Ryggmärgsskador Flashcards Preview

Neurologi > Ryggmärgsskador > Flashcards

Flashcards in Ryggmärgsskador Deck (71)
Loading flashcards...
1

En och samma fokala process som påverkar ryggmärgen kan ge upphov till två skilda bilder av symtom. Vilka?

1. Symtom pga tryck på just det stället (ex på en nervrot) = slapp pares på det segmentet, samt ev känselbortfall, och ev smärta

2. Symtom pga tryck på upp- och nedåtgående bansystem

2

Vilka kärl försörjer ryggmären?

A. spinalis ant - ett kärl som bildas av de 2 Aa vertebralis. Löper ventralt längs hela ryggmärgen

A. spinalis post (bilateralt): bildas också från Aa vertebralis

Längre ner tillkommer försörjning från aorta, via bakre grenar på interkostalartärer

3

Både pyramidbanan och spinothalama banan projicerar signaler till/från olika kroppsdelar på olika ställen. Hur är detta uppbyggt?

Vad kan det ha för klinisk konsekvens?

Övre extremitet: mest medialt
Nedre extremitet: mest lateralt
Bål: mitten

= en medial påverkan på ryggmären påverkar alltså ffa övre extremiteter; en lateral ffa nedre extremiter.

4

Vad skiljer spinalkanalens tryck-volymkurva från skallens?

Vad är skillnaden på en snabb och långsam expansion i spinalkanalen?

Typ ingenting, förutom att spinalkanalen har mindre kompensationsmekanismer.

En snabb expansion ger stor skada "per expanderad volym". En långsam expansion kan man anpassa sig bättre till = tål då större volym.

5

Definiera begreppet myelopati?

"Nedsatt funktion i ryggmärgen". Ger ex motorisk fumlighet, svaghet, blåsrubbning etc.

6

Vilket dermatom är;
- tumme?
- långfinger?
- lillfinger?

- bröstvårta?
- navel?

- Med. malleol?
- stortå?
- lilltå?

Tumme: C6
Lång: C7
Lill: C8

Bv: Th4
Navel: Th10

Med mall: L4
Stortå: L5
Lilltå: S1

7

Vilken muskelgrupp/rörelse kan man testa för att testa motorik i;
- C5-nivå?
- C6?
- C7?
- C8?
- Th1?

- L3?
- L4?
- L5?
- S1?

C5: deltoideus

C6: biceps
C7: triceps
C8: flexor dig
Th1: interosseer (abd fingrar)

L3-L4: knäextension
L4-L5: dorsalflektera fot och stortå
S1: plantarflekt fot

8

Vilken nervrot påverkas vid ett lateralt diskbråck?

Roten som går ut OVANFÖR påverkad kotnivå (disk)

9

Vad är cauda equina syndrom?

Kompression av sakrala rötter, pga stort medialt diskbråck där.

* Ridbyxeanestesi
* Nedsatt analsfinktertonus
* Blåspares

10

4 orsaker till spinal påverkan, med snabb progression?

* Diskbråck
* Spinal metastas
* Blödning
* Abscess

11

2 orsaker till spinal påverkan, med långsam progression?

* Spinal stenos
* Tumör

12

Vilka 4 tumörtyper kan man se spinalt?

Vilka är intradurala?

Vilka är intramedullära?

Astrocytom
Ependymom
Meningiom
Neurinom

Alla är intradurala

Astrocytom och ependymom är intramedullära,
neurinom och meningiom extramedullära.

13

Vad är anterior cord syndrome?

Symtom?

Prognos?

Avbrott i flödet i a. spinalis ant - pga benfragment/diskbråck/etc

Påverkan på allt förutom baksträngar.

10-20% återfår delar av neurologska funktioner.

14

Vad är central cord syndrome?
Orsak? (2)

Symtom?

Skada på central ryggmärg (typ som en cirkel i mitten). Ofta pga hyperextensionsvåld (slår i haka, ansikte etc) hos nån med spinal stenos = ger blödning eller kontussion. Ofta cervikalt.
...eller vidgning av centralkanalen.

Pares - ffa i övre extremiteter; ffa händer!

