Kapitel 12 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 12 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 12 Deck (32):
1

Hur tas vatten in i rötterna?

Genom osmos

2

Vad består av levande celler, bland annat silceller (förlorat cellkärnan)?

Floemet

3

Vad transporterar vatten och lösta mineralnäringsämnen från rötterna till skottspetsen?

Xylemet

4

Vad är floemtransportens riktning under höst?

Blad -> jordstam

5

Vad är saltandning?

Rötter ökar sin andningsaktivitet i koncentrerad närsaltlösning

6

Vad gör xylemet?

Transporterar vatten och lösta mineralnäringsämnen från rötterna till skottspetsen

7

Vad är principen för tryckströmsteorin?

Osmos sker i samband med att de organiska molekylerna transporteras in eller ut, vilket förändrar trycket i rören

8

Vad sker i floemet eller sildelen?

Transporten av organiska ämnen

9

Blad -> jordstam
Vad är detta?

Floemtransportens riktning under höst

10

Vad utgör ett rörsystem av döda celler med tjocka cellväggar?

Xylemet

11

Vad transporteras med hjälp av rottrycket?

Vatten och lösta mineralnäringsämnen i xylemet

12

Hur transporteras positiva joner i rotcellerna?

Rötterna pumpar ut protoner med hjälp av ATP, samtidigt som kanaler för positiva metalljoner öppnas

13

Vad sker med aktiv transport med hjälp av följeceller?

Transporten in och ut ur floemet

14

Hur transporteras vatten och lösta mineralnäringsämnen i xylemet?

Med hjälp av rottrycket

15

Var finner man floemet eller sildelen?

Mellan xylemet och barken

16

Vad finner man mellan xylemet och barken?

Floemet eller sildelen

17

Vad sker med tryckströmsteorin?

Transporten i floemet

18

Var sker transporten av organiska ämnen?

Floemet eller sildelen

19

Osmos sker i samband med att de organiska molekylerna transporteras in eller ut, vilket förändrar trycket i rören.
Vad är detta?

Tryckströmsteorin

20

Vad är floemtransportens riktning under sommar?

Blad -> växande skott och rötter

21

Med vilken energi tas mineralämnenas joner upp av rötterna?

Aktiv transport, alltså ATP

22

- Långsmala trakeider
- Rymligare kärl
Vad är detta?

Xylemets rör

23

Hur ser xylemet ut?

Ett rörsystem av döda celler med tjocka cellväggar

24

Jordstam -> växande skott
Vad är detta?

Floemtransportens riktning under våren

25

Hur sker transporten i floemet?

Med tryckströmsteorin

26

Vad består floemet av?

Levande celler, bland annat silceller (förlorat cellkärnan)

27

Vad är floemtransportens riktning under vår?

Jordstam -> växande skott

28

Hur sker transporten in i och ut ur floemet?

Aktiv transport med hjälp av följeceller

29

Med vilken energi drivs vattnets och de lösta ämnenas rörelse genom xylemet?

Solenergi

30

Vad är xylemets två typer av rör?

- Långsmala trakeider
- Rymligare kärl

31

Rötter ökar sin andningsaktivitet i koncentrerad närsaltlösning.
Vad är detta?

Saltandning

32

Blad -> växande skott och rötter
Vad är detta?

Floemtransportens riktning under sommar