet
Skador på hudytan kring såret saknas oftast

2

Vad är förklaringen till att ett sticksår kan vara mindre i storlek än föremålet som orsakat skadan?

Huden tänjs ut innan spetsen går igenom.

3

Hur kommer det sig att ett skärsårs kanter ibland kan vara zigzac-iga?

Lös hud kan veckas framför eggen innan det skärs igenom.

4

Är stickdjupet en hjälp i att bedömma vapnet?

Nej. Kan vara kortare om inte hela bladet förts in, kan vara längre om vävnaden tryckts ihop.

5

Vad talar för att en stick- eller skärskada är självförvållad men inte ett försök till självmord?

Skadorna är talrika, ytliga, regelbundna och ofta parallella.
Belägna på nåbara ställen för egen person.
Inga skador nära känsliga organ.
Ensidiga skador, höger- eller vänsterhänt

6

Vad talar för att en stick- eller skärskada är självmord eller försök till självmord?

Belägna på typiska ställen
Om flertal skador är de ofta av olika djup, provsnitt
Blottad hud
Ett adekvat redskap står att finna på platsen

7

Vad talar för att en stick- eller skärskada är tillfogad av annan person?

Ej typiska skador för självmord
Provsnitt saknas
Stort antal skador
Förekomst av avvärjningsskador
Andra skador som tyder på handgemäng
Inget adekvat redskap står att finna på platsen

8

Kan man av en stick- eller skärskada dra några slutsatser om vilken kraft som behövs för att åstadkomma skadan?

Mycket svårt men man kan säga att om föremålet tagit sig igenom grovt ben så har avsevärd kraft använts.

9

Ange minst fyra möjliga dödsorsaker efter stick/skärskada

Förblödning- Vanligast
Hjärttamponad
Blosaspiration
Pneumothorax
Luftembolisering
Skador på CNS
Inflammation efter konatmination

10

Efter hur stor akut blodförlust dör oftast en normalstor vuxen?

1,5-2 Liter