Bortfall av smärta och temp i "cape"-område (typ C3-5-dermatom) pga skada som gör att ingående banor ej kan korsa över.

På sikt atrofi av handmuskulatur.

15

Vad är brown sequard syndrome?

Orsak?

Symtom?

En lateral ryggmärgsskada, som bara påverkar ena sida.

Kompression; ex orsakad av tumör

- Bortfall av ipsilateral baksträng och motorik.
- Bortfall av kontralateral smärta

16

Vad är spinal chock?
Symtom?

Följetillstånd som kan uppstå direkt efter akut trauma på ryggmärgen.

Ger slapp pares, hyporeflexi, blåspares och sensibilitetsnivå. Går sedan tillbaka inom timmar-veckor; återställs ofta helt.

17

Hur länge kan man vänta vid spinal chock?

Kan ta veckor innan det blir helt bra, men om ingen förbättring ses inom 24h är det prognostiskt dåligt!

18

Vilka organ metastaserar till ryggmärgen?

BLT KP

Bröst, lunga, thyroidea, njure, prostata

19

Vad tar man bort vid en;
- Laminektomi?
- Laminotomi?
- Corpektomi?
- Främre dekompression?

- Kotbågens bakre del
- Del av kotbågens bakre del
- Kotan (alltså framför)
- Disk

20

Vilka är de två vanligaste anledningarna tll ryggmärgsskada?

Trauma;
Trafikolyckor och fallolyckor står tillsammans för ca 80%

21

Symtomen vid ryggmärgsskada kan delas upp i 3 huvudsakliga kategorier. Vilka?

Motoriska
Sensoriska
Autonoma

22

3 exempel på autonoma symtom vid ryggmärgsskada?

* Blåsproblem
* Tarmproblem
* Sexuella besvär
* Autonom dysreflexi

23

Vad är autonom dysreflexi? När kan man få det?

Skada på ryggmärgen ovan Th7-nivå.. Vid sympatisk uppåtgående stimulus (ex full blåsa) går signaler uppåt, men kommer ej förbi skadan. eder till vasokonstriktion UNDER skadenivå > barorec känner högt BP = ger vasodilatation ÖVER skadenivå samt bradykardi.

= Svettningar i ansiktet, huvudvärk, rysningar.
Livshotande!

24

Behandling vid autonom dysreflexi?

Förebyggande - töm blåsa och tarm regelbundet för att undvika initierande stimuli.

Höj huvudända.

Viktigast: försök avhjälpa utlösande stimuli.

25

Hur kan miktionsförmågan påverkas vid ryggmärgsskada som medför;
- Sensorisk skada (ex DM)?
- Skada på S2-S3-nivå?
- Spinal chock?
- Högre skada än sakralt, efter spinal chock?

Sensorisk skada: Gör att signalen från strech-receptorer ej kan gå in i ryggmärgen, eller vidare. Sämre transmission.

S2-S3: Samma

Spinal chock: Samma

Högre skada: Sakrala reflexbågen funkar bra, men inte den nedåtgående inhibitionen .

Alltså, de första tre ger överfylld blåsa.
Högre skada ger "detrusorhyperreflexi"

26

Vad är syringomyeli? Orsaker? Symtom?

Cysta/blåsa i ryggmärgen. Ofta pga ryggmärgsskada. Börjar oftast medialt och växer utåt = expansion av centralkanalen.

Symtom liknande central cord, med initial påverkan på spinothalamicus, sedan pyramidbanan.

27

Vad är Chiari-missbildning? Vad leder det till?

Medfödd missbildning där cerebellum glider ner i foramen magnum. Blockar CSF-flödet vilket leder till expansion av centralkanalen

28

Vad är hemipares? Hur uppstår det?

Förlamning i ena kroppshalvan
Pga lateral skada cervikalt!

29

Vad måste man tänka på vid ryggsmärta i thoracal nivå? (eller symtom som indikerar ryggmärgspåverkan i denna nivå)? Åtgärd?

Metastaser och tumörer återfinns ofta på denna nivå
= Direkt MR!

30

Hur testar man akut för en ev nackskada?

Om patienten är vaken; lyft huvudet och försök rotera 45 grader åt varje håll. Om smärtfritt har man ingen halsryggskada.