Hypertyreos och Graves sjukdom Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Hypertyreos och Graves sjukdom > Flashcards

Flashcards in Hypertyreos och Graves sjukdom Deck (15)
Loading flashcards...
1

skillnad tyreotoxikos och hypertyreos?

hypertyreos = ökad produktion av tyroideahormon


tyreotoxikos = ökade nivåer av tyroideahormon, men kan även bero på cellsönderfall och därför ökar det i blodet (inte pga ökad produktion)

--> dvs tyreotoxikos är beskrivning av det kliniska syndrom som uppkommer vid för höga nivåer av tyroideahormon

2

kliniska manifestationer av tyreotoxikos ?

ökad metabolism:
- viktnedgång
- varm och röd hud
- svettas överdrivet
- ökad aptit

håravfall


Gi:
- hypermotilitet
- malabsorption
- diarré

Hjärtat:
- palpitationer
- takykardi

neuromuskulärt:
- nervös
- irritabel
- tremor (darrningar)
- muskelsvaghet

Psykiska:
- trötthet
- humörsvängningar
- depressivitet
- sömnsvårigheter

ockulära:
- exoftalmus --> de med Graves
- överstimulering av levator palpabrae (sympatikus) = stirrande blick

thyroideastorm:
- akut höjning av katekolaminer som vid stress = medicinskt akutläge!

fertilitet:
- oligomenorre
- ev anovulation

apatisk tyreotoxikos --> hos äldre som inte får samma symtom. apati, trötthet, hjärtflimmer

3

non thyroidal illness - euthyroid sickness eller low T3 syndrome?

ett tillstånd med sänkt T3 och TSH eller både T3/T4 men där problemet inte sitter i thyroidea

kan bero på

- leverfunktion (producerar transportprotein)

- fysiskt trauma då kroppen omsätter selen (som ju krävs för dejodinaset = mindre T3)

- nedsatt njurfunktion

- respons på läkemedel, ex dopamin, glukokortikoider osv

- fasta/svält

- allmän sjukdom, ex hjärtinfarkt

OBS snarare konstigt om T3 inte sjunker under akut tillstånd = kan bero på tyretoxikos

OBS 2--> reversed T3 ökar under NTI

4

neuropsykiatriska sjukdomar och tyroideaprover?

bipolär sjukdom ger högt TSH och lågt fT4

allvarlig depression ger lågt TSH

akut psykos ger högt eller lågt TSH och högt fT4

5

Graves sjukdom?

en autoimmun sjukdom där det bildas antikroppar på TSH-receptorn (TRAK) --> stimulerar denna och ökar produktionen av T4/T3

vanligaste orsaken till endogen hypertyreos

6

incidens Graves sjukdom?

peak mellan 20-40 år ffa kvinnor drabbas

7

genetiskt graves?

HLA-DR3

8

patogenes graves?

1. Nedsatt självtolerans mot antigen i tyroidea --> viktigaste är TSH-receptorn

TRAK (TSH-receptor-AK) --> binder in och stimulerar receptorn
--> porliferation av follikelepitel och ökad frisättning av tyroideahormon

finns även en inhiberande typ som hämmar TSH-rec

2. T-cells-medierad skada i ögat

orsaken är troligtvis att det finns TSH-rec i vävnaden retroorbitalt dit TRAK kan fästa = tillväxt bakom ögat av fett, muskler och ECM från fibroblaster som binder vatten osv

initialt inflammation och sedan fibros

ev även påverkan på IGF-1 rec som tyroideahormon kan binda till

10-45% med graves får denna oftalmopati (TAO)

9

morfologi graves?

oftast är körteln förstorad symmetriskt = hyperplasi och hypertrofi av follikelcellerna

mjuk och len och kapseln intakt

infiltrat av lymfocyter = T-celler och B-celler som bildar TRAK

10

kliniska kännetecken graves sjukdom?

de som ses vid tyreotoxikos
samt:

1. diffus hyperplasi av thyroidea

2. oftalmopati

3. dermopati --> förtjockning av dermis pga deposition av glukosaminoglykaner och lymfocytinfiltrat. pigmenterad, förhårdnad och apelsinskalstextur

kan ge turbulent flöde över tyroidea pga ökat blodflöde

11

lab-värden vid graves sjukdom?

ökat T4/T3 och minskat TSH pga neg feedback

TRAK-pos
TPO- pos

varierande palpfynd

scint med jod(radiologiskt)= homogent upptag i thyroidea

symtomen kommer i skov = varierat förlopp

12

orsaker till hypertyreos/tyreotoxikos?

1. primära - dvs i thyroidea
- Graves sjukdom
- toxisk knölstruma
- toxisk adenom

- tyreoidit med utskämning av tyroideahormon pga celldestruktion --> kan sedan gå över till hypotyreos


2. sekundära/centrala - i hypofys
- TSH-producerande adenom i hypofysen


3. annat
- för mycket jod via kost eller läkemedel eller kontrast
- hCG medierad (under graviditet)

13

subklinisk hypertyreos?

lägre TSH och fT4 i övre normalområde

kan ffa få klinisk effekt hos äldre

14

Utredning/diagnos Graves sjukdom?

1. tyroideaprover --> avviker? ta även TRAK och TPOak

TRAK-positiv och klinisk bild? = GRAVES

2. om ej TRAK gör scintigrafi alt radiojodupptag

OBS om tyroideaprover är lite avvikande - ha NTI i bakhuvudet! --> non thyroid illness kan bero av ex förkylning --> ta om prover senare

15

behandling graves?

1. symtom: betablockerare

2. tyreostatika

3. Operation

4. radiojod-behandling