Hypofysen Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Hypofysen > Flashcards

Flashcards in Hypofysen Deck (34)
Loading flashcards...
1

anatomi hypofysen?

hypofysen sitter i cella turcica precis under chiasma opticum

består av en framlob, en baklob och mellan de raskes ficka (embryonal rest)

och stjälken där portakretsloppet går --> blodet som för med sig ämnen från hypothalamus så de inte sprids ut i hela kroppen = potentierar effekten

hypofysen är utanför blodhjärnbarriären = ligger under hjärnan

2

embryologi hypofysen

främre ektoderm från munnen bildar en pung (ratkes ficka) och växer i riktning mot hjärnan

bakloben kommer från neuroektoderm (tredje ventrikeln av diencephalon) som växer nedåt --> sitter fast sedan i stjälken/infundibulum

3

portakretsloppet

går från hypotalamus till hypofysen via infundibulum

fenestrerade kärl

gör att hormonerna koncentreras

adenohypofysen får sitt blod härifrån = mer känsligt för hypoperfusion

neurohypofysen får från en artär

4

vad bildar framlob vs baklob?

adenohypofysen:
- ACTH
- TSH
- GH
- LH
- FSH
- prolaktin (dopamin)

stimuleras av hormoner från hypotalamus


neurohypofysen:
- oxytocin
- ADH

Hormonerna transporteras från hypothalamus i små vesiklar längs axonet och ackumuleras för att sedan släppas ut genom en aktionspotential genom exocytos. Hormonerna kommer då ut i blodomloppet.

5

när utsöndras GH?

stimuleras av

1. GHRH från hypotalamus
2. Ghrelin från ventrikeln = när vi är hungriga utsöndras detta


Hämmas av somatostatin

6

Somatostatin?

utsöndras från hypotalamus och hämmar utsöndring av GH och TSH och prolaktin från hypofysen

fungerar även hämmande i ventrikeln

7

vilka sjukdomar kan hypofysen drabbas av?

tumörer
blödningar
inflammation
trauma
hyperplasi
operativ skada
strålbehandlingsskada
svår allmän sjukdom
mediciner

8

beskriv GH effekter

GH utsöndras pulsatilt, främst under natten

GH stimulerar bildandet av IGF-1 i levern --> verkar för proliferation, linjär tillväxt, hämmar apoptos via IGF-1R (PK-I3/AKT/mTOR)

GH binder även till celler i kroppen:
- glukoneogenes i hepatocyterna
- lipolys i adipocyterna
- glukosupptag i musklerna

--> verkar alltså motsatt insulinet i viss mån --> kan leda till isnulinresistens och glukosintolerans

9

beskriv IGF-1

IGF-1 kan gå till muskler eller tillväxtplattor och stimulera tillväxt

IGF-1 inhibera GH indirekt genom att öka utsöndring av somatostatin i ventrikeln samt genom att hämma GnRH och somatotroferna i hypofysen

det IGF-1 som bildas i levern verkar främst endokrint medan det som bildas i celler verkar autoktont eller parakrint

har även affinitet till insulinrec och kan orsaka hypoglykemi = ökar glukosupptag

10

beskriv IGF-2

IGF-2 kan också binda till IGF-1R och verka som IGF-1

har även affinitet till insulinrec och kan orsaka hypoglykemi = ökar glukosupptag

11

Ghrelin

Ghrelin utsöndras av endokrina celler i mukösa lagret i GI-kanalen som svar på fasta
--> hämmar utsöndringen av GH samt reglera hungern = ökar hunger

12

somatostatin

bildas i hypotalamus i periventrikulära regionen och utsöndras i hypofysala portakretsloppet --> inhibera somatotrofernas utsöndring av GH

somatostatin bildas även i pankreas delta-celler och ventrikelns D-celler

13

prolaktin?

utsöndras från hypofysens framlob

stimuleras av:
- TRH
Hämmas av:
- dopamin

prolaktinet verkar på
1. bröstkörtlar --> tillväxt och mjölkproduktion
2. hämmar LH och FSH utsöndringen från hypofysen

14

överfunktion i hypofysen?

vanligaste orsaken är hypofystumörer

15

hypofystumörer?

kan vara funktionella och icke-funktionella

de icke-funktionella kan fortfarande skapa mass-effekter --> trycker på omkringliggande regioner --> kan även ge hypofyssvikt

16

icke-funktionella adenom?

hittas ofta pga mass-effekter --> hinner därmed bli större

kan även ge hypofyssvikt

17

karcinom i hypofysen?

väldigt ovanligt --> växer bortom sella turcica och ger nästan alltid upphov till metastaser

18

patogenes adenom i hypofysen?

