Pediatrik - Kirurgi Flashcards Preview

Medicine > Pediatrik - Kirurgi > Flashcards

Flashcards in Pediatrik - Kirurgi Deck (57)
Loading flashcards...
1

Varför är det viktigt med ett fullständigt status hos ett barn med akut buk?

För barn förlägger ofta smärtan till magen oavsett genes. Således bör ett fullständigt status alltid göras på ett barn för att ej missa ngt.

2

Vad undersöker man utöver buken hos ett barn med akuta buksmärtor?

* AT: Smärtpåverkad, dehydrering, ikterisk, hudkostym.
* Vitala parametrar: Temp, Saturation, Puls, AF
* Yttre genitalia: Epididymit, Torsion, Morgagnis hydatid
* Lungor: Pneumoni
* MoS: Tonsilit, Otit
* Höftleder

3

Vilken är den vanligaste orsaken till akut buk som kräver kirurgisk åtgärd?

Appendicit

4

Vilken är den vanligaste diagnosen när ett barn inkommer med akut buk?

ÖLI/Otit

5

Hur räknar man ut mängden vätska som ett barn över 1 år behöver om det fastar?

Vikt 10 kg: 100 ml/kg upp till 1000 ml
Vikt 11-20 kg: 1000 ml + 50 ml/kg upp till 1500 ml
Vikt >20 kg: 1500 ml + 20 ml/kg

6

Vilken vätska väljer man till fastande barn till underhållningsbehandling?

5% glukos med elektrolyter

7

Hur många procent viktnedgång motsvarar måttlig dehydrering?

5%

8

Hur många procent viktnedgång motsvarar svår dehydrering?

10%

9

Vilka statusfynd kan man förvänta sig vid måttlig dehydrering?

Minskad urinmängd, torra slemhinnor, insjunken fontanell, halonerade ögon, nedsatt hudturgor.

10

Vilka statusfynd kan man förvänta sig vid svår dehydrering?

Ytterligare minskad urinmängd (ibland anuri), påverkat AT, irritabel eller somnolent, takykardi, perifert kall, insjunkna och torra ögon.

11

Definitionen av isoton dehydrering?

P-Na: 130-149 mmol/L

12

Definition av hypoton dehydrering?

P-Na: <130 mmol/L

13

Definition av hyperton dehydrering?

P-Na: >150 mmol/L
eller
P-Na: 145 mmol/L och P-Cl: >115 mmol/L

14

Vid isoton dehydrering, vilken vätska bör ordineras och hur?

Ringer-Acetat 12.5 ml/kg/h i 4h.
Vid utebliven effekt kan detta upprepas plus underhållsbehandling.

15

Vid hypoton dehydrering, vilken vätska bör ordineras och hur?

Ringer-Acetat 12.5 ml/kg/h i 4h.
Vid utebliven effekt kan detta upprepas plus underhållsbehandling.

16

Vid hyperton dehydrering, vilken vätska bör ordineras och hur?

NaCl (9mg/ml) 12.5 ml/kg/h i 4h.
Uppvätskningen bör ske långsamt (36-48h för att minska risken för hjärnödem).

17

Barn som inkommer med chockbild, hur ordineras vätskebolus?

20 ml/kg Ringer-Acetat på 30 minuter.

18

Om du vill ge en vätskebolus till ett barn, hur ordineras detta?

10 ml/kg Ringer-Acetat på 30 minuter.

19

Om du vill ordinera volymexpanderare till ett barn, vilken väljer du?

Albumin (50 mg/ml), vid chock kan det ges i omfattningen 20 ml/kg.

20

Hur smärtlindrar du ett barn med akut buksmärta som ska fasta?

>3 månader: Paracetamol 15 mg/kg p.o./i.v.
>1 år: 15-20 mg/kg p.o./i.v.

Morfin: 0.05-0.15 mg/kg p.o./i.v. +övervakning.

Vid stensmärta ges NSAID.
(ALLA BARN MED AKUT BUK SKA SMÄRTLINDRAS. DET FINNS INGA EVIDENS FÖR ATT DETTA PÅVERKAR HANDLÄGGNINGEN)

21

I vilken ålder är appendicit vanligast?

10-25 år, medianålder 21.

22

Vad är den fysiologiska förklaringen till smärtvandring?

Den initialt diffusa smärtan är den som uppkommer från den inflammerade appendix, vandringen och fokuseringen är när peritonit utvecklas lokalt.

23

Differentialdiagnoser vid smärta i höger fossa?

Appendicit, lymfadenit, testistorsion, bråck. (finns fler såklart...)

24

Vilken radiologisk undersökning är golden standard vid appendicit, men vilken brukar man använda på barn (inte samma)?

CT har ett högt prediktivt värde.
Ultraljud brukar dock vara adekvat hos barn för att undvika CTs stora stråldos.

25

Vad är indikationen för antibiotika post-operativt vid appendicit?

Om appendiciten är perforerad eller det har bildats en appendicitabcess bör man ge antibiotika tills AT har normaliserat (1-2 veckor)

26

Vilket laborativt värde brukar vara högt tidigt vid en appendicit?

LPK; CRP stiger senare.

27

Vad är kremasterreflexen?

När m. cremaster drar upp sin kopplade testikel in mot kroppen. Kan bland annat utlösas genom att stryka på insidan av låret ner mot knät.

28

Vad är retentio testis och hur handläggs det?

När ena eller båda testiklarna inte har vandrat ner i scrotum. Bedöms vid 6 månaders ålder av barnurolog. Behandlingen är kirurgisk.

29

Vilka symtom kan man förvänta sig hos en pubertal gosse som har testistorsion?

Scrotala smärtor och vasovagala reaktioner (kräkningar). Samt rodnat och svullet scrotum med en uppdragen testikel.

30

Om man inte kan utesluta testistorsion på akuten, vad bör man göra då?

Akut operation.
Ultraljud kan inte utesluta torsion och fördröjer bara handläggandet.