tyreoidit Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > tyreoidit > Flashcards

Flashcards in tyreoidit Deck (10)
Loading flashcards...
1

vad är tyreoidit?

inflammation av tyroideakörteln

flera sjukdomar kan ge upphov till detta ex autoimmuna, infektion osv
viktigast:

1. hashimoto

2. granulomatös

3. subakut

2

beskriv hashimotos (kronisk lymfocytisk)

vanligaste orsaken till hypotyreos där man inte har brist på jod

autoimmun destruktion av körteln pga sämre självtolerans mot tyroideaantigen:

1. antikroppar mot tyroideaantigen och efterföljande ADCC av NK-celler

2. CD8+ medierad celldöd

3. Cytokinmedierad celldöd IFN-gamma = rekryterar och aktiverar makrofager och andra immunceller som skadar cellerna


cellerna byts successivt ut mot inflammatoriska infiltrat och fibros

3

morfologi hasimotos?

ofta diffust och symmetriskt förstorad

vidspridd mononukleära infiltrat och germinalcentrum

fibros

atrofi

eosinofila Hürthle celler

4

kliniska kännetecken hashimotos?

kan börja med en tyreotoxikos pga celldestruktion och frisättning av tyroideahormon

följs av hypotyreos med ökat TSH och minskat T4/T3

5

utredning hashimotos?

fT4 och TSH
TPO-ak
finnålspunktion = lymfocyter infiltration med B/T-celler
apoptos och destruktion av epitelceller

6

subakut granulomatös tyroidit?

mindre vanligt än hashimoto

tros orsakas av en viral infektion --> triggar inflammation

men ej autoimmun så processen kan läka ut

7

kliniska tecken subakut granulomatös tyroidit?

ofta akut start med smärta i nacken, feber, sjukdomskänsla och förstoring av körteln

övergående hypertyreos

ökat SR

kan leda till hypotyreos --> läker ofta ut av sig själv

kan behandlas med NSAID och ibland kortisol (glukokortikoider)

8

Subakut lymfocytisk tyroidit

kallas även för tyst tyroidit

troligtvis autoimmunt pga cirkulerande tyroidea-ak hos majoriteten

ffa kvinnor i medelåldern

hypertyreos och sedan eutyreos och hos vissa hypotyreos

går över av sig själv

9

post partum tyreoidit?

ofta övergående tyreotoxikos och sedan hypotyreos

10

tyroidit efter radiojod?

inflammatorisk reaktion, går över efter ett par dagar