Kapitel 20 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 20 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 20 Deck (141):
1

Vad gör makrofager och dentritiska celler?

Presenterar fienden för T-cellerna

2

Vad gör NK-celler?

Förstör cancerceller och virusinfekterade kroppsceller genom att spruta in ämnen som förstör cellkärnan

3

Hur oskadliggör de fria antikropparna antigenbärande smittämnen?

- Koppla ihop smittämnena med varandra
- Förhindra virus från att binda till värdcellen
- Lysera smittämnen i kombination med komplementenzymer

4

Injektioner med antikroppar.
Vad är detta?

Artificiell passiv immunitet

5

Vad beror feber på?

Vita blodkroppar, liksom vissa bakterier, avger pyrogener

6

Vad innebär det att lymfocyterna är specifika?

En speciell T-cell eller en speciell B-cell binder ett speciellt antigen

7

Vad är den variabla delen?

En del av peptidkedjorna som varierar för att passa ett specifikt antigen

8

Vad händer i den skundära responsen?

- Mer av allergenet invaderar kroppen
- Allergenet binder till IgE-antikropparna på mastcellerna och basofilerna
- Histamin utsöndras

9

Utsöndrar histamin (vidgar blodkärlen) och heparin (antikoagulerande ämne)

Basofila granulocyter

10

Vad kodas av B-cellernas hypervariabla sekvenser?

Den variabla delen av antikroppen

11

Var finns mastceller?

Framförallt i lung- och tarmslemhinnor

12

Vad betyder granula?

Korn

13

Vad händer i sensibiliseringsstadiumet?

- Allergen invaderar kroppen
- Plsmaceller bildar stora mängder IgE-antikroppar mot allergenet
- IgE-antikropparna binder till mastceller och basofiler

14

Vad är monocyter och makrofager?

Fagocyter

15

Vad består den tredje försvarsnivån av?

- B-celler
- T-celler

16

Vad är artificiell aktiv immunitet?

Vaccination - man tillför ett dött eller försvagat smittämne

17

Vad är prioner?

Formförändrade proteiner som kan katalysera en formförändring hos fler proteinmolekyler, som bland annat galna kosjukan

18

De monocyter som har läckt ut från blodkärlen vid en infektion i en vävnad.
Vad händer med dessa?

De omvandlas till makrofager

19

Kraftigt blodtrycksfall orsakat av att blodkärlen snabbt vidgas.
Vad är detta?

Anafylaktisk chock

20

Vad är granulocyter?

- Neutrofila granulocyter
- Eosinofila granulocyter
- Basofila granulocyter

21

Vad står HIV för?

Human immunodeficiency virus

22

I vilka klasser delas antikropparna in i?

- IgA
- IgD
- IgE
- IgG
- IgM

23

- Allergen invaderar kroppen
- Plsmaceller bildar stora mängder IgE-antikroppar mot allergenet
- IgE-antikropparna binder till mastceller och basofiler
Vad är detta?

Sensibiliseringsstadiumet

24

Vad gör eosinofila granulocyter?

Förstör parasitmaskar genom att spruta lysozymer på parasitmaskarnas yta

25

Vad gör mastceller?

Utsöndrar stora mängder histamin och stora mängder heparin (antikoagulerande ämne) när de aktiveras

26

Vad finns framförallt i lung- och tarmslemhinnor?

Mastceller

27

- Vätska lämnar kapillärer
- Sekret utsöndras från slemhinnor
- Bronkioler drar ihop sig
Vad ledder till detta?

Histamin

28

- Neutrofila granulocyter
- Eosinofila granulocyter
- Basofila granulocyter
Vad är dessa?

Granulocyter

29

Vad gör T-hjälparceller?

- Aktiverar T-mördarceller
- Aktiverar B-celler

30

Vad är naturlig aktiv immunitet?

B- och T-minnesceller har bildats efter en genomgången infektion

31

Var finns dentritiska celler?

I hudvävnad och slemhinnor

32

En ofarlig fiendes antigen som ger upphov till en inflammationsreaktion.
Vad är detta?

Allergen

33

- B-celler
- T-celler
Vilken nivå av försvaret utgör dessa?

Den tredje försvarsnivån

34

Vilket virus presenterar dendritiska celler för T-hjälparceller?

HIV

35

Att producera giftiga ämnen.
Vad är detta?

Växternas vanligasta försvarsmetod vid angrepp

36

Vad står MHC för?

Major Histocompatibility Complex

37

Vad dödar infekterade kroppsceller?

T-mördarceller

38

När aktiveras T-hjälparceller?

En makrofag visar upp antigenet på sin cellyta

39

En del av peptidkedjorna som är gemensam för alla antikroppar.
Vad är detta?

Den konstanta delen

40

- Sensibiliseringsstadium
- Sekundär respons
Vad är detta?

Atopisk allergi

41

- Multipel skleros
- Diabetes typ 1
- Reumatism
- Glutenintolerans
Vad är dessa?

Autoimmuna sjukdomar

42

- Den första försvarsnivån
- Den andra försvarsnivån
- Den tredje försvarsnivån
Vad är detta?

