Kapitel 10 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 10 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 10 Deck (46):
1

Vad bildas på bladen hos ormbunkar?

Sporer genom meios

2

Pollenkornet hamnar på pistillens märke, växer ut till en pollenslang, genom vilken två spermier når fruktämnet.
Vad är detta?

Pollinering

3

Var sker meiosen, och ut kommer haploida sporer, hos mossor?

I sporkapseln

4

Vad är ormbunkar?

Sporkärlväxter

5

Vad är den gröna mossplantan hos mossor?

Haploid

6

Vilka organ har växterna?

- Rot
- Stam
- Blad

7

Var växter sporkapseln upp hos mossor?

Den växer upp ur den befruktade äggcellen.

8

Var tillverkas cellväggens olika delar?

I ER

9

Vad kallas ettåriga växter?

Annuella

10

Vad är diploid zygot hoss mossor?

Den befruktade äggcellen

11

Vad innebär generationsväxling?

Att den ena generationen har haploid kromosomuppsättning, den andra diploid

12

Var finner man vedämnet lignin?

I cellväggar i stödjevävnad

13

Vad är haploid hos gömfröiga växter?

Pollenkornen, pollenslangen och äggcellen

14

I vilka växter finner man pollenkornen, pollenslangen och äggcellen?

I grömfröiga växter

15

Vad är den befruktade äggcellen hos mossor?

Diploid zygot

16

Vad betyder perenna?

Fleråriga växter

17

Vad finns bland annat i cellväggar i stödjevävnad?

Vedämnet lignin

18

- Skottspetsen och i kanten av stammen
- Mellan bark och ved i träd
Vad finns här?

Meristem

19

Vad händer med sporen hos ormbunkar?

Den gror till en förgrodd, som har han- och honorgan, som efter befruktning växer upp till en ny ormbunksplanta

20

Vad kallas celler som kan ge upphov till vilka celler som helst?

Totipotent

21

Var utvecklas han- och honorganen hos mossor?

I den gröna mossplantan

22

Vad sker i sporkapseln?

Meiosen, och ut kommer haploida sporer

23

Den ena befruktar äggcellen, den andra befruktar det som ska bli frövitan.
Vad händer?

De två spermierna når fruktämnet

24

Vad kallas för totipotent?

Celler som kan ge upphov till vilka celler som helst.

25

Vad är pollenkornen, pollenslangen och äggcellen hos gömfröiga växter?

Haploida

26

- Epidermis
- Grundvävnad
- Ledningsvävnad
Vad är detta?

Växternas huvudtyper av vävnad

27

Var i växten finns bland annat meristem?

- Skottspetsen och i kanten av stammen
- Mellan bark och ved i träd

28

Vad betyder annuella?

Ettåriga växter

29

Vad händer vid pollinering?

Pollenkornet hamnar på pistillens märke, växer ut till en pollenslang, genom vilken två spermier når fruktämnet

30

Vad delas växtriket in i?

- Mossor
- Sporkärlväxter
- Fröväxter

31

Vad kallas fleråriga växter?

Perenna

32

Vad utvecklas i den gröna mossplantan hos mossor?

Hon- och hanorganen

33

Vad kallas tillväxtvävnad i växter för?

Meristem

34

Vad tillverkas bland annat i ER i växtceller?

Cellväggens olika delar

35

Vad är växtceller, till skillnad från djurceller?

Totipotenta

36

Var bildas sporer genom meios hos ormbunkar?

På bladen

37

- Rot
- Stam
- Blad
Vad är detta?

Växternas organ

38

Vad växer upp ur den befruktade äggcellen hos mossor?

En sporkapsel

39

- Mossor
- Sporkärlväxter
- Fröväxter
Vad är detta?

Växtriket

40

Vad är växternas huvudtyper av vävnad?

- Epidermis
- Grundvävnad
- Ledningsvävnad

41

Vad gror till en förgrodd, som har han- och honorgan, som efter befruktning växer upp till en ny ormbunksplanta?

Sporen

42

Vad innefattar växternas livscykel?

En generationsväxling

43

Ge ett exempel på sporkärlväxter

Ormbunkar

44

Vad händer då de två spermierna når fruktämnet?

Den ena befruktar äggcellen, den andra befruktar det som ska bli frövitan

45

Vad är haploid hos mossor?

Den gröna mossplantan

46

Vad är den stora gröna plantan hos ormbunkar?

Diploid