Genetiska neurologiska sjukdomar Flashcards Preview

Neurologi > Genetiska neurologiska sjukdomar > Flashcards

Flashcards in Genetiska neurologiska sjukdomar Deck (45)
Loading flashcards...
1

Huntingtons sjukdom:
- prevalens?
- Normal debutålder?

7/100 000

30-50 åå
(kan dock debutera när som helst)

2

Patofysiologi till HD?

AD-mutation > ökad antal CAG-rep > defekt huntingtin > ackumuleras > celldysfunktion och celldöd > generell hjärnatrofi.

Atrofin börjar i ncl caudatus > sprider sig sedan generellt.

3

Hur många repeats har vi normalt? Hur många krävs för sjukdom?

9-27.

(35-)36-39 = interdeterminant

40 eller fler = sjukligt!

4

Finns det någon typ av anticipation vid HD?

Vad innebär det om man har fler repeats?

Ja. Generellt, men ffa via paternell nedärvning. Repeats kan öka i spermatogenes = risk för förvärring (fler repeats) vid paternell nedärvning.

Fler repeats = tidigare sjukdomsdebut

5

Symtom vid huntingtons?

* Chorea
* Dystoni, rigiditet, bradykinesi
* Dysartri, dysfagi
* Försämrad motorik med impersistens (kan ej hålla i en motorisk handling)
* Försämrad balans

* Iniativlöshet
* Dålig impulskontroll
* Kognitiva störningar

6

Diagnostik vid HD?

Kliniskt krävs objektiva rörelsestörningar.

DNA-analys!

7

Vad är kognitiv sjukdom av huntington-typ?

En kognitiv nedsättning hos en patient med bekräftad HD-risk ("HD kliniskt belagd"), som innebär påverkan på ADL och ej kan förklaras av nåt annat.

8

Behandling av chorea vid HD? När ges detta?

* Neuroleptika
* Tetrabenazine (sänker monoaminhalt i synapser, och hämmar VMAT)

Detta ges bara om chorean faktiskt stör pat (vilket det inte alltid gör!)

9

Övrig behandling vid HD, än anti-choreatisk?

AD.
Dietist- och logopedkontakt.

10

Någon grupp människor med lägre risk för HD?

Asiater! Har normalt färre CAG-repeats än västerlänningar

11

Hur många % av HD-fallen är inte nedärvda?

10% är nymutationer.

12

Från vilken ålder får man testa sig för HD?

Hur ska man på VC göra om pat vill testa sig?

18 åå.

Gå aldrig med på att bara ta ett prov. Hänvisa till genetisk vägledning!

13

Vilken är den vanligaste orsaken till chorea? Andra orsaker?

Huntingtons!

Läkemedel, reumatiska sjukdomar, hyperglykemi - dock ovanligt. Tänk på dessa vid väldigt snabb debut

14

Hur länge överlever en pat som får HD-diagnos, i snitt?

15-25 år.

15

Vad är spinocerebellär ataxi?

En grupp olika sjukdomar, med varierande sjukdomsbild,. De flesta beror på trinukleotidrepeatexpansion (på olika gener). Generellt långsam, smygande förvärring av cerebellär ataxi.

AD-nedärvda

16

Normal debutålder vid SCA? Prevalsns?

30-50 år
5/100 000

17

Symtom vid SCA?

*Progressiv cerebellär ataxi.
* Ingen kognitiv påverkan - pga ej påverkan på cortex!

* Balanssvårigheter
* Långbanesymtom

18

Diagnostik vid misstänkt SCA?

* DNA-analys
* MR vägledande.

19

Behandling vid SCA?

Enbart symtomatisk!
- Neuroleptika
- L-DOPA
- Botox

20

Vad är Friedrichs ataxi?

AR-nedärvd sjukdom som ger progressiv ataxi samt

* Motorikstörning
- Ögonrörelser
- Tal
* Polyneuropati som ger långbanesymtom
* Muskelsvaghet
* Hjärtpåverkan med hjärtsvikt till följd

21

Friedrichs ataxi: prevalens? Normal debutålder?

2-3/100 000
<25 år

22

Patofysiologi bakom friedrich ataxi?

AR-mutation > trinukleotidrepeatexpansion i introner i frataxin-genen > sämre avläsning = mindre mängd mRNA = mindre translation

Denna gen är nödvändig för produktion av Fe-Su-kluster i mitokondrier, så mutationen ger
= sämre energiproduktion
= högre mängd fria radikaler i mitokondrier

= sammantaget påverkan på energikrävande celler. Man ser degeneration av nervceller på/i:
- Övre cerebellär pedunkel
- Ryggmärg
- Perifera nerver

23

Symtom vid Friedrich ataxi?

* Ataxi, nystagmus, sämre balans
* Motorikstörning
- ögonmotilitetsstörning
- talpåverkan

* Polyneuropati med sensorisk och motorisk påverkan
= hyporeflexi

* Kortikospinal påverkan = positiv babinski

* Hjärtpåverkan (hypertrof kardiomyopati)

* Pes cavus (friedrichfötter)

24

Diagnostik vid misstänkt Friedrich ataxi?

DNA-analys

25

Behandling av friedrich ataxi?

Bara symtomatisk!

26

Vad är dystrofia myotonika?

En AD nedärvs sjukdom, som finns i flera varianter med olika förlopp. Typiskt med myotoni, muskelsvaghet och atrofi samt systemkomplikationer (hjärta, hjärna, endokrin etc)

27

Patofysiologi bakom dystrofia myotonika?

Trinukleotidrepeatexpansion (CTG) i DMPK (regulatoriskt område) > mRNA blir för stort = negativ inverkan på proteintillverkning i muskelceller:
- kloridkanal = svårare att släppa in Cl = svårt med repolarisering
- insulinrec = diabetes

Maternell anticipation!

Om mer än 800 rep = kongenital DM

28

Symtom vid dystrofia myotonika?

* Myotoni (ökad kontraktionsbenägenhet, så oförmåga att slappna av)
* Muskelsvaghet - ansikte, nacke, extremiteter
* Facies myotonika
* Dysartri

* Subkortikal encephalopati
- Hjärntrötthet
- Apati, abuli
* Katarakt
* Retledningsrubbning och kardiomyopati
* Endokrint - diabetes

29

Diagnostik vid misstänkt dystrofia myotonika?

Mycket av diagnosen kan ställas kliniskt:
- myotoni,
- muskelatrofi,
- patologiskt tecken vid percussion myotonica

* EMG
* Muskelbiopsi
* DNA-analys
(EKG)

30

Vid EMG av en patient med dystrofia myotonika, vad lär man se då?

Myogen skada + myotoni