Feokromocytom Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Feokromocytom > Flashcards

Flashcards in Feokromocytom Deck (5)
Loading flashcards...
1

vad är feokromocytom?

en katekolaminproducerande tumör som utgår från binjuremärg eller sympatiska ganglier/plexa dvs kromaffina celler

2

symtom vid feokromocytom?

huvudvärk -- ökat BT

svettningar--> acetylkolin till
svettkörtlar av sympatikus

hjärtklappning--> B1-rec i hjärtat

ångest --> omvänd stimulering = sympatikus = stress

nervositet

hypertoni --> ökat HR/kontraktilitet och ökad perifer vasokonstriktion

blekhet

hyperglykemi --> minskad insulinkänslighet, ökad mobilisering av socker till blodet

3

diagnos feokromocytom?

1. urinsamling --> metaboliter av adrenalin och noradrenalin i urin --> metoxyadrenalin och metoxynoradrenalin

2. P-metanefriner (samma som ovan fast i plasma)

3. kromogranin A --> frisätts tsm med katekolaminer från binjuren

4. klonidinhämningstest --> ska hämma sympatikus, men ej om man har feokromocytom

4

utredning lokalisation?

mha DT, MR eller scintigrafi (radioaktivt ämne som tas upp av område man vill undersöka)

kan även göra PET

5

behandling?

förbehandling innan op med alfablockerare --> lång konstriktion som snabbt släpper vid anestesi kan bli farligt

minst 2 v innan op och helst på sjukhus