mutationer som gör att inbyggda GTPA-set inte fungerar = konstitutionellt aktivt med cAMP och PKA --> delar sig okontrollerat

vissa adenom associeras med MEN-1 syndromet

aktiverande RAS och MYC proto-onko-gener vanligt

19

GH-producerande adenom

- stimulerar IGF-1 i levern --> hos barn kan det resultera i gigantism om epifysplattorna ej hunnit stängas

- akromegali -> uppstår även hos vuxna = tillväxt av akralt skelett som händer, fötter, käkben och skallben

- tillväxt av mjukdelar - läppar, bihålor, stämband, tunga

- hypertrofi av hjärtat och efterföljande hjärtsvikt

- IGF-1 ger också ökad natriumresorption och ökadb blodvolym

- insulinresistens och glukosintolerans --> ev diabetes

- artrit pga ökad brosktillväxt och kalcifiering av brosk och intervertebraldiskar

- osteoporos, generell muskelsvaghet

20

prolaktinom?

vanligaste formen av hypofysadenom med överfunktion

-amenorre pga LH och FSH hämmas av prolaktin

- galaktorre --> bröstmjölk

- infertilitet

- minskad sexlust

21

behandling prolaktinom?

ge dopaminagonister för neg feedback --> annars kirurgi eller strålning

22

kortikotrofa adenom?

--> cushing sjukdom med ökat ACTH och utebliven hämning från kortisolet

23

gonadotrofa adenom?

bildar LH och FSH

inga tydliga kliniska symtom utan upptäcks ofta pga masseffekt-symtom

24

tyrotrofa adenom?

bildar TSH --> ger hypertyreos

25

neurohypofysen?

SIADH --> syndrome of inappropriate ADH

ger vattenresorption och hyponatremi --> pga ökad mängd vatten

De kliniska manifestationerna av SIADH domineras av hyponatremi, cerebralt ödem och resulterande neurologisk dysfunktion. Trots att totalt kroppsvatten ökas då kommer blodvolymen vara normal och perifert ödem utvecklas inte

26

hypofyssvikt?

uppstår vid över 75% förlust av adenohypofysens parenkym

27

orsaker hypofyssvikt?

- medfödd sjukdom

- masseffekt från tumör

- blödning/infarkt = ichemisk nekros

- kirurgi/strålning mot hypofys

- inflammation, trauma, metastaser

28

tecken på mass-effekt i hypofysen?

med de tidigaste förändringarna som kan relateras till massa hör radiografiska abnormaliteter av sella turcica, inklusiva sellär expansion, benerosion och störning av diafragma sellae --> pga att den ligger så nära optiska nerven och optiska chiasmat så kan expanderande hypofyslesioner leda till synfälts-störningar, ofta i form av defekt i temporala synfält (tunnelseende) och detta kallas bitemporal hemianopsi

Hypofysadenom kan ge symtom och tecken på förhöjt intrakranialt tryck, inklusive huvudvärk, yrsel, kräkningar

Hypofysadenom som är invasivt och sträcker sig bortom sella turcica och in i hjärnbasen ger anfall eller obstruktiv hydrocefalus --> involvering av kranialnerver kan ge kranialnervspares

I vissa fall kan akuta blödningar in i adenom i association med kliniska bevis på snabb förstoring av skadan och nedsatt medvetenhet ge upphov till ett tillstånd som kallas hypofys apoplexi --> detta utgör en neurokirurgiskt akuttillstånd, då det snabbt kan bli dödligt

29

andra orsaker till hyperprolaktinemi?

Hyperprolaktinemi kan orsakas av tillstånd eller faktorer som inte beror av prolaktin-utsöndrande hypofysadenom, inklusive graviditet, hög-dos östrogen terapi, njursvikt, hypothyreos (minskad neg feedback på hypothalamus --> mer TRH --> mer prolaktin), hypotalamus lesioner och dopamin-inhiberande droger

30

kliniska tecken hypofyssvikt?

De kliniska manifestationerna av adenyhypofys hypofunktion beror av de specifika hormon som saknas --> hos barn som saknar GH så leder det till dvärgnism. Brist på gonadotropinfrisättande hormon kan leda till amenorré och infertilitet samt nedsatt sexlust, impotens och förlust av pubisk och axillär behåring hos män. Brist på TSH och ACTH kan leda till symtom på hypotyreos och hypoadrenalism, respektive. Brist på prolaktin resulterar i svikt av laktation postpartum.

Adenohypofysen är också en källa för MSH (POMC klyvs till ACTH och MSH --> stimuleras av CRH) och hypofunktion kan därmed leda till blekhet pga förlorad stimulering av melanocyterna att producera pigmentet melanin