Ryggradsdjurens försvar

43

Vad omvandlas monocyter till?

Makrofager

44

Vad händer med några av de nybildade plasmacellerna?

De omvandlas till långlivade B-minnesceller

45

Förstör förstör bakterier och svampar genom fagocytos och lysozymer.
Vad är detta?

Neutrofila granulocyter

46

Vad är skillnaden mellan B-celler och T-celler?

T-celler reagerar inte på fria antigen och kan inte bilda fria antikroppar

47

Vad händer när en B-cells antikropp har bundit till ett antigen?

B-cellen omvandlas till en plasmacell

48

Vilka försvarsnivåer är icke-specifika?

Den första och den andra försvarsnivån

49

Vad delas atopisk allergi in i?

- Sensibiliseringsstadium
- Sekundär respons

50

Vad står HLA för?

Human Leukocyte Antigen

51

B-cellen omvandlas till en plasmacell.
När sker detta?

När en B-cells antikropp har bundit till ett antigen

52

Vad presenterar hiv för T-hjälparceller?

Dendritiska celler

53

Vad gör T-mördarceller?

Dödar infekterade kroppsceller

54

- Den konstanta delen
- Den variabla delen
Vad består av detta?

Antikroppar

55

- Passiva fysiska barriärer (hud, slemhinnor)
- Passiva kemiska barriärer (enzymsekret och lågt pH)
Vad är detta?

Den första försvarsnivån

56

Vad är pyrogener?

Ämnen som skruvar upp kroppens termostat

57

Vad är autoimmuna sjukdomar?

Felreaktion av det specifika försvaret

58

Vad händer vid över 43 grader?

Celler dör och inre blödningar uppstår

59

B- och T-minnesceller har bildats efter en genomgången infektion.
Vad är detta?

Naturlig aktiv immunitet

60

Vad har alla individens egna cellers cellmembran, hos ryggradsdjur?

MHC-molekyl

61

Celler dör och inre blödningar uppstår.
När sker detta?

Vid över 43 grader

62

- Den virusangripna cellen skickar ut det, och som svar tillverkar cellerna i omgivningen proteiner som försvårar virusförökning
- Alarmsignal till makrofager, NK-celler och till lymfocyter

Interferoner

63

Vad aktiverar B-celler?

T-hjälparceller

64

Ge exempel på autoimmuna sjukdomar

- Multipel skleros
- Diabetes typ 1
- Reumatism
- Glutenintolerans

65

Vad händer vid feber?

Levern plockar upp järn- och zinkjoner från blodet, så att bakterierna får brist på detta

66

Vad är anafylaktisk chock?

Kraftigt blodtrycksfall orsakat av att blodkärlen snabbt vidgas

67

Levern plockar upp järn- och zinkjoner från blodet, så att bakterierna får brist på detta.
När händer detta?

Vid feber

68

Förstör cancerceller och virusinfekterade kroppsceller genom att spruta in ämnen som förstör cellkärnan.
Vad är detta?

NK-celler

69

Mest i lymfvävnaden, och en liten del cirkulerar i blodet.
Vad är detta?

Lymfocyter

70

Vad gör basofila granulocyter?

Utsöndrar histamin och heparin (antikoagulerande ämne)

71

Vad är interferoner?

- Den virusangripna cellen skickar ut interferoner, och som svar tillverkar cellerna i omgivningen proteiner som försvårar virusförökning
- Alarmsignal till makrofager, NK-celler och till lymfocyter

72

Förstör parasitmaskar genom att spruta lysozymer på parasitmaskarnas yta.
Vad är detta?

Eosinofila granulocyter

73

Var presenteras fienden för T-cellerna?

I lymfknutarna

74

Vad kodar den variabla delen av antikroppen?

B-cellernas hypervariabla sekvenser

75

Vad gör neutrofila granulocyter?

Förstör förstör bakterier och svampar genom fagocytos och lysozymer

76

Rörelse mot ett visst kemiskt ämne.
Vad kallas detta?

Positiv kemotaxis

77

Vilka försvarsnivåer är specifika?

Den tredje

78

Vad består den första försvarsnivån av?

- Passiva fysiska barriärer (hud, slemhinnor)
- Passiva kemiska barriärer (enzymsekret, lågt pH)

79

Vad är fagocyter?

Monocyter och makrofager

80

Vad omvandlas till makrofager?

Monocyter

81

Antikroppar överförs från mamman till fostret, samt genom bröstmjölken.
Vad är detta?

Naturlig passiv immunitet

82

Var finns makrofager?

I vävnaderna

83

Vad kallas identifieringsmolekylen hos människan?

HLA-antigen

84

Vad gör plasmacellen?

Klonas snabbt så att den specifika antikroppen massproduceras

85

Var finns lymfocyter?

Mest i lymfvävnaden, och en liten del cirkulerar i blodet

86

- Fagocyter
- Granulocyter
- NK-celler
- Mastceller
- Dendritiska celler
Vad är detta?

Den andra försvarsnivån

87

Vad består den andra försvarsnivån av?

- Fagocyter
- Granulocyter
- NK-celler
- Mastceller
- Dendritiska celler

88

Formförändrade proteiner som kan katalysera en formförändring hos fler proteinmolekyler, som bland annat galna kosjukan.
Vad är detta?

