Funktionell neuroanatomi Flashcards Preview

Neurologi > Funktionell neuroanatomi > Flashcards

Flashcards in Funktionell neuroanatomi Deck (11)
Loading flashcards...
1

Ungefär runt vilken nivå "slutar" ryggmärgen?

L1

2

Vad heter kopplingen mellan sidoventriklarna och tredjeventrikeln?

Foramen monroe

3

CSF;
- Hur mycket har vi vid ett tillfälle?
- Produktion per dygn?

Ca 140 ml
Ca 500 ml

4

Tre funktioner för CSF?

- Stötdämpande
- Transport av ämnen samt rengöring
- Möjlighet till volymsreglering; intrakraniell dynamik.

5

Av vilken karaktär (arteriell/venös) är generellt en...
- Epiduralblödning?
- Subduralblödning?
- Subarachnoidal

EDH: arteriell - ofta a. meningea media
SDH: venös
SAB: arteriell

6

Symtom och behandling av tentorieinklämning?

En ljusstel, dilaterad pupill ipsilateralt.
Sänkt vakenhet (påverkan på RAS)

Ger snabbt ischemi om ej åtgärd.

1. intubering och hyperventilering
2. mannitol
3. akut operation (utrymning)

7

Vilka kärl avgår av carotis interna?

Vilka avgår från vertebrobasilaris?

Carotis
- ACA
- MCA

Vertebralis:
- PICA

Basilaris:
- AICA
- SCA
övergår sedan i PCA

8

Vad förbinder de olika kommunikantartärerna?

Främre kommunikant förbinder de 2 ACA

Bakre förbinder PCA med carotis interna

9

Vilka är nivåerna för trigeminus tre sensoriska grenar?

Vad mer gör trigeminus?

- ophtalmica: ner till näsvinge
- maxillaris: ner till mellan läppar
- mandibularis: ner till haka

motorik i tuggmuskulatur

10

Vilken sensorik står facialis för?

Smak tungans främre 2/3

11

Vad gör n. glossopharyngeus?

Smak tungans bakre 1/3
Sensorik i pharynx och mellaöra
Motorik i svalg (pharynx)