Förändrade avföringsvanor Flashcards Preview

Medicine > Förändrade avföringsvanor > Flashcards

Flashcards in Förändrade avföringsvanor Deck (17)
Loading flashcards...
1

Vilka patienter med förändrade avföringsvanor skall direkt utredas med rektoskopi och illeocoloskopi?

Patienter som samtidigt uppvisar alarmsymtom som:
Anemi, blödning, feber, nattlig diarré och/eller viktnedgång.

2

Vad är IBS?

Funktionella tarmbesvär. Ingen strukturell eller metabol orsak till patientens besvär kan fastslås.

3

Om utredning inom primärvården inger misstanke om inflammatorisk sjukdom i tarmen, hur går vi vidare?

Går vidare med ileocoloskopi.

4

Ange minst tre läkemedel som kan ge förstoppning.

NSAID, diuretika, opioider, järn.
Läkemedel med antikolinerg effekt: Antidepressiva, neuroleptika, medel mot inkontinens,

5

Ange minst två läkemedel som kan ge diarré.

Karbamazepin, litium.

6

Vad är mekanismen för bulkmedel?

Polysackaridpolymerer som ej bryts ner i tarmen drar åt sig vätska och förbättrar konsistensen på avföringen samt ökar peristaltiken. Tar flera dagar till effekt.

7

Hur verkar tarmirriterande/motorikstimulerande medel som laxantia?

De stimulerar sekretionen av vätska och elektrolyter från tarmslemhinnan samt stimulerar det enteriska nervsystemet. Verkar snabbt, speciellt givet rektalt. Cilaxoral står på skånelistan.

8

Av de bulkmedel som finns har inolaxol en stor fördel, vilken?

Bulkmedel ger oftast ökad gasbildning som framförallt hos IBS patienter kan ge smärta. Inolaxol ger ej ökad gasbildning.

9

Vad är effekten för osmotiska laxantia?

Innehåller olösliga salter (Magnesium fosfat), sockerarter (lactulos, disackarid),
macrogoler och polyethylenglykol (Movicol™) som suger vätska. Förbättrar konsistensen på avföringen och ökar peristaltiken. Salter har effekt någon dag och sockerarterna har effekt i några dagar.

10

Hur behandlar vi bäst förstoppning orsakad av långsam passage av avföringen genom tarmen (Slow transit constipation)?

Stimulera tarmens med tarmirriterande laxantia. Stimulera motiliteten med bulkmedel eller osmotiska laxantia.

11

Hur behandlar vi på bästa sätt förstoppning orsakad av svårigheter med tarmtömningen (Functional defacation disorder)?

Klysma (Klyx, Microlax) mjukar upp avföringen vilket gör tömningen mer lättsam. Om onormala tömningsreflexer föreligger kan operation eller botoxinjektioner vara ett alternativ.

12

Hur behandlar vi bäst förstoppning hos patient med normal tarm passage och inga tömningsproblem (Normal transit constipation)?

Öka volymen på avföringen med bulkmedel eller osmotiska laxantia, eventuellt stimulera tarmen med tarmirriterande laxantia.

13

Vid proktit kan man behandla inflammationen rektalt med suppositorer, i första hand Asacol eller Pentasa, vilket typ av läkemedel är de?

5-ASA, de har både antiinflammatorisk och recidivförebyggande effekt.

14

Vilka två undergrupper finns av mikroskoisk kolit?

Kollagen kolit och lymfocytär kolit.

15

Vilken behandling har bäst effekt på diarrén vid mikroskopisk kolit?

Budesonid (Budenofalk)

16

Vad är förstahandvalet vid enklare besvär med hemorrojder och fissurer?

Lokalbehandling med lidocain+hydrokortison (Xyloproct), finns som salva eller stolpiller. Ge patienten råd om intag av fibrer och vätska för att hålla avföringen mjuk.

17

Vilket preparat rekoemmenderas vid funktionell diarré?

Loperamid (Dimor)