Hypotyreos Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Hypotyreos > Flashcards

Flashcards in Hypotyreos Deck (6)
Loading flashcards...
1

vad menas med hypotyreos?

störning i produktion av adekvata nivåer av tyroideahormon

kan vara primär (i tyroidea) eller sekundär/central (ex hypofysen)

2

symtom?

Vad man får för symtom:
- Trötthet
- Frusenhet
- Förstoppning
- Påverkan på hjärtrytm, mer bradykard
- Påverka lipiderna som kan bli förhöjda (pga minskar lipolys)
- Kreastegring
- Anemi,
- Nervpåverkan
- Psykiska sjukdomar

Tyroideaprover ingår alltid i utredning av demens

Kan få mensrubbningar
Lokala symtom som heshet

3

kretinism?

jodbrist --> ger utvecklingsstörning hos barn

vilken karaktäriseras av samtidig hämning i skelettets utveckling samt ofta även struma.

Störningen beror på att sköldkörteln saknas eller att dess funktion är nedsatt (hypotyreos), vilket ges av nedsatt eller ingen produktion av tillväxthormon.

4

utredning hypotyreos?

TSH och fT4 -->

1. subklinisk (TSH stegrat, fT4 och fT3 normalt)

2. lätt-måttlig (TSH stegrat, fT4 lågt, fT3 normalt)

3. svår (TSH stegrat, fT3 och fT4 lågt)


TPO-ak --> autoimmun tyreoidit

förstorad/nodulär tyroidea? finnålspunktion

5

behandling hypotyreos?

levaxin --> ersätter tyroxin (t4)

6

myxödem?

Myxödem yttrar sig genom hudförändringar, då det ansamlas en homogen-gelatinös, mucinhaltig massa mellan fibrillerna i hudens bindvävnad.

Detta leder till att huden blir svullen, spänd och fast (ödem).

Hudförändringarna uppträder huvudsakligen i ansiktet, samt på halsen men det är också vanligt att överarmarna och anklarna drabbas. Den myxödematösa svullnaden kan därifrån sprida sig till bålen och extremiteterna, och starkt påverka händer och fötter. Även inre delar, till exempel slemhinnorna i munhåla och luftstrupe, kan påverkas.

I samband med myxödem uppträder ofta förändringar i svett- och talgkörtelproduktionen, så att denna avtar eller helt avstannar.