Kapitel 16 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 16 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 16 Deck (134)
Loading flashcards...
1

Vad händer när glukos finns i överskott?

Levern omvandlar glukos till fett

2

Oxideras i levern till acetaldehyd, som blir till acetat, som blir till koldioxid och vatten.
Vad är detta?

Alkohol

3

Vad är pepsinets inaktiva form?

Pepsinogen

4

Vad händer vid förbränning av alkohol i levern?

Förbränningen av socker, aminosyror och fettsyror avtar

5

Var kommer gallsyror från?

Från leverns gallblåsa

6

Vad denatureras, och spjälkas av pepsin i kortare polypeptider, och var?

Proteiner, i magsäcken

7

Vilka vitaminer tillhör de vattenlösliga?

- C-vitamin
- B-vitamin

8

Hur skapas den sura miljön i magsäcken?

Saltsyra produceras

9

Vad är tarmludd?

Villi

10

Lipas delar upp lipiderna (trigylceriderna) i fria fettsyror och glycerlo.
Var sker detta?

I tunntarmen

11

Vad emulgeras till mindre fettdroppar av gallsyror, och var?

Lipiderna i tolvfingertarmen

12

Omvandlar glukos till glukogen och sönderdelar glukogen till glukos.
Vad gör detta?

Levern

13

Vad är bakteriedödande?

Lysozymer

14

Nämn några esentiella fettsyror

- Linolsyra
- Alfa-linolensyra

15

Bollar med triglycerider, omgivna av fosfolipider.
Vad är detta?

Kylomikroner

16

Hur reglerar levern blodets glukoskoncentration?

Omvandlar glukos till glukogen och sönderdelar glukogen till glukos

17

Var ingår niacin?

I NAD+

18

På vägen mot körtelöppningen, då det passerar saltsyran.
Vad händer?

Pepsidogenet blir pepsin

19

Vad reglerar blodets glukoskoncentration?

Levern

20

Vad händer med alkohol?

Oxideras i levern till acetaldehyd, som blir till acetat, som blir till koldioxid och vatten

21

Vad delas in i vattenlösliga respektive fettlösliga?

Vitaminer

22

Vad händer med proteiner i tunntarmen?

Peptidaser bryter ner sina specifika peptidbindningar

23

Bildar urinämne (NH(2)CONH(2)).
Vad bildar detta?

Levern

24

Vad gör vätekarbonatjoner i salivet?

Stabiliserar pH-värdet

25

När utsöndras sekretin?

Då pH är för lågt i magsäcken

26

- D-vitamin
- K-vitamin
Vad är detta?

Vitaminer som inte tillförs i maten

27

Vad är mucin?

Ett slemämne som gör maten halare och enklare att svälja

28

Vad händer med lipiderna i tunntarmen?

Lipas delar upp lipiderna (trigylceriderna) i fria fettsyror och glycerol

29

Vad händer med näringsämnen som har tagits upp av blodkärlen?

Samlas upp i portvenen och transporteras till levern

30

Vad består villi av?

Mikrovilli