CSF Flashcards Preview

Neurologi > CSF > Flashcards

Flashcards in CSF Deck (20)
Loading flashcards...
1

Hur mycket CSF produceras;
- Per dag?
- Per timme?

Dag: 0,5L/dag
Timme: 20ml

2

Ungefär hur mycket likvor har vi, vid en given tidsenhet?

ca 150ml

3

På vilket sätt flödar likvor?

Pulsatilt, i bulk. Inte kontinuerligt

4

Hur kan man ha ett negativt tryck på vissa platser i intrakraniella rummet (ex sinus sag sup)?

Tack vare durans struktur, och att den är så styv. I princip utspänd = skapar undertryck

5

Vad är normalt ICP? Kan det påverkas av någonting utanför CNS?

10 mm Hg
ca 15 cm H20 (man säger <20)

Påverkas av det systemiska trycket - ex med pulstrycksförändringar/intratorakala tryckförändringar.

6

Kontraindikationer till LP? (4)

* Fokalneurologi
* Medvetslöshet
* Blödningsbenägenhet (TPK <50, AK-behandling)
* Lokal infektion

7

Saker som bör göras inför LP? (2)

* CT/MR (för kontroll av ICP samt ev fokalneurologi)
* Ögonbottenundersökning (för kontroll av ICP)

8

Vilken diameter vill man ha på nålen vid LP? Hur och var sticker man?

Liten (0,7mm)
Instick mellan L4-L5, eller L3-L4.
Nål parallellt med durans fiberriktning =

9

Vilka provrör ska man använda för CSF? Hur mycket tappas?

Poly-propylenrör (ser lite mjölkiga ut). Dessa rör är icke-absorberande = proteiner fastnar ej.

12mL

10

2 generella anledningar till erytrocyter i CSF?

* Intrakraniell blödning
* Stickblödning

11

Hur kan man diffa stickblödning från intrakraniell blödning (ex SAB)? (3)

1. Titta på likvor - blir det mindre blod?
2. Analys på lab: centrifugering > CSF klar efter detta, om det var stickblödning.
3. Spektrofotometri

12

Var mäts absorbans ffa (man mäter ju spektrum, men vad tittar man ffa på?), vid likvorspektrofotometri?
Vad indikerar topparna?

* 415nm = oxihemoglobin. Ju högre, ju "färskare" blödning. Max efter 2 dygn [TIMMAR-DAGAR]

* 455nm = bililrubin. Max efter DAGAR-VECKOR

13

Kan man få förhöjda vita blodkroppar i CSF vid stickblödning? hur ser det då ut?

Ja. Då normalt 1 leukocyt/1000 erytrocyter,

14

Likvorlaktat >3,0 (>1,9) indikerar normalt CNS-infektion. Vid vilket annat tillstånd kan det ses?
Hur diffar man mellan infektion och detta andra tillstån`d?

Hypoglykemisk koma
(egentligen allt som kan ge anaerob metabolism)

Diff genom att titta även på de andra värdena (ex cellräkning)

15

Normal albuminkvot (CSF/serum) hos person som är;
- Ung vuxen?
- Äldre?

OBS! (Kvoten är CSF mg/L / serum g/L)!!!

18-45: <7
45-90: <10

16

2 principiella orsaker till ökad albuminkvot?

2 specifika underorsaker till varje principiell?

1. Ökad kärlpermeabilitet = skada på BBB
- Tumör
- Cerebrovaskulärt
- Trauma
- Infektion

2. Flödeshinder, där likvor blir stående = blir då mer plasmalik
- Spinal tumör
- Guillan Barré (ger defekt CSF-dränering i ryggmärg)

17

Vad är skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ analys av intrathekala immunglobuliner?

Kvantitativ: Mäter mängden

Kvalitativ - säger om det finns alls. Mäter då oligoklonala band = om mycket AK bildas av litet antal celler.

18

Vad är IgG- och IgM-index? Normalt?

Index mellan IgG-kvot (eller IgM-kvot) och Albumin-Kvot:

(CSF-IgX / Serum IgX) / (CSF-alb / Serum-Alb)

IgG-index Normalt <0,7
IgM-index normalt <0,06

19

3 tillstånd då man har intrathekal antikroppsproduktion?

* Kronisk CNS-infektion (sällan akuta)
* MS
* Cerebral SLE

20

Hur kan man enkelt skilja likvorläckage från vattnig snuva?

Bäst är beta-trace (prostaglandin D-syntas). Detta är det mest likvoranrikade protein som finns = hög koncentration om likvorläckage!