Kapitel 8 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 8 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 8 Deck (81):
1

Vad händer efter 5-7 dygn?

Blastocysten når livmodern och sätter sig fast i livmoderslemhinnan

2

När finns det en tydlig polaritet?

Efter den fjärde delningen (16-cells-stadiet)

3

Ge exempel på signalmolekyler

Hormoner som består av aminosyror eller peptider

4

Bakterierna utbyter genetiskt material genom att kopiera och utbyta plasmider.
Vad kan detta betraktas som?

Könlig förökning

5

Vad sker i äggledaren hoss människor?

Befruktningen

6

Cellen har dubbel kromosomuppsättning.
Vad är detta?

Diploid

7

Vad är positivt/negativt med könlig förökning?

- Kostar energi
- Variationens fördelar

8

Vad uppstod för en miljard år sedan?

Könlig förökning

9

Vad bildar mag- och tarmkanal med tillhörande körtlar?

Endoderm

10

Att vissa ämnen fördelas ojämt i cellen.
Vad är detta?

Polaritet

11

När börjar barnet att kallas för foster?

Vecka åtta

12

Det begynnande livet från första delningarna till ca 8 veckor i graviditeten hos människan.
Vad kallas detta?

Embryo

13

Vad finns hos alla djur?

Hox-gener

14

Vad bildar nerv- och hudvävnad samt ögats lins?

Ektoderm

15

Vad är hox-gener?

Kodar för transkriptionsfaktorer

16

Vad gör placentan?

Försörjer embryot med näring och syre, samt transporterar bort avfallsprodukter

17

En signalmolekyl binder till en membranbunden receptor, och informationen förmedlas vidare genom second messengers.
Vad utlöser detta?

Förändrad enzymaktivitet eller ändrad genaktivering

18

Vad är mitos?

Vanlig celldelning

19

Vad händer genom meios?

Organismer bildar könsceller

20

Vad bildas efter 2 veckor?

Gastrula

21

- Simhudern försvinner
- Svansen försvinner
- Mellanörats hålrum
- Ryggmärgskanalens hålrum
Vad är detta exempel på?

Apoptos under embryo- och fosterutvecklingen

22

Hormoner som består av aminosyror eller peptider.
Vad är detta?

Signalmolekyler

23

Vad är plasmodesmer?

Direkt förbindelse mellan växtcellers cytoplasma

24

Vad betyder haploid?

Cellen har enkel kromosomuppsättning

25

Hur bildar organismer könsceller?

Genom meios

26

Hur kan celler med samma genupssättning ändå vara av olika typer?

Genom att olika gener aktiveras eller stängs av

27

Vad är en blastocyst?

En ihålig cellboll

28

Vad kan betraktas som en typ av könlig förökning

Bakterierna utbyter genetiskt material genom att kopiera och utbyta plasmider

29

Vad är växternas motsvarande stamceller?

Meristem

30

Vad bildar mesoderm?

Muskulatur, skelett- och broskvävnad samd blodceller

31

Vad kallas en ihålig cellboll?

En blastocyst

32

När bildas en gastrula?

Efter 2 veckor

33

Vad bildar muskulatur, skelett- och broskvävnad samd blodceller?

Mesoderm

34

Cellen har enkel kromosomuppsättning.
Vad är detta?

Haploid

35

När aktiveras spermens gener?

Efter några dagar

36

Vad gör steroiderhormoner?

De tar sig in igenom cellmembranet, och binder till receptorer innuti cellen, och påverkar genaktivering i cellkärnan

37

Vad styr celldelningen i början?

Ägcellens gener

38

När når blastocysten livmodern och sätter sig fast i livmoderslemhinnan?

Efter 5-7 dygn

39

Hur bildas hålrum i embryo- och fosterutvecklingen?

Genom apoptos

40

De tar sig in igenom cellmembranet, och binder till receptorer innuti cellen, och påverkar genaktivering i cellkärnan.
Vad är detta?

Steroidhormoner

41

Vad är en blastocyst?

En ihålig cellboll

42

En levercell påverkar cellerna runt omkring så att också de blir leverceller.
Vad kallas detta för?

Transduktion

43

Vad är meristem?

Växternas motsvarande stamceller

44

Vad är gastrula?

Består av tre cellager
1. Endoderm
2. Mesoderm
3. Ektoderm

45

Ge ett exempel på transduktion.

En levercell påverkar cellerna runt omkring så att också de blir leverceller.

46

Vad utlöser förändrad enzymaktivitet, eller ändrad genaktivering?

En signalmolekyl binder till en membranbunden receptor, och informationen förmedlas vidare genom second messengers

47

När uppstod könlig förökning?

För en miljard år sedan

48

Vad finns efter den fjärde delningen (16-cells-stadiet)?

En tydlig polaritet

49

Vad är placentan?

Moderkakan

50

Vad gör transkriptionsfaktorer?

Aktiverar eller deaktiverar gener

51

Vad kallas programmerad celldöd för?

Apoptos

52

Vad bildas genom apoptos?

Hålrum i embryo- och fosterutvecklingen

53

Vad är början på celldifferentieringen?

Blastocysten

54

Att olika gener aktiveras eller stängs av, innebär vadå?

Att celler med samma genuppsättning ändå kan vara av olika typer

55

Direkt förbindelse mellan djurcellers cytoplasma.
Vad är detta?

Gap junctions

56

Vad sker efter några dagar efter befruktningen?

Spermiens gener aktiveras

57

Vad är gap junctions?

Direkt förbindelse mellan djurcellers cytoplasma

58

Vad sker i äggledaren, på vägen mot livmodern?

Det befruktade ägget börjar att dela sig

59

Var sker befruktningen hos människan?

I äggledaren

60

Består av tre cellager
1. Endoderm
2. Mesoderm
3. Ektoderm
Vad är detta?

Gastrula

61

Direkt förbindelse mellan växtcellers cytoplasma.
Vad är detta?

Plasmodesmer

62

Vad innebär polaritet?

Att vissa ämnen fördelas ojämt i cellen

63

Vad kallas moderkakan för?

Placentan

64

Vad blir skillnaden mellan steroidhormoner och signalmolekyler?

Steroidhormonerna leder till en långsammare och mer långvarig effekt

65

Vad är blastocysten början på?

Celldifferentieringen

66

Vad händer mellan vecka 10 och 20?

Organen mognar

67

Vad betyder diploid?

Cellen har dubbel kromosomuppsättning

68

Var finns hox-gener?

Hos alla djur

69

Hur startar celldifferentiering?

Genom polaritet

70

Vad kodar för transkriptionsfaktorer?

Hox-gener

71

Vad försörjer embryot med näring och syre, samt transporterar bort avfallsprodukter?

Placentan

72

Vad händer vid vecka åtta?

Barnet börjar kallas för foster

73

Var börjar det befruktade ägget att dela sig?

I äggledaren, på vägen mot livmodern

74

Vad bildar ektoderm?

Nerv- och hudvävnad samt ögats lins

75

Vad bildar endoderm?

Mag- och tarmkanal med tillhörande körtlar

76

Vad är apoptos?

Programmerad celldöd

77

När mognar organen?

Mellan vecka 10 och 20

78

Vad aktiverar eller deaktiverar gener?

Transkriptionsfaktorer

79

Vad är vanlig celldelning?

Mitos

80

Ge exempel på apoptos under embryo- och fosterutvecklingen

- Simhudern försvinner
- Svansen försvinner
- Mellanörats hålrum
- Ryggmärgskanalens hålrum

81

Vad är embryo?

Det begynnande livet från första delningarna till ca 8 veckor i graviditeten hos människan