nukleärmedicin Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > nukleärmedicin > Flashcards

Flashcards in nukleärmedicin Deck (1)
Loading flashcards...
1

skintigrafi?

Skintigrafi, även scintigrafi, är en undersökningsmetod inom nukleärmedicinen där radioaktiva ämnen injiceras i blodet och söker sig till de organ som ska undersökas. Strålningen från läkemedlet registreras av en kamera, så kallad gammakamera, och strålningsbilden kallas skintigram.