Kapitel 16 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 16 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 16 Deck (134):
1

Vad händer när glukos finns i överskott?

Levern omvandlar glukos till fett

2

Oxideras i levern till acetaldehyd, som blir till acetat, som blir till koldioxid och vatten.
Vad är detta?

Alkohol

3

Vad är pepsinets inaktiva form?

Pepsinogen

4

Vad händer vid förbränning av alkohol i levern?

Förbränningen av socker, aminosyror och fettsyror avtar

5

Var kommer gallsyror från?

Från leverns gallblåsa

6

Vad denatureras, och spjälkas av pepsin i kortare polypeptider, och var?

Proteiner, i magsäcken

7

Vilka vitaminer tillhör de vattenlösliga?

- C-vitamin
- B-vitamin

8

Hur skapas den sura miljön i magsäcken?

Saltsyra produceras

9

Vad är tarmludd?

Villi

10

Lipas delar upp lipiderna (trigylceriderna) i fria fettsyror och glycerlo.
Var sker detta?

I tunntarmen

11

Vad emulgeras till mindre fettdroppar av gallsyror, och var?

Lipiderna i tolvfingertarmen

12

Omvandlar glukos till glukogen och sönderdelar glukogen till glukos.
Vad gör detta?

Levern

13

Vad är bakteriedödande?

Lysozymer

14

Nämn några esentiella fettsyror

- Linolsyra
- Alfa-linolensyra

15

Bollar med triglycerider, omgivna av fosfolipider.
Vad är detta?

Kylomikroner

16

Hur reglerar levern blodets glukoskoncentration?

Omvandlar glukos till glukogen och sönderdelar glukogen till glukos

17

Var ingår niacin?

I NAD+

18

På vägen mot körtelöppningen, då det passerar saltsyran.
Vad händer?

Pepsidogenet blir pepsin

19

Vad reglerar blodets glukoskoncentration?

Levern

20

Vad händer med alkohol?

Oxideras i levern till acetaldehyd, som blir till acetat, som blir till koldioxid och vatten

21

Vad delas in i vattenlösliga respektive fettlösliga?

Vitaminer

22

Vad händer med proteiner i tunntarmen?

Peptidaser bryter ner sina specifika peptidbindningar

23

Bildar urinämne (NH(2)CONH(2)).
Vad bildar detta?

Levern

24

Vad gör vätekarbonatjoner i salivet?

Stabiliserar pH-värdet

25

När utsöndras sekretin?

Då pH är för lågt i magsäcken

26

- D-vitamin
- K-vitamin
Vad är detta?

Vitaminer som inte tillförs i maten

27

Vad är mucin?

Ett slemämne som gör maten halare och enklare att svälja

28

Vad händer med lipiderna i tunntarmen?

Lipas delar upp lipiderna (trigylceriderna) i fria fettsyror och glycerol

29

Vad händer med näringsämnen som har tagits upp av blodkärlen?

Samlas upp i portvenen och transporteras till levern

30

Vad består villi av?

Mikrovilli

31

Var utsöndras gastrin?

I magsäcksväggen till blodet

32

Var börjar spjälkningen av lipider?

I tolvfingertarmen

33

Var tömmer bukspottskörteln och leverns gallblåsa sitt innehåll?

I tolvfingertarmen

34

Vad är reaktionerna i parietalceller?

1. Cl- (från blodet) -> Cl- (mot magsäcken)
2. CO(2) (från blodet) + H(2)O -> H(2)CO(3) -> HCO(3)- (till blodet) + H+ (mot magsäcken)

35

Vad innehåller saliv?

- Mucin
- Amylas
- Lysozymer
- Antikroppar
- Vätekarbonatjoner (HCO(3)-)

36

Enzymer sönderdelar polymerer genom att tillsätta vattenmolekyler.
Vad är detta?

Hydrolys

37

Vad är hepatit A, B, C, D och E?

Leverinflammationer

38

Vad händer för att den homeostatiska halten av näringsämnen i kroppens olika delar ska bibehållas.

Levern tar hand om näringsämnena

39

Små utskott på cellerna i villi.
Vad är detta?

Mikrovilli

40

Var transporteras fettlösliga vitaminer?

I kylomikroner

41

- C-vitamin
- B-vitamin
Vilken grupp av vitaminer tillhör dessa?

Vattenlösliga

42

Vad gör triglycerider för kroppen, förutom vid lagring?

Främsta energikällan för leverceller coh skelettmuskler när kroppen är i vila

43

Vad är prebiotika?

Ämnen som påverkar tarmfloran positivt, exempelvis kostfibrer

44

Vad uppkommer när alkoholmissbruket pågått länge?

