Struma - diffus/toxisk/knöl Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Struma - diffus/toxisk/knöl > Flashcards

Flashcards in Struma - diffus/toxisk/knöl Deck (6)
Loading flashcards...
1

vad menas med struma?

förstorad thyroidea

2

orsak till struma?

finns flera olika men oftast brist på jod som leder till minskad syntes av T4/T3

detta gör att TSH ökar pga minskad feedback

TSH verkar på follikelceller som genomgår hyperplasi och hypertrofi --> leder till förstoring av thyroidea

denna kompensatoriska förstoringen gör att man kan upprätthålla euthyroidt metaboliskt tillstånd

ger diffus symmetrisk förstoring --> med tiden blir förstoringen oregelbunden och man får sk diffus multinodulär struma

om denna börjar producera hormon oberoende av tyroidea (autonoma noduler) så kallas det för toxisk multinodulär struma utan infiltrativ dermopati och oftalmopati som vid graves

3

solitärt toxiskt adenom?

endast ett område med överproduktion -- mutation i TSH rec så den blir TSH oberoende

4

multipla toxiska adenom?

flera områden med överproduktion

mutation i TSH rec så den blir TSH oberoende

5

lab-värden struma?

1. toxisk: fT4 är sällan superhöga, kan ligga i övre normal
- TSH normalt/sänkt

2. struma = högt TSH, lågt T3/T4 om dekompenserad

6

utredning och behandling?

gör alltid finnålspunktion för cytologi om pat har knölar/noduli

operara om lokala besvär eller malignitetsmisstanke

radiojod i utvalda fall--> krymper tyroidea