Infektion - Empiriska antibiotikaval Flashcards Preview

Medicine > Infektion - Empiriska antibiotikaval > Flashcards

Flashcards in Infektion - Empiriska antibiotikaval Deck (29)
Loading flashcards...
1

Empiriskt antibiotikaval vid samhällsförvärvad pneumoni?

Pencilin (PcG, PcV)
Alternativt: Dalacin

2

Empiriskt antibiotikaval vid samhällsförvärvad atypisk pneumoni (mycoplasma, chlamydia)?

Doxyferm

3

Empiriskt antibiotikaval vid legionellapneumoni?

Tavanic

4

Empiriskt antibiotikaval vid svår samhällsförvärvad pneumoni?

Claforan (cefotaxim) + Tavanic

5

Empiriskt antibiotikaval vid nosokomial pneumoni inklusive VAP?

Claforan (cefotaxim)

6


Empiriskt antibiotikaval vid akut KOL-exacerbation?Amimox eller Doxyferm


7

Empiriskt antibiotikaval vid akut tonsilit?

PcV
Vid recidiv: Cefamox (cefadroxil) eller Dalacin

8

Empiriskt antibiotikaval vid hud och mjukdelsinfektioner?

Purulent infektion (orsakas oftast av S. aureus): Isoxasylpencillin (Ekvacillin, Heracillin)
Erysipelas (orsakas oftast av GAS): PcV

9

Empiriskt antibiotikaval vid hud och mjukdelsinfektioner med påverkat AT och ffa kräkningar?

Isoxasylpencillin (Ekvacillin, Heracillin)

10

Behandling av impetigo?

Främst tvål och vatten. Vid svåra fall Fucuin eller Alatargo. Om det inte heller ger tillräcklig effekt kan Heracillin användas.

11

Empiriskt antibiotikaval vid djurbett?

Kattbett är oftare infekterade. Det mikrob som är vanligast är pasturella multocida/canis.
Behandlas med Amoxicillin eller PcV.
Vid typ-1 allergi: Doxyferm

12

Empiriskt antibiotikaval vid borrelia?

Vid enbart erythema migrans: PcV
Om det finns andra symtom: Doxyferm

13

Empiriskt antibiotikaval vid septisk artrit?

Orsakas ofta av S.aureus, och behandlas således med Ekvacillin/Heracillin.

14

Empiriskt antibiotikaval vid spondylit?

Orsakas ofta av S.aureus, alfa-streptokocker eller G- bakterier.
Ekvacillin om ingen misstanke om G-. Annars Cefotaxim.

15

Empiriskt antibiotikaval vid cystit?

Orsakas oftast av E.coli eller S.saprofyticus. Behandlas med Furadantin.

16

Empiriskt antibiotikaval vid cystit och gravida?

Selexid.

17

Empiriskt antibiotikaval vid ABU hos gravida?

Furadantin.

18

Empiriskt antibiotikaval vid cystit hos män?

Ciproxin.

19


Empiriskt antibiotikaval vid akut pyelonefrit?Orsakas ofta av enterobacteriacae. Behandlas med Cefotaxim. Vid AT-påverkan följs det av Ciprofloxacin. Vid misstänkt urosepsis kombineras Cefotaxim med en aminoglykosid (Gentamycin).


20

Empiriskt antibiotikaval vid intraabdominella infektioner?

Orsakas oftast av tarmflora, inklusive anaerober.
Behandlas med Cefotaxim + Flagyl, alternativt Pip-tazo.

21

Empiriskt antibiotikaval vid Neutropeni och sepsis?

Pip-tazo.

22

Empiriskt antibiotikaval vid endokardit?

Alfa-streptokocker: PcG + Gentamycin
S.aureus: Ekvacillin + Gentamycin
Enterokocker: Ampicillin (Doktacillin) + Gentamycin

23

Empiriskt antibiotikaval vid bakteriell meningit?

Orsakas oftast av Pneumokocker, Meningokocker, Hemophilus influenze, Listeria.
Behandlas med Cefotaxim + Doktacillin, dessutom bör man behandla med betapred.

24

Hur behandlas en bakteriell gastroenterit som orsakats av salmonella?

Inte alls.

25

Hur behandlas en bakteriell gastroenterit som orsakats av campylobacter?

Inte alls.

26

Hur behandlas en bakteriell gastroenterit som orsakats av yersinia?

Inte alls.

27

Hur behandlas en bakteriell gastroenterit som orsakats av EHEC?

Behandlas... med vad?

28

Hur behandlas en bakteriell gastroenterit som orsakats av salmonella typhi eller paratyphi??

Ciproxin

29

Hur behandlas en bakteriell gastroenterit som orsakats av shigella?

Ciproxin