Prioner

89

Vad presenterar fienden för T-cellerna?

Makrofager och dentritiska celler

90

Klonas snabbt så att den specifika antikroppen massproduceras.
Vad är detta?

Plasmacell

91

En makrofag visar upp antigenet på sin cellyta.
Vad händer?

T-hjälparceller aktiveras

92

Vad gör B-celler?

Tillverkar antikroppar

93

En del plasmaproteiner koagulerar, vilket leder till döden.
När sker detta?

Vid över 45 grader

94

Vad står AIDS för?

Acquired immune deficiency syndrome

95

Vad finns i vävnaderna?

Makrofager

96

Vad massproducerar dess antikropp?

Plasmacellerna

97

I vilka nivåer delas ryggradsdjurens försvar in i?

- Den första försvarsnivån
- Den andra försvarsnivån
- Den tredje försvarsnivån

98

Vad binder till ett antigen?

Den variabla delen

99

- Mer av allergenet invaderar kroppen
- Allergenet binder till IgE-antikropparna på mastcellerna och basofilerna
- Histamin utsöndras
Vad är detta?

Sekundär respons

100

Vad gör plasmacellerna?

Massproducerar dess antikropp

101

Vad leder histamin till?

- Vätska lämnar kapillärer
- Sekret utsöndras från slemhinnor
- Bronkioler drar ihop sig

102

Vad är den konstanta delen?

En del av peptidkedjorna som är gemensam för alla antikroppar

103

Ämnen som skruvar upp kroppens termostat.
Vad är detta?

Pyrogener

104

Vad aktiverar T-mördarceller?

T-hjälparceller

105

Vad gör monocyter?

Cirkulerar i blodet och tar hand om skadade eller åldrade celler

106

Vad är MHC-molekyl?

Indentifieringsmolekyl på alla individens egna cellers cellmembran, hos ryggradsdjur

107

Vad sker i lymfknutarna?

Fienden presenteras för T-cellerna

108

Vad är naturlig passiv immunitet?

Antikroppar överförs från mamman till fostret, samt genom bröstmjölken

109

Vad kallas korn?

Granula

110

Utsöndrar stora mängder histamin (vidgar blodkärlen) och stora mängder heparin (antikoagulerande ämne) när de aktiveras.
Vad är detta?

Mastceller

111

Vad är den tredje försvarsnivån?

Specifik

112

Vad är ofta de första som kommer i kontakt med fienden?

Dendritiska celler

113

Cirkulerar i blodet och tar hand om skadade eller åldrade celler.
Vad är detta?

Monocyter

114

Vad är växternas vanligaste försvarsmetod vid angrepp?

Att producera giftiga ämnen

115

Vad reagerar inte på fria antigen och kan inte bilda fria antikroppar?

T-celler

116

Vad finns i hudvävnad och slemhinnor?

Dentritiska celler

117

Felreaktion av det specifika försvaret.
Vad är detta?

Autoimmuna sjukdomar

118

Vad händer vid över 45 grader?

En del plasmaproteiner koagulerar, vilket leder till döden

119

Vad infekterar hiv?

T-hjälparceller

120

Vad är HLA-antigen?

Identifieringsmolekylen hos människan

121

Vad är artificiell passiv immunitet?

Injektioner med antikroppar

122

Vad är skillnaden mellan den första och den andra försvarsnivån?

Den första är passiv, medan den andra är aktiv

123

Vad är sjukdomsalstrare?

Patogener

124

Vad ger upphov till allergi?

Allergen

125

Vad är positiv kemotaxis?

Rörelse mot ett visst kemiskt ämne

126

De omvandlas till långlivade B-minnesceller.
Vad?

Några av de nybildade plasmacellerna

127

Vita blodkroppar, liksom vissa bakterier, avger pyrogener.
Vad leder detta till?

Feber

128

När omvandlas monocyter till makrofager?

De monocyter som har läckt ut från blodkärlen vid en infektion i en vävnad

129

Vaccination - man tillför ett dött eller försvagat smittämne.
Vad är detta?

Artificiell aktiv immunitet

130

Vad är viroider?

Nakna nukleinsyror som bland annat orsakar hepatit D

131

Vad är den första och den andra försvarsnivån?

Icke-specifika

132

Vad betyder patogener?

Sjukdomsalstrare

133

Vad gör den variabla delen?

Binder till ett antigen

134

Vad består antikroppar av?

- Den konstanta delen
- Den variabla delen

135

En del av peptidkedjorna som varierar för att passa ett specifikt antigen.
Vad är detta?

Den variabla delen

136

Vad ger allergen upphov till?

Allergi

137

- IgA
- IgD
- IgE
- IgG
- IgM
Vad är detta?

Antikroppar

138

Nakna nukleinsyror som bland annat orsakar hepatit D.
Vad är detta?

Viroider

139

Vad är allergen?

En ofarlig fiendes antigen som ger upphov till en inflammationsreaktion

140

Vad tillverkar antikroppar?

B-celler

141

Vilket virus infekterar T-hjälparceller?

HIV