Hyperkalemi Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Hyperkalemi > Flashcards

Flashcards in Hyperkalemi Deck (6)
Loading flashcards...
1

hyperkalemi?

s-kalium över 5,6 mmol/l eller p-kalium över 5,5

2

falsk hyperkalemi?

vanlig orsak --> ex pga hemolys (som vid leukemi ex)

eller provtekniska fel

3

orsaker bakom hyperkalemi?

vanligaste är läkemedel - NSAID, ACE, spironolakton

binjurebarksvikt (addingson)--> brist på aldosteron

njursvikt - metabol acidos och hyperkalemi

digitalisintox --> hämma natrium/kalium pump

4

symtom hyperkalemi?

neuromuskulära

-muskelsvaghet
-bortfall av senreflexer
-förlamning
-oro
-konfusion

5

EKG hyperkalemi?

ökad T-vågsamplitud och S-vågsamplitud samt minskad r-våg

förlängda QRS och PR-intervall

risk för ventrikeltaky och asystoli

6

behandling hyperkalemi?

EKG förändringar? telemetri!!
kalcium för att stabilisera membranpotentialen
bikarbonat för acidosen --> sänker även kalium
glukos men insulin --> stimulerar na/k
ev dialys vid njursvikt