Skrumlever

45

1. Cl- (från blodet) -> Cl- (mot magsäcken)
2. CO(2) (från blodet) + H(2)O -> H(2)CO(3) -> HCO(3)- (till blodet) + H+ (mot magsäcken).
Vad är detta?

Reaktionerna i parietalcellerna

46

Vad påbörjas i magsäcken?

Spjälkningen av proteiner

47

Vilka grundämnen är makronäringsämnen?

Kalcium, fosfor, kalium, klor, natrium, svavel och magnesium

48

Ett slemämne som gör maten halare och enklare att svälja.
Vad är detta?

Mucin

49

Vad är leverinflammationer?

Hepatit A, B, C, D och E

50

Vilka vitaminer tillhör de fettlösliga?

A, D, E och K

51

Vad stimulerar magsäcken till att producera mer magsyra?

Gastrin

52

Vilka enzymer bryter ner proteiner i tunntarmen?

- Trypsin, Kymotrypsin: polypeptider -> mindre polypeptider
- Peptidaser: korta polypeptider -> aminosyror
- Dipeptidas: depeptider -> aminosyror

53

Vad produceras av bakterier i tjocktarmen?

K-vitamin

54

Vat innebär det att vitaminer är vattenlösliga?

Att de inte kan överdoseras, överskottet passerar ut med urinen

55

När uppkommer skrumplever?

När alkoholmissbruket pågått länge

56

Vad är Crohns sjukdom?

Kronisk inflammation i tunntarmen

57

Vad kommer från leverns gallblåsa?

Gallsyror

58

Var kommer peptidaser från?

Från bukspottskörteln

59

Vad händer då pH är för lågt i magsäcken?

Sekretin usöndras

60

Vad tas upp av blodkärl i tarmväggen, genom aktiv transport?

Aminosyror

61

- Trypsin, Kymotrypsin: polypeptider -> mindre polypeptider
- Peptidaser: korta polypeptider -> aminosyror
- Dipeptidas: depeptider -> aminosyror
Var finns dessa?

I tunntarmen

62

Hur bildas bland annat acetylCoA?

Levern oxiderar fett till acetylCoA

63

Vid vilket pH fungerar pepsin bäst?

Vid pH 2

64

De kan inte kan överdoseras, överskottet passerar ut med urinen.
Vad är detta?

Vattenlösliga vitaminer

65

Vad händer när maten har kommit ner i magsäcken?

Gastrin utsöndras

66

Hur många aminosyror är esentiella?

8

67

Varför tar levern hand om näringsämnene?

För att den homeostatiska halten av näringsämnen i kroppens olika delar ska bibehållas

68

Vad händer med kylomikronerna?

Avges i lymfkärl och töms sedan i blodkärlsystemet

69

Fluor, järn, koppar, zink och selen.
Vad är dessa?

Mikronäringsämnen

70

I vilka grupper delas vitaminer in i?

- Vattenlösliga
- Fettlösliga

71

Vad lagras i fettceller?

Triglycerider

72

Hur många vitaminer finns det?

13

73

Var delas kylomikronerna upp i fria fettsyror och glycerol?

I de tunnaste blodkärlen

74

Vad stabiliserar pH-värdet i salivet?

Vätekarbonatjoner

75

Vad fungerar vitaminer främst som?

Coenzymer

76

Var bildas lipoproteiner?

I levern

77

När blir pepsidogenet pepsin?

På vägen mot körtelöppningen, då det passerar saltsyran

78

Vad fungerar främst som coenzymer?

Vitaminer

79

Vad är ulcerös kolit?

Kronisk inflammation i tjocktarmen

80

Vad gör sekretin?

Bromsar magsyraproduktionen och stimulerar produktion av buffrande slem och matspjälkningsenzymer i bukspottskörteln

81

Levercellerna förstörs permanent och bindväv lagras in.
Vad är detta?

Skrumplever

82

Var produceras saltsyra?

I parietalceller

83

Vad är skrumplever?

Levercellerna förstörs permanent och bindväv lagras in

84

Vad påbörjas i tolvfingertarmen?

Spjälkningen av lipider

85

Vad händer i epitelcellerna i tunnatarmsväggen?

Fria fettsyror och glycerol byggs ihop till triglycerider, och kylomikroner bildas

86

Var kommer lipas från?

Från bukspottskörteln

87

Vad är probiotika?

Levande mikroorganismer som ska ha en positiv effekt på hälsan

88

Vad är pepsinogen?

Pepsinets inaktiva form

89

Kalcium, fosfor, kalium, klor, natrium, svavel och magnesium?
Vad är dettas

Makronäringsämnen

90

Vad har växtätare i tarmkanalen för att kunna bryta ner cellulosa?

Mutualistiska bakterier och ciliater

91

Avges i lymfkärl och töms sedan i blodkärlsystemet.
Vad är detta?

Kylomikroner

92

Vad transporteras i kylomikroner, förutom triglycerider?

Fettlösliga vitaminer

93

Vad är lysozymer?

Bakteriedödande

94

Vad börjar spjälkningen av proteiner?

I magsäcken

95

Ge exempel på mikronäringsämnen

Fluor, järn, koppar, zink och selen

96

Vad är kronisk inflammation i tjocktarmen?

Ulcerös kolit

97

Ämnen som påverkar tarmfloran positivt, exempelvis kostfibrer.
Vad är detta?

Prebiotika

98

- Amylas: polysackarider -> maltos
- Maltas, Laktas: disackarider -> monosackarider
Var finns dessa?

I tunntarmen

99

Vad händer längst ner i körlarna i magsäckens vägg?

Pepsinogen utsöndras

100

Vad är villi?

Tarmludd

101

Förbränningen av socker, aminosyror och fettsyror avtar.
När sker detta?

Vid förbränning av alkohol i levern

102

Var utsöndras pepsinogenet?

Längst ner i körlarna i magsäckens vägg

103

Vad händer med proteinerna i magsäcken?

De denatureras, och spjälkas av pepsin i kortare polypeptider

104

Vad ingår i NAD+?

Niacin

105

Vitamin A, D, E och K tillhör vilken hrupp av vitaminer?

Fettlösliga

106

Vad produceras i parietalceller?

Saltsyra

107

- Mucin
- Amylas
- Lysozymer
- Antikroppar
- Vätekarbonatjoner (HCO(3)-)
Vad innehåller detta?

Saliv

108

Vad ingår i FAD?

Riboflavin

109

Vad är kylomikroner?

Bollar med triglycerider, omgivna av fosfolipider

110

- Linolsyra
- Alfa-linolensyra
Vad är detta?

Esentiella fettsyror

111

Vad gör levern med den giftiga aminogruppen från aminosyror?

Bildar urinämne (NH(2)CONH(2))

112

Fria fettsyror och glycerol byggs ihop till triglycerider, och kylomikroner bildas?
Var sker detta?

I epitelcellerna i tunntarmsväggen

113

Levande mikroorganismer som ska ha en positiv effekt på hälsan.
Vad är detta?

Probiotika

114

Peptidaser bryter ner sina specifika peptidbindningar. Var sker detta?

I tunntarmen

115

Hur produceras K-vitamin?

Av bakterier i tjocktarmen

116

Var ingår Riboflavin?

I FAD

117

Vad är hydrolys?

Enzymer sönderdelar polymerer genom att tillsätta vattenmolekyler

118

Vad är kronisk inflammation i tunntarmen?

Crohns sjukdom

119

Främsta energikällan för leverceller coh skelettmuskler när kroppen är i vila.
Vad är detta?

Triglycerider

120

Vad använder E.coli som energikälla i tjocktarmen?

Cellulosa

121

Vad gör gastring?

Stimulerar magsäcken till att producera mer magsyra

122

Var tas aminosyror upp?

Av blodkärl i tarmväggen, genom aktiv transport

123

Vad är mikrovilli?

Små utskott på cellerna i villi

124

Bromsar magsyraproduktionen och stimulerar produktion av buffrande slem och matspjälkningsenzymer i bukspottskörteln.
Vad gör detta?

Sekretin

125

Vad tas upp av epitelceller i tunntarmsväggen?

Fria fettsyror och glycerol

126

Vad händer med lipiderna i tolvfingertarmen?

De emulgeras till mindre fettdroppar av gallsyror

127

Ge ett exempel på ett hormon som ger positiv återkoppling

Gastrin

128

Var lagras triglycerider?

I fettceller

129

Var tas de fria fettsyrorna och glycerol upp?

Av epitelceller i tunntarmsväggen

130

Vilka enzymer bryter ner kolhydrater i tunntarmen?

- Amylas: polysackarider -> maltos
- Maltas, Laktas: disackarider -> monosackarider

131

Vad töms i tolvfingertarmen?

Bukspottskörtelns och leverns gallblåsas innehåll

132

Vad sker i de tunnaste blodkärlen?

Kylomikronerna delas upp i fria fettsyror och glycerol

133

Vilka vitaminer tillförs inte i maten?

- D-vitamin
- K-vitamin

134

När utsöndras gastrin?

När maten har kommit ner i magsäcken