Neuroradiologi Flashcards Preview

Neurologi > Neuroradiologi > Flashcards

Flashcards in Neuroradiologi Deck (28)
Loading flashcards...
1

Nämn tre faktorer som avgör kontrast i en CT-bild?

* Attenuering = absorption av röntgenstrålar
* Stråldos
* Förekomst av kontrastmedel

2

Vilket värde i HU har hög- respektive lågattenuerande vävnader?

Hög: positiv HU
Låg: negativ HU

Vatten är 0

3

Vilken färg får grå resp vit substans på CT? Varför?

Grå substans blir lite vitare, pga cellkärnetäthet = högre attenuering

Vit substans blir lite gråare = lågattenuerande pga fetthalten

4

2 strukturer i hjärnan som "får" vara förkalkade (ej patologiskt)?

Corpus pineale
Plexus choroideus

5

Hur skiljer sig utseendet av en frisk hjärna på CT med och utan kontrast?

Bör inte skilja sig alls, då en frisk hjärna ej laddar kontrast (intakt BBB)

(adenohypofysen laddar dock normalt kontrast)

6

Hur ser ett gliom ut på CT med kontrast?

Rund struktur
Mörk nekrotisk del i mitten
Omgivande kontrastuppladdning.
Runt detta lite mörkare, pga ödem.

7

Nämn 3 strukturer som CT är bra på att främställa?

* Kärl (vid CT-angio)
* Färskt blod
* Ben

8

I vilket läge är CT inte att föredra?

Undersökning av bakre skallgropen - benartefakter

9

2 eventuella komplikationer till joniserande strålning?

* DNA-skador > malignitetsutveckling

* Orbitaskada (linsen är strålkänslig) > katarakt

10

Hur görs en "CT-perfusion"?
I undersökningen får man CBF, MTT och CBV. Vad är dessa saker?

Kontrastbolus > följer den genom hjärnan. Ger färgbilder.

* CBF = cerebral blood flow. Generell bild av blodflöde

* MTT = mean transit time = tiden det tar för kontrast att ta sig genomvävnad

* CBV: cerebral blood volume

11

Vid vilka svar på CT-perfusion tycker man att det är värt med trombektomi?

Vid stor penumbra (=hotat område som kan räddas).

Penumbran är det område där MTT och CBF är sänkt, men där CBV ändå är ok.

12

Vilket kontrastmedel används vid MR?

Potentiell risk?

Gadolinium

Risk för NSF (nefrogen systemisk fibros) hos patient med redan etablerad njurinsuff. Man får då fibrosutveckling i hud, inre organ etc.

13

Varför tar MR så lång tid?

En sekvens körs i taget, och flera sekvenser körs.

14

Hur ser vätska ut i T1 resp T2-sekvens på MR?

Vad är FLAIR-sekvensen?

T1: vätska är svart
T2: vätska är vit

FLAIR = T2-sekvens där man släckt ut signal frånf fri vätska

15

När kontrast används på MR, vilken sekvens används normalt då vid visualisering?

T1 = T1Gd

16

Nämn 2 nackdelar med MR, jmf CT?

* Tar längre tid
* Fler kontraindikationer
- PM (relativ)
- Andra implantat
* Ev inlagring av gadolinium
* Svårt vid klaustrofobi
* Ej lika tillgängligt

17

Vad är DSA? Hur utförs det?

Digital subtraktionsangiografi.
Kateter selektivt i det kärl man vill visualisera > kontrast in

Först MR utan kontrast, sedan ny då kontrasten gått in. Första bilden subtraheras = det enda man ser är kontrasten i kärlen.

Görs på neurointervention, och fördelen är att man kan intervenera samtidigt.

18

Vad är CT-myelografi? När kan det vara användbart?

CT som utförs efter jodkontrast förts in i subarachnoidalrummet (via LP/drän).

Bra om man vill titta på nåt spinalt, men MR är kontraindicerat! (ex metallgrejer i ryggen)

19

2 "neurologiska" lägen där ultraljud kan användas?

* Barn: blödning/hydrocephalus - fontanellen används som akustiskt fönster

* Halskärlsundersökning
- ex carotisdoppler vid TIA/stroke-utredning

20

Vilken undersökning passar bäst för att visualisera hjärnhinnor?

MR med Gd-kontrast

21

Vilken undersökning passar bäst för att visualisera hjärnparenkym?

MR.
CT dock ok vid trauma, blödning och förkalkning.

22

Hur ser hjärnparenkym ut på CT vid infarkt?

Tidigt: utsuddning av gränsen mellan vit och grå substans.

Senare (ex dag 2): lägre attenuering i infarktområdet.

23

Vilken undersökning passar bäst för att visualisera MS-plack? (eller andra inflammatoriska förändringar)

MR.
MS syns bra på T2-sekvens, men allra bäst på FLAIR-sekvens.

Syns dåligt eller inte alls på CT.

24

Vad är en fMRI? Användbarhet?

Funktionell MR.
Patienten utför en lätt uppgift i MR-kameran > ökning av blodflöde i ansvarig hjärndel = kan visualiseras.
Lite osäkert, men iaf bra för att avgöra vilken sida tal sitter på - inför operation.

25

Vad är DTI? Ex på användning?

Diffusion tensor imaging. Kan användas för att visualisera bansystem.
Ex vid tumörutredning, för att se om tumör infiltrerar bana, eller bara puttar undan.

26

Vilken undersökning passar bäst för att visualisera likvorvägarna?

Både CT och MR funkar bra. MR dock bättre på att påvisa bakomliggande orsak till problem.

27

Vilken undersökning passar bäst för att visualisera venösa sini?

Både CT och MR funkar bra!
(Då så klart angio i venös fas)

28

Vilken undersökning passar bäst för att visualisera spinalkanalen?

MR!
Ev CT-myelografi