Neuropatier Flashcards Preview

Neurologi > Neuropatier > Flashcards

Flashcards in Neuropatier Deck (23)
Loading flashcards...
1

Generell definition för begreppet neuropati?

Någon form av PNS-dysfunktion, på en/flera perifera nerver - oavsett lokalisation/etiologi. Involverar ej neuromuskulära synapsen eller muskeln. Ofta bil och symmetriskt.

2

Förklara begreppen;
- Mononeuropati?
- Multipel mononeuropati?
- Polyneuropati?
- Entrapment neuropati?

MONO: En perifer nerv drabbad

MULT MONO: ett fåtal identifierbara perifera nerver

POLY: många perifera nerver - i regel symmetriskt.

ENTRAPMENT: pga kläm på nerv. vanligaste formen av mononeuropati.

3

Hur vanligt är:
- Polyneuropati?
- Vanligaste typen av mononeuropati?

POLY: 2-3% totalt, ca 8% av äldre.

MONO (CTS): 3-5%

4

Tre generella typer av symtom man kan få vid neuropati?

Motoriska, sensoriska, autonoma.

5

Vilka 4 frågor måste man försöka reda ut vid diagnosticering av neuropati?

1. Vilka symtom dominerar?
2. Exakt utbredningsområde?
3. Tidsförlopp?
4. Riskfaktorer och ev orsaker?

6

Nämn 4 generella orsaker till neuropati?

* Läkemedel
* Sjukdomar (DM)
* Bristtillstånd
* Strålning

7

Vilken nerv är drabbad vid carpaltunnelsyndrom? Vad innerveras normalt av denna nerv?

N. Medianus.

Känsel i handflata + dig 1,2,3 samt halva 4
Motorik i thenarmuskulatur + flektorer

8

Symtom vid CTS?

Känselförlust i fingrar och hand (dock ej handflatans centrala del, för palmar branch avgår innan CT). Ger domningar och parestesier (pins and needles).
Svaghet i thenarmuskulatur > atrofi på sikt

Symtomen ofta värre i vissa ställningar och vid vissa sysslor. Också generellt värre framåt kvällen.

9

Några faktorer som kan förvärra/bidra till utvecklingen av CTS?

* DM
* Akromegali
* Graviditet
* Hypotyreos

10

Behandling av CTS?

Först försöka anpassa vardagen, med stöd etc.
Sedan fysioterapi med övningar.
Stödskenor etc
Till sist kirurgi.

11

Symtom vid ulnarisneuropati?

Känselbortfall i "ulnara fingrar", och ibland längre ner mot handleden.

Nedsatt kraft i interosseer (både palmara och dorsala) och ev ulnara underarmsmuskler.

12

Symtombilden kan vara av två slag vid ulnarisneuropati. Varför, och hur ser dessa bilder ut?

Lågt problem (guytons kanal): Känselbortfall bara i "ulnara fingrar, och typ en kvadrant av handflatan (ulnart närmst fingrarna). Dessutom påverkan interosseer.

Högt problem (påverkan under flexor carpi ulnaris): Som ovan samt
- känselbortfall andra ulnara kvadranten, och handens ulnara baksida
- muskelpåverkan ulnara underarmsmuskler

13

Vad ska man tänka vid ulnarispåverkan som går proximalt om handleden?

Dermatompåverkan! Sann ulnarisneuropati går aldrig proximalt om handleden.

14

Vad ska man tänka vid påverkan på ulnar muskulatur och medianusmuskulatur?

Påverkan C8-Th1.

15

ALS är en befarad ddx till ulnarisneuropati. Hur diffar man?

vid ALS ingen sensorisk påverkan!

16

Hur löper n. peroneus och vilka funktioner innerverar den?

Från ischiadicus > över fibulahuvud lateralt > ner längs
lateralt underben och ventralt.
Dorsalflektion och eversion

17

Symtom vid peroneuspares? Någonting man inte har?

Droppfot, oförmåga till eversion
Känselpåverkan lateralt underben och hela fotryggen, men ej hälen!

18

Vad ska man tänka på då man misstänkt peroneuspares men har känselpåverkan av hälen?

S1-påverkan!

19

Vad ska man tänka då man misstänkt peroneuspares men också har problem med inversion?

L5-påverkan!

20

Möjliga orsaker till peroneuspares?

Tryck - att sitta på knäna.
Bakercysta, hematom, lipom.
Reducerad kroppsvikt (nerven då mer exponerad)

21

Vad är meralgia parestetica? Vilken nerv är påverkad, och hur löper den? Symtom?

Lat cutaneous femoral nerve, som går igenom inguinalkanalen och sedan står för sensorik på en del av laterala låret.

Ger brännande smärta i detta lilla område.

22

Några saker som kan förvärra meralgia parestetica?

Skärp.
Diabetes mellitus, fetma.

23

Behandling vid meralgia parestetica?

Ingenting effektivt - inte ens kortisoninjektioner. Man får försöka gå ner